Moja Reszta Kościoła natchniona przez Proroka Henocha, wywoływać będzie nienawiść wszędzie, gdzie słuchane jest Moje Święte Słowo.

Wtorek, 08.05.2012, godz.19.00

Moja droga, umiłowana córko, przychodzę tego wieczoru, aby powiedzieć ci, że wielki znak Mojej Miłości i Miłosierdzia ujawni się teraz w sercach wierzących na całym świecie.

Będą czuć Moją Obecność wewnątrz swoich serc w sposób, którego nie będą w stanie wyjaśnić, i zjednoczą swoje serca z Moim.

Ten Dar uczyni ich silnymi w wierze i będą codziennie pragnąć Mojej Obecności.

Wzywam wszystkie Boże dzieci, które czują płomienie Mojej Miłości ogarniające ich dusze, aby przyjmowały Moje Ciało i Moją Krew w Najświętszej Eucharystii tak często, jak tylko mogą.

Wy, Moi umiłowani uczniowie, będziecie potrzebować Daru Mojego Ciała w Najświętszej Eucharystii dla dania wam siły.

Ponieważ będzie wam potrzebna każda uncja siły, kiedy będziecie świadkami rozpadu Mojego Świętego i Apostolskiego, Katolickiego Kościoła.

Moja Święta Eucharystia zostanie zbezczeszczona, jak zapowiadałem jakiś czas temu.

Wykręty posłużą do przedstawienia tego Najświętszego Daru, jako zwykłego gestu na pamiątkę Mojego Ukrzyżowania.

Bardzo niedługo Moja Rzeczywista Obecność będzie piętnowana, jako element nowego, współczesnego Kościoła Katolickiego, który obejmie inne religijne kościoły.

Od chwili, gdy to nastąpi, miłość i nabożeństwo do Trójcy Świętej będzie maleć i zanikać.

Natomiast Jej miejsce zajmą fałszywi bogowie. Chociaż będzie to trudne, musicie pamiętać, że Ja nigdy nie utracę Mojego Kościoła na ziemi.

Moja wierność pozostaje przy Kościele założonym przeze Mnie, zanim wstąpiłem do Nieba.

Kościół założony na skale przez Mojego ukochanego Piotra nie może zginąć i nigdy nie zginie.

Ponieważ Ja poprowadzę Mój Kościół teraz, w czasach ostatecznych, i odnowię proroctwa zapowiedziane dawno temu.

Moje Ewangelie głoszone będą przez Moją Resztę Kościoła w każdym zakątku Ziemi.

Moja Reszta Kościoła zostanie natchniona przez Proroka Henocha i wywoła to nienawiść wszędzie, gdzie słuchane jest Moje Święte Słowo.

Duch Święty rozpali wiarę Mojej Reszty Kościoła, która nie podda się nigdy głosząc Prawdę Ewangelii, aż do swojego ostatniego tchnienia.

Idźcie teraz i przygotujcie Moją Resztę Kościoła podążając za Moimi wskazówkami.

Zawsze Mi ufajcie, a wszystko będzie dobrze.

Wasz ukochany Jezus