Najświętsza Maria Panna: Bóg Najwyższy może zmienić losy świata

Wtorek, 08.05.2012, godz.12.30

Moje dziecko, misja ta nawraca miliony dusz, które w przeciwnym razie byłyby utracone.

Nigdy nie wolno ci mieć uczucia, że przeszkody umieszczane przed tobą mogą zatrzymać rozprzestrzenianie się Ducha Świętego.

Mój Syn jest tak zadowolony z tych wszystkich podążających za Słowem, które On w tym czasie przekazuje światu.

Pobożność, poprzez wasze modlitwy dzieci, ratuje tak wiele zagubionych dusz. Nigdy nie zapominajcie o mocy modlitwy. Tak wiele zła zostało udaremnione dzięki waszym modlitwom.

Praca jednej światowej grupy jest obecnie zakłócona, a jej plany pomieszane.

Miłosierdzie Boga jest tak wielkie, że modlitwa może złagodzić wszelkie zło na świecie.

Światło Ducha Świętego zyskuje teraz na mocy, tak że, kiedy jest ono wszędzie na nowo rozpalane, coraz więcej dusz ujrzy Prawdę Pana.

Dzieci, musicie nadal mówić do Mojego Ojca i powiększać pobożność do Niego.

Kiedy wołacie do Ojca, Najwyższego Boga, w Imię Jego drogiego Syna, On usłyszy wasze modlitwy i odpowie.

Powinniście więcej wzywać Ojca, ponieważ to będzie On, Bóg Najwyższy, który może zmienić losy świata.

Tylko przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, możecie się zbliżyć do Ojca. Tak więc, musicie odmawiać Modlitwę Krucjaty (52) – Modlitwę do Ojca

„Mój Najdroższy Ojcze,
W Imieniu Twojego drogiego Syna
I przez cześć dla Jego Męki na Krzyżu,
Wołam do Ciebie.

Ty, Najwyższy Boże,
Stwórco świata i wszystkiego, co istnieje,
Trzymaj nasze Zbawienie w Twoich Świętych Rękach,
Obejmij wszystkie Twoje dzieci,
włącznie z tymi, które Cię nie znają
I tymi, które Cię znają, ale patrzą w inną stronę.

Przebacz nam nasze grzechy i ocal
Nas od prześladowań szatana i jego armii.
Weź nas w Swoje ramiona i napełnij nas nadzieją,
której potrzebujemy, aby zobaczyć drogę Prawdy. Amen.”

Idźcie w pokoju. Wasza ukochana Matka.

Matka Odkupienia