Dzienne archiwum: 13 maja 2012

Krucjata Modlitwy (53) – Modlitwa za Kościół Katolicki

Czwartek, 10.05.2012, godz.15.45

„O Boże Ojcze,
W Imię Twojego Umiłowanego Syna
Błagam Cię, daj siłę i konieczne łaski,
Aby pomóc kapłanom wytrzymać prześladowania, które znoszą.

Pomóż im przestrzegać Prawdy Nauk
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i nigdy nie rezygnować, słabnąć lub ulegać
wobec kłamstw dotyczących Istnienia Najświętszej Eucharystii. Amen”

Wasza kochająca Matka, Królowa Ziemi
Matka Odkupienia

Najświętsza Maria Panna: Płaczę łzami smutku za kapłanów w Kościele Katolickim, którzy cierpią straszliwie w tym czasie.

Czwartek, 10.05.2012, godz.15.45

Moje dziecko, Mój Syn Jezus Chrystus przygotowuje teraz, przed Ostrzeżeniem, ocalenie  jak największej liczby Bożych dzieci, jak to tylko możliwe. Ponieważ po Ostrzeżeniu nie pozostanie zbyt wiele czasu przed Chwalebnym Powrotem Mojego Syna.

Płaczę łzami smutku za kapłanów w Kościele Katolickim, którzy cierpią straszliwie w tym czasie.

Ci czyści, zagubieni i tułający się słudzy, znaleźli się w środku zamętu, z którego nie mogą się wyplątać.

Ze względu na grzechy innych, cierpią oni udręki widząc jak wierność Mojemu ukochanemu Synowi odrzucana jest na bok.

Te nikczemne podziały, wywołane przez masońskie grupy, są zamierzone. Grzechy winnych przestępstw wyrządzonych niewinnym duszom, wykorzystywane są jako pretekst do zmiany przepisów dotyczących Kościoła.

Wielu wprowadzonych jest w błąd z fałszywego poczucia lojalności wobec Bożych dzieci.

Jakże Ja cierpię, gdy widzę mury Kościoła Katolickiego rozbierane cegła po cegle, aby zrobić miejsce dla nowego kościoła.

Nowy kościół, który się wkrótce wyłoni, nie będzie akceptowalny dla Mojego Syna.

Zniesiona za to zostanie  Obecność Najświętszej Eucharystii i Mój Syn po raz kolejny będzie cierpiał ból Swojego Ukrzyżowania.

Uczyniona przez Niego Ofiara, dla obdarowania świata tym Darem, zostanie wkrótce zignorowana i odrzucona.

Natomiast oni, ten nowy kościół, nie powiedzą Bożym dzieciom, że Eucharystia jest prawdziwą Obecnością Jezusa, Mojego Syna.

Będą tworzyć nową interpretację Najświętszej Eucharystii i zaniechają przywoływania Obecności Mojego Syna. Pokarm Życia umrze.

Boże dzieci nie będą karmione prawdziwym Ciałem i Krwią Mojego Syna.

Ich dusze staną się jałowe, pozbawione Obecności Mojego Syna i łask, którymi On obdarza tych, którzy Go przyjmują.

Ze strony kapłanów istnieje obowiązek obrony Najświętszej Eucharystii. Muszą być silni i nie wolno im nigdy pomniejszać znaczenia tego Cennego i Świętego Daru.

Mój Syn kocha Kościół Katolicki i wie, jak on teraz cierpi. On czuje jego ból.

Moje Niepokalane Serce rozdarte jest z bólu na połowy, gdy doświadczam, jak ten Święty Kościół jest celowo niszczony.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się do Ojca w Imię Jego Umiłowanego Syna, aby okazał miłosierdzie dla tych w Stolicy Apostolskiej, którzy chcą podzielić Kościół i rozpraszają Boże dzieci w otchłani osamotnienia.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (53), modląc się za Kościół Katolicki.

Krucjata Modlitwy (53) – Modlitwa za Kościół Katolicki

„O Boże Ojcze,
W Imię Twojego Umiłowanego Syna
Błagam Cię, daj siłę i konieczne łaski,
Aby pomóc kapłanom wytrzymać prześladowania, które znoszą.

Pomóż im przestrzegać Prawdy Nauk
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i nigdy nie rezygnować, słabnąć lub ulegać
wobec kłamstw dotyczących Istnienia Najświętszej Eucharystii. Amen”

Wasza kochająca Matka, Królowa Ziemi

Matka Odkupienia

Praca grup masońskich w waszym świecie już słabnie

Środa, 09.05.2012, godz.21.00

Moja droga, ukochana córko, coraz więcej tych, którzy znają Moje Nauki, w końcu akceptuje, że to jestem Ja, który teraz komunikuje się ze światem za pośrednictwem tych dawanych tobie przekazów.

Moc Ducha Świętego obudzi tych martwych w miłości do Mojego Ojca, aby delektowali Słowo Jego umiłowanego Syna.

Ja, Jezus Chrystus, chcę dać wam wsparcie w cierpieniu i próbach, które być może napotkacie.

Cierpienie to nie potrwa długo.

Moja Miłość do was jest tak silna i Moje Miłosierdzie tak ogromne, że nie pozwolę wam cierpieć udręk zadawanych wam przez tych, którzy chcą kontrolować wasze narody.

Praca grup masońskich w waszym świecie już słabnie.

Wasze modlitwy złagodziły ich złe uczynki i uczyniły je nieskutecznymi.

Oni będą próbowali zniszczyć waszą wiarę, ale wy, Moja Reszto Kościoła, utrzymacie palący się Płomień Prawdy.

Jeśli ufacie Mi, nie wolno wam się obawiać.

Tylko przez zaufanie Mi, waszemu Jezusowi, możecie poczuć stan pokoju.

Proszę, trzymajcie się blisko Mojego Najświętszego Serca i nie pozwólcie, aby strach zniszczył wasze życie.

Jeśli tylko kochacie Mnie i przeżywacie życie, tak jak wiecie, jak Ja tego oczekuję, to musicie przeżywać swoje życie w miłości, modlitwie i zadowoleniu.

Jeśli cierpicie, ofiarujcie to dla Mnie i idźcie dalej.

Nie dopuście, aby cokolwiek odwróciło wasze serca ode Mnie.

Trzymajcie się blisko Mnie, a Ja będę was chronić, prowadzić i kierować do bezpieczeństwa.

Wasz ukochany Jezus
Zbawiciel ludzkości