Dzienne archiwum: 15 maja 2012

Moje Nowe Królestwo: Będziecie hojnie obdarzeni wielką obfitością i mieć wszystko, czego potrzebujecie.

Niedziela, 13.05.2012, godz.16.00

Moja droga, ukochana córko, nadszedł czas na zrozumienie, że Moje przekazy nie są po to, aby wprowadzać strach.

Są po to, aby przynosić Miłość. Są one również w tym celu, aby powiedzieć tym, którzy popełniają grzech lub zło, że muszą się zrehabilitować w Moich Oczach, lub zostaną utraceni dla Mnie na zawsze.

Jak mógłbym nie powiedzieć ludzkości Prawdy?

Wiem, że ty, Moja córko, czujesz od czasu do czasu obciążenie, jako odbiorca tych Boskich Orędzi. Nie wolno ci jednak nigdy pozwolić, aby do twojego serca wszedł strach, gdyż on nie pochodzi ode Mnie.

Czyż nie mówiłem wam, że tych wszystkich, którzy mnie kochają, czeka cudowna Nowa Era Pokoju ?

Czego tu się obawiać?

Czy jest to troska o waszą przyszłość, rodzinę, czy niewiedza, co was czeka? Jeśli tak, to musicie wiedzieć o tym.

Kocham was wszystkich. Chcę zjednoczyć wszystkie Boże dzieci, razem, w miłości, jako jedną Świętą Rodzinę.

To dlatego porozumiewam się teraz, zawczasu, aby przyciągnąć was wszystkich bliżej do Mnie.

Aby zapewnić, że wszyscy zawrócicie i otworzycie wasze serca dla Miłości, jaką Ja mam dla każdej duszy na tej ziemi, muszę ostrzec ludzkość przed niebezpieczeństwami, którym stawia czoła.

Gdybym was nie kochał, tak jak to czynię, nie ostrzegałbym was.

Moja Miłość jest tak potężna, że jest to Miłość nieznana żadnej ludzkiej istocie. Ponieważ nikt z was nie mógłby ogarnąć uczucia Miłości, którą zachowuję dla was.

Moja Miłość oznacza, że nie chcę, aby Boże dzieci cierpiały.

Zabiorę wszystkich z was, którzy zobaczą Prawdę po Ostrzeżeniu, i pokażę wam Miłość, którą posiadam.

Wam i wszystkim tym, którzy należą do Mnie umysłem, ciałem i duszą, dany będzie najwspanialszy prezent, wykraczający poza wasze zrozumienie.

Oczekuje was Nowy Raj, a ziemia, o której może uważacie, że będziecie za nią tęsknić, nie będzie znaczyła nic, gdy ujrzycie Królestwo, które zostało przygotowane.

Moje dzieci, jest tak wiele do oczekiwania z niecierpliwością. Strach jest tu niepotrzebny.

Zamiast tego weźcie pod uwagę, że dane wam będzie Wieczne Życie.

Będziecie hojnie obdarzeni wielką obfitością i mieć wszystko, czego potrzebujecie.

Kolory, zapachy, miłość, jaką czuć będziecie dla tych wszystkich wokół was, pokój w waszych rodzinach, brak strachu, wasze dusze pełne Bożej miłości i wasze idealne ciała – jak moglibyście nie pragnąć Mojego Królestwa?

Moje Królestwo stanie się waszym nowym domem, kiedy Niebo i ziemia połączą się w Jedno, a zmarli, którzy przyjęli Mnie jako swojego Zbawiciela, zostaną wskrzeszeni, aby przyłączyli się do swoich rodzin, swoich braci i sióstr, w miłości i szczęściu.

Ulga, którą poczujecie, gdy tam nie będzie już świata grzechu, w którym teraz żyjecie, przyniesie radość, spokój i zadowolenie.

Nigdy więcej zmartwień, lęków, niepokojów, czy grzechu.

Będziecie nadal mieli wolną wolę, ale to będzie inaczej. Będziecie żyć w pełnej jedności ze Mną, zgodnie z Najświętszą Boską Wolą Mojego Ojca. On czekał cierpliwie na ten moment.

Ja cierpliwie przygotowuję wszystkie Boże dzieci, tak aby ani jedna dusza nie była utracona.

Tak więc, Moja najdroższa córko, nie bójcie się.

Cierpienie nie potrwa długo. W jego miejsce będzie dom, do którego należy każde Boże dziecko.

To jest Moja Obietnica dla was wszystkich. Nie odczuwajcie smutku, przestrachu lub troski, bo to jest zupełnie niepotrzebne.

Po prostu nauczcie się kochać Mnie bardziej. Im bardziej Mnie kochacie, tym bardziej Mi zaufacie.

Tylko wtedy opuści was strach.

Tylko wtedy będziecie prawdziwie wolni.

Kocham was wszystkich. Nigdy nie zapominajcie o tym, zwłaszcza wtedy, kiedy być może martwicie się o przyszłość.

Wasz Ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Najświętsza Maria Panna: Dzieci, idźcie i otwórzcie wasze oczy oraz słuchajcie, pytajcie i rozważajcie to, co jest wam przedstawiane w Imię Boga.

Sobota, 12.05.2012, godz.10.00

Moje dziecko, ponieważ wrzask szatana i jego demonów staje się głośniejszy, a natężenie ich krzyków słychać w Niebiosach, muszę ostrzec Boże dzieci, aby otworzyły oczy.

Rozejrzyjcie się wokół siebie, i co widzicie?

Zamieszki, kłótnie, rozpacz i walki. Wszystko to zostało wzniecone przez złe duchy, które otaczają ludzkość.

Zostały zwolnione z piekła, a ich liczba jest ogromna. Ani na chwilę nie złagodzą swych tortur miotanych z nienawiści, jaką mają dla wszystkich Bożych dzieci.

Te upadłe anioły były zazdrosne, kiedy Mój Ojciec, Bóg Najwyższy, stworzył ludzkość i wszechświat.

Ich pycha i wstręt doprowadziły do ich upadku, i zostały zrzucone do piekła.

Prowadzone są przez szatana, a ich nienawiść została ujawniona, kiedy urodziłam Syna Człowieczego, Zbawiciela świata. Ich nienawiść do Mnie przewyższa wszystko, co jest znane ludzkości.

Ja, jako Królowa wszystkich Aniołów – to wprowadziło je w zamieszanie. Wiedziały, że nie byłoby powrotu do Boskiej Hierarchii.

Aby zranić Boga, Mojego umiłowanego Ojca, chcą zniszczyć to, co jest bliskie Jego Sercu, Jego drogie i ukochane dzieci.

Uwodząc Jego dzieci, poprzez pokusy grzechu, kradną ich dusze.

Mój Ojciec nie będzie tolerował tej nikczemności i czas jest bliski, kiedy te upadłe anioły zostaną ostatecznie wrzucone do pieca. One wiedzą o tym.

Pod kierownictwem szatana nasilają teraz swoje plany i w każdej sekundzie dnia powodują chaos na świecie.

Boże dzieci muszą wiedzieć, że ich planem jest wyrwać wszystko, co jest cenne dla Boga, Wszechmogącego Ojca.

Dlatego też ich pierwszym celem na ziemi są Jego Święte Kościoły.

Kiedy infiltrują Boże Kościoły, infiltrują Boże dzieci.

Obudźcie się dzieci wobec tego, co dzieje się na waszych oczach. Musicie zawsze zachować czujność.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście zostali obdarzeni łaskami rozpoznania zła, gdy jest wam przedstawiane jako część planów Bożych, kiedy tak nie jest.

Będzie wymagało silnej wiary i przyjęcia Prawdy zawartej w tych przekazach z Nieba, aby pozostać na prawdziwej ścieżce do Życia Wiecznego.

Dzieci, Wieczne Życie powinno być powitane i nie może być nigdy odrzucane na korzyść fałszywych obietnic.

Te fałszywe obietnice przedstawiane są światu w tych czasach przez tych, którzy kierują swoimi narodami, i którzy być może są pod wpływem króla kłamstwa.

Dzieci, idźcie i otwórzcie wasze oczy oraz słuchajcie, pytajcie i rozważajcie to, co jest wam przedstawiane w Imię Boga.

Wasza ukochana Królowa Pokoju
Matka Odkupienia