Dzienne archiwum: 21 maja 2012

Najświętsza Maria Panna: Zły atakuje tych, którzy kochają Boga najbardziej.

Niedziela, 20.05.2012, godz.12.15

Moje dziecko, tak jak coraz więcej Bożych dzieci przyjmuje te Święte Przekazy, tak też więcej ludzi będzie je odrzucać.

Wszyscy najbliżsi Mojemu Synowi będą kuszeni przez złego, aby się odwrócić.

Będą cierpieć najbardziej i wątpliwości będą blokować ich umysły dla Prawdy.

Zły atakuje tych, którzy kochają Boga najbardziej.

Wygrywa, kiedy czyni ich ślepymi wobec Prawdy.

Ci, którzy czczą Mnie, Matkę Bożą, także staną się celem, kiedy zły odciągać ich będzie z dala od Księgi Prawdy.

On, zły, nigdy nie rezygnuje. Zadaje straszne tortury tym kochającym duszom, tak że zaprzeczać będą Bożemu Słowu.

Błagam wszystkich, którzy kochają Mojego Syna, aby usłyszeli Moje wezwanie. Musicie słuchać, kiedy Mój Syn mówi do was.

Nie odrzucajcie szansy pomocy waszym braciom i siostrom w otrzymaniu obiecanego im Wiecznego Życia.

Nie pozwólcie, aby osadzane przez zwodziciela wątpliwości zapobiegły ocaleniu milionów dusz.

Będzie to ostry sprzeciw, który będzie was dręczył od tego dnia.

Musicie wzywać Mnie, waszą Matkę, aby wam pomóc, poprowadzić was i skierować na prawdziwą drogę.

Wasza ukochana Matka
Matka Odkupienia

Bóg Ojciec: Nie obawiajcie się Mojej Ręki, ale ręki tych, którzy są waszymi wrogami.

Piątek, 18.05.2012, godz.15.20

Mówię dzisiaj z tobą Moja najdroższa córko, aby pocieszyć tych, którzy obawiają się przyszłości.

Przyszłość, drogie dzieci, leży w Moich Świętych Rękach.

Nadszedł czas, aby nastało Nowe Królestwo, Królestwo, nad którym panował będzie Mój Umiłowany Syn.

Jest to ostatni etap, kiedy ziemia jest przygotowywana, aby przyprowadzić tłumy, które kochają Mojego Syna, i z czasem, które kochają Mnie.

Wiele musi się wydarzyć, aby została dokonana Moja Boska Wola, i niezbędne są modlitwy, cierpliwość i odwaga.

Nie obawiajcie się Mojej Ręki, ale ręki tych, którzy są waszymi wrogami.

Wiele nikczemności powszechnych jest na świecie i nadszedł czas dla Mnie, aby ukarać te narody, które dręczą Moje dzieci na ziemi.

Ponieważ rozpoczyna się batalia, odnowione zostaną wyznania, które czczą Mnie, Boga Ojca.

Wkrótce zdadzą sobie sprawę, jak odrzucili Jedynego Prawdziwego Mesjasza, którego wysłałem na ziemię w Moim Synu Jezusie Chrystusie, aby dać światu Zbawienie.

Wtedy ci, którzy wierzą w Mojego Syna i we Mnie, Najwyższego Boga, powstaną w zgodzie dla przygotowania gruntu, tak aby mogło nastąpić Powtórne Przyjście Mojego Syna.

Mój Syn powróci tylko wtedy, gdy oczyszczenie będzie kompletne.

Oczyszczenie, o którym mówię, nastąpi wtedy, kiedy dobrzy zostaną oddzieleni od tych, którzy są źli. Ci, którzy przeżywają swoje życie wypełnione kłamstwami osadzonymi w ich duszach przez szatana, mają wciąż czas na okazanie skruchy.

Każda możliwa próba zostanie dokonana przeze Mnie, aby ocalić je od bestii, ponieważ Ja tak łatwo nie poddam Moich dzieci.

Poprzez różnego rodzaju usankcjonowane przeze Mnie Boskie Interwencje, spróbuję wziąć je w Moje Miłosierne Ramiona, aby je ocalić.

Zaufanie i wiara we Mnie jest drogą do Wiecznego Życia.

Tylko poprzez Mojego Syna, Zbawiciela Świata, możecie przyjść do Mnie, Ojca Wszechświata.

Ponieważ, aby przyjść do Mnie, musicie być wybawieni od grzechu.

Aby być wybawionym od grzechu, musicie się zrehabilitować w Oczach Mojego Syna.

Tak jak wysłałem Mojego Syna po raz pierwszy dla zapewnienia wam Zbawienia, tak też wysyłam Go jeszcze raz dla ocalenia was, po raz ostatni, zanim Nowe Niebo i Nowa Ziemi połączą się, aby stać się Jednym.

Ci, którzy odmawiają przyjęcia Wielkiego Miłosierdzia Mojego Syna, po tej ostatniej Krucjacie dla przyprowadzenia wszystkich Moich dzieci do Raju, ich prawowitego dziedziczenia, pozostaną zagubieni na zawsze.

Potem nie może być powrotu.

Nigdy nie zapominajcie, kim Ja Jestem.

Ja Jestem Bogiem Ojcem i Ja was stworzyłem.

Kocham was.

Pragnę przyprowadzić was wszystkich do domu, ale jakże płyną Moje łzy.

To dlatego, że będzie tak wielu, których nie będę w stanie uratować, o ile nie zwrócą się do Mnie i poproszą, aby im pomóc.

To wezwanie z Niebios zostało przepowiedziane.

Tylko Baranek Boży, Mój Syn, ma prawo ujawnienia wam wydarzeń, które są przed wami.

Tylko On może otworzyć Pieczęcie.

Czyni On to teraz za pomocą Siódmego Anioła, Siódmego Posłańca.

Otwórzcie wasze oczy i zaakceptujcie, że w końcu Księga Prawdy, jak prorokowano, jest obecnie otwierana na waszych oczach, rozdział po rozdziale.

Przyjmijcie to jako Dar, ponieważ przyniesie wam to Życie Wieczne.

Wasz Ukochany Ojciec w Niebie

Bóg Najwyższy

Jedna Reszta Kościoła, która będzie trwała, niepokonana, aż do powstania Nowego Jeruzalem.

Piątek, 18.05.2012, godz.10:48

Moja droga, ukochana córko, wiedz teraz, że rozprzestrzenianie się Mojego Świętego Ducha na świecie staje się niepohamowane.

Płomień Prawdy zachwyci świat i napełni dusze wielu prostą cudownością Mojego Miłosierdzia.

Nastąpi wiele nawróceń i będzie tak, że Moja Reszta Armii wzrośnie, aby stać się potężną siłą w walce z antychrystem.

Moja Reszta Chrześcijańskiego Kościoła rozprzestrzeniać będzie Świętą Ewangelię w każdym zakątku ziemi.

Ognie wylane zostaną na tych, którzy próbują zniszczyć Moją Resztę Kościoła. Ponieważ niektórzy będą w stanie stawić opór Prawdzie Mojego Świętego Słowa, kiedy zostanie im okazana.

Może ich być tak wielu, że ich liczba wynosić będzie ponad dwadzieścia milionów.

Pomiędzy wami powstaną liderzy i w niektórych kręgach będziecie praktykować waszą wiarę w ukryciu.

Będziesz prowadzić Krucjatę Moich Nauk, a Krucjata Modlitwy będzie waszym orężem dla pokonania wroga.

Obcy staną się sobie bliscy, ludzie z różnych krajów połączą się razem, a religie rozdzielone w przeszłości przez nieporozumienia, połączą się wszystkie w jedność.

Jedna Reszta Kościoła, która będzie trwała, niepokonana, aż do powstania Nowego Jeruzalem.

To jest wtedy, kiedy nastąpi Moje Powtórne Przyjście.

Gdy Moje Nowe Jeruzalem powstanie z popiołów, skąd wszyscy, którzy byli Mi przeciwni myśleli, że Mój Kościół na ziemi został doszczętnie spalony.
I wówczas nastąpi to.

Nowy Początek.

Nowa Era.

Nowe Niebo i Nowa Ziemia.

Moment ostatecznej realizacji Boskiej Woli Mojego Ojca.

Powstańcie teraz Moja Armio. Rozszerzajcie zasięg i rozwijajcie skrzydła. Nigdy nie zbaczajcie od Prawdy zawartej w Piśmie Świętym.

Nigdy nie wątpcie w Słowa zawarte w Piśmie Świętym.

Ponieważ ci spośród was, w tym członkowie Mojego Kościoła na ziemi, którzy tak czynicie, wy musicie otworzyć wasze serca dla Prawdy.

Biblia zawiera Święte Słowo Boga. Biblia zawiera całą Prawdę.

Ona nie kłamie.

Jeśli odrzucacie zawartą tam Prawdę, to odrzucacie Słowo Boga.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

Najświętsza Maria Panna: Pieczęć ta została przepowiedziana w Księdze Jana.

Czwartek, 17.05.2012, godz.08.50

Moje dziecko, Boże dzieci będą w stanie ochronić swoją wiarę, swoją odwagę i swoje bezpieczeństwo podczas każdej wojny, jeśli nadal będą odmawiać modlitwę Krucjaty Modlitwy – O Pieczęć Boga Żywego.

Jest to jedna z ostatnich oraz największa Pieczęć Ochrony zesłana z Niebios, spośród wszystkich modlitw danych ludzkości.

Ma ona pomóc podtrzymać wszystkich podczas przyszłych prześladowań, szczególnie w czasach dominacji i wojny.

Pieczęć ta została przepowiedziana w Księdze Jana i jest z nią związanych wiele boskich mocy.

Szanujcie ją i stosujcie dla ochrony nie tylko siebie, ale także waszych rodzin.

To przypomnienie jest konieczne w tym czasie.

Idźcie w pokoju.

Wasza Ukochana Matka

Matka Odkupienia

Twórzcie grupy modlitewne oddane „Jezusowi do Ludzkości”

Środa, 16.05.2012, godz.17.38

Moja droga, umiłowana córko, muszę podkreślić wobec wszystkich tych, którzy wierzą we Mnie, że ważne jest, aby modlić się za każdy z waszych narodów.

Aby czynić to skutecznie, musicie tworzyć grupy modlitewne oddane „Jezusowi do Ludzkości” (*).

Poprzez tę Grupę odmawiajcie wszystkie dane wam Modlitwy Krucjaty.

Moja córka, Maria, zatroszczy się o przygotowanie ich w sposób, który pozwoli wam wydrukować je, gdziekolwiek na świecie jesteście.

Proszę, rozprzestrzeniajcie Moje Święte Słowo wśród wszystkich członków duchowieństwa.

Niektórzy odrzucą Moje Orędzia.

Inni przyjmą je z miłością w swoich sercach.

Jednak w przeważającej części będziecie w Moje Święte Imię wyszydzani i odrzucani.

Będziecie cierpieć, jak cierpieli Moi apostołowie, i będziecie pośmiewiskiem w niektórych kręgach Mojego Kościoła na ziemi.

Te słowne zniewagi i obelgi będą intensywne i będą sprawiały wam ból, ale Ja mówię to:

Pamiętajcie, okazywana wam nienawiść udowodni, że to rzeczywiście Jestem Ja, wasz Jezus, który przemawia do was z Nieba.

Przez cierpienia te sprawię, że powstaniecie na nowo, za każdym razem, gdy pobici znajdziecie się  na ziemi.

Podniosę was i uczynię silniejszymi, niż byliście wcześniej.

Dlaczego to robię? Czynię tak, abyście stali się gotowi i mocniejsi do rozpowszechniania Mojego Świętego Słowa.

Ponieważ tylko wówczas otrzymywać będziecie wielkie dary, które zapewnię wam przez Mojego Świętego Ducha.

Powstańcie wiec i wyruszajcie, żeby przygotować wasze narody, tak aby otrzymały zbroję, której potrzebują dla uniknięcia znaku bestii.

Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Pieczęci Boga Żywego.

Ona ofiaruje wam i waszym rodzinom ochronę nie tylko duchową, ale również ochronę fizyczną.

Wy zostaliście pobłogosławieni, aby otrzymać tę Pieczęć i waszym obowiązkiem jest zapewnienie, aby otrzymało ją wszędzie jak najwięcej Bożych dzieci.

Pamiętajcie, Ja stoję przy wszystkich Moich wyznawcach w każdej minucie, a kiedy oni realizują Moje dzieło, otrzymają specjalne łaski czyniące ich odważnymi, silnymi i zdeterminowanymi w ratowaniu dusz każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na świecie.

Wasz Ukochany Zbawiciel

(*) internetowe określenie Objawień Jezusa przekazywanych MBM (przyp.tłum.)

Najświętsza Maria Panna: Moi wizjonerzy na świecie zostaną poinstruowani, aby modlić się dla uniknięcia niebezpieczeństw związanych z wojną światową.

Środa, 16.05.2012, godz.09.00
Moje dziecko, spróbuj proszę pozostać silna w tej pracy dla Mojego Syna.

Ważne jest, aby wszyscy ci, którzy wierzą w Prawdę Świętego Słowa dawanego światu w tym czasie, zachowali spokój.

Waszym obowiązkiem jest reagować na instrukcje Mojego ukochanego Syna. Modlitwa i zaufanie Mojemu Synowi przyniesie wam ocalenie.

Dar Pieczęci Boga Żywego będzie waszą największą ochroną w czasie wojny lub konfliktu.

Deklarując wierność Bogu Ojcu, poprzez przyjęcie tego nieograniczonego Daru, pozostaniecie wolni.

Nigdy nie zapominajcie o mocy modlitwy i jak może ona złagodzić wpływ takich wydarzeń.

Niestety, wiele z tych wydarzeń, które były prorokowane, musi nastąpić.

Dzieci, wzywam wszystkich, którzy czczą Mnie, waszą Najświętszą Matkę, aby zrozumieli, że jest to wołanie z Nieba.

Wszyscy Moi wizjonerzy na świecie zostaną poinstruowani, aby modlić się dla uniknięcia niebezpieczeństw związanych z wojną światową.

Musicie wytrwać w cierpieniu i ofiarować je jako dar dla Boga Ojca.

Ważny jest w tym czasie Mój codzienny Różaniec, bez względu na to, do jakiego Chrześcijańskiego Kościoła należycie.

Musicie go odmawiać, ponieważ ofiaruje on ochronę tym narodom, w których dużo ludzi modli się codziennie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za Europę w tym czasie i zwracajcie się do Mojego Syna prosząc Go o siły, odwagę i wytrwałość, niezbędne dla zachowania waszej ufności w Boga.

Wasza ukochana Matka

Królowa Nieba i Ziemi

Matka Odkupienia

Krucjata Modlitwy (54) – Modlitwa do Ojca, aby złagodzić wpływ Trzeciej Wojny Światowej

Środa, 16.05.2012, godz.03.10

”O Niebieski Ojcze, w Imię Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa,
Który ogromnie cierpiał za grzechy ludzkości, proszę pomóż nam w tych trudnych czasach, wobec których stoimy.
Pomóż nam przetrwać prześladowania planowane przez zachłannych władców i tych, którzy chcą zniszczyć Twój Kościół i Twoje dzieci.
Błagamy Cię Drogi Ojcze, pomóż nam nakarmić nasze rodziny i ocal życie tych, którzy wbrew swojej woli zmuszeni będą do wojny.

Kochamy Cię Drogi Ojcze.
Błagamy Cię, pomóż nam w potrzebie.

Wybaw nas od uścisku antychrysta.
Pomóż nam przetrwać jego piętno, znamię Bestii, odmawiając przyjęcia go.
Pomóż tym, którzy Cię kochają, aby zawsze pozostali wierni Twojemu Świętemu Słowu, tak abyś
Mógł obdarzyć nas łaskami dla przetrwania w ciele i duszy.
Amen.”