Bóg Ojciec: Nie obawiajcie się Mojej Ręki, ale ręki tych, którzy są waszymi wrogami.

Piątek, 18.05.2012, godz.15.20

Mówię dzisiaj z tobą Moja najdroższa córko, aby pocieszyć tych, którzy obawiają się przyszłości.

Przyszłość, drogie dzieci, leży w Moich Świętych Rękach.

Nadszedł czas, aby nastało Nowe Królestwo, Królestwo, nad którym panował będzie Mój Umiłowany Syn.

Jest to ostatni etap, kiedy ziemia jest przygotowywana, aby przyprowadzić tłumy, które kochają Mojego Syna, i z czasem, które kochają Mnie.

Wiele musi się wydarzyć, aby została dokonana Moja Boska Wola, i niezbędne są modlitwy, cierpliwość i odwaga.

Nie obawiajcie się Mojej Ręki, ale ręki tych, którzy są waszymi wrogami.

Wiele nikczemności powszechnych jest na świecie i nadszedł czas dla Mnie, aby ukarać te narody, które dręczą Moje dzieci na ziemi.

Ponieważ rozpoczyna się batalia, odnowione zostaną wyznania, które czczą Mnie, Boga Ojca.

Wkrótce zdadzą sobie sprawę, jak odrzucili Jedynego Prawdziwego Mesjasza, którego wysłałem na ziemię w Moim Synu Jezusie Chrystusie, aby dać światu Zbawienie.

Wtedy ci, którzy wierzą w Mojego Syna i we Mnie, Najwyższego Boga, powstaną w zgodzie dla przygotowania gruntu, tak aby mogło nastąpić Powtórne Przyjście Mojego Syna.

Mój Syn powróci tylko wtedy, gdy oczyszczenie będzie kompletne.

Oczyszczenie, o którym mówię, nastąpi wtedy, kiedy dobrzy zostaną oddzieleni od tych, którzy są źli. Ci, którzy przeżywają swoje życie wypełnione kłamstwami osadzonymi w ich duszach przez szatana, mają wciąż czas na okazanie skruchy.

Każda możliwa próba zostanie dokonana przeze Mnie, aby ocalić je od bestii, ponieważ Ja tak łatwo nie poddam Moich dzieci.

Poprzez różnego rodzaju usankcjonowane przeze Mnie Boskie Interwencje, spróbuję wziąć je w Moje Miłosierne Ramiona, aby je ocalić.

Zaufanie i wiara we Mnie jest drogą do Wiecznego Życia.

Tylko poprzez Mojego Syna, Zbawiciela Świata, możecie przyjść do Mnie, Ojca Wszechświata.

Ponieważ, aby przyjść do Mnie, musicie być wybawieni od grzechu.

Aby być wybawionym od grzechu, musicie się zrehabilitować w Oczach Mojego Syna.

Tak jak wysłałem Mojego Syna po raz pierwszy dla zapewnienia wam Zbawienia, tak też wysyłam Go jeszcze raz dla ocalenia was, po raz ostatni, zanim Nowe Niebo i Nowa Ziemi połączą się, aby stać się Jednym.

Ci, którzy odmawiają przyjęcia Wielkiego Miłosierdzia Mojego Syna, po tej ostatniej Krucjacie dla przyprowadzenia wszystkich Moich dzieci do Raju, ich prawowitego dziedziczenia, pozostaną zagubieni na zawsze.

Potem nie może być powrotu.

Nigdy nie zapominajcie, kim Ja Jestem.

Ja Jestem Bogiem Ojcem i Ja was stworzyłem.

Kocham was.

Pragnę przyprowadzić was wszystkich do domu, ale jakże płyną Moje łzy.

To dlatego, że będzie tak wielu, których nie będę w stanie uratować, o ile nie zwrócą się do Mnie i poproszą, aby im pomóc.

To wezwanie z Niebios zostało przepowiedziane.

Tylko Baranek Boży, Mój Syn, ma prawo ujawnienia wam wydarzeń, które są przed wami.

Tylko On może otworzyć Pieczęcie.

Czyni On to teraz za pomocą Siódmego Anioła, Siódmego Posłańca.

Otwórzcie wasze oczy i zaakceptujcie, że w końcu Księga Prawdy, jak prorokowano, jest obecnie otwierana na waszych oczach, rozdział po rozdziale.

Przyjmijcie to jako Dar, ponieważ przyniesie wam to Życie Wieczne.

Wasz Ukochany Ojciec w Niebie

Bóg Najwyższy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.