Najświętsza Maria Panna: Moi wizjonerzy na świecie zostaną poinstruowani, aby modlić się dla uniknięcia niebezpieczeństw związanych z wojną światową.

Środa, 16.05.2012, godz.09.00
Moje dziecko, spróbuj proszę pozostać silna w tej pracy dla Mojego Syna.

Ważne jest, aby wszyscy ci, którzy wierzą w Prawdę Świętego Słowa dawanego światu w tym czasie, zachowali spokój.

Waszym obowiązkiem jest reagować na instrukcje Mojego ukochanego Syna. Modlitwa i zaufanie Mojemu Synowi przyniesie wam ocalenie.

Dar Pieczęci Boga Żywego będzie waszą największą ochroną w czasie wojny lub konfliktu.

Deklarując wierność Bogu Ojcu, poprzez przyjęcie tego nieograniczonego Daru, pozostaniecie wolni.

Nigdy nie zapominajcie o mocy modlitwy i jak może ona złagodzić wpływ takich wydarzeń.

Niestety, wiele z tych wydarzeń, które były prorokowane, musi nastąpić.

Dzieci, wzywam wszystkich, którzy czczą Mnie, waszą Najświętszą Matkę, aby zrozumieli, że jest to wołanie z Nieba.

Wszyscy Moi wizjonerzy na świecie zostaną poinstruowani, aby modlić się dla uniknięcia niebezpieczeństw związanych z wojną światową.

Musicie wytrwać w cierpieniu i ofiarować je jako dar dla Boga Ojca.

Ważny jest w tym czasie Mój codzienny Różaniec, bez względu na to, do jakiego Chrześcijańskiego Kościoła należycie.

Musicie go odmawiać, ponieważ ofiaruje on ochronę tym narodom, w których dużo ludzi modli się codziennie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za Europę w tym czasie i zwracajcie się do Mojego Syna prosząc Go o siły, odwagę i wytrwałość, niezbędne dla zachowania waszej ufności w Boga.

Wasza ukochana Matka

Królowa Nieba i Ziemi

Matka Odkupienia