Dzienne archiwum: 24 maja 2012

Bóg Ojciec: Cierpienie na świecie zostało w tym czasie zjednoczone z cierpieniem Mojego Syna Jezusa.

Środa, 23.05.2012, godz.15.38

Moja najdroższa córko, powiedz wszystkim Moim dzieciom o miłości i ochronie, które Ja ofiaruję tym, którzy Mnie wzywają.

Moje Święte Słowo jest w końcu wysłuchiwane na ziemi i wiele dusz gotowych jest do największego kroku wiary, do przyjęcia Boskiego Miłosierdzia Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Mało wiedzą o tym, że wejście do Nowego Raju, Nowej Ery Pokoju, jest jednak prostą rzeczą.

Spójrzcie w górę i zaakceptujcie, że przede wszystkim jesteście Moimi dziećmi.

Uznajcie, że to Ja stworzyłem każdego z was, nikogo przez przypadek, i że jesteście Moimi dziećmi. Moją Rodziną. Moimi Bliskimi.

Czułość w Moim Sercu jest pełna miłości do każdego z was.

Wielu uważa, że ponieważ Ja Jestem Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem, to Moja Władza czyni Mnie dumnym.

To, oczywiście, nie może nigdy być.

Jak prawdziwa miłość rodzica do dziecka może być przesłonięta przez dumę?

Cierpię dla każdego z was. Płaczę za tymi utraconymi dla Mnie. Wykorzystam każdą moc, aby przyprowadzić zaginione dzieci z powrotem do Mojej Rodziny, Mojego Królestwa.

Wyobraźcie sobie rodzica, który jest odrzucony przez swoje dziecko. Ból, który czuję, nie jest Moim, ich Ojca, ale jest bólem dla nich i dla udręki, którą będą cierpieć, jeśli Ja nie będę mógł ich uratować.

Cierpienie na świecie zostało w tym czasie zjednoczone z cierpieniem Mojego Syna Jezusa.

Dlaczego Ja to czynię? Dlaczego Ja pozwalam na cierpienie? To właśnie z powodu grzechu.

Grzesznicy, którzy sami nie przyjdą do Mnie chętnie, mogą być ocaleni wyłącznie poprzez cierpienie innych.

Ci, którzy cierpią w tym życiu, zostaną wynagrodzeni Moimi Darami w życiu przyszłym.

Pomoc ofiarowana dobrowolnie przez te dzieci, które Mnie kochają, to potężna broń przeciwko mocy przyznanej szatanowi.

Ci, którzy walczą u boku Mojego Syna, aby ratować dusze innych, mogą ocalić całą ludzkość.

Szatan ma moc, ale tylko tą, która została mu dana – moc, która nie może być mu zabrana aż do Dnia Sądu Ostatecznego.

Wielu z was, drogie dzieci, nie rozumie Bożych praw, które przyzwalają te rzeczy. Ale zaufajcie Mi, kiedy wam to ujawniam.

Szatan będzie kradł dusze Moich dzieci nie wierzących we Mnie i dobroć, którą Moim dzieciom zapewniam.

Staje się on bezsilny, gdy grzesznicy dokonują ofiar poprzez cierpienie, aby ratować swoich braci i siostry od pójścia do piekła.

Okazuje się bezsilny, gdy Moje dzieci modlą się za tych grzeszników, aby zostali ocaleni.

Modlitwa jest zbroją Moich dzieci, które chcą Mi pomóc uratować całą ludzkość.

Zgromadźcie się razem, Moje dzieci, wraz z Moim Synem i pomóżcie Mi w końcu zjednoczyć Moją Rodzinę.

Pomóżcie Mi przyprowadzić was wszystkich do Nowej Cudownej Ery Pokoju.

Tylko wtedy Moja Wola spełni się na ziemi, tak jak w Niebie.

Ruszajcie dzieci. Zjednoczcie się w modlitwie.

Działajcie ze Mną, waszym Ojcem, aby pomóc uratować Moją Rodzinę.

Wasz Umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Moja Księga Prawdy rozprzestrzeniać się będzie szybko, jak płomień, na całym świecie.

Wtorek, 22.05.2012, godz.15.20

Moja droga, umiłowana córko, kolejny etap tej Świętej Misji jest w trakcie rozwijania się.

Moja Księga Prawdy rozprzestrzeniać się będzie prędko, jak płomień, na całym świecie.

Szybko nastąpi nawrócenie i Moje Święte Słowo słyszane będzie we wszystkich językach.

Natomiast wszystkie Boże dzieci rozprzestrzeniać będą Moje Orędzia i będą napełnione Duchem Świętym.

Ich usta przekazywać będą Prawdę i wszyscy prorokować będą w językach, tak żeby Prawda mogła być szybko wysłuchana.

Pragnienie Bożych dzieci, które wędrują zdezorientowane, ponieważ ich dusze są puste, zostanie ugaszone.

Bolesny głód Mojej Obecności zostanie zaspokojony, kiedy przyniosę duszom pokarm, którego one tak rozpaczliwie potrzebują.

Kiedy to się stanie, bardzo niewiele dusz na świecie będzie nieświadomych Mojego Wielkiego Miłosierdzia.

Weźcie Mój Dar, Moje Święte Słowo, Moją Księgę Prawdy, i chłońcie go. Bo będziecie bez niego, jak ciało bez duszy.

Kiedy połykacie Moje Słowa Mądrości, zostaniecie ponownie uzdrowieni.

Kiedy będziecie ponownie zdrowi, będziecie gotowi, aby pójść ze Mną do Nowej Ery Pokoju na ziemi.

Oczekujcie teraz, Moi drodzy wyznawcy, że Moje Pisane Słowo będzie wkrótce z wami i będziecie się radować, z miłością i pokojem w waszych duszach.

Idźcie naprzód wszyscy Moi wyznawcy.

Wy, wasi ukochani bliscy i wszyscy wierzący, prorokujcie w Moje Imię.

Chodźcie ze Mną, podczas gdy prowadzę was do Życia Wiecznego.

Wasz Ukochany Jezus

Odkupiciel całej Ludzkości