Moja Księga Prawdy rozprzestrzeniać się będzie szybko, jak płomień, na całym świecie.

Wtorek, 22.05.2012, godz.15.20

Moja droga, umiłowana córko, kolejny etap tej Świętej Misji jest w trakcie rozwijania się.

Moja Księga Prawdy rozprzestrzeniać się będzie prędko, jak płomień, na całym świecie.

Szybko nastąpi nawrócenie i Moje Święte Słowo słyszane będzie we wszystkich językach.

Natomiast wszystkie Boże dzieci rozprzestrzeniać będą Moje Orędzia i będą napełnione Duchem Świętym.

Ich usta przekazywać będą Prawdę i wszyscy prorokować będą w językach, tak żeby Prawda mogła być szybko wysłuchana.

Pragnienie Bożych dzieci, które wędrują zdezorientowane, ponieważ ich dusze są puste, zostanie ugaszone.

Bolesny głód Mojej Obecności zostanie zaspokojony, kiedy przyniosę duszom pokarm, którego one tak rozpaczliwie potrzebują.

Kiedy to się stanie, bardzo niewiele dusz na świecie będzie nieświadomych Mojego Wielkiego Miłosierdzia.

Weźcie Mój Dar, Moje Święte Słowo, Moją Księgę Prawdy, i chłońcie go. Bo będziecie bez niego, jak ciało bez duszy.

Kiedy połykacie Moje Słowa Mądrości, zostaniecie ponownie uzdrowieni.

Kiedy będziecie ponownie zdrowi, będziecie gotowi, aby pójść ze Mną do Nowej Ery Pokoju na ziemi.

Oczekujcie teraz, Moi drodzy wyznawcy, że Moje Pisane Słowo będzie wkrótce z wami i będziecie się radować, z miłością i pokojem w waszych duszach.

Idźcie naprzód wszyscy Moi wyznawcy.

Wy, wasi ukochani bliscy i wszyscy wierzący, prorokujcie w Moje Imię.

Chodźcie ze Mną, podczas gdy prowadzę was do Życia Wiecznego.

Wasz Ukochany Jezus

Odkupiciel całej Ludzkości

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.