Dzienne archiwum: 30 maja 2012

Krucjata Modlitwy (57) – Modlitwa dla Duchowieństwa – Jezu, pozwól mi usłyszeć Twoje Wołanie

Poniedziałek, 28.05.2012, godz.20.45

„O, mój drogi Jezu,
Otwórz moje uszy na dźwięk Twojego Głosu,
Otwórz moje serce na Twoje czułe wołanie.
Wypełnij moją duszę Duchem Świętym,
Tak abym mógł rozpoznać Ciebie w tym czasie.

Ofiaruję Ci moje pokorne posłuszeństwo we wszystkim,
O co mnie poprosisz.
Pomóż mi dostrzec Prawdę, powstać, odpowiedzieć i
podążyć za Twoim Głosem, tak abym mógł pomagać Tobie ratować
Dusze całej ludzkości.

Twoja Wola jest dla mnie rozkazem.
Daj mi odwagę, abym pozwolił Ci prowadzić mnie,
Tak bym mógł podjąć zbroję potrzebną dla kierowania Twojego
Kościoła do Twojego Nowego Królestwa.
Amen.”

Wiedzcie, że 1000 lat, o których mowa w Księdze Objawienia, właśnie to oznacza.

Poniedziałek, 28.05.2012, godz.20.45

Moja droga, ukochana córko, kiedy zadawane są pytania co do Nauk zawartych w Piśmie Świętym, to leży w normalnej ludzkiej naturze.

Kiedy człowiek przekręca Nauki w Piśmie Świętym, aby dostosować je do swoich planów, to Mnie uraża.

Ale kiedy Moi wyświęceni słudzy potępiają części Pisma Świętego i odrzucają je na bok, tak jakby były one bez znaczenia, to zaprzeczają Mnie, Synowi Człowieczemu.

Wszystko, co zawarte jest w Świętej Biblii pochodzi od Mojego Przedwiecznego Ojca, który zatwierdził każde pojedyncze słowo do Swoich pomazańców.

Wierzcie, że w Księdze Mojego Ojca zawarte jest Święte Słowo Boże i ani jedno słowo nie jest kłamstwem.

Dlaczego więc ci, którzy twierdzą, że są uczonymi i ekspertami od Prawdy zawartej Piśmie Świętym, kwestionują Moje Święte Słowo, tak jak Ja przedstawiam je tobie w tych Orędziach?

Moja Prawda dawana wam jest teraz, po raz kolejny, aby odświeżyć waszą pamięć, aby przypomnieć Nauki tam zawarte.

Moje dzieci na ziemi wiedzcie, że proroctwa zawarte w Księdze Daniela i Księdze Objawienia nadal będą musiały mieć miejsce.

Wiedzcie, że 1000 lat, o których mowa w Księdze Objawienia, właśnie to oznacza.

Gdyby to miało być coś innego, wtedy zostałby podany inny czas.

Mój Kościół, Kościół Katolicki, nie zadeklarował tu swoich przekonań, ponieważ jeszcze tego nie zrobił.

Moja Reszta Kościoła, zachowane pnącza Mojego Katolickiego Kościoła na ziemi, zrozumie prawdziwy sens Mojej Nowej Ery Pokoju na ziemi.

Znajdujecie się w czasach ostatecznych, ale ziemia zostanie odnowiona.

Wołam do was wszystkich, Moi wyświęceni słudzy. Mój głos ochrypł od błagania was o odpowiedź na Mój Święty Apel z Nieba.

Ja, wasz ukochany Zbawiciel, wysłałem do was do tej pory wielu widzących i wizjonerów. Pomagają Mi oni  otworzyć wasze umysły na te wydarzenia, które jeszcze nadejdą.

Czekałem aż do tej pory, aby ogłosić światu ostateczne objawienia. Wysłałem teraz Mojego ostatniego posłańca, Marię Bożego Miłosierdzia, siódmego posłańca dla przygotowania ostatniego rozdziału, ponieważ zostanie on wam odsłonięty.

Mój głos jest jak grzmot. Nadal będzie słyszany na całym świecie. Nie zatrzyma się aż do dnia, kiedy Ja przyjdę sądzić.

Być może nie słuchacie Mnie teraz. Wielu z was odrzucać będzie Moje Słowo z arogancją, która rani Mnie głęboko.

Inni, ze strachu, ignorują Mnie, gdyż jest to łatwiejszy sposób. Wkrótce jednak nadejdą zmiany, o których mówię. Wówczas Prawda zacznie świtać wam w głowach.

Wołam was teraz i mówię wam to. Oczekuję na waszą odpowiedź, bez względu na to czy nastąpi to teraz, czy w przyszłości.

Ja czekam. Będę to robił nadal, cierpliwie, aż do dnia, w którym przybiegniecie do Mnie szukając Mojej Ochrony.

Nigdy nie pozostawię Moich wybranych sług, tych, których powołałem w pierwszej kolejności.

Czy pamiętacie kiedy wezwałem was pierwszy raz? Poczuliście Mój głos mówiący do waszej duszy, wzywający was do przyłączenia się w jedności ze Mną. Czy możecie słyszeć Mnie teraz?

Poproście Mnie o objawienie wam teraz, że to Ja, wasz Jezus błaga was, abyście przyszli, powstali i podążyli za Mną w tej ostatniej ciężkiej drodze do Wiecznego Życia. Nie bójcie się Mojego Wołania. Zaufajcie Mi i odmawiajcie tę modlitwę, prosząc Mnie o umożliwienie wam usłyszenia Mojego Wołania.

Krucjata Modlitwy (57) – Modlitwa dla Duchowieństwa – Jezu, pozwól mi usłyszeć Twoje Wołanie

„O, mój drogi Jezu,
Otwórz moje uszy na dźwięk Twojego Głosu,
Otwórz moje serce na Twoje czułe wołanie.
Wypełnij moją duszę Duchem Świętym,
Tak abym mógł rozpoznać Ciebie w tym czasie.

Ofiaruję Ci moje pokorne posłuszeństwo we wszystkim,
O co mnie poprosisz.
Pomóż mi dostrzec Prawdę, powstać, odpowiedzieć i
podążyć za Twoim Głosem, tak abym mógł pomagać Tobie ratować
Dusze całej ludzkości.

Twoja Wola jest dla mnie rozkazem.
Daj mi odwagę, abym pozwolił Ci prowadzić mnie,
Tak bym mógł podjąć zbroję potrzebną dla kierowania Twojego
Kościoła do Twojego Nowego Królestwa.
Amen.”

Pamiętajcie, że Ja, Jezus Chrystus, nigdy nie pozwolę Moim Wyświęconym Sługom oddalić się ze Ścieżki Prawdy. Będę stał na każdym rogu, każdej drogi i pokieruję was w dobrym kierunku.

Może czasami będzie to dla was frustrujące. Może będziecie zdezorientowani. Może nie będziecie chcieli usłyszeć Prawdy. Może będziecie się obawiać. Ale wiedzcie o tym:

Ja zawsze będę was kochać. Zawsze będę stał przy was.

Nigdy was nie opuszczę.

Wasz ukochany Jezus

Mój śmiertelny strach w Ogrodzie Getsemani i mękę Mojego cierpienia przeżywam ponownie w dwójnasób

Orędzie 442, środa, 30 maja 2012, godz. 15.30

Moja najukochańsza córko, cierpienie zadawane ci przez tych, którym brakuje prawdziwej pokory, ale którzy twierdzą, że przemawiają w Moje Imię, teraz się nasili.

Nie słuchaj żadnego głosu oprócz Mojego. Nie angażuj się ani nie odpowiadaj tym, którzy Mnie obrażają.

Dopuścili, by ludzka pycha zamknęła ich na Mnie, ale jakby tego im było za mało, jeszcze Mnie prześladują.

Moje Ponowne Przyjście będzie miało przebieg zbliżony do wydarzeń, które miały miejsce podczas Mojego pierwszego pobytu na ziemi.

Moje Święte Słowo zostanie podważone, skrytykowane, odwołane, a następnie odrzucone.

Tymi pierwszymi, którzy Mnie odrzucą, będą te Moje dusze, które Mnie kochają najbardziej. Staną w pierwszym rzędzie, by rzucić pierwszy kamień.

Mój śmiertelny strach w Ogrodzie Getsemani i mękę Mojego cierpienia przeżywam ponownie w dwójnasób.

Konałem przez grzechy ludzkości, nie tylko tych, którzy żyli w tamtym czasie, ale i tych, którzy dziś Mnie odrzucają. Ci, którzy odrzucają Mnie dzisiaj, ranią Mnie bardziej, bo umarłem za ich grzechy. Nie nauczyli się niczego.

Ci, którzy ze Mnie szydzili i wyłupili Mi Moje oko cierniem – tym najostrzejszym cierniem w Cierniowej Koronie – są tymi, którzy reprezentują Mój Kościół na Ziemi.

Nie chcą uznać Mojego Powtórnego Przyjścia ani ostrzeżeń, które im teraz objawiam.

Natomiast pokorne dusze łapczywie połykają każde słowo wychodzące z Moich ust, tak jak dzieci w czasie klęski głodu.

Jednak ci nakarmieni wiedzą Prawdy Mojego Nauczania odwracają się ode Mnie i pozostają obojętni.

Pokora nie jest już obecna w duszach wielu moich wyznawców, dlatego też nie będą oni w stanie skorzystać z Moich szczególnych Łask.

Dopóki nie staniecie się mali w oczach Boga, nie będziecie mogli Mnie usłyszeć.

Dopóki nie porzucicie swojej wyniosłości i arogancji, nie odczujecie mocy Ducha Świętego.

Gdy dziś Mnie odrzucacie, wbijacie pierwszy gwóźdź do Mojego nadgarstka.

Kiedy wy, Moi wyświęceni słudzy, odrzucacie Moje Święte Słowo, dane wam teraz, wbijacie drugi gwóźdź do Mojego kolejnego nadgarstka.

Te biedne dusze, niezainteresowane Moim Nauczaniem ani Zbawieniem, które dałem światu przez Moją Śmierć na Krzyżu, nie mają nikogo, kto by je poprowadził.

To są te ofiary. Nie są oni prowadzeni do Mnie. Są pozbawieni szansy przygotowania się na Moje Powtórne Przyjście.

Wzywam teraz wszystkich moich wyznawców, by się przygotowali. Walka między wierzącymi wkrótce się rozpocznie. Połowa z nich będzie nie tylko odrzucała te orędzia, będą oni też próbowali ich zakazać.

Druga połowa będzie za pomocą orędzi nawracać innych.

Te proste, zagubione dusze, które Mnie w ogóle nie znają, poznają Mnie, gdy tylko ujawnię im Prawdę podczas Ostrzeżenia.

Łatwiej będzie im odnaleźć prawdę, niż tym, którzy mówią, że Mnie kochają, ale się Mnie teraz wypierają.

Dlatego musicie się modlić o łaski, abyście mogli Mnie zobaczyć, usłyszeć i pozwolić Mi przygotować was na Moje Powtórne Przyjście.

Niech wam się nie wydaje, że prawdziwie iść za Mną, zwłaszcza w tych Czasach Ostatecznych, będzie łatwo.

W tym czasie cichy hołd dla Mojego Świętego Słowa nie wystarczy.

Będziecie jak nowy rekrut w armii. Musicie ćwiczyć, odnawiać swoje dusze, przychodzić do Mnie przez Sakramenty, zanim będziecie wystarczająco silni i na tyle odważni, aby szerzyć Moje Święte Słowo.

Rozpowszechnianie Moich Krucjat Modlitwy będzie waszym pierwszym zadaniem.

Ty, Moja armio, poprowadzisz największą Krucjatę Mojej Świętej Misji na ziemi, jaka kiedykolwiek się odbyła. Zaczniecie skromnie, ale dojdziecie do 20 milionów.

Modlitwy i cierpienia Mojej Reszty Kościoła wystarczą, aby zbawić całą ludzkość. Nigdy nie zapominajcie, że swoimi modlitwami możecie uratować dusze najbardziej zatwardziałych grzeszników – tak potężna jest modlitwa. Zatem przygotujcie się, aby się ze sobą spotkać. Przygotujcie się dobrze, ponieważ będą podejmowane starania, aby was powstrzymać. Przyjmijcie obraźliwe zniewagi, którymi będziecie obrzucani.

Musicie wiedzieć, że będą wam przedstawiać różne argumenty w celu powstrzymania was od wypełnienia waszego posłannictwa. Ale trzeba wam też wiedzieć, że będę was prowadził, wami kierował i was umacniał.

Wiedzcie także, że to wy, Moja Armio, będziecie odpowiedzialni za zbawienie milionów dusz. Dusz, które nie miałyby w ogóle żadnej nadziei.

Niech Moja Miłość dotknie wasze dusze i połączy was w jedną całość, w zjednoczeniu ze Mną, waszym Jezusem.

Pozwólcie Mi teraz obmyć was Moją Najdroższą Krwią i obdarzyć Moimi Darami, które pomogą wam pozostać wiernymi Mojemu wezwaniu bez względu na to, jak silne byłyby pokusy, aby się Mnie wyprzeć.

Błogosławię wam wszystkim, Moja silna Armio.

Poprowadzę was w waszym pionierskim marszu do Nowej Ery Pokoju, nie opuszczając was na żadnym kroku.

Wasz ukochany Zbawiciel

Odkupiciel ludzkości

Jezus Chrystus