Wiedzcie, że 1000 lat, o których mowa w Księdze Objawienia, właśnie to oznacza.

Poniedziałek, 28.05.2012, godz.20.45

Moja droga, ukochana córko, kiedy zadawane są pytania co do Nauk zawartych w Piśmie Świętym, to leży w normalnej ludzkiej naturze.

Kiedy człowiek przekręca Nauki w Piśmie Świętym, aby dostosować je do swoich planów, to Mnie uraża.

Ale kiedy Moi wyświęceni słudzy potępiają części Pisma Świętego i odrzucają je na bok, tak jakby były one bez znaczenia, to zaprzeczają Mnie, Synowi Człowieczemu.

Wszystko, co zawarte jest w Świętej Biblii pochodzi od Mojego Przedwiecznego Ojca, który zatwierdził każde pojedyncze słowo do Swoich pomazańców.

Wierzcie, że w Księdze Mojego Ojca zawarte jest Święte Słowo Boże i ani jedno słowo nie jest kłamstwem.

Dlaczego więc ci, którzy twierdzą, że są uczonymi i ekspertami od Prawdy zawartej Piśmie Świętym, kwestionują Moje Święte Słowo, tak jak Ja przedstawiam je tobie w tych Orędziach?

Moja Prawda dawana wam jest teraz, po raz kolejny, aby odświeżyć waszą pamięć, aby przypomnieć Nauki tam zawarte.

Moje dzieci na ziemi wiedzcie, że proroctwa zawarte w Księdze Daniela i Księdze Objawienia nadal będą musiały mieć miejsce.

Wiedzcie, że 1000 lat, o których mowa w Księdze Objawienia, właśnie to oznacza.

Gdyby to miało być coś innego, wtedy zostałby podany inny czas.

Mój Kościół, Kościół Katolicki, nie zadeklarował tu swoich przekonań, ponieważ jeszcze tego nie zrobił.

Moja Reszta Kościoła, zachowane pnącza Mojego Katolickiego Kościoła na ziemi, zrozumie prawdziwy sens Mojej Nowej Ery Pokoju na ziemi.

Znajdujecie się w czasach ostatecznych, ale ziemia zostanie odnowiona.

Wołam do was wszystkich, Moi wyświęceni słudzy. Mój głos ochrypł od błagania was o odpowiedź na Mój Święty Apel z Nieba.

Ja, wasz ukochany Zbawiciel, wysłałem do was do tej pory wielu widzących i wizjonerów. Pomagają Mi oni  otworzyć wasze umysły na te wydarzenia, które jeszcze nadejdą.

Czekałem aż do tej pory, aby ogłosić światu ostateczne objawienia. Wysłałem teraz Mojego ostatniego posłańca, Marię Bożego Miłosierdzia, siódmego posłańca dla przygotowania ostatniego rozdziału, ponieważ zostanie on wam odsłonięty.

Mój głos jest jak grzmot. Nadal będzie słyszany na całym świecie. Nie zatrzyma się aż do dnia, kiedy Ja przyjdę sądzić.

Być może nie słuchacie Mnie teraz. Wielu z was odrzucać będzie Moje Słowo z arogancją, która rani Mnie głęboko.

Inni, ze strachu, ignorują Mnie, gdyż jest to łatwiejszy sposób. Wkrótce jednak nadejdą zmiany, o których mówię. Wówczas Prawda zacznie świtać wam w głowach.

Wołam was teraz i mówię wam to. Oczekuję na waszą odpowiedź, bez względu na to czy nastąpi to teraz, czy w przyszłości.

Ja czekam. Będę to robił nadal, cierpliwie, aż do dnia, w którym przybiegniecie do Mnie szukając Mojej Ochrony.

Nigdy nie pozostawię Moich wybranych sług, tych, których powołałem w pierwszej kolejności.

Czy pamiętacie kiedy wezwałem was pierwszy raz? Poczuliście Mój głos mówiący do waszej duszy, wzywający was do przyłączenia się w jedności ze Mną. Czy możecie słyszeć Mnie teraz?

Poproście Mnie o objawienie wam teraz, że to Ja, wasz Jezus błaga was, abyście przyszli, powstali i podążyli za Mną w tej ostatniej ciężkiej drodze do Wiecznego Życia. Nie bójcie się Mojego Wołania. Zaufajcie Mi i odmawiajcie tę modlitwę, prosząc Mnie o umożliwienie wam usłyszenia Mojego Wołania.

Krucjata Modlitwy (57) – Modlitwa dla Duchowieństwa – Jezu, pozwól mi usłyszeć Twoje Wołanie

„O, mój drogi Jezu,
Otwórz moje uszy na dźwięk Twojego Głosu,
Otwórz moje serce na Twoje czułe wołanie.
Wypełnij moją duszę Duchem Świętym,
Tak abym mógł rozpoznać Ciebie w tym czasie.

Ofiaruję Ci moje pokorne posłuszeństwo we wszystkim,
O co mnie poprosisz.
Pomóż mi dostrzec Prawdę, powstać, odpowiedzieć i
podążyć za Twoim Głosem, tak abym mógł pomagać Tobie ratować
Dusze całej ludzkości.

Twoja Wola jest dla mnie rozkazem.
Daj mi odwagę, abym pozwolił Ci prowadzić mnie,
Tak bym mógł podjąć zbroję potrzebną dla kierowania Twojego
Kościoła do Twojego Nowego Królestwa.
Amen.”

Pamiętajcie, że Ja, Jezus Chrystus, nigdy nie pozwolę Moim Wyświęconym Sługom oddalić się ze Ścieżki Prawdy. Będę stał na każdym rogu, każdej drogi i pokieruję was w dobrym kierunku.

Może czasami będzie to dla was frustrujące. Może będziecie zdezorientowani. Może nie będziecie chcieli usłyszeć Prawdy. Może będziecie się obawiać. Ale wiedzcie o tym:

Ja zawsze będę was kochać. Zawsze będę stał przy was.

Nigdy was nie opuszczę.

Wasz ukochany Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.