Dzienne archiwum: 31 maja 2012

Najświętsza Maria Panna: Czerwiec miesiącem Krucjaty Nawrócenia

Czwartek, 31.05.2012, godz.21.00

Moje dziecko, szatan i zarażone przez niego dusze dokonują każdego wysiłku, aby podważać Najświętsze Słowo Mojego Syna.

Pamiętaj zawsze, że pierwsze ziarno wątpliwości szatan zasiewa w sercach wybranych dusz.

Te Święte Przekazy zostaną zalane najgorszym potępieniem przez tych, którzy są blisko związani z Moim drogim Synem.

Kiedy szatan dokonuje tego, zdobywa dusze.

Moje dziecko, nie pozwól mu tego robić. Odejdź i nie zajmuj się nim.

Mój Syn nigdy nie bronił Swojego Świętego Słowa, więc ty też nie powinnaś poddawać się tej pokusie.

Zasięg wpływu szatana narasta i rozprzestrzenia się na całym świecie.

Moje biedne dzieci tak cierpią, a Ja płaczę łzami żalu, gdy widzę ich przerażenie i smutek.

Moje dzieci, módlcie się o pokój w tym czasie, tak aby Boże dzieci wszędzie zwracały się do Mojego Syna o siłę.

Tylko Boska Interwencja, spowodowana przez łaski, jakie zapewniają wasze modlitwy, może złagodzić wasz ból i cierpienie.

Mój Syn pragnie, aby dusze zwracały się do Niego, gdyż tylko On może dać im pocieszenie, którego potrzebują. Nic innego nie zapewni ulgi w udrękach, które teraz znosicie.

Zachęcam was, dzieci do poświęcenia miesiąca czerwca nawróceniu ludzkości i zapewnieniu, że będą szukać Zbawienia.

Ogłoście ten miesiąc Miesiącem Krucjaty Nawrócenia i módlcie się w jedności poprzez grupy modlitewne na całym świecie.

Oto Modlitwa Krucjaty dla Krucjaty Nawrócenia.

Krucjata Modlitwy (58)

Krucjata Modlitwy o nawrócenia

O drogi Jezu, proszę Cię,

obejmij wszystkie dzieci Boże

Twoimi ramionami,

osłoń je Twoją Najdroższą Krwią.

Osłoń każdą duszę

jedną kroplą Twojej Krwi

i uchroń ją od zła.

Otwórz wszystkie serca,

zwłaszcza serca zatwardziałych dusz i tych,

którzy Cię wprawdzie znają,

ale są splamieni Grzechem Pychy –

niech padną na kolana i Cię proszą,

żeby Światło Twojej Miłości

zalało ich dusze.

Otwórz ich oczy na Prawdę,

aby brzask Twego Bożego Miłosierdzia

rozlał się na nich

i rozświetlił ich Jego promieniami.

Nawróć wszystkie dusze poprzez łaski,

o które Cię teraz proszę.

Drogi Jezu (tu proszę podać swoją intencję),

błagam Cię o Miłosierdzie

i ofiaruję Ci ten dar postu:

jeden dzień tygodniowo

przez cały czerwiec

na przebłaganie za wszystkie grzechy.

Amen.

Dzieci, musicie pościć jeden dzień każdego tygodnia w miesiącu czerwcu.

Musicie odmawiać codziennie Mój Różaniec i Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Dzieci, robiąc to ocalicie dusze milionów poprzez Miłosierdzie Mojego Syna Jezusa Chrystusa.

Wasza ukochana Matka

Matka Odkupienia

 

Modlitwy mogą zapobiec okrucieństwom planowanym z ponagleniem użycia bomb atomowych.

Wtorek, 29.05.2012, godz.17.42

Moja droga, ukochana córko, Moi prorocy, Moi posłańcy i wszyscy prawdziwi wizjonerzy na świecie jednoczą się w duchu, aby głosić Moje Święte Słowo w tym czasie.

Oni, wybrani do trudnej misji, dla zapewnienia, aby dusze całej ludzkości zostały przygotowane do Mojego Powtórnego Przyjścia, są instruowani, aby wołać do świata.

Wkrótce będą wzywać do pilnej modlitwy, aby pomóc tym, którzy ucierpią w nadchodzących wojnach.

Czas wybuchu wojen jest bliski i wiele niewinnych dusz stanie się ofiarami tego wypełnionego nienawiścią terroru wobec Bożych dzieci.

Wielu w tych wojnach zostanie rozrzuconych w różnych kierunkach, a na Środkowym Wschodzie zaistnieje wiele zamieszania.

Tak wiele małych wojen będzie eskalować.

Tak wiele stron konfliktów, podzielonych na początku we wszystkich kierunkach, scali się w jedynie  niewielką liczbę stron.

Wówczas zaangażowane zostaną większe armie, z wieloma przyłączonymi narodami.

Jakże płyną Moje łzy wobec tego strasznego zła spowodowanego pod wpływem szatana, który chce zabić możliwie jak najwięcej ludzi i tak szybko, jak to możliwe.

Módlcie się, aby te wojny zostały złagodzone.

Módlcie się, aby Boże dzieci, poprzez swoje modlitwy, mogły zapobiec okrucieństwom planowanym z nakłanianiem do użycia bomb atomowych.

Moja najdroższa córko, szatan zrobi w tym czasie wszystko, co w jego mocy, aby zachęcić Kościół Katolicki do potępienia ciebie i uznania tych przekazów za herezję.

Musisz zignorować te ataki. Wystarczy tylko, aby wszyscy ci, którzy podążają za Moimi Naukami, kierowali się swoimi sercami, aby łatwo im było rozpoznać prawdę.

Gdyby Moim prorokom nie zostały dane łaski z Nieba, aby wytrzymać takie prześladowania, to Moje Święte słowo, Moje wskazówki dla przygotowania wszystkich Bożych dzieci do Mojego Powtórnego Przyjścia, nie zostałyby usłyszane.

Gdyby nie uporczywa wytrwałość od początku czasów wszystkich Bożych proroków i posłańców Boga, to Boże dzieci pozostałyby nieświadome.

Moi drodzy wyznawcy, od chwili, gdy została wam dana wiedza, nie musicie się nigdy obawiać, gdyż podążacie drogą do Wiecznego Życia. Żadna inna droga, niezależnie od wspaniałych, ale bezwartościowych pokus, które ciągną was w kierunku światowych pułapek, nie doprowadzi was do Mnie.

Gdyż jeżeli, oraz wtedy gdy, kłamstwa o Mojej Świętej Eucharystii zaczną się pojawiać, musicie być odważni i oddalić się.

Módlcie się o siłę, determinację i odwagę, aby podążać za Mną na końcowej Drodze do Zbawienia.

Wasz ukochany Jezus