Modlitwy mogą zapobiec okrucieństwom planowanym z ponagleniem użycia bomb atomowych.

Wtorek, 29.05.2012, godz.17.42

Moja droga, ukochana córko, Moi prorocy, Moi posłańcy i wszyscy prawdziwi wizjonerzy na świecie jednoczą się w duchu, aby głosić Moje Święte Słowo w tym czasie.

Oni, wybrani do trudnej misji, dla zapewnienia, aby dusze całej ludzkości zostały przygotowane do Mojego Powtórnego Przyjścia, są instruowani, aby wołać do świata.

Wkrótce będą wzywać do pilnej modlitwy, aby pomóc tym, którzy ucierpią w nadchodzących wojnach.

Czas wybuchu wojen jest bliski i wiele niewinnych dusz stanie się ofiarami tego wypełnionego nienawiścią terroru wobec Bożych dzieci.

Wielu w tych wojnach zostanie rozrzuconych w różnych kierunkach, a na Środkowym Wschodzie zaistnieje wiele zamieszania.

Tak wiele małych wojen będzie eskalować.

Tak wiele stron konfliktów, podzielonych na początku we wszystkich kierunkach, scali się w jedynie  niewielką liczbę stron.

Wówczas zaangażowane zostaną większe armie, z wieloma przyłączonymi narodami.

Jakże płyną Moje łzy wobec tego strasznego zła spowodowanego pod wpływem szatana, który chce zabić możliwie jak najwięcej ludzi i tak szybko, jak to możliwe.

Módlcie się, aby te wojny zostały złagodzone.

Módlcie się, aby Boże dzieci, poprzez swoje modlitwy, mogły zapobiec okrucieństwom planowanym z nakłanianiem do użycia bomb atomowych.

Moja najdroższa córko, szatan zrobi w tym czasie wszystko, co w jego mocy, aby zachęcić Kościół Katolicki do potępienia ciebie i uznania tych przekazów za herezję.

Musisz zignorować te ataki. Wystarczy tylko, aby wszyscy ci, którzy podążają za Moimi Naukami, kierowali się swoimi sercami, aby łatwo im było rozpoznać prawdę.

Gdyby Moim prorokom nie zostały dane łaski z Nieba, aby wytrzymać takie prześladowania, to Moje Święte słowo, Moje wskazówki dla przygotowania wszystkich Bożych dzieci do Mojego Powtórnego Przyjścia, nie zostałyby usłyszane.

Gdyby nie uporczywa wytrwałość od początku czasów wszystkich Bożych proroków i posłańców Boga, to Boże dzieci pozostałyby nieświadome.

Moi drodzy wyznawcy, od chwili, gdy została wam dana wiedza, nie musicie się nigdy obawiać, gdyż podążacie drogą do Wiecznego Życia. Żadna inna droga, niezależnie od wspaniałych, ale bezwartościowych pokus, które ciągną was w kierunku światowych pułapek, nie doprowadzi was do Mnie.

Gdyż jeżeli, oraz wtedy gdy, kłamstwa o Mojej Świętej Eucharystii zaczną się pojawiać, musicie być odważni i oddalić się.

Módlcie się o siłę, determinację i odwagę, aby podążać za Mną na końcowej Drodze do Zbawienia.

Wasz ukochany Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.