Najświętsza Maria Panna: Czerwiec miesiącem Krucjaty Nawrócenia

Czwartek, 31.05.2012, godz.21.00

Moje dziecko, szatan i zarażone przez niego dusze dokonują każdego wysiłku, aby podważać Najświętsze Słowo Mojego Syna.

Pamiętaj zawsze, że pierwsze ziarno wątpliwości szatan zasiewa w sercach wybranych dusz.

Te Święte Przekazy zostaną zalane najgorszym potępieniem przez tych, którzy są blisko związani z Moim drogim Synem.

Kiedy szatan dokonuje tego, zdobywa dusze.

Moje dziecko, nie pozwól mu tego robić. Odejdź i nie zajmuj się nim.

Mój Syn nigdy nie bronił Swojego Świętego Słowa, więc ty też nie powinnaś poddawać się tej pokusie.

Zasięg wpływu szatana narasta i rozprzestrzenia się na całym świecie.

Moje biedne dzieci tak cierpią, a Ja płaczę łzami żalu, gdy widzę ich przerażenie i smutek.

Moje dzieci, módlcie się o pokój w tym czasie, tak aby Boże dzieci wszędzie zwracały się do Mojego Syna o siłę.

Tylko Boska Interwencja, spowodowana przez łaski, jakie zapewniają wasze modlitwy, może złagodzić wasz ból i cierpienie.

Mój Syn pragnie, aby dusze zwracały się do Niego, gdyż tylko On może dać im pocieszenie, którego potrzebują. Nic innego nie zapewni ulgi w udrękach, które teraz znosicie.

Zachęcam was, dzieci do poświęcenia miesiąca czerwca nawróceniu ludzkości i zapewnieniu, że będą szukać Zbawienia.

Ogłoście ten miesiąc Miesiącem Krucjaty Nawrócenia i módlcie się w jedności poprzez grupy modlitewne na całym świecie.

Oto Modlitwa Krucjaty dla Krucjaty Nawrócenia.

Krucjata Modlitwy (58)

Krucjata Modlitwy o nawrócenia

O drogi Jezu, proszę Cię,

obejmij wszystkie dzieci Boże

Twoimi ramionami,

osłoń je Twoją Najdroższą Krwią.

Osłoń każdą duszę

jedną kroplą Twojej Krwi

i uchroń ją od zła.

Otwórz wszystkie serca,

zwłaszcza serca zatwardziałych dusz i tych,

którzy Cię wprawdzie znają,

ale są splamieni Grzechem Pychy –

niech padną na kolana i Cię proszą,

żeby Światło Twojej Miłości

zalało ich dusze.

Otwórz ich oczy na Prawdę,

aby brzask Twego Bożego Miłosierdzia

rozlał się na nich

i rozświetlił ich Jego promieniami.

Nawróć wszystkie dusze poprzez łaski,

o które Cię teraz proszę.

Drogi Jezu (tu proszę podać swoją intencję),

błagam Cię o Miłosierdzie

i ofiaruję Ci ten dar postu:

jeden dzień tygodniowo

przez cały czerwiec

na przebłaganie za wszystkie grzechy.

Amen.

Dzieci, musicie pościć jeden dzień każdego tygodnia w miesiącu czerwcu.

Musicie odmawiać codziennie Mój Różaniec i Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Dzieci, robiąc to ocalicie dusze milionów poprzez Miłosierdzie Mojego Syna Jezusa Chrystusa.

Wasza ukochana Matka

Matka Odkupienia