Jezus: Nigdy się nie wahajcie. Nigdy nie wątpcie w Moją Rękę Ochrony.

Sobota, 02.06.2012, godz.21.00

Moja droga, ukochana córko, jeśli Moi wyznawcy pozwolą Mi wypełnić ich dusze Moją bezwarunkową Miłością, wzbudzę w nich siłę, która będzie ich zaskakiwać.

Przyjdźcie do Mnie jak ufające dzieci, z prostym i otwartym sercem, bez żadnych oczekiwań, a ja przyniosę wam pokój, którego nie znajdziecie nigdzie indziej.

Podczas gdy płaczę przez sposób, w jaki zło i chciwość opanowały świat, jestem także pełen radości z powodu czystej miłości, którą Moi wyznawcy okazują Mi, ich Jezusowi.

Jakże oni przynoszą Mi ukojenie i pocieszenie, i jakże pragnę, abym mógł objąć ich w Moich Ramionach.

Jakże pragnę, aby mogli usłyszeć Mnie, mówiącego im, jak bardzo ich kocham.

Jak ja tęsknię za tym dniem, kiedy wyciągnę Moją dłoń, uchwycę ich ręce w Moje i przyciągnę ich do Mojego Nowego Królestwa, gdy w końcu powrócą do Mnie, do domu.

Ten dzień nie jest daleko.

Wszyscy Moi wyznawcy, musicie Mnie słuchać w tym czasie.

Musicie być mocni i wytrwali podczas przyszłych prób i nigdy nie tracić odwagi.

Wędrówka ścieżką, wykutą dla was w kierunku Mojego Królestwa, sprawi wam ból. Wielu z was potknie się i zachwieje.

Niektórzy z was pobiegną z powrotem drogą, którą nadeszli.

Inni usiądą, poddadzą się i pozostaną, tkwiąc między początkiem swojej podróży a bramami do Życia Wiecznego. Tak słaba stanie się ich wiara z powodu przeszkód, które napotkają.

Silniejsi będą nieustraszeni. Będą chcieli pobierać każdą uncję energii i posuwać się naprzód, do Nowej Ery Pokoju.

Nic nie stanie na ich drodze. Będą wiedzieć, jak wytrzymać przyszłe cierpienia. Będą wiedzieć, jak walczyć z wrogiem. Z niewielką obawą w swych sercach posłuchają każdej wskazówki dawanej im przeze Mnie.

Oni zawsze muszą starać się powrócić i podtrzymać tych, którzy są słabsi. Tych, którzy się boją. Muszą dźwigać na swoich ramionach tych, którzy nie mają woli i odwagi, aby powstać w Moje Imię.

Ci, którzy odrzucą waszą pomoc, pozostaną z tyłu i staną się częścią królestwa Bestii, z którego nie ma ucieczki.

Nigdy się nie wahajcie, nigdy nie wątpcie w Moją Rękę Ochrony.

Jeśli podporządkujecie wszystko Mojej Świętej Woli, to Ja zajmę się wszystkim.

Zaufajcie mi. Podążajcie za Mną.

Czas jest krótki, lecz mimo to czasu jest pod dostatkiem, aby przygotować się do bitwy, która jest przed wami.

Kocham was wszystkich. Nigdy nie zapominajcie o mocy Mojej Miłości.

Wasz ukochany Zbawiciel

Król Zbawienia

Jezus Chrystus