Szatan zamierza zatruć dla tej Misji umysły niektórych Moich wybranych dusz.

Wtorek, 05.06.2012, godz.22.00

Moja córko, nie jest roztropne, jeśli ci, którzy podążają za Moimi wizjonerami na całym świecie, ulegają nowemu planowi złego.

Zamierza on zatruć dla tej Misji umysły niektórych Moich wybranych dusz.

Chce obrócić jednych przeciwko drugim.

Wzbudzi wśród nich wątpliwości wobec tych Świętych przekazów i to spowoduje wiele żalu i smutku.

Duchowa zazdrość spiętrzy się, jak bestia rosnąca pod powierzchnią oceanu, i wyleje się strasznym potopem nienawiści nie tylko na Moje Orędzia, ale także na ciebie.

Musisz się modlić, gdyż nastąpi to wkrótce.

Oczekuj na te wydarzenia w codziennej modlitwie i nie pozwól się zniechęcić tą serią ataków.

Moi wyznawcy, musicie być przy tym czujni, ponieważ kiedy to się zacznie, w ciągu następnego miesiąca, wy też będziecie kuszeni, aby zwątpić w Moje Święte Słowo.

Proroctwo to będzie rozwijać się przed wami i fakt ten będzie najbardziej do tej pory bezwzględną i krzywdzącą napaścią na tę Misję.

Ataki wypłyną nie tylko od tych, którzy propagują przekazy tych, którzy uważają się za autentycznych, współczesnych wizjonerów i proroków, ale będą wspierane przez niektórych z Moich wyświęconych sług.

Jad zatruje wiele dusz i wielu odrzuci Mnie.

Zignoruj te ataki Moja córko. Idź naprzód i dawaj światu Moje Orędzia tak szybko, jak to tylko możliwe.

Ważne jest, że rozprzestrzeniacie Moje Święte Słowo i Moje Modlitwy nawet wśród tych, którzy nie chcą Mnie słuchać. Ponieważ wielu, gdy przekazy te zostaną im przedstawione, odczuje wyrzuty sumienia, że tak czynią, a wówczas dane im będą łaski ujrzenia Prawdy.

Nigdy nie lekceważcie siły wpływu szatana na was.

On bierze na cel zwłaszcza te dusze, które Ja potrzebuję, aby pomogły Mi w Mojej Misji zbawienia ludzkości.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus