Wolna wola nie może być wam zabrana. Nie mogę zażądać, abyście podążali za Mną.

Piątek, 08.06.2012, godz.19.05

Moja droga, umiłowana córko, wielu czytając te Moje Święte Słowa dawane ludzkości z Miłości, błędnie rozumie Moje intencje.

Moją obietnicą, jako Syna Człowieczego, jest ocalenie całej ludzkości.

Moje Ukrzyżowanie na Krzyżu nie było zwykłym momentem w czasie, lub chwilą w historii.

Była to Ofiara uczyniona, aby podarować każdemu z was, nawet dzisiaj, Dar Życia Wiecznego.

Jest to uroczyste przyrzeczenie. Życie w nadchodzącym świecie, Moim Królestwie na ziemi, jest dla każdego.

Przychodzę teraz, aby was przygotować.

Powiedziałem wam już wcześniej, że podczas gdy Ja przychodzę, aby ostrzec was przed niebezpieczeństwami odrzucania Moich Nauk i Dziesięciu Przykazań ustanowionych przez Mojego Przedwiecznego Ojca, nie mogę nakazać lub żądać od Bożych dzieci słuchania. Ponieważ całej ludzkości, a także aniołom w niebie, dany został specjalny prezent, dar wolnej woli.

Wolna wola nie może być wam zabrana. Nie mogę zażądać, abyście podążali za Mną

Mogę was ostrzec, pokazać wam błędy waszego postępowania, ale nie mogę wam nakazać, abyście odpowiedzieli na Moje wezwanie.

Mogę tylko prosić.

Wolna wola, chociaż jest darem, może być także przeszkodą, ponieważ będzie ona używana przez szatana do siania kłamstw w waszych umysłach.

On może stawiać żądania o bardzo przymusowym charakterze, przeciwko którym będzie wam bardzo trudno walczyć, taka jest jego moc.

Moja cierpliwość jest wypróbowywana w tych ostatecznych czasach, jak nigdy dotąd.

Pomimo Mojej Śmierci na Krzyżu, oddaniu Mojego życia z Miłości, aby uratować każdego z was, wielu zapomniało, co ta Ofiara naprawdę oznacza.

Dlaczego Moje dzieci nie słuchają, jeśli oddałem Moje życie dla zbawienia ludzkości?

Jeśli nie chcą słuchać Mnie teraz, poprzez te Orędzia, to jest to wybór dokonany z ich własnej wolnej woli. Dlaczego więc nadal błędnie interpretują i przekręcają zawartość Pisma Świętego?

Bez względu na to, jak bardzo jestem odrzucony, nigdy nie zaniecham Mojego obowiązku ostrzegania was przed niebezpieczeństwami, które nadejdą.

Niebezpieczeństwa, o których mówię, to nie tylko nieszczęścia planowane przez nikczemnych uczniów szatana wobec waszych narodów, kontrola waszych pieniędzy, waszej żywności lub życia.

Nie, niebezpieczeństwa, co do których musicie mieć świadomość, to przede wszystkim są zagrożenia związane z utratą waszej duszy na rzecz szatana i jego upadłych aniołów.

Czy zważacie na Moje Słowo teraz, to zależy wyłącznie od każdego z was.

Wszystko, o co proszę, to abyście słuchali. Zaniechanie słuchania i przyjęcia szczególnych łask, którymi obdarzam was teraz, oznacza, że nie możecie być odpowiednio wyposażeni, aby ratować wasze dusze od bestii.

Błogosławię was wszystkich. Tych, którzy są zdezorientowani zachęcam, aby wybierali modlitwy dane wam poprzez te Orędzia.

One pomogą wam odpowiedzieć na Moje Wołanie z Nieba.

Wasz Jezus