Fałszywy prorok nie tylko przejmie Kościół Katolicki, ale będzie rozkazywał wszystkim Kościołom Chrześcijańskim.

Niedziela, 10.06.2012, godz.15.30

Moja droga, umiłowana córko, apeluję do Moich wszystkich wyznawców, aby okazali odwagę w tym czasie.

Nie jest to czas, aby upaść i płakać. Jest to czas, aby walczyć o wasze Zbawienie.

Wzywam wszystkie Kościoły Chrześcijańskie, Moich duchownych i wszystkich tych, którzy poświęcili swoje życie dla Mnie, waszego Jezusa, aby usłyszeli Moje apele.

Nigdy nie porzucajcie Prawdy Moich Nauk.

Nigdy nie opuszczajcie Mnie.

Nigdy nie porzucajcie Mojego Kościoła, ponieważ Ja jestem Kościołem.

Nigdy nie zaniechajcie Mojego Ciała, ponieważ Ja jestem Chlebem Życia.

Nigdy nie akceptujcie kłamstw, które wkrótce będą pośród was wpajane, aby wyprzeć Mój Kościół na ziemi.

Nadszedł czas, aby się przygotować.

Wkrótce zostaniecie zmuszeni do uwierzenia w nową religię, która będzie dziełem człowieka.

Wkrótce będziecie zmuszani spożywać coś, co wyglądać będzie jak Święta Eucharystia, ale to nie będzie Moje Ciało.

Stanie się pusta, jałowa i nie przyniesie prawdziwego życia.

Jedyna Święta Eucharystia, która istnieje, to sposób, w jaki Moja Obecność daje się poznać w Ofierze Mszy Świętej, tak jak jest teraz.

Nigdy nie odbiegajcie od tego, nawet jeśli będziecie zmuszani, aby tak uczynić, przez pogan, którzy przejmą Moje Chrześcijańskie Kościoły.

Oni zbezczeszczą Moje Kościoły i przekształcą je w nic więcej, niż miejsca rozrywki i towarzyskie placówki.

Musicie zawsze naśladować czynności, których uczyłem Moich Apostołów podczas Ostatniej Wieczerzy.

Teraz musicie upewnić się, że wszystko jest na swoim miejscu, zanim zacznie się atak.

Ponieważ już wkrótce uznacie za niemożliwe, aby podążać za fałszywą doktryną narzuconą wam przez odrazę, która was czeka.

Fałszywy prorok nie tylko przejmie Kościół Katolicki, ale będzie rozkazywał wszystkim Kościołom Chrześcijańskim, które połączy w jedno.

Ale to nie będę Ja, Jezus Chrystus, na którym Nowa Świątynia zostanie wybudowana. To będzie świątynia na cześć bestii, aby zastąpić Stolicę Apostolską.

Zważajcie teraz na Moje Słowa, ponieważ wkrótce ujrzycie Prawdę.

Ci z was, którzy jesteście wystarczająco odważni, aby przeciwstawić się prześladowaniom waszej wiary, musicie planować już teraz.

Ci, którzy nie mają siły do walki przeciwko panowaniu antychrysta i fałszywego proroka, niech upadną na kolana i błagają Mnie teraz o pomoc.

Poprowadzę was poprzez Moich nowych przywódców, którzy pojawią się pośród was kierowani przez Moich Dwóch Świadków.

Henoch i Eliasz, obecni w Moich Chrześcijańskich Kościołach na ziemi i Domu Izraela, wkrótce wywrą wpływ na głoszenie Ewangelii na całym świecie.

Nic nie powstrzyma nauczania Prawdy.

Tym razem będzie to trudne, ale powstańcie i podążajcie za Moją Armią na ziemi, a więcej dusz zostanie uratowanych. Nie opuszczajcie owczarni, którą Ja dałem wam do prowadzenia.

Nie obawiajcie się, ponieważ tylko podążając Moją Drogą do Życia Wiecznego możecie być zbawieni.

Jeśli podążycie ścieżką fałszywego proroka, to nie tylko staniecie się dla Mnie utraceni, ale będziecie kierować niewinne dusze w kierunku drogi do Piekła.

Bądźcie odważni Moi wyświęceni słudzy.

Zaakceptujcie, że czas Mojego Powrotu jest bliski. Nie macie czasu do stracenia.

Wasz Jezus