Matka Odkupienia: Módlcie się za Kościoły Chrześcijańskie, tak aby dane im były łaski dla obrony ich Wiary.

Poniedziałek, 11.06.2012, godz.12.02

Wszystkie Boże dzieci na całym świecie są wzywane, aby zebrały się razem i w tym czasie jak jedno błagały o Miłosierdzie Mojego Przedwiecznego Ojca.

Dzieci, otwórzcie swoje serca przed Moim Ojcem i proście Go, aby chronił was i okrył drogocenną Krwią Swojego Syna.

Musicie zwrócić uwagę, aby od dzisiaj każdego dnia modlić się do Boga Ojca w Imię Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata, o wszelką ochronę przed złymi siłami szerzącymi się teraz w każdym zakątku.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za Kościoły Chrześcijańskie na ziemi, tak aby dane im były łaski dla obrony ich Wiary.

Dzieci, nigdy nie traćcie nadziei, gdyż jeśli tylko ślubujecie wierność Mojemu Synowi i modlicie się o siłę, to wasze modlitwy zostaną wysłuchane.

Dzisiaj proszę was o kontynuowanie modlitw Krucjaty Nawrócenia i odmawianie Najświętszego Różańca i Koronki do Bożego Miłosierdzia.

Ten miesiąc jest przeznaczony dla nawrócenia wielu narodów.

Dla ratowania dusz musi być kontynuowany post, który może być prowadzany w różny dla każdego sposób.

Dzieci, módlcie się nadal o nawrócenie tak potrzebne w tym czasie.

Dziękuję wam za reakcję na Moje wezwanie.

Matka Odkupienia