Niebo zostanie zwinięte, tak jakby dach się otworzył.

Sobota, 16.06.2012, godz.19.40

Moja droga, umiłowana córko, Moje Słowo słyszane jest przez miliony na całym świecie, kiedy przygotowuję wszystkie Boże dzieci na Moje Boskie Miłosierdzie.

Są tacy, pobłogosławieni Duchem Świętym, którzy od razu po przeczytaniu Moich Orędzi będą wiedzieli, że pochodzą one z Moich Boskich ust.

Ci, którzy mówią, że Mnie znają, ale którzy nie zdołali Mnie rozpoznać, wciąż nie mogą się oprzeć czytaniu Mojego Słowa, choć walczą przeciwko Mnie.

Odrzucają Mnie, ale mimo to są nadal przyciągani do Moich Przekazów.

Czy nie zdają sobie sprawy, że to jest Duch Święty, który, chociaż uśpiony w ich duszach, wciąż przyciąga ich do Mnie?

Mówię do nich to: Czas nadszedł, ponieważ wkrótce wasze krzywdy pokazane wam zostaną podczas Ostrzeżenia.

Wasza nienawiść do Mojego Słowa zostanie wam ujawniona i wówczas poznacie Prawdę.

Kiedy tak się stanie, wtedy musicie przyłączyć się do swoich braci i sióstr, i walczyć o prawo obrony Mojego Kościoła na ziemi.

Niebo zostanie zwinięte, tak jakby dach się otworzył, aby ujawnić ogień i płomienie Mojego Boskiego Miłosierdzia.

Ziemia zostanie wstrząśnięta z taką siłą, że nikt nie uniknie Moich Oczu, Mojego Ducha, ani Mojego Daru.

Wielu drżeć będzie ze strachu, ponieważ właśnie wtedy wielu po raz pierwszy stanie się świadomymi swoich dusz.

Poznają, że ich miłość do własnych ciał, do wszystkich zmysłów, które zamierzali pielęgnować, nie ma znaczenia.

Zobaczą każdą część duszy, ale nie będą jej widzieć przez swoje własne oczy. Spojrzą na swoje dusze poprzez Moje Oczy.

Będą się czuć chorzy i będzie im niedobrze, tak jak Mnie, gdy widzę brzydotę ich nikczemnych grzechów.

Zobaczą, jak podłe było ich zachowanie wobec innych i zło, które wyrządzili swoim bliźnim, swoim braciom i siostrom.

Ujrzą wówczas swoją miłość do siebie, próżność i miłość do fałszywych idoli, i będą wiedzieli, jak Mnie to rani.

Ci, których grzechy są tak czarne, poczują się chorzy, odczują cierpienie i nie będą w stanie znieść grozy, na którą będą musieli patrzeć. Będą potrzebowali wszystkich sił, aby wytrzymać oczyszczenie niezbędne dla umożliwienia im przetrwania i podążania drogą Prawdy.

Ważne jest, aby zrozumieć, że Ostrzeżenie jest właśnie tym. Przybywam, aby ostrzec Boże dzieci, że ich grzechy mogą być i będą odpuszczone.

Przychodzę, aby pokazać im, jaki będzie Dzień Sądu. Oznacza to, że ci, którzy na tym etapie poproszą o przebaczenie, zostaną uratowani.

Tym, którzy nadal Mnie odrzucają, dany będzie czas na okazanie skruchy, ale nie za dużo. Jeśli wciąż będą odtrącać Moją Rękę Miłosierdzia, wtedy będę się musiał wycofać.

Następnie dokonam podziału, na sprawiedliwych po jednej stronie i niesprawiedliwych po drugiej. Jeszcze jedna szansa, aby wówczas ubiegać się o odkupienie win i ci, którzy odrzucą Moją Rękę Miłości i Miłosierdzia zostaną wrzuceni do Piekła.

Proroctwo to zostało przepowiedziane od samego początku.

Zważajcie na Ostrzeżenie i ratujcie wasze dusze, dopóki możecie.

Wasz Jezus