Dzienne archiwum: 20 czerwca 2012

Najświętsza Maria Panna: Wraz z Moim Synem mogę dać wam łaski i okrąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć.

Środa, 20.06.2012, godz.07.46

Moje dziecko, jak bardzo cierpi Mój Syn w tym czasie i jak Moje własne cierpienie jest nierozerwalnie związane z Jego.

Ci, którzy powodują cierpienie innych, ukrzyżowują Mojego Syna.

Kiedy robią straszne rzeczy, powodujące udrękę, ból i śmierć Bożych dzieci, to odnawiają Mękę Mojego Syna.

Ci, którzy podążają ścieżką zwodziciela, kuszeni są w każdej sekundzie przez upadłe anioły kierowane przez szatana.

Wielu z nich nie wie o tym, więc wy musicie modlić się za nich.

Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, że są wykorzystywani przez złego dla jego realizacji zagłady ludzkiej rasy.

Bardzo niedługo zostaną odrzuceni przez szatana, gdy ich służba nie będzie dłużej celowa.

Mój Syn będzie czekał na przyjęcie takich grzeszników z powrotem w Swoje Święte Ramiona, tak jest On miłosierny.

Nikczemne plany realizowane przez szatana, niewidzialne dla wszystkich, mają sprawić smutek Mojemu Przedwiecznemu Ojcu. Raniąc swoich braci i siostry, ci zatwardziali grzesznicy ranią Boga.

Nigdy nie sądźcie, że oni osiągną wszystko, co zamierzali zrobić.

Ja, Matka Boża, jako Współodkupicielka i Pośredniczka, otrzymałam łaski, aby zniszczyć węża.

Przez proszenie Mnie o pomoc, mogę wam, dzieci, zaofiarować ochronę przed strachem.

Wraz z Moim Synem mogę dać wam łaski i okrąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć.

Szatan nie może zaszkodzić lub atakować tych wszystkich, którzy odmawiają codziennie Mój Różaniec.

Odmawiając trzy lub więcej Różańców możecie rozszerzyć tę ochronę na innych. Gdyby nawet stu ludzi mogło to zrobić, to mogliby uratować swój naród od skażenia szerzonego przez złego.

Dzieci, musicie zebrać się razem i modlić się o waszą ochronę.

Musicie być szczodrego serca i modlić się za waszych wrogów, ponieważ wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, co czyni.

Ufając całkowicie Mojemu Synowi i przyjmując dary, które On wam teraz przynosi poprzez Jego Nauki i proroctwa, możecie wymazać wszystkie wasze lęki.

Szatan żeruje i żywi się strachem. Stawiajcie czoła Prawdzie i wykorzystujcie modlitwę, aby złagodzić złe plany realizowane przez te złe grupy, które chcą zniszczyć ludzkość.

Poczujcie miłość Mojego Syna otwierając swoje serca. Przekażcie Mi, Matce Odkupienia, wasze zmartwienia, a Ja zabiorę je do Mojego Syna.

Następnie okryję was Moim Najświętszym Płaszczem i poczujecie siłę, która może pochodzić jedynie z Nieba.

Tylko wtedy wypełni was pokój, odwaga i determinacja, aby stać się częścią Armii Boga. Armia ta, już formująca się, składa się z tłumów we wszystkich narodach.

Będą maszerować do końca i nie mogą być pokonani.

Moje dziecko, dziękuję za odpowiedź na Moje wezwanie.

Wasza ukochana Matka

Matka Odkupienia

Żadnemu prorokowi nie były dawane Orędzia Mojej Ukochanej Matki i Trójcy Świętej w takiej obfitości.

Poniedziałek, 18.06.2012, godz.20.36

Moja droga, umiłowana córko, nie wolno ci pozwalać, aby rozpraszało cię okrutne odrzucanie Moich Świętych Orędzi przez tych Moich wyznawców, którzy jak wiesz, są szczególnie oddani Mojej Świętej Woli.

Spodziewaj się, że tego rodzaju odrzucenie zwiększy intensywność, ponieważ Moje Słowo zostanie rozdarte na strzępy i wyrzucone, jakby było niczym.

Ból odrzucenia, który czujesz, jest Moim bólem. Upokorzenie i szyderstwa zadawane tobie, są prześladowaniem Mnie. Zamiast pozwalać, aby taka niechęć raniła cię, musisz przyjąć ją w milczeniu.

Bądź radosna pośród twoich łez, gdyż wiesz już, że Ja zawsze byłem odrzucany, nawet przez Moich własnych uczniów.

Jeśli pozwalasz, aby odrzucanie Mojego Słowa opóźniało cię w rozprzestrzenianiu Moich Przekazów, to wtedy mniej dusz zostanie ocalonych.

Zawsze pamiętaj, że Moim największym pragnieniem jest zbawienie dusz.

Moja misja nie może być splamiona ludzką opinią, mającą na celu podważanie ciebie.

Słowa, które daję ci tego wieczoru nie są po to, aby dostarczyć pocieszenia, ale aby podkreślić pilną potrzebę Moich ostrzeżeń dla świata.

Wielu Bożych posłańców przyszło przed tobą, Moja córko, aby przygotować ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.

Żadnemu prorokowi nie były dawane Orędzia Mojej Ukochanej Matki i Trójcy Świętej w takiej obfitości.

Jedynie te Orędzia mogą ujawniać tajemnice nadchodzących czasów i ofiarują błogosławieństwo potrzebne do ostatniego dnia wszystkim Bożym dzieciom.

Pochwyćcie dar Mojego Słowa dawanego całej ludzkości, aby dało wam życie.

Bez Mojej pomocy byłoby wam bardzo trudno wytrzymać próby, które leżą przed nami.

Wszyscy Moi prawdziwi wysłannicy przygotowują Boże dzieci do Powtórnego Przyjścia.

Wiedzcie, że to wydarzy się w czasie trwania życia tego pokolenia.

Weźcie Mój Kielich, pijcie z Niego, niech napełni was darem rozeznania, tak abyście mogli Mi pomóc ratować dusze.

Wasz  Jezus