Żadnemu prorokowi nie były dawane Orędzia Mojej Ukochanej Matki i Trójcy Świętej w takiej obfitości.

Poniedziałek, 18.06.2012, godz.20.36

Moja droga, umiłowana córko, nie wolno ci pozwalać, aby rozpraszało cię okrutne odrzucanie Moich Świętych Orędzi przez tych Moich wyznawców, którzy jak wiesz, są szczególnie oddani Mojej Świętej Woli.

Spodziewaj się, że tego rodzaju odrzucenie zwiększy intensywność, ponieważ Moje Słowo zostanie rozdarte na strzępy i wyrzucone, jakby było niczym.

Ból odrzucenia, który czujesz, jest Moim bólem. Upokorzenie i szyderstwa zadawane tobie, są prześladowaniem Mnie. Zamiast pozwalać, aby taka niechęć raniła cię, musisz przyjąć ją w milczeniu.

Bądź radosna pośród twoich łez, gdyż wiesz już, że Ja zawsze byłem odrzucany, nawet przez Moich własnych uczniów.

Jeśli pozwalasz, aby odrzucanie Mojego Słowa opóźniało cię w rozprzestrzenianiu Moich Przekazów, to wtedy mniej dusz zostanie ocalonych.

Zawsze pamiętaj, że Moim największym pragnieniem jest zbawienie dusz.

Moja misja nie może być splamiona ludzką opinią, mającą na celu podważanie ciebie.

Słowa, które daję ci tego wieczoru nie są po to, aby dostarczyć pocieszenia, ale aby podkreślić pilną potrzebę Moich ostrzeżeń dla świata.

Wielu Bożych posłańców przyszło przed tobą, Moja córko, aby przygotować ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.

Żadnemu prorokowi nie były dawane Orędzia Mojej Ukochanej Matki i Trójcy Świętej w takiej obfitości.

Jedynie te Orędzia mogą ujawniać tajemnice nadchodzących czasów i ofiarują błogosławieństwo potrzebne do ostatniego dnia wszystkim Bożym dzieciom.

Pochwyćcie dar Mojego Słowa dawanego całej ludzkości, aby dało wam życie.

Bez Mojej pomocy byłoby wam bardzo trudno wytrzymać próby, które leżą przed nami.

Wszyscy Moi prawdziwi wysłannicy przygotowują Boże dzieci do Powtórnego Przyjścia.

Wiedzcie, że to wydarzy się w czasie trwania życia tego pokolenia.

Weźcie Mój Kielich, pijcie z Niego, niech napełni was darem rozeznania, tak abyście mogli Mi pomóc ratować dusze.

Wasz  Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.