Kiedy szerzycie nienawiść wobec proroków przysłanych z Nieba, jesteście winni grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje.

Niedziela, 24.06.2012, godz.17.30

Moja droga, umiłowana córko, jakże łamie się Moje Serce, gdy widzę tych, którzy mówią, że są wyznawcami Boga, ale popisują się Jego Prawami. Oni są hipokrytami.

To ci, którzy mówią, że postępują według Przykazań Mojego Ojca, a mimo to sądzą, że mogą potępiać innych, którzy grzeszą.

Pierwsi do wzięcia Pisma Świętego jako środka, aby głosić kłamstwo, poprzez promowanie tak zwanej tolerancji, urażają Mnie bardzo.

Są to ludzie, którzy mówią, że błędem jest wierzyć w Bożą Opatrzność.

Są to ludzie, którzy kwestionują wizjonerów wysyłanych przez Niebo poprzez wieki, a następnie próbują obalić ich przy użyciu Mojego Świętego Słowa zawartego w Piśmie Świętym.

Każdy, kto zaprzecza Mojemu Słowu, jest wobec Mnie nielojalny.

Każdy, kto stawia siebie, jako wyższego duchowo i intelektualnie od swoich braci i sióstr, musi być bardzo ostrożny.

Każdy, kto wykorzystuje Pismo Święte, aby przedstawić wykrzywioną wersję Prawdy, zostanie ukarany.

Każdy, kto powstaje i głosi Prawdę, ale mimo to odrzuca Moje Słowo dawane światu w tych ostatecznych czasach, będzie odrzucony przeze Mnie.

Jesteście winni duchowej zazdrości i spotka was za to kara.

Kiedy szerzycie nienawiść wobec proroków przysłanych z Nieba, jesteście winni grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje.

Ponieważ czyniąc to, nie tylko głosicie kłamstwo, ale blokujecie Boże Słowo.

Proszę, powstrzymajcie teraz waszą kampanię dręczenia i oszczerstw. Nigdy nie zapobiegniecie wysłuchaniu Mojego Słowa.

Dlaczego wciąż próbujecie zadręczać tę Misję? Czy nie poznaliście już, że ogień Ducha Świętego nie mógłby rozprzestrzeniać się w ten sposób, gdyby Moje Przekazy nie były z Nieba?

Jesteście wykorzystywani przez złego, który nie cofnie się przed niczym, aby zapobiec dawaniu światu tych Moich Świętych Orędzi.

Wiadomość dla Duchowieństwa:

Ci spośród was, którzy złożyliście śluby, jako wyświęceni słudzy Mojego Kościoła na Ziemi, wysłuchajcie Mnie teraz.

Kiedy publicznie piętnujecie Moje Przekazy i przeciwdziałacie Mi, waszemu Jezusowi, w tej misji dla Zbawienia dusz, popełniacie największy grzech ze wszystkich.

Za to będziecie cierpieć i wasz Czyściec doświadczony będzie na ziemi. Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko będzie świadkiem waszego przewinienia przeciwko Niebu.

Wasza błędna ocena Moich proroków uczyni was duchowo pustymi i wasze dusze będą cierpieć męki, jak żadne inne.

Jeśli jesteście Moimi wyświęconymi sługami i nie jesteście pewni Mojego Głosu, kiedy teraz mówię do was, to musicie zachować milczenie. Musicie modlić się o rozeznanie, zanim weźmiecie pod uwagę odrzucenie Mojego Świętego Słowa.

Tysiącom Moich wyświęconych sług nie uda się rozpoznać Mojego Słowa, posyłanego na czasy ostateczne poprzez tego proroka. Jak Mi to łamie Serce.

Wiele upadnie pod panowaniem antychrysta i opuści Mój Kościół na Ziemi.

Wielu z Moich wyświęconych sług będzie po stronie prześladowców Mojego Kościoła. Uwodzenie już się rozpoczęło.

Jesteście przygotowywani przez zwodziciela, aby odrzucić Mnie i wasza pycha uniemożliwia wam zobaczenie tego.

Wielu z Moich wyświęconych sług nie będzie na tyle odważnych, aby stać na straży Mojego Kościoła na ziemi. Wielu będzie po stronie fałszywego proroka i odrzuci Moje stado, którego wiara umożliwi mu poszukiwanie Prawdy.

Czy nie wiecie, że Ja jestem Kościołem?

Czy nie wiecie, że Kościół cierpieć będzie swoje własne ukrzyżowanie, tak jak Ja cierpiałem?

Będzie torturowany. Będzie wydawał się ukrzyżowany, a wielu będzie sądzić, że jest martwy. Ale, podobnie Mojemu Zmartwychwstaniu, zostanie on ponownie wskrzeszony do życia, gdyż jak wiecie, on nie może być zniszczony.

Ostrzegam wszystkie Moje wyświęcone sługi, którzy nie rozpoznają czasów, w których żyją, aby zachowali czujność teraz, ponieważ Mój Kościół na ziemi cierpi największe prześladowania od swego początku.

Musicie przygotować się i otworzyć wasze oczy.

Kiedy, myślicie, miałbym przyjść i was ostrzegać? Czy sądziliście, że byłoby to kiedyś w przyszłości? Że to nigdy nie stałoby się podczas waszego życia?

Czas Mojego powtórnego Przyjścia jest bardzo blisko.

Wkrótce oddzielę dobrych od nikczemnych, po wszystkich próbach uczynionych dla nawrócenia większości ludzkości.

Jest to wasz obowiązek i odpowiedzialność, aby zachować otwarty umysł, serce i duszę.

Potrzebuję was, abyście odpowiedzieli na Moje prośby o pomoc Mi w uratowaniu tak wielu dusz, jak tylko mogę.

Podążajcie za Mną. To jest wasze powołanie.

To dlatego ślubowaliście wierność Mnie, waszemu Jezusowi.

Nie dokonaliście waszych ślubów na waszych własnych warunkach.

Musicie pozwolić Mi prowadzić was i pomóc obronić Mój Kościół na ziemi.

Wiele szkód wyrządzonych zostało Mojemu Kościołowi. Mój Kościół składa się z tych wszystkich, którzy Mnie kochają, w tym wszystkich Moich wyświęconych sług.

Musicie być silni, odważni i lojalni. Nie wolno wam pozwolić, aby strach lub bestia pochłonęły wasze dusze.

Wysłuchajcie Mojego Słowa zanim napiętnujecie Moich proroków.

Nigdy nie potępiajcie żadnego z Moich przekazów bez modlitwy o rozeznanie. Nawet wówczas musicie być ostrożni, aby nie odmówić Bożym dzieciom daru łask, którymi teraz obdarzam te biedne dusze, które pozbawione są Prawdy Moich Nauk.

Ci z was, którzy otwarcie odrzucacie Moje Słowo dawane poprzez tego proroka, wiedzcie, że będziecie błagać Mnie o przebaczenie, gdy Prawda zostanie ujawniona.

Ale wtedy dla tych, którzy są odpowiedzialni za odwrócenie się dusz daleko ode Mnie, będzie już za późno.

Dusze te, utracone dla Mnie z powodu waszego nikczemnego języka, nie będą miały Wiecznego Życia.

Jeśli odrzucacie Moje Słowo teraz, albo piętnujecie Moje Przekazy, jako mające błędy, to i wy będziecie odrzuceni. Nie jesteście zdolni do prowadzenia Mojego stada.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.