Miesięczne archiwum: Lipiec 2012

Kiedy w Mojej armii osiągnięte zostanie 20 milionów, pomnożę tę liczbę do miliardów

Piątek 27.07.2012, 18.30

Moja droga, umiłowana córko, Moje życzenie zjednoczenia Moich wyznawców jako jednej armii, przynosi już owoce poprzez te orędzia.

Moja armia jest już utworzona i zjednoczona przez moc Ducha Świętego, który rozprzestrzenia się jak pożar na całym świecie.

Ci z was, którzy przyjmujecie teraz Moje instrukcje, choć może uważacie, że pracujecie razem w małych grupach, musicie wiedzieć, że Moja armia składa się obecnie z ponad 25.000 oddanych żołnierzy, którzy odmawiają Moje Modlitwy Krucjaty każdego dnia.

Wasze poświęcenie dla Mnie, waszego ukochanego Jezusa, przynosi Mi tyle pociechy i radości, ponieważ wasze modlitwy ratują miliony dusz, w każdej sekundzie, każdego dnia.

Gdybyście byli świadkami ich wdzięczności, nigdy nie zaprzestalibyście kontynuacji modlenia się, taka jest tego moc.

Szatan cierpi z powodu tej misji i zrobi wszystko co możliwe, aby ją sabotować.

Dlatego nie wolno wam pozwolić na zastraszanie przez tych, którzy oskarżają was o herezję, aby opóźnić was w rozpowszechnianiu Moich przekazów.

Jeśli pozwolicie innym, tym którzy starają się was poniżyć, lub którzy szydzą z waszej wiary, zdezorientować was, to mniej dusze może być ocalonych.

Pomyślcie o tej misji, że jest taka sama jakbyście pracowali dla zagranicznej agencji pomocy, jak te grupy ludzi, którzy udają się do spustoszonych krajów dla ratowania życia tych, którzy cierpią z głodu.

Jest niezbędne, abyście przezwyciężyli wszystkie przeszkody, aby udzielić pomocy ofiarom. Jedna godzina opóźnienia może oznaczać różnicę pomiędzy życiem i śmiercią. To samo odnosi się do tej misji.

Patrzcie przed siebie, ignorujcie wtrącanie się tych, którzy będą próbowali odciągnąć was z powrotem, a następnie maszerujcie naprzód.

Zbierajcie innych na waszej ścieżce i prowadźcie ich ku zwycięstwu. Zwycięstwu Zbawienia.

Wasza armia rozrasta się każdego dnia. Trzymajcie się Mojej Ręki, aż osiągniemy armię, której pragnę, 20 milionów, które staną na czele bitwy przeciw antychrystowi.

Kiedy w Mojej armii osiągnięte zostanie 20 milionów, pomnożę tę liczbę do miliardów. A kiedy tak się stanie, bestia zostanie ostatecznie zniszczona.

To jest Moja obietnica. Ponieważ wielka liczba Bożych dzieci, wypełnionych Jego Boską Miłością, zniszczy zło.

Pamiętajcie, Miłość jest silniejsza od nienawiści. Tylko obfitość Miłości może wymazać zło.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (69) – Modlitwa do Boga Ojca, aby przyjąć Jego Boską Wolę

Czwartek 26.07.2012, 23.55

„Boże, Wszechmogący Ojcze, przyjmuję Twoją Boską Wolę.
Pomóż zaakceptować ją Twoim dzieciom.
Powstrzymaj szatana od odmawiania prawa Twoich dzieci do dziedzictwa ich Ojca.
Nie pozwól nam nigdy poddać się w walce o nasze dziedzictwo w Raju.
Usłysz nasze błagania o wygnanie szatana i jego upadłych aniołów.
Proszę Cię Drogi Ojcze, abyś oczyścił ziemię Twoim Miłosierdziem
i okrył nas Twoim Świętym Duchem.
Prowadź nas, aby utworzyć Twoją Najświętszą armię, napełnioną mocą, aby wygnać bestię na zawsze. Amen.”

Układ z szatanem dobiega końca i wkrótce muszą nastąpić dwa wydarzenia

Czwartek 26.07.2012, 23.55

Moja droga, umiłowana córko, wielu ludzi tak naprawdę nie zrozumie tajemnicy Mojego Powtórnego Przyjścia.

Moje Powtórne Przyjście jest realizacją Nowego Przymierza.

Będzie kreacją doskonałego Raju, który z miłością urzeczywistniony został dla Adama i Ewy przez Mojego Ukochanego Ojca. W tym czasie wszystkie rzeczy na ziemi były w doskonałej harmonii i zgodne z Bożą Wolą.

Od Mojego Ukrzyżowania, czas na ziemi stał się bolesny dla ludzkości z powodu panowania szatana, który rządził ziemią w tym okresie.

Układ z szatanem dobiega końca i wkrótce muszą nastąpić dwa wydarzenia.

Odkupienie rodzaju ludzkiego nastąpi podczas Ostrzeżenia. Odtąd ludzie, w tym ci, którzy są nieświadomi istnienia Boga, przyjmą Prawdę.

Inni, którzy powoli zareagują na ten wielki Cud, gdy dowód zostanie im przedstawiony, nawrócą się z czasem. Oni też będą poszukiwać przebaczenia za swoje grzeszne życie.

Potem nadejdzie etap końcowy, uświęcenie – końcowe oczyszczenie, tak że cała ludzkość gotowa będzie do wejścia do idealnego Raju.

Jest to Raj pierwotnie zamieszkiwany przez Adama i Ewę. Tylko wtedy zrealizowana zostanie w końcu Boska Wola Mojego Ojca, gdzie Wolę Mojego Ojca wszyscy ludzie będą kochać i szanować.

Zanim stanie się to wszystko, nastąpi wiele sprzeciwu wobec Woli Mojego Ojca, będącej ostatecznie zrealizowanej.

Boże dzieci ciągnięte będą w każdym kierunku. Chociaż Duch Święty wylany będzie nad całym światem podczas Ostrzeżenia, to przez szatana dokonany zostanie każdy wysiłek, aby powstrzymać tę globalną spowiedź.

On i jego nikczemni zwolennicy także przygotowują się do Ostrzeżenia. Ich celem jest przekonać wszystkich, że Ono się nie wydarzyło.

Tak wielu ludziom trudno będzie otwarcie przyjąć Bożą miłość i istnienie Nowego Raju tak długo, jak szatan kroczy po ziemi.

Wolność nadejdzie dopiero wtedy, gdy on zostanie wygnany.

Niestety, ci, którzy zaniechają ujrzenia Prawdy, i którzy uparcie będą odmawiali zaakceptowania Boga, nigdy nie zobaczą Raju.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby przyjąć Boską Wolę Mojego Ojca.

Krucjata Modlitwy (69) – Modlitwa do Boga Ojca, aby przyjąć Jego Boską Wolę
 
„Boże, Wszechmogący Ojcze, przyjmuję Twoją Boską Wolę.
Pomóż zaakceptować ją Twoim dzieciom.
Powstrzymaj szatana od odmawiania prawa Twoich dzieci do dziedzictwa ich Ojca.
Nie pozwól nam nigdy poddać się w walce o nasze dziedzictwo w Raju.
Usłysz nasze błagania o wygnanie szatana i jego upadłych aniołów.
Proszę Cię Drogi Ojcze, abyś oczyścił ziemię Twoim Miłosierdziem
i okrył nas Twoim Świętym Duchem.
Prowadź nas, aby utworzyć Twoją Najświętszą armię, napełnioną mocą, aby wygnać bestię na zawsze. Amen.”

Idźcie w pokoju.

Wasz Jezus

Upadek, którym wiele narodów zostanie srogo ukaranych, jest skutkiem grzechu aborcji

Orędzie 502, niedziela, 29 lipca 2012, godz. 20.10

Moja wielce umiłowana córko, odstępstwo na świecie spowodowało, że Boże dzieci nie mają odpowiedniego rozeznania co do istnienia grzechu.

Wiele dusz, kiedy myślą o grzechu przez duże G – natychmiast kojarzą to z najcięższym z grzechów, jakim jest morderstwo.

Grzech przybiera wiele form. Przykre jest to, że grzech został przypisany błędom i cechom charakteru, tak że obecnie jest brany za jakąś zwyczajną, naturalną słabość. Wielu już wcale nie wierzy w grzech.

Aborcja, zaraz po morderstwie na swoim bliźnim, jest najgorszą formą ludobójstwa na świecie. A na dodatek jest ona nie tylko że tolerowana, ale usankcjonowana prawnie w waszych narodach, uznających ją za konieczność.

Upadek, którym wiele narodów zostanie srogo ukaranych, jest skutkiem grzechu aborcji.

Aborcja jest czynem nikczemnym i unicestwia całe pokolenia Bożych dzieci, które nie mają się jak przed tym obronić.

Ten, kto zabija Boże Dziecko, nie może uniknąć srogiej kary.

Gniewu Mojego Ojca doświadczą w czasie Kary te narody, które zalegalizowały aborcję.

Zostaną zmiecione i współczucie nie zostanie im okazane, tak jak i oni tolerowali zabójstwa Bożych dzieci w łonie matek i nie okazali za ten śmiertelny grzech żadnej skruchy.

Wołam do tych, którzy próbują ten problem przebiegle zbagatelizować, i wprowadzić aborcję jako coś, co jest konieczne, by chronić prawa matki.

Kłamstwa te służą temu, aby ukryć okrucieństwo aborcji, która rzuca wyzwanie Boskiemu Prawu.

Za ten grzech każdy prawodawca, lekarz i ci wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób przykładają swej ręki do tego aktu okrucieństwa, są winni w oczach Boga i będą cierpieć z powodu kary, która nadciąga.

Oto co mówię tym, którzy popierają egzekucje.

Wy, którzy skazujecie człowieka na śmierć, jesteście winni tego samego przestępstwa, jakiego on może być winnym.

W takich wypadkach jesteście winni morderstwa, a to jest grzech śmiertelny. Nie zostało wam dane prawo do odbierania życia. Ani prawo osądu. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mam prawo sądzić.

Każdy, kto przykłada się do śmierci mordercy poprzez akt egzekucji, będzie cierpiał w ogniu Piekła – chyba, że to odpokutuje.

Tak wielu z was wierzy w prawo oka za oko. O, jak bardzo tkwicie w błędzie. Czy nie uznajecie Przykazań Mojego Ojca? Nie zabijaj.

Nie zabijaj – to także odnosi się do tych wojowniczych armii, które wkraczają na ziemie, które do nich nie należą, aby je kontrolować.

Odnosi się to do armii, które otwierają ogień i zabijają niewinne dusze. Wszystko to jest morderstwem. Jest to wbrew prawu Mojego Ojca.

Inne grzechy, takie jak chciwość, pożądanie, obmawianie, oszukiwanie ludzi na tym, co prawowicie się im należy, zemsta i oczernianie – to wszystko prowadzi do wszystkich pozostałych grzechów.

One są do przyjęcia w waszym dzisiejszym świecie, ponieważ waszą największą miłością jest miłość do samych siebie.

Kłamstwo, do przełknięcia którego zostaliście zmuszeni przez waszych fałszywych nauczycieli – to kłamstwo o konieczności samozadowolenia; jest ono waszą drogą do grzechu.

Powiedziano wam, że musicie spędzać swój czas, zaspokajając wasz głód dobrobytu.

Powiedziano wam, że musicie o siebie dbać, że jesteście najważniejszą osobą w swoim życiu. Że musicie szukać wszystkiego, co zaspokaja wasze zmysły. Wszyscy inni są na drugim planie.

Taka postawa prowadzi do chciwości, egoizmu, zmysłowości, a potem możecie zostać skuszeni do popełnienia grzechu śmiertelnego.

Grzech obecnie – jak nigdy dotąd – zostanie zaaprobowany przez wasze narody.

Zostaną wprowadzone prawa, które nadadzą moc prawną grzechowi śmiertelnemu, i biada tym, którzy podniosą sprzeciw.

Ci, którzy będą propagować takie bezeceństwa, powiedzą wam, że te prawa są po to, aby ochronić słabszych; ale w rzeczywistości wszystkim, co przyniosą, będzie legalizacja morderstwa, aborcji, małżeństwa osób tej samej płci i kultu fałszywych bożków.

Dopuszczą one prześladowanie biednych i wyrzucą ich na ulice, robiąc z nich żebraków.

Wprowadzą te przepisy i zmuszą was do zaprzestania praktykowania waszej religii. Praktykując ją, złamiecie prawo – czyli popełnicie w ich oczach grzech.

Jak już wam przedtem mówiłem, wasz świat pełen jest kłamstwa; dobro jest przedstawiane jako zło, a zło jako dobro.

Wasz świat jak wywrócony do góry nogami, czego rezultatem jest rozkwit grzechu.

Zwracam się do was z pilną prośbą – zawróćcie z tej drogi i zapoznajcie się z Dziesięcioma Przykazaniami. Bądźcie im posłuszni i żyjcie tak, abyście spełnili pokładane w was oczekiwania w oczach Mojego Ojca.

Łamiąc kodeks Dziesięciu Przykazań, grzeszycie. Argumentując, że pewne grzechy są dopuszczalne – sprzeniewierzacie się Mojemu Ojcu.

Posłuszeństwo Prawom Boga jest w świecie dnia dzisiejszego słabe i kruche. Wielu Bożym dzieciom Moi wyświęceni słudzy nie wyjaśnili w zdecydowany sposób konsekwencji grzechu.

Tolerancja dla grzechu jest największym grzechem ze wszystkich.

Tolerancja jest przebiegłym kłamstwem, zasianym w umysłach ludzkości przez króla kłamstwa, szatana.

Tolerancja jest innym sposobem usprawiedliwienia grzechu – jej celem jest wyjście naprzeciw ludzkim słabościom, co pozwala ulegać pokusom szatana.

Przebudźcie się i uznajcie grzech takim, jakim on jest.

Możecie prowadzić pomiędzy sobą na ten temat spory i bronić grzechu, jak tylko chcecie, ale on nigdy nie zostanie zaakceptowany w oczach Mojego Ojca.

Aby wejść do Raju, musicie być wolni od grzechu.

Aby stać się wolnym od grzechu, musicie pokutować.

Aby pokutować, musicie przede wszystkim uznać Dziesięć Przykazań.

A wtedy musicie okazać prawdziwą skruchę.

Prawdziwą skruchę mogą odczuwać tylko ci, którzy się przede Mną ukorzą.

I tylko wówczas grzech może być wybaczony.

I tylko wówczas dusze są godne, aby wejść do Królestwa Mojego Ojca.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

Proroctwa dane Janowi, a do tej pory nie ujawnione, są teraz przedstawiane, aby obudzić świat

tłumaczenie ze strony paruzja.info

24.07.2012, 17.39
Moja najukochańsza córko, zbliża się czas ujawnienia całemu światu ostatecznych tajemnic Boga Najwyższego.

Twój głos, Moja córko, w końcu dopełni planu Bożego na ziemi, aby ujawnić prawdę o Moim Powtórnym Przyjściu.

Ty, Moja córko jesteś 7 Aniołem wysłanym przygotować dzieci Boże do odnowienia ich wiary, aby mogli dostąpić zbawienia.

Kiedy odkryjesz tajemnice siedmiu pieczęci, które Ja, Jezus, Baranek Boży teraz otwieram, wielu to rozwścieczy.

Podłe kłamstwa rozgłaszane przez tych, którzy udają sługi Mojego Kościoła zostaną ujawnione, kiedy rozbrzmi twój głos.

Każdy haniebny czyn popełniony przez wyznawców szatana, którzy ośmielają się uważać siebie za Moich wyznawców będzie zdemaskowany. Każde kłamstwo będzie odkryte, aby wszyscy je zobaczyli.

Nowy fałszywy Kościół utworzony przez antychrysta, zostanie ukazany takim jaki jest naprawdę.

Każda próba oszukania dzieci Bożych zostanie rozbita w miarę nasilania się walki o ocalenie ludzkości.

Bluźnierstwa wypowiedziane przez tych, którzy nie mówią w Moje Święte Imię będą ujawnione wszystkim, choć wielu nie przyjmie prawdy o Bogu, która jest teraz podawana światu.

Słowa ukryte przez tak długi czas i zamknięte aż do końca, teraz wylewają się z Moich ust.

Nikt nie będzie pozbawiony Prawdy. Wszystkim zostanie ukazane Prawdziwe Słowo, gdyż ponownie przygotowuję się, aby ocalić ludzkość od wiecznego potępienia.

Proroctwa dane Janowi, a do tej pory nie ujawnione, są teraz przedstawiane, aby obudzić świat.

Ewangelie po raz kolejny, po tak długim czasie, będą rozprzestrzeniane po całym świecie.

Ślepi ponownie zobaczą.

Niemi będą mówić prawdę, która jak miód będzie wylewać się z ich ust.

Głusi będą słyszeć, a Prawda przyniesie im pocieszenie, za którym tak długo tęsknili w swoim życiu.

Odstępstwo zostanie przełamane i czyste dusze, głodne Prawdy, przyjmą ją w końcu z otwartymi ramionami.

Moc Boża ujawni się wówczas na każdym rogu.

Bądźcie pewni, że  narybek szatana i jego zwolennicy zrobią wszystko, aby powstrzymać przekazywanie światu Księgi Prawdy danej z miłości Boga.

Będą oni bezsilni wobec niej, choć pozornie będzie wyglądać inaczej.

Niebiosa oczekują teraz tej chwili zjednoczenia całej ludzkości na Mój Chwalebny Powrót.

Nigdy Mnie nie opuszczajcie. Przyjmijcie Mnie z radością, gdyż przygotowuję was na Moje Chwalebne Powtórne Przyjście.

Weźcie ze sobą swoje rodziny i pójdźcie w Moje ramiona, gdy przygotowuję do objęcia was ochroną Moich szczególnych łask z Nieba.

Wzywam was wszystkich do rozpoznania ostatniego wołania poprzez Mojego 7 Posłańca, któremu dano władzę ujawnienia siedmiu trąb, zawartości siedmiu pieczęci, kiedy chór aniołów przygotowuje się do spełnienia proroctw.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (68) – Chroń mnie od wpływu szatana

tłumaczenie ze strony paruzja.info

23.07.2012, 16.36

„Matko Boga, Matko Zbawienia
Okryj mnie Twoim najświętszym płaszczem i chroń
Moją rodzinę od wpływu szatana i jego upadłych aniołów
Pomóż mi ufać Bożemu Miłosierdziu Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa,
w każdym momencie.
Wspieraj mnie w miłości do Niego i nigdy nie pozwól mi odejść od
Prawdy Jego nauczania, bez względu na to, ile pokus doświadczę.
Amen.

Najświętsza Maria Panna: Jako Matce Zbawienia, jak głosi mój ostatni tytuł z Nieba, pozwólcie Mi wam pomóc

tłumaczenie ze strony paruzja.info

23.07.2012, 16.36

Moje dziecko,  każdy naród tonie w dolinie łez, co zostało przepowiedziane wiele razy i na wiele sposobów.

Lecz oni nie słuchali ostrzeżeń, które dawałam wizjonerom na przestrzeni wieków.

Niektórzy znający obietnice Pana, który powiedział, że przyjdzie rządzić światem bez końca rozpoznają znaki.

Większość ludzi ich nie rozpozna, bo nie znają Ewangelii.

Dzieci, te czasy są bardzo trudne i mylące. Ja, wasza kochana Matka, ofiaruję wam ochronę przed szatanem, jeśli tylko Mnie o to poprosicie.

Została udzielona Mi władza zmiażdżenia go. Jeśli będziecie wzywać Mojej pomocy, będę mogła  złagodzić wasze cierpienie.

Moje dziecko, jego wpływ staje się wyraźny dla wielu z was, którzy otwierają oczy.

Jego złość objawi się u wielu dzieci Bożych.

Morderstwa, bezsensowne zabijanie, wojny, chciwość, prześladowanie, niemoralność i szerzące się grzechy, które łamią każde Boże przykazanie ustanowione poprzez Mojżesza, są widoczne dla was wszystkich.

Wy, małej wiary, którzy pytacie jakie to ma znaczenie, musicie znać szkody, jakich szatan dokonuje w waszych duszach.

On jest jak choroba trudna do wyleczenia. Jak już raz was opanuje, to doprowadzi do innych chorób, nawet gorszych niż ta pierwsza, dlatego jeden lek nie wystarczy.

Zatruwa on duszę, umysł i ciało tak szybko, że bardzo trudno jest uwolnić się o własnych siłach.

Dzieci, nie zdajecie sobie sprawy jak jest potężny i mściwy. Gdy raz zaatakuje duszę, nie pozostawi jej już w spokoju, tak że taka dusza prawie odchodzi od zmysłów.

W niektórych przypadkach te dusze już nie są w stanie zapanować nad swoimi impulsami.

Jako Matka wszystkich dzieci Bożych, mam moc, aby pomóc ratować wasze dusze.

Jako Matce Zbawienia, jak głosi mój ostatni tytuł z Nieba, pozwólcie Mi wam pomóc.

Musicie codziennie odmawiać Mój Święty Różaniec o ochronę, a szatan zostawi was i waszych  bliskich w spokoju.

Nigdy nie lekceważcie tej modlitwy, gdyż moc szatana maleje, gdy tylko zaczniecie ją odmawiać.

Dzieci, moc Boga przekazywana tym, którzy wzywają Mojego Syna, Jezusa, aby dał wam siłę do życia w tych czasach. Nie otrzymacie jej, jeśli nie będziecie o nią prosili.

Oto kolejna Modlitwa Krucjaty, którą należy odmawiać, w celu uzyskania ochrony przed szatanem.

Krucjata Modlitwy (68) Chroń mnie od wpływu szatana

Matko Boga, Matko Zbawienia

Okryj mnie Twoim najświętszym płaszczem i chroń

Moją rodzinę od wpływu szatana i jego upadłych aniołów

Pomóż mi ufać Bożemu Miłosierdziu Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa,

w każdym momencie.

Wspieraj mnie w miłości do Niego i nigdy nie pozwól mi odejść od

Prawdy Jego nauczania, bez względu na to, ile pokus doświadczę.

Amen.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się zawsze o ochronę przed złym, ponieważ zadaje straszne rany, krzywdy i cierpienia w waszym życiu.

Jeśli nie poprosicie, nie będziecie mogli otrzymać tych łask.

Zaufajcie Mi, waszej Matce przez cały czas, gdyż Moją rolą jest pomóc Mojemu Synowi, zbawić dusze wszystkich dzieci Bożych.

Wasza kochająca Matka

Królowa Ziemi

Matka Zbawienia

Wygracie tę bitwę o dusze i nie potrwa to długo zanim wyłoni się Nowy Świat bez końca

tłumaczenie ze strony paruzja.info

22.07.2012, 19.00

Moja najukochańsza córko, wiele wybranych dusz znosi w tym czasie wielkie cierpienie z powodu biczowania grzechem, ponieważ ich  serca są splecione z Moim.

To zjednoczenie w cierpieniu, będzie teraz odczuwane przez wielu wizjonerów, widzących i dusze ofiarne, aby ocalić dusze tych, którzy umrą w stanie grzechu śmiertelnego podczas Ostrzeżenia.

Jest to cierpienie nieporównywalne z żadnym innym i pomoże pokonać wroga podczas Ostrzeżenia.

Moja córko, musisz nadal publikować Moje orędzia, choć sprawia Ci to teraz ból.

Niepokój na świecie będzie szybko narastał i nie tylko wybuchną wojny, ale bank globalny będzie starał się przejąć kontrolę nad znaczną częścią światowych walut.

Chaos zwycięży i katastrofy ekologiczne wzrosną, gdy opadnie Ręka Mojego Ojca, aby ukarać ludzkość za ich słabości i niewolę grzechu.

Moi wyznawcy, wasze modlitwy powstrzymają wiele nieszczęść, które mogłyby zniszczyć miasta i narody.

Nigdy nie możecie rezygnować z modlitwy. Wytrwałość i wierność wobec Mnie, waszego Jezusa załagodzi tę sytuację.

Musicie pozostać silni w tym okresie walki, ponieważ wkrótce wszystko się zmieni.

Mimo złości armii szatana, rosnąca wiara Mojej Armii stawi im czoła i powstrzyma ich od prób zniszczenia Mojego Kościoła.

Nigdy nie czujcie się rozczarowani w tej pracy nawet wtedy, gdy czasami będzie się wydawała beznadziejna. Moje Miłosierdzie jest ogromne. Moja miłość obejmuje wszystkie dzieci Boże.

Wygracie tę bitwę o dusze i nie potrwa to długo zanim wyłoni się Nowy Świat bez końca.

To jest wasza przyszłość, przyszłość świata do którego musicie dążyć. Dni szatana są policzone.

Radujcie się, gdyż wkrótce zapomnicie o cierpieniu.

Wasz Jezus

Miłość Boga zajaśnieje nad wszystkimi, którzy proszą Mojego Ojca o powstrzymanie antychrysta od zadania ludzkości straszliwych cierpień

tłumaczenie ze strony www. paruzja.info

21.07.2912, 15.15
Moja najukochańsza córko, ci spośród Moich wyznawców, którzy martwią się o przyszłe czasy, muszą wiedzieć, że wszelka władza leży w rękach Mojego Ojca Przedwiecznego.

Jego jedynym pragnieniem jest uratować wszystkie Jego dzieci ze szponów Bestii.

Niestety Bestia, szatan jest odrzucany przez niewierzących, jako wytwór wyobraźni.

On i jego armia demonów są wszędzie nakłaniając dzieci Boże do grzechu w myślach, działaniach i uczynkach w każdej chwili dnia.

Mój Ojciec nie tylko chce zbawić dusze wszystkich Swoich Dzieci, chce ochronić je przed prześladowaniem antychrysta.

Moc do odwrócenia, złagodzenia i osłabienia tych prób leży w waszych rękach, Moi wyznawcy.

Wasze modlitwy mogą przynieść wielką ulgę w cierpieniu planowanym przez wojska szatana w nadchodzących latach.

Ci, którzy powrócą na drogi Pana, Boga Najwyższego, otrzymają łaski, aby pomóc powstrzymać większość tego okropnego i niegodziwego planu, który jest przygotowywany przez nikczemne grupy wobec swoich współbraci i sióstr.

Miłość Boga zajaśnieje nad wszystkimi, którzy proszą Mojego Ojca o powstrzymanie antychrysta od zadania ludzkości straszliwych cierpień.

Musicie się usilnie modlić, aby szybko ograniczyć antychrysta i Fałszywego Proroka w ich działaniach.

Wy, Moi wyznawcy, otrzymacie specjalne litanie Krucjaty modlitwy, aby rozbić i osłabić jego moc.

Muszą być one odmawiane codziennie po Ostrzeżeniu, najlepiej podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Te litanie, mające na celu zniszczenie antychrysta i jego armii będą potężną siłą i jeśli wystarczająco dużo dusz przyłączy się do tych modlitw, przyczynią się one do pokrzyżowania wielu planów uknutych przez antychrysta i Fałszywego Proroka.

Pierwszą litanię otrzymacie wkrótce.

Bądźcie silni i zaufajcie Mojej miłości do was, gdyż nie jest Moim pragnieniem, aby widzieć gdy cierpicie.

Wszystko czego pragnę, to zjednoczenie całej ludzkości w Nowej Erze Pokoju, która czeka na was.

Powinniście jedynie na tym się skupić. Całe cierpienie zostanie wymazane i zapomniane, kiedy rozpocznie się Nowa Era.

Bądźcie cierpliwi. Zaufajcie Mi i pamiętajcie, że miłość Mojego Ojca Przedwiecznego, którą obejmuje swoje Dzieci jest nie do pokonania i przekracza wasze zrozumienie.

Kochajcie i ufajcie Jego wielkiej miłości i pamiętajcie, że moc Mojego Bożego Miłosierdzia jest tak silna, że gdy otoczę nią całą ludzkość, miliardy się nawrócą.

Nastąpi to wówczas, gdy moc Ducha Świętego wyleje się na większość dusz dzieci Bożych, stanie się dla antychrysta ciężarem nie do zniesienia.

Będzie mu trudno przebić pancerz armii Boga.

Dlatego nigdy nie wolno wam tracić nadziei. Walka o dusze może zostać skrócona i złagodzona, jeśli wystarczająca liczba dusz nawróci się i ich pouczę.

Kocham was wszystkich i mam nadzieję, że zawsze Mi będziecie ufać.

Wasz Jezus

Miłość to znak od Boga. Miłość może pochodzić tylko od Boga – niezależnie od religii czy wyznania

Orędzie 499, środa, 25 lipca 2012, godz. 23.30

Moja wielce umiłowana córko, chciałbym opowiedzieć o wadze miłości i o tym, że bez miłości świat nie mógłby przeżyć.

Bóg jest Miłością. Miłość pochodzi od Boga.

Gdziekolwiek pojawia się miłość, natychmiast czujecie obecność Boga.

Praktycznie każdy, kto żyje na tym świecie, odczuwa miłość na jakimś etapie swego życia. Miłość wyzwala duszę, a jej czystość daje wam pewne blade pojęcie na temat głębi miłości, jaką Bóg ma dla każdego ze Swych dzieci.

Miłość przezwycięża śmierć.

Miłość przezwycięża zło.

Miłość trwa wiecznie. Nie może umrzeć, gdyż pochodzi od Boga i będzie wiecznie trwać.

Kiedy w tym waszym życiu miłość zostaje zaatakowana przez diabła, który używa do tego dusz innych ludzi, cierpi ona na tym, obumiera, a na jej miejscu pojawia się obojętność, a nawet czasami nienawiść.

Tylko przez miłość, szczególnie miłość wzajemną, może na świecie zapanować pokój.

Bez miłości ludzie by wymarli i staliby się jałowi.

Kiedy kochacie dziecko, wówczas odczuwacie ten sam rodzaj miłości, jaki Mój Ojciec ma w swoim Sercu dla każdego dziecka, które poprzez Jego akt stworzenia przychodzi na świat.

Wyobraźcie sobie ból, jaki przeżywają rodzice, kiedy im się zagubi dziecko.

Ich smutek, utrapienie i niepokój są takie same, jak te, które odczuwa Mój Ojciec, kiedy Jego dzieci błądzą i tracą kontakt z Prawdą o Jego istnieniu.

Następnie wyobraźcie sobie koszmar, przez jaki każdy rodzic musi przejść, jeżeli jego dziecko nie może zostać odnalezione.

A co dopiero, gdyby miało się nigdy nie odnaleźć? Oto jakie złamane serce ma Mój Ojciec, gdy traci Swoje dzieci.

Nic Go nie ukoi, dopóki ich znowu nie odnajdzie albo dopóki one same nie zawrócą i nie przybiegną z powrotem do Jego domu.

Całe stworzenie zostało powołane do życia przez Miłość Mojego Ojca.

Jego Miłość zalewa niebiosa i ziemię i jest pełna mocy.

Wszystko zostało po to stworzone przez Jego Boską Miłość i wielkoduszność Jego Serca, aby wszystkimi tymi cudami mógł się On podzielić ze Swoimi dziećmi.

Jego Miłość, jaką ma dla Swoich dzieci, nie umrze nigdy.

Zdrada Lucyfera, a więc tego, któremu Bóg dał wszystko, miała ten skutek, że Jego miłość do ludzkości nie została Mu przez większą część rodzaju ludzkiego odwzajemniona.

Ale Jego miłość jako wiecznie miłującego Ojca jest tak silna, że nic i nigdy nie może jej ugasić.

Jego miłość także sprawia, że każdemu człowiekowi dawana jest druga szansa.

Ostrzeżenie – wielki Dar zatwierdzony przez Mojego Ojca – jest nadzwyczajnym wezwaniem Nieba.

To wezwanie, ten wspaniały, nadprzyrodzony cud, da każdemu z was szansę, by zostać zbawionym; oraz zostać wezwanym i obdarowanym kluczem, który otwiera drzwi do Nowego Raju na ziemi.

Wy, którzy przyjmiecie Klucz do Raju, to naprawdę właśnie wy pokonacie bestię.

Świat wreszcie pozbędzie się zła, grzechu, cierpienia i wszelkiego bólu.

Pokój będzie królował.

Miłość do Mojego Ojca będzie nareszcie kwitnąć, a wy wszyscy będziecie żyć zgodnie z Jego Boską Wolą.

Miłość to znak od Boga. Miłość może pochodzić tylko od Boga – niezależnie od religii czy wyznania.

Jest ona światłem, obecnym w każdej duszy, nawet u tych, którzy są zatwardziałymi grzesznikami, gdyż Bóg nigdy nie gasi Swego światła.

Uchwyćcie się