Miesięczne archiwum: lipiec 2012

Kiedy w Mojej armii osiągnięte zostanie 20 milionów, pomnożę tę liczbę do miliardów

Piątek 27.07.2012, 18.30

Moja droga, umiłowana córko, Moje życzenie zjednoczenia Moich wyznawców jako jednej armii, przynosi już owoce poprzez te orędzia.

Moja armia jest już utworzona i zjednoczona przez moc Ducha Świętego, który rozprzestrzenia się jak pożar na całym świecie.

Ci z was, którzy przyjmujecie teraz Moje instrukcje, choć może uważacie, że pracujecie razem w małych grupach, musicie wiedzieć, że Moja armia składa się obecnie z ponad 25.000 oddanych żołnierzy, którzy odmawiają Moje Modlitwy Krucjaty każdego dnia.

Wasze poświęcenie dla Mnie, waszego ukochanego Jezusa, przynosi Mi tyle pociechy i radości, ponieważ wasze modlitwy ratują miliony dusz, w każdej sekundzie, każdego dnia.

Gdybyście byli świadkami ich wdzięczności, nigdy nie zaprzestalibyście kontynuacji modlenia się, taka jest tego moc.

Szatan cierpi z powodu tej misji i zrobi wszystko co możliwe, aby ją sabotować.

Dlatego nie wolno wam pozwolić na zastraszanie przez tych, którzy oskarżają was o herezję, aby opóźnić was w rozpowszechnianiu Moich przekazów.

Jeśli pozwolicie innym, tym którzy starają się was poniżyć, lub którzy szydzą z waszej wiary, zdezorientować was, to mniej dusze może być ocalonych.

Pomyślcie o tej misji, że jest taka sama jakbyście pracowali dla zagranicznej agencji pomocy, jak te grupy ludzi, którzy udają się do spustoszonych krajów dla ratowania życia tych, którzy cierpią z głodu.

Jest niezbędne, abyście przezwyciężyli wszystkie przeszkody, aby udzielić pomocy ofiarom. Jedna godzina opóźnienia może oznaczać różnicę pomiędzy życiem i śmiercią. To samo odnosi się do tej misji.

Patrzcie przed siebie, ignorujcie wtrącanie się tych, którzy będą próbowali odciągnąć was z powrotem, a następnie maszerujcie naprzód.

Zbierajcie innych na waszej ścieżce i prowadźcie ich ku zwycięstwu. Zwycięstwu Zbawienia.

Wasza armia rozrasta się każdego dnia. Trzymajcie się Mojej Ręki, aż osiągniemy armię, której pragnę, 20 milionów, które staną na czele bitwy przeciw antychrystowi.

Kiedy w Mojej armii osiągnięte zostanie 20 milionów, pomnożę tę liczbę do miliardów. A kiedy tak się stanie, bestia zostanie ostatecznie zniszczona.

To jest Moja obietnica. Ponieważ wielka liczba Bożych dzieci, wypełnionych Jego Boską Miłością, zniszczy zło.

Pamiętajcie, Miłość jest silniejsza od nienawiści. Tylko obfitość Miłości może wymazać zło.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (69) – Modlitwa do Boga Ojca, aby przyjąć Jego Boską Wolę

Czwartek 26.07.2012, 23.55

„Boże, Wszechmogący Ojcze, przyjmuję Twoją Boską Wolę.
Pomóż zaakceptować ją Twoim dzieciom.
Powstrzymaj szatana od odmawiania prawa Twoich dzieci do dziedzictwa ich Ojca.
Nie pozwól nam nigdy poddać się w walce o nasze dziedzictwo w Raju.
Usłysz nasze błagania o wygnanie szatana i jego upadłych aniołów.
Proszę Cię Drogi Ojcze, abyś oczyścił ziemię Twoim Miłosierdziem
i okrył nas Twoim Świętym Duchem.
Prowadź nas, aby utworzyć Twoją Najświętszą armię, napełnioną mocą, aby wygnać bestię na zawsze. Amen.”

Układ z szatanem dobiega końca i wkrótce muszą nastąpić dwa wydarzenia

Czwartek 26.07.2012, 23.55

Moja droga, umiłowana córko, wielu ludzi tak naprawdę nie zrozumie tajemnicy Mojego Powtórnego Przyjścia.

Moje Powtórne Przyjście jest realizacją Nowego Przymierza.

Będzie kreacją doskonałego Raju, który z miłością urzeczywistniony został dla Adama i Ewy przez Mojego Ukochanego Ojca. W tym czasie wszystkie rzeczy na ziemi były w doskonałej harmonii i zgodne z Bożą Wolą.

Od Mojego Ukrzyżowania, czas na ziemi stał się bolesny dla ludzkości z powodu panowania szatana, który rządził ziemią w tym okresie.

Układ z szatanem dobiega końca i wkrótce muszą nastąpić dwa wydarzenia.

Odkupienie rodzaju ludzkiego nastąpi podczas Ostrzeżenia. Odtąd ludzie, w tym ci, którzy są nieświadomi istnienia Boga, przyjmą Prawdę.

Inni, którzy powoli zareagują na ten wielki Cud, gdy dowód zostanie im przedstawiony, nawrócą się z czasem. Oni też będą poszukiwać przebaczenia za swoje grzeszne życie.

Potem nadejdzie etap końcowy, uświęcenie – końcowe oczyszczenie, tak że cała ludzkość gotowa będzie do wejścia do idealnego Raju.

Jest to Raj pierwotnie zamieszkiwany przez Adama i Ewę. Tylko wtedy zrealizowana zostanie w końcu Boska Wola Mojego Ojca, gdzie Wolę Mojego Ojca wszyscy ludzie będą kochać i szanować.

Zanim stanie się to wszystko, nastąpi wiele sprzeciwu wobec Woli Mojego Ojca, będącej ostatecznie zrealizowanej.

Boże dzieci ciągnięte będą w każdym kierunku. Chociaż Duch Święty wylany będzie nad całym światem podczas Ostrzeżenia, to przez szatana dokonany zostanie każdy wysiłek, aby powstrzymać tę globalną spowiedź.

On i jego nikczemni zwolennicy także przygotowują się do Ostrzeżenia. Ich celem jest przekonać wszystkich, że Ono się nie wydarzyło.

Tak wielu ludziom trudno będzie otwarcie przyjąć Bożą miłość i istnienie Nowego Raju tak długo, jak szatan kroczy po ziemi.

Wolność nadejdzie dopiero wtedy, gdy on zostanie wygnany.

Niestety, ci, którzy zaniechają ujrzenia Prawdy, i którzy uparcie będą odmawiali zaakceptowania Boga, nigdy nie zobaczą Raju.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby przyjąć Boską Wolę Mojego Ojca.

Krucjata Modlitwy (69) – Modlitwa do Boga Ojca, aby przyjąć Jego Boską Wolę
 
„Boże, Wszechmogący Ojcze, przyjmuję Twoją Boską Wolę.
Pomóż zaakceptować ją Twoim dzieciom.
Powstrzymaj szatana od odmawiania prawa Twoich dzieci do dziedzictwa ich Ojca.
Nie pozwól nam nigdy poddać się w walce o nasze dziedzictwo w Raju.
Usłysz nasze błagania o wygnanie szatana i jego upadłych aniołów.
Proszę Cię Drogi Ojcze, abyś oczyścił ziemię Twoim Miłosierdziem
i okrył nas Twoim Świętym Duchem.
Prowadź nas, aby utworzyć Twoją Najświętszą armię, napełnioną mocą, aby wygnać bestię na zawsze. Amen.”

Idźcie w pokoju.

Wasz Jezus

Upadek, którym wiele narodów zostanie srogo ukaranych, jest skutkiem grzechu aborcji

Orędzie 502, niedziela, 29 lipca 2012, godz. 20.10

Moja wielce umiłowana córko, odstępstwo na świecie spowodowało, że Boże dzieci nie mają odpowiedniego rozeznania co do istnienia grzechu.

Wiele dusz, kiedy myślą o grzechu przez duże G – natychmiast kojarzą to z najcięższym z grzechów, jakim jest morderstwo.

Grzech przybiera wiele form. Przykre jest to, że grzech został przypisany błędom i cechom charakteru, tak że obecnie jest brany za jakąś zwyczajną, naturalną słabość. Wielu już wcale nie wierzy w grzech.

Aborcja, zaraz po morderstwie na swoim bliźnim, jest najgorszą formą ludobójstwa na świecie. A na dodatek jest ona nie tylko że tolerowana, ale usankcjonowana prawnie w waszych narodach, uznających ją za konieczność.

Upadek, którym wiele narodów zostanie srogo ukaranych, jest skutkiem grzechu aborcji.

Aborcja jest czynem nikczemnym i unicestwia całe pokolenia Bożych dzieci, które nie mają się jak przed tym obronić.

Ten, kto zabija Boże Dziecko, nie może uniknąć srogiej kary.

Gniewu Mojego Ojca doświadczą w czasie Kary te narody, które zalegalizowały aborcję.

Zostaną zmiecione i współczucie nie zostanie im okazane, tak jak i oni tolerowali zabójstwa Bożych dzieci w łonie matek i nie okazali za ten śmiertelny grzech żadnej skruchy.

Wołam do tych, którzy próbują ten problem przebiegle zbagatelizować, i wprowadzić aborcję jako coś, co jest konieczne, by chronić prawa matki.

Kłamstwa te służą temu, aby ukryć okrucieństwo aborcji, która rzuca wyzwanie Boskiemu Prawu.

Za ten grzech każdy prawodawca, lekarz i ci wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób przykładają swej ręki do tego aktu okrucieństwa, są winni w oczach Boga i będą cierpieć z powodu kary, która nadciąga.

Oto co mówię tym, którzy popierają egzekucje.

Wy, którzy skazujecie człowieka na śmierć, jesteście winni tego samego przestępstwa, jakiego on może być winnym.

W takich wypadkach jesteście winni morderstwa, a to jest grzech śmiertelny. Nie zostało wam dane prawo do odbierania życia. Ani prawo osądu. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mam prawo sądzić.

Każdy, kto przykłada się do śmierci mordercy poprzez akt egzekucji, będzie cierpiał w ogniu Piekła – chyba, że to odpokutuje.

Tak wielu z was wierzy w prawo oka za oko. O, jak bardzo tkwicie w błędzie. Czy nie uznajecie Przykazań Mojego Ojca? Nie zabijaj.

Nie zabijaj – to także odnosi się do tych wojowniczych armii, które wkraczają na ziemie, które do nich nie należą, aby je kontrolować.

Odnosi się to do armii, które otwierają ogień i zabijają niewinne dusze. Wszystko to jest morderstwem. Jest to wbrew prawu Mojego Ojca.

Inne grzechy, takie jak chciwość, pożądanie, obmawianie, oszukiwanie ludzi na tym, co prawowicie się im należy, zemsta i oczernianie – to wszystko prowadzi do wszystkich pozostałych grzechów.

One są do przyjęcia w waszym dzisiejszym świecie, ponieważ waszą największą miłością jest miłość do samych siebie.

Kłamstwo, do przełknięcia którego zostaliście zmuszeni przez waszych fałszywych nauczycieli – to kłamstwo o konieczności samozadowolenia; jest ono waszą drogą do grzechu.

Powiedziano wam, że musicie spędzać swój czas, zaspokajając wasz głód dobrobytu.

Powiedziano wam, że musicie o siebie dbać, że jesteście najważniejszą osobą w swoim życiu. Że musicie szukać wszystkiego, co zaspokaja wasze zmysły. Wszyscy inni są na drugim planie.

Taka postawa prowadzi do chciwości, egoizmu, zmysłowości, a potem możecie zostać skuszeni do popełnienia grzechu śmiertelnego.

Grzech obecnie – jak nigdy dotąd – zostanie zaaprobowany przez wasze narody.

Zostaną wprowadzone prawa, które nadadzą moc prawną grzechowi śmiertelnemu, i biada tym, którzy podniosą sprzeciw.

Ci, którzy będą propagować takie bezeceństwa, powiedzą wam, że te prawa są po to, aby ochronić słabszych; ale w rzeczywistości wszystkim, co przyniosą, będzie legalizacja morderstwa, aborcji, małżeństwa osób tej samej płci i kultu fałszywych bożków.

Dopuszczą one prześladowanie biednych i wyrzucą ich na ulice, robiąc z nich żebraków.

Wprowadzą te przepisy i zmuszą was do zaprzestania praktykowania waszej religii. Praktykując ją, złamiecie prawo – czyli popełnicie w ich oczach grzech.

Jak już wam przedtem mówiłem, wasz świat pełen jest kłamstwa; dobro jest przedstawiane jako zło, a zło jako dobro.

Wasz świat jak wywrócony do góry nogami, czego rezultatem jest rozkwit grzechu.

Zwracam się do was z pilną prośbą – zawróćcie z tej drogi i zapoznajcie się z Dziesięcioma Przykazaniami. Bądźcie im posłuszni i żyjcie tak, abyście spełnili pokładane w was oczekiwania w oczach Mojego Ojca.

Łamiąc kodeks Dziesięciu Przykazań, grzeszycie. Argumentując, że pewne grzechy są dopuszczalne – sprzeniewierzacie się Mojemu Ojcu.

Posłuszeństwo Prawom Boga jest w świecie dnia dzisiejszego słabe i kruche. Wielu Bożym dzieciom Moi wyświęceni słudzy nie wyjaśnili w zdecydowany sposób konsekwencji grzechu.

Tolerancja dla grzechu jest największym grzechem ze wszystkich.

Tolerancja jest przebiegłym kłamstwem, zasianym w umysłach ludzkości przez króla kłamstwa, szatana.

Tolerancja jest innym sposobem usprawiedliwienia grzechu – jej celem jest wyjście naprzeciw ludzkim słabościom, co pozwala ulegać pokusom szatana.

Przebudźcie się i uznajcie grzech takim, jakim on jest.

Możecie prowadzić pomiędzy sobą na ten temat spory i bronić grzechu, jak tylko chcecie, ale on nigdy nie zostanie zaakceptowany w oczach Mojego Ojca.

Aby wejść do Raju, musicie być wolni od grzechu.

Aby stać się wolnym od grzechu, musicie pokutować.

Aby pokutować, musicie przede wszystkim uznać Dziesięć Przykazań.

A wtedy musicie okazać prawdziwą skruchę.

Prawdziwą skruchę mogą odczuwać tylko ci, którzy się przede Mną ukorzą.

I tylko wówczas grzech może być wybaczony.

I tylko wówczas dusze są godne, aby wejść do Królestwa Mojego Ojca.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

Proroctwa dane Janowi, a do tej pory nie ujawnione, są teraz przedstawiane, aby obudzić świat

tłumaczenie ze strony paruzja.info

24.07.2012, 17.39
Moja najukochańsza córko, zbliża się czas ujawnienia całemu światu ostatecznych tajemnic Boga Najwyższego.

Twój głos, Moja córko, w końcu dopełni planu Bożego na ziemi, aby ujawnić prawdę o Moim Powtórnym Przyjściu.

Ty, Moja córko jesteś 7 Aniołem wysłanym przygotować dzieci Boże do odnowienia ich wiary, aby mogli dostąpić zbawienia.

Kiedy odkryjesz tajemnice siedmiu pieczęci, które Ja, Jezus, Baranek Boży teraz otwieram, wielu to rozwścieczy.

Podłe kłamstwa rozgłaszane przez tych, którzy udają sługi Mojego Kościoła zostaną ujawnione, kiedy rozbrzmi twój głos.

Każdy haniebny czyn popełniony przez wyznawców szatana, którzy ośmielają się uważać siebie za Moich wyznawców będzie zdemaskowany. Każde kłamstwo będzie odkryte, aby wszyscy je zobaczyli.

Nowy fałszywy Kościół utworzony przez antychrysta, zostanie ukazany takim jaki jest naprawdę.

Każda próba oszukania dzieci Bożych zostanie rozbita w miarę nasilania się walki o ocalenie ludzkości.

Bluźnierstwa wypowiedziane przez tych, którzy nie mówią w Moje Święte Imię będą ujawnione wszystkim, choć wielu nie przyjmie prawdy o Bogu, która jest teraz podawana światu.

Słowa ukryte przez tak długi czas i zamknięte aż do końca, teraz wylewają się z Moich ust.

Nikt nie będzie pozbawiony Prawdy. Wszystkim zostanie ukazane Prawdziwe Słowo, gdyż ponownie przygotowuję się, aby ocalić ludzkość od wiecznego potępienia.

Proroctwa dane Janowi, a do tej pory nie ujawnione, są teraz przedstawiane, aby obudzić świat.

Ewangelie po raz kolejny, po tak długim czasie, będą rozprzestrzeniane po całym świecie.

Ślepi ponownie zobaczą.

Niemi będą mówić prawdę, która jak miód będzie wylewać się z ich ust.

Głusi będą słyszeć, a Prawda przyniesie im pocieszenie, za którym tak długo tęsknili w swoim życiu.

Odstępstwo zostanie przełamane i czyste dusze, głodne Prawdy, przyjmą ją w końcu z otwartymi ramionami.

Moc Boża ujawni się wówczas na każdym rogu.

Bądźcie pewni, że  narybek szatana i jego zwolennicy zrobią wszystko, aby powstrzymać przekazywanie światu Księgi Prawdy danej z miłości Boga.

Będą oni bezsilni wobec niej, choć pozornie będzie wyglądać inaczej.

Niebiosa oczekują teraz tej chwili zjednoczenia całej ludzkości na Mój Chwalebny Powrót.

Nigdy Mnie nie opuszczajcie. Przyjmijcie Mnie z radością, gdyż przygotowuję was na Moje Chwalebne Powtórne Przyjście.

Weźcie ze sobą swoje rodziny i pójdźcie w Moje ramiona, gdy przygotowuję do objęcia was ochroną Moich szczególnych łask z Nieba.

Wzywam was wszystkich do rozpoznania ostatniego wołania poprzez Mojego 7 Posłańca, któremu dano władzę ujawnienia siedmiu trąb, zawartości siedmiu pieczęci, kiedy chór aniołów przygotowuje się do spełnienia proroctw.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (68) – Chroń mnie od wpływu szatana

tłumaczenie ze strony paruzja.info

23.07.2012, 16.36

„Matko Boga, Matko Zbawienia
Okryj mnie Twoim najświętszym płaszczem i chroń
Moją rodzinę od wpływu szatana i jego upadłych aniołów
Pomóż mi ufać Bożemu Miłosierdziu Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa,
w każdym momencie.
Wspieraj mnie w miłości do Niego i nigdy nie pozwól mi odejść od
Prawdy Jego nauczania, bez względu na to, ile pokus doświadczę.
Amen.

Najświętsza Maria Panna: Jako Matce Zbawienia, jak głosi mój ostatni tytuł z Nieba, pozwólcie Mi wam pomóc

tłumaczenie ze strony paruzja.info

23.07.2012, 16.36

Moje dziecko,  każdy naród tonie w dolinie łez, co zostało przepowiedziane wiele razy i na wiele sposobów.

Lecz oni nie słuchali ostrzeżeń, które dawałam wizjonerom na przestrzeni wieków.

Niektórzy znający obietnice Pana, który powiedział, że przyjdzie rządzić światem bez końca rozpoznają znaki.

Większość ludzi ich nie rozpozna, bo nie znają Ewangelii.

Dzieci, te czasy są bardzo trudne i mylące. Ja, wasza kochana Matka, ofiaruję wam ochronę przed szatanem, jeśli tylko Mnie o to poprosicie.

Została udzielona Mi władza zmiażdżenia go. Jeśli będziecie wzywać Mojej pomocy, będę mogła  złagodzić wasze cierpienie.

Moje dziecko, jego wpływ staje się wyraźny dla wielu z was, którzy otwierają oczy.

Jego złość objawi się u wielu dzieci Bożych.

Morderstwa, bezsensowne zabijanie, wojny, chciwość, prześladowanie, niemoralność i szerzące się grzechy, które łamią każde Boże przykazanie ustanowione poprzez Mojżesza, są widoczne dla was wszystkich.

Wy, małej wiary, którzy pytacie jakie to ma znaczenie, musicie znać szkody, jakich szatan dokonuje w waszych duszach.

On jest jak choroba trudna do wyleczenia. Jak już raz was opanuje, to doprowadzi do innych chorób, nawet gorszych niż ta pierwsza, dlatego jeden lek nie wystarczy.

Zatruwa on duszę, umysł i ciało tak szybko, że bardzo trudno jest uwolnić się o własnych siłach.

Dzieci, nie zdajecie sobie sprawy jak jest potężny i mściwy. Gdy raz zaatakuje duszę, nie pozostawi jej już w spokoju, tak że taka dusza prawie odchodzi od zmysłów.

W niektórych przypadkach te dusze już nie są w stanie zapanować nad swoimi impulsami.

Jako Matka wszystkich dzieci Bożych, mam moc, aby pomóc ratować wasze dusze.

Jako Matce Zbawienia, jak głosi mój ostatni tytuł z Nieba, pozwólcie Mi wam pomóc.

Musicie codziennie odmawiać Mój Święty Różaniec o ochronę, a szatan zostawi was i waszych  bliskich w spokoju.

Nigdy nie lekceważcie tej modlitwy, gdyż moc szatana maleje, gdy tylko zaczniecie ją odmawiać.

Dzieci, moc Boga przekazywana tym, którzy wzywają Mojego Syna, Jezusa, aby dał wam siłę do życia w tych czasach. Nie otrzymacie jej, jeśli nie będziecie o nią prosili.

Oto kolejna Modlitwa Krucjaty, którą należy odmawiać, w celu uzyskania ochrony przed szatanem.

Krucjata Modlitwy (68) Chroń mnie od wpływu szatana

Matko Boga, Matko Zbawienia

Okryj mnie Twoim najświętszym płaszczem i chroń

Moją rodzinę od wpływu szatana i jego upadłych aniołów

Pomóż mi ufać Bożemu Miłosierdziu Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa,

w każdym momencie.

Wspieraj mnie w miłości do Niego i nigdy nie pozwól mi odejść od

Prawdy Jego nauczania, bez względu na to, ile pokus doświadczę.

Amen.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się zawsze o ochronę przed złym, ponieważ zadaje straszne rany, krzywdy i cierpienia w waszym życiu.

Jeśli nie poprosicie, nie będziecie mogli otrzymać tych łask.

Zaufajcie Mi, waszej Matce przez cały czas, gdyż Moją rolą jest pomóc Mojemu Synowi, zbawić dusze wszystkich dzieci Bożych.

Wasza kochająca Matka

Królowa Ziemi

Matka Zbawienia

Wygracie tę bitwę o dusze i nie potrwa to długo zanim wyłoni się Nowy Świat bez końca

tłumaczenie ze strony paruzja.info

22.07.2012, 19.00

Moja najukochańsza córko, wiele wybranych dusz znosi w tym czasie wielkie cierpienie z powodu biczowania grzechem, ponieważ ich  serca są splecione z Moim.

To zjednoczenie w cierpieniu, będzie teraz odczuwane przez wielu wizjonerów, widzących i dusze ofiarne, aby ocalić dusze tych, którzy umrą w stanie grzechu śmiertelnego podczas Ostrzeżenia.

Jest to cierpienie nieporównywalne z żadnym innym i pomoże pokonać wroga podczas Ostrzeżenia.

Moja córko, musisz nadal publikować Moje orędzia, choć sprawia Ci to teraz ból.

Niepokój na świecie będzie szybko narastał i nie tylko wybuchną wojny, ale bank globalny będzie starał się przejąć kontrolę nad znaczną częścią światowych walut.

Chaos zwycięży i katastrofy ekologiczne wzrosną, gdy opadnie Ręka Mojego Ojca, aby ukarać ludzkość za ich słabości i niewolę grzechu.

Moi wyznawcy, wasze modlitwy powstrzymają wiele nieszczęść, które mogłyby zniszczyć miasta i narody.

Nigdy nie możecie rezygnować z modlitwy. Wytrwałość i wierność wobec Mnie, waszego Jezusa załagodzi tę sytuację.

Musicie pozostać silni w tym okresie walki, ponieważ wkrótce wszystko się zmieni.

Mimo złości armii szatana, rosnąca wiara Mojej Armii stawi im czoła i powstrzyma ich od prób zniszczenia Mojego Kościoła.

Nigdy nie czujcie się rozczarowani w tej pracy nawet wtedy, gdy czasami będzie się wydawała beznadziejna. Moje Miłosierdzie jest ogromne. Moja miłość obejmuje wszystkie dzieci Boże.

Wygracie tę bitwę o dusze i nie potrwa to długo zanim wyłoni się Nowy Świat bez końca.

To jest wasza przyszłość, przyszłość świata do którego musicie dążyć. Dni szatana są policzone.

Radujcie się, gdyż wkrótce zapomnicie o cierpieniu.

Wasz Jezus

Miłość Boga zajaśnieje nad wszystkimi, którzy proszą Mojego Ojca o powstrzymanie antychrysta od zadania ludzkości straszliwych cierpień

tłumaczenie ze strony www. paruzja.info

21.07.2912, 15.15
Moja najukochańsza córko, ci spośród Moich wyznawców, którzy martwią się o przyszłe czasy, muszą wiedzieć, że wszelka władza leży w rękach Mojego Ojca Przedwiecznego.

Jego jedynym pragnieniem jest uratować wszystkie Jego dzieci ze szponów Bestii.

Niestety Bestia, szatan jest odrzucany przez niewierzących, jako wytwór wyobraźni.

On i jego armia demonów są wszędzie nakłaniając dzieci Boże do grzechu w myślach, działaniach i uczynkach w każdej chwili dnia.

Mój Ojciec nie tylko chce zbawić dusze wszystkich Swoich Dzieci, chce ochronić je przed prześladowaniem antychrysta.

Moc do odwrócenia, złagodzenia i osłabienia tych prób leży w waszych rękach, Moi wyznawcy.

Wasze modlitwy mogą przynieść wielką ulgę w cierpieniu planowanym przez wojska szatana w nadchodzących latach.

Ci, którzy powrócą na drogi Pana, Boga Najwyższego, otrzymają łaski, aby pomóc powstrzymać większość tego okropnego i niegodziwego planu, który jest przygotowywany przez nikczemne grupy wobec swoich współbraci i sióstr.

Miłość Boga zajaśnieje nad wszystkimi, którzy proszą Mojego Ojca o powstrzymanie antychrysta od zadania ludzkości straszliwych cierpień.

Musicie się usilnie modlić, aby szybko ograniczyć antychrysta i Fałszywego Proroka w ich działaniach.

Wy, Moi wyznawcy, otrzymacie specjalne litanie Krucjaty modlitwy, aby rozbić i osłabić jego moc.

Muszą być one odmawiane codziennie po Ostrzeżeniu, najlepiej podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Te litanie, mające na celu zniszczenie antychrysta i jego armii będą potężną siłą i jeśli wystarczająco dużo dusz przyłączy się do tych modlitw, przyczynią się one do pokrzyżowania wielu planów uknutych przez antychrysta i Fałszywego Proroka.

Pierwszą litanię otrzymacie wkrótce.

Bądźcie silni i zaufajcie Mojej miłości do was, gdyż nie jest Moim pragnieniem, aby widzieć gdy cierpicie.

Wszystko czego pragnę, to zjednoczenie całej ludzkości w Nowej Erze Pokoju, która czeka na was.

Powinniście jedynie na tym się skupić. Całe cierpienie zostanie wymazane i zapomniane, kiedy rozpocznie się Nowa Era.

Bądźcie cierpliwi. Zaufajcie Mi i pamiętajcie, że miłość Mojego Ojca Przedwiecznego, którą obejmuje swoje Dzieci jest nie do pokonania i przekracza wasze zrozumienie.

Kochajcie i ufajcie Jego wielkiej miłości i pamiętajcie, że moc Mojego Bożego Miłosierdzia jest tak silna, że gdy otoczę nią całą ludzkość, miliardy się nawrócą.

Nastąpi to wówczas, gdy moc Ducha Świętego wyleje się na większość dusz dzieci Bożych, stanie się dla antychrysta ciężarem nie do zniesienia.

Będzie mu trudno przebić pancerz armii Boga.

Dlatego nigdy nie wolno wam tracić nadziei. Walka o dusze może zostać skrócona i złagodzona, jeśli wystarczająca liczba dusz nawróci się i ich pouczę.

Kocham was wszystkich i mam nadzieję, że zawsze Mi będziecie ufać.

Wasz Jezus

Miłość to znak od Boga. Miłość może pochodzić tylko od Boga – niezależnie od religii czy wyznania

Orędzie 499, środa, 25 lipca 2012, godz. 23.30

Moja wielce umiłowana córko, chciałbym opowiedzieć o wadze miłości i o tym, że bez miłości świat nie mógłby przeżyć.

Bóg jest Miłością. Miłość pochodzi od Boga.

Gdziekolwiek pojawia się miłość, natychmiast czujecie obecność Boga.

Praktycznie każdy, kto żyje na tym świecie, odczuwa miłość na jakimś etapie swego życia. Miłość wyzwala duszę, a jej czystość daje wam pewne blade pojęcie na temat głębi miłości, jaką Bóg ma dla każdego ze Swych dzieci.

Miłość przezwycięża śmierć.

Miłość przezwycięża zło.

Miłość trwa wiecznie. Nie może umrzeć, gdyż pochodzi od Boga i będzie wiecznie trwać.

Kiedy w tym waszym życiu miłość zostaje zaatakowana przez diabła, który używa do tego dusz innych ludzi, cierpi ona na tym, obumiera, a na jej miejscu pojawia się obojętność, a nawet czasami nienawiść.

Tylko przez miłość, szczególnie miłość wzajemną, może na świecie zapanować pokój.

Bez miłości ludzie by wymarli i staliby się jałowi.

Kiedy kochacie dziecko, wówczas odczuwacie ten sam rodzaj miłości, jaki Mój Ojciec ma w swoim Sercu dla każdego dziecka, które poprzez Jego akt stworzenia przychodzi na świat.

Wyobraźcie sobie ból, jaki przeżywają rodzice, kiedy im się zagubi dziecko.

Ich smutek, utrapienie i niepokój są takie same, jak te, które odczuwa Mój Ojciec, kiedy Jego dzieci błądzą i tracą kontakt z Prawdą o Jego istnieniu.

Następnie wyobraźcie sobie koszmar, przez jaki każdy rodzic musi przejść, jeżeli jego dziecko nie może zostać odnalezione.

A co dopiero, gdyby miało się nigdy nie odnaleźć? Oto jakie złamane serce ma Mój Ojciec, gdy traci Swoje dzieci.

Nic Go nie ukoi, dopóki ich znowu nie odnajdzie albo dopóki one same nie zawrócą i nie przybiegną z powrotem do Jego domu.

Całe stworzenie zostało powołane do życia przez Miłość Mojego Ojca.

Jego Miłość zalewa niebiosa i ziemię i jest pełna mocy.

Wszystko zostało po to stworzone przez Jego Boską Miłość i wielkoduszność Jego Serca, aby wszystkimi tymi cudami mógł się On podzielić ze Swoimi dziećmi.

Jego Miłość, jaką ma dla Swoich dzieci, nie umrze nigdy.

Zdrada Lucyfera, a więc tego, któremu Bóg dał wszystko, miała ten skutek, że Jego miłość do ludzkości nie została Mu przez większą część rodzaju ludzkiego odwzajemniona.

Ale Jego miłość jako wiecznie miłującego Ojca jest tak silna, że nic i nigdy nie może jej ugasić.

Jego miłość także sprawia, że każdemu człowiekowi dawana jest druga szansa.

Ostrzeżenie – wielki Dar zatwierdzony przez Mojego Ojca – jest nadzwyczajnym wezwaniem Nieba.

To wezwanie, ten wspaniały, nadprzyrodzony cud, da każdemu z was szansę, by zostać zbawionym; oraz zostać wezwanym i obdarowanym kluczem, który otwiera drzwi do Nowego Raju na ziemi.

Wy, którzy przyjmiecie Klucz do Raju, to naprawdę właśnie wy pokonacie bestię.

Świat wreszcie pozbędzie się zła, grzechu, cierpienia i wszelkiego bólu.

Pokój będzie królował.

Miłość do Mojego Ojca będzie nareszcie kwitnąć, a wy wszyscy będziecie żyć zgodnie z Jego Boską Wolą.

Miłość to znak od Boga. Miłość może pochodzić tylko od Boga – niezależnie od religii czy wyznania.

Jest ona światłem, obecnym w każdej duszy, nawet u tych, którzy są zatwardziałymi grzesznikami, gdyż Bóg nigdy nie gasi Swego światła.

Uchwyćcie się go. Obejmijcie je. Przylgnijcie do miłości, gdyż ona przyprowadzi was do Niego.

Miłość ocali was z ciemności.

Wasz Jezus

Najświętsza Maria Panna: Niemile widziane przez dzisiejsze tzw. społeczeństwo tolerancyjne jest przyznanie się do wiary w Jezusa Chrystusa

Tłumaczenie ze strony paruzja.info

18.07.2012, 18:15

Moje dziecko, płaczę z tego powodu, że dzieci Boga boją się wyznać lub są zakłopotane wyznając swoją miłość do Jego Syna, Jezusa Chrystusa.

Tak wielu w dzisiejszym świecie, którzy kochają Mojego Syna, wstydzi się otwarcie, publicznie głosić Jego Imię z obawy przed upomnieniem.

Niemile widziane przez dzisiejsze tzw. społeczeństwo tolerancyjne jest przyznanie się do wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego i w Jego Nauczanie.

Jednak wielu nie pomyśli nawet przez moment o tym, że w ciągu dnia wielokrotnie wypowiada Jego Święte Imię, bezczeszcząc je.

Jego Imię jest wypowiadane bardzo często, ale nie w taki sposób, jaki powinno.

Tak wielu boi się otwarcie przyznać się do swojej miłość do Mojego Syna w świecie, którego drażni chrześcijaństwo.

Chrześcijaństwem pogardza dwie trzecie świata.

Chrześcijanie są zastraszani, lekceważeni i często prześladowani, jak żadna inna religia na świecie.

Naród wybrany przez Boga, Żydzi, także cierpią i są prześladowani w najbardziej nieludzki sposób, ponieważ wiadomo kim oni są. Wybranym plemieniem, które wkrótce zostanie nawrócone i powita Mesjasza, po raz drugi, chociaż nie udało im się przyjąć Go za pierwszym razem.

Dzieci, nigdy nie powinniście się bać okazywania swojej miłości do Mojego Syna. Kiedy wyrazicie swoją miłość do Niego otwarcie i bez lęku wielu ludzi będzie słuchać. Wtedy im bardziej będziecie głosić Jego Święte Słowo tym pewniejsi się staniecie.

Wtedy otrzymacie więcej łask, abyście mieli siłę do zrobienia kolejnego kroku.

Po pewnym czasie nie będziecie się przejmować, co inni o was myślą. Jednak wielu będzie pod wrażeniem waszej uczciwości i wiele osób będzie chciało wiedzieć więcej na temat Mojego Syna.

Teraz jest czas, aby mówić o Miłosierdziu Mojego Syna jak największej liczbie ludzi.

Muszą usłyszeć o Jego Bożym Miłosierdziu, o największym darze Ostrzeżeniu, które będzie widzialne na całym świecie. Po Ostrzeżeniu będą znać Prawdę i wtedy wiele więcej będzie chciało słuchać tych orędzi z Nieba.

Dziękuję ci Moje dziecko, że odpowiedziałaś na moje wezwanie.

Wasza ukochana Matka w Niebie
Matka Zbawienia

Gdy nastąpi Ostrzeżenie będzie wiele zamieszania

tłumaczenie ze strony paruzja.info

17.07.2012, 23:18

Moja najukochańsza córko, teraz czas płynie szybko. Przygotowuję was wszystkich już od pewnego czasu.

Wy, Moi wyznawcy wiecie co macie robić. Wasza spowiedź jest ważna i od teraz musicie postarać się o nią raz w tygodniu.

Bądźcie spokojni. Jestem zadowolony z tego w jaki sposób wykonujecie Moje polecenia. Proszę, powracajcie do Moich Krucjat Modlitwy i skupcie się na modlitwie, aby uratować dusze innych.

Gdy nastąpi Ostrzeżenie będzie wiele zamieszania.

Wszędzie ludzie będą odczuwać upokorzenie odpowiednio do swoich braków charakteru.

Wielu będzie zbyt przygnębionych, aby natychmiast powrócić do swoich miejsc pracy. Ludzie na wysokich stanowiskach, w rządach będą poddawać w wątpliwość ustanowione przez siebie prawa.

Mordercy i przestępcy z waszych społeczności będą czuć straszny smutek i rozpacz, ale wielu będzie pokutować za swoje grzechy.

Moi kapłani i inni Moi święci słudzy od razu będą wiedzieli, że te orędzia pochodzą z Moich Boskich Ust.

Wówczas powstaną i pójdą w ślady Moich wiernych wyznawców, aby pomóc Mi przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście.

Niektórzy z nich będą wiedzieć, że to Ja mówię do nich, ale zabraknie im odwagi, by otwarcie głosić Moje Najświętsze Słowo.

Z czasem otrzymają łaski do podtrzymania Moich Sakramentów, gdy zdadzą sobie sprawę, że mają one być zbezczeszczone. Wtedy będą mieli dowód tych proroctw.

Od tego czasu wielu rodziców będzie musiało zaszczepić w swoich dzieciach w wieku powyżej 7 lat, znaczenie modlitwy i pokuty. Rodzice, macie obowiązek uczyć swoje dzieci Prawdy.

Ich serca będą otwarte na Moją miłość po Ostrzeżeniu i musicie nadal prowadzić je w sprawach duchowych.

Dopilnujcie, abyście od teraz w waszych domach mieli Wodę Święconą i Krzyż św. Benedykta wraz z Pieczęcią Boga Żywego zawieszoną w waszym domu. Wszystko to będzie chronić wasze rodziny.

Postępujcie według Moich poleceń, a wszystko będzie dobrze.

Moja córko, musisz teraz iść i upewnić się, że Księga Prawdy zostanie opublikowana najszybciej jak to możliwe. Ważne jest, aby otrzymały ją te dusze, które nie mają dostępu do komputera.

Nie bój się, gdyż poprowadzę cię i ześlę ci pomoc, żeby zagwarantować, że dotrze ona do całego świata.

Idź w pokoju. Idź w miłości. Zawsze jestem z tobą.

Jestem przy tobie w każdej chwili dnia prowadząc cię nawet wtedy, gdy nie zdajesz sobie z tego zdawała sprawy. Jestem w twoim sercu.

Wasz ukochany Jezus

Światu zostanie wkrótce zaprezentowane jedno z najbardziej podstępnych kłamstw, ale ludzkość na obecnym etapie nie jest w stanie go jako takiego rozpoznać

Orędzie 494, piątek, 20 lipca 2012, godz. 17.46

Moja umiłowana córko, trzy i półroczny Ucisk zacznie się w grudniu 2012 roku.

Na tym etapie antychryst zaprezentuje się jako wojskowy bohater.

Jego dusza została oddana we władanie szatanowi i każda cząstka jego osoby należy do niego.

Moce, jakie będzie on posiadał, sprawią, że będzie on w tym czasie przez ludzi postrzegany nie tylko jako człowiek pokoju, ale że ludzie będą także przekonani, że jest on Mną, Jezusem Chrystusem, Wybawcą ludzkości.

Oni w tym czasie również uwierzą, że antychryst został posłany, aby zapowiedzieć Drugie Przyjście.

Tak wiele biednych dusz przyjmie z tego powodu z ochotą jego znak, Znamię Bestii. Jest on bowiem – przez wzgląd na to, jak szatan się w jego ciele uzewnętrzni – pod każdym względem bestią.

Dokona cudów na nieboskłonie.

Będzie uzdrawiał ludzi.

Będzie on naczelną figurą Nowej Światowej Religii. On i Fałszywy Prorok, który będzie na zewnątrz reprezentował duchowo opustoszały Kościół Katolicki, będą ściśle współpracować, aby przechytrzyć wszystkie dzieci Boże.

Światu zostanie wkrótce zaprezentowane jedno z najbardziej podstępnych kłamstw, ale ludzkość na obecnym etapie nie jest w stanie go jako takiego rozpoznać.

Ci z was, którym dana zostanie Księga Prawdy – te Moje Święte Orędzia – aby ostrzec ludzkość przed tymi rzeczami, powinni wiedzieć, co następuje:

Ich plan będzie tak wyrafinowany, że wielu zostanie zwiedzionych z powodu ich promieniującej miłością i życzliwością zewnętrznej powierzchowności, poprzez którą zamanifestują światu swój niecny plan.

Antychryst i Fałszywy Prorok planują wzajemnie – właśnie już kończą – czas swojego nikczemnego panowania – i wśród pierwszych rzeczy, jakie postanowili, znajdzie się eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie.

Antychryst będzie tym podejmującym decyzje, tym, który zza kulis pociąga za sznurki. Później wystąpi jednak na pierwszy plan i ujawni się w roli mediatora pokojowego.

Będzie to moment, kiedy świat ulegnie jego urokowi.

W międzyczasie Fałszywy Prorok przejmie władzę w Kościele Katolickim.

Kościół Katolicki zostanie w szybkim tempie wessany przez Nową Światową Religię, będącą fasadą dla kultu szatana. Czczenie samego siebie będzie właściwym celem tej ohydy, jak i wprowadzenie praw, które skupią się na dwóch kwestiach:

Zniesieniu sakramentów i zniesieniu grzechu.

Otrzymanie sakramentów będzie realnie możliwe tylko u tych kapłanów i innych chrześcijańskich duchownych, którzy pozostaną Mi wierni. Będą udzielać tych sakramentów w specjalnych kościołach-kryjówkach.

Zniesienie grzechu zostanie wprowadzone poprzez dekrety prawne, które będą postrzegane jako popierające tolerancję.

Dopuszczą one aborcję, eutanazję i małżeństwa osób tej samej płci. Kościoły zostaną zmuszone do zaakceptowania takich małżeństw, księża będą zmuszani, aby im za Moją aprobatą błogosławić.

W owym czasie będą rozpowszechniać odprawianie ich własnej wersji mszy świętej. Ich Ofiara Świętej Eucharystii – w czasie której Hostia będzie bezczeszczona – będzie sprawowana w kościołach katolickich.

Moja Obecność w czasie takich mszy nie tylko że nie będzie miała miejsca, ale nie będę także w ogóle obecny w tych kościołach, gdzie będą Mnie poniżać.

Wszystkie te rzeczy będą dla Moich wyznawców przerażające. Nie będziecie mogli korzystać ze Świętych Sakramentów, chyba że będą one udzielane przez księży, należących do Mojej Reszty Kościoła.

Jest to powód, dla którego ofiarowałem wam teraz takie Dary, jak modlitwa o Odpust Zupełny (Krucjata Modlitwy 24) dla odpuszczenia grzechów. Jej celem jednak nie jest zniesienie aktu spowiedzi dla katolików.

Będzie to natomiast sposób, aby pozostać w stanie łaski.

Choć w czasie Ostrzeżenia nawrócą się miliardy, przepowiednie te się wypełnią. Dzięki modlitwie wiele z tych wydarzeń może mieć jednak łagodniejszy przebieg, co zredukuje cierpienie i prześladowania.

Wy, Moi Wyznawcy – nie zapominajcie o tym – jesteście cały czas dzięki Pieczęci Boga Żywego chronieni.

Musicie tę Pieczęć upowszechnić i ją udostępnić tak wielu ludziom, jak to tylko możliwe.

Proszę, zrozumcie, że po to was o tym informuję, żebyście byli przygotowani do powstrzymania jak największej ilości dusz od przyjęcia Znamienia Bestii.

Szatan zaszczepi duszom, które przyjmą jego Znamię, opętańczą moc i będzie bardzo trudno je uratować.

Wy, Moi wyznawcy, będziecie dzięki tej Misji na każdym kroku waszej drogi otrzymywali wskazówki. Nie możecie dopuścić, żeby strach wkradł się do waszych serc, Ja będę bowiem was napełniał odwagą, siłą, wytrwałością i ufnością, abyście podnieśli czoła – jako że kroczycie w Mojej Armii.

Nie zapominajcie, że szatan nie może wygrać tej bitwy, w żadnym wypadku nie jest to możliwe.

Tylko Ci z Pieczęcią Boga Żywego i ci, którzy pozostaną wierni i niezłomni w Bogu, mogą zwyciężyć.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (66) – Dla duchownych: pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu

tłumaczenie ze strony www.paruzja.info

16.07.2012, 15:15

„O Drogi Jezu, pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu przez wszystkie czasy.
Daj mi siłę do podtrzymywania Prawdy o Twoim Kościele w obliczu przeciwności.
Napełnij mnie łaską do szafowania Świętymi Sakramentami tak, jak nas nauczyłeś.

Pomóż mi karmić Twój Kościół Chlebem Życia i spraw, abym pozostał Ci wierny nawet wtedy, gdy mi tego zabronią.

Uwolnij mnie od łańcucha oszustwa, który może mi grozić, abym mógł głosić prawdziwe Słowo Boże.
Obmyj w tym czasie wszystkie Swoje wyświęcone sługi Twoją Najdroższą Krwią, abyśmy pozostali
Odważni, wierni i wytrwali w naszym posłuszeństwie Tobie, Nasz Umiłowany Zbawicielu, Jezu Chryste.

Amen.”

Zbliża się czas, gdy prześladowanie Mojego Ukochanego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI osiągnie swój szczyt

tłumaczenie ze strony www.paruzja.info

16.07.2012, 15:15

Moja najukochańsza córko, teraz jest czas na przygotowanie wszystkich kapłanów Bożych, biskupów i wszystkich tych, którzy prowadzą Mój Święty, Katolicki i apostolski Kościół na ziemi.

Gdyż zbliża się czas, gdy prześladowania Mojego Ukochanego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI osiągną swój szczyt.

Wkrótce zostanie on zmuszony do ucieczki z Watykanu. Wówczas przyjdzie czas podziału Mojego Kościoła, jedni przeciw drugim.

Wzywam wszystkie Moje wyświęcone sługi, by pamiętali o swoich najświętszych ślubach.

Nigdy nie opuszczajcie swojego posłannictwa. Nigdy Mnie nie opuszczajcie. Nigdy nie przyjmujcie kłamstw w miejsce prawdy.

Musicie prosić Mnie, abym pomógł wam w tych trudnych czasach, które nadchodzą. Musicie powstać, zjednoczyć się i Mnie naśladować.

Módlcie się za pośrednictwem tej szczególnej Krucjaty Modlitwy o siłę, której będziecie potrzebowali.

Krucjata Modlitwy (66) Dla duchownych: pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu

O Drogi Jezu, pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu przez wszystkie czasy
Daj mi siłę do podtrzymywania Prawdy o Twoim Kościele w obliczu przeciwności
Napełnij mnie łaską do szafowania Świętymi Sakramentami tak, jak nas nauczyłeś

Pomóż mi karmić Twój Kościół Chlebem Życia i spraw, abym pozostał Ci wierny nawet wtedy, gdy mi tego zabronią.

Uwolnij mnie od łańcucha oszustwa, który może mi grozić, abym mógł głosić prawdziwe Słowo Boże.
Obmyj w tym czasie wszystkie Swoje wyświęcone sługi Twoją Najdroższą Krwią, abyśmy pozostali
Odważni, wierni i wytrwali w naszym posłuszeństwie Tobie, Nasz Umiłowany Zbawicielu, Jezu Chryste.

Amen.

Nie zniechęcajcie się Moi kochani, wyświęceni słudzy, ponieważ podział został przepowiedziany i musi dojść do ostatecznej bitwy o dusze.

Kocham was i będę z wami teraz, gdy idziecie ze Mną ciernistą drogą na Kalwarię po to, aby Zbawienie ponownie stało się udziałem wszystkich dusz.

Wasz Ukochany Jezus

Najświętsza Maria Panna: Kościół Mojego Syna na ziemi nie będzie słuchał tym razem, choć wiedzą oni, jak Mój Syn został potraktowany za pierwszym razem

tłumaczenie ze strony www.paruzja.info

15.07.2012, 15:45

Moje dziecko, ból znoszony przez Mojego Syna i Jego uczniów w czasie Jego misji na ziemi jest identyczny z tym, który ma być odczuwany przez Jego wyznawców, gdy On przygotowuje się do przyjścia w chwale.

Podczas pobytu Mojego Syna na ziemi, doświadczył On ogromnych trudności. Bardzo niewielu w Jego własnej wspólnocie było przygotowanych, aby Go słuchać.

Był traktowany z pogardą, a ci, którzy byli odpowiedzialni za świątynie i synagogi spoglądali na Niego z góry.

Mimo to został przywitany z radością przez prostych ludzi i Jego Słowo zostało przyjęte, ponieważ mogli oni ujrzeć Prawdę, o której mówił.

Jego Słowo wywoływało strach i niepewność w wielu kręgach, lecz niewielu mogło zlekceważyć mądrość Jego nauk.

Mój Syn doprowadził do podziału, choć to nie było Jego zamiarem.

Jego zwyczajne zachowanie przyczyniło się do tego, że niewielu mogło pogodzić się z faktem, iż był Synem Bożym.

Wielu z nich pytało, jak Syn Człowieczy może być takim zwykłym, prostym człowiekiem?

Wyparli się Go, gdyż myśleli, że Mesjasz będzie majestatyczny, dumny i będzie miał posłuch wśród przedstawicieli najwyższych szczebli Kościoła.

Mój Syn nie mógł sprawić, aby przywódcy Kościoła w tamtych czasach Go słuchali. Ich duma nie pozwalała im na słuchanie Prawdy.

Tak samo będzie teraz, gdy Mój Syn przygotowuje świat na Swoje Powtórne Przyjście.

Kościół Mojego Syna na ziemi nie będzie słuchał tym razem, choć wiedzą oni, jak Mój Syn został potraktowany za pierwszym razem.

Tym razem Jego Święte Słowo dane tobie, prorokowi końca czasów, nie zostanie przyjęte w Kościele Mojego Syna na ziemi.

Kościół Mojego Syna będzie głuchy na dar proroctwa. Zaprzeczą proroctwu, ponieważ nie będą chcieli go słuchać.

Uczniowie Mojego Syna będą atakowani przez przywódców Kościoła katolickiego na ziemi i oskarżani o fałsz.

Chociaż Nauczanie Mojego Syna nigdy się nie zmieniło, to będą krytykować Jego Święte Słowo, które jest im teraz przekazywane.

Oświadczą, że te orędzia są w sprzeczności ze Słowem Bożym.

Dzieci, musicie zawsze pamiętać, że Mój Syn nigdy nie mógłby pozostawać w sprzeczności ze Swoim Kościołem na ziemi, gdyż On jest Kościołem.

Prawda jest nadal taka, jaka była zawsze.

Musicie postępować zgodnie ze Słowem Bożym, gdyż głos Mojego Syna jest odrzucany i ignorowany, podobnie jak było za pierwszym razem.

Nie pozwólcie, aby was pozbawiono Daru Jego Zbawienia, ostatniego aktu Jego Miłosierdzia na ziemi.

Jak wiele cierpliwości Mój Syn okazywał przez tak długi czas. Prawdę dano ludzkości wtedy, gdy Mój Syn cierpiał Mękę na Krzyżu.

Została ona wzmocniona przez te wszystkie wybrane dusze, które na przestrzeni wieków zostały oświecone przez moc Ducha Świętego.

Teraz nadszedł czas na ponowne przyjście Mojego Syna i tylko ci, którzy rozpoznają Jego głos pod wpływem daru Ducha Świętego, wypełnią Jego polecenia.

Kościół, podobnie jak to miało miejsce podczas pobytu Mojego Syna na ziemi za pierwszym razem, odrzuci Jego Słowo, gdy przygotowuje się On do Swojego Powtórnego Przyjścia.

Ani Go nie rozpoznają, ani nie przyjmą.

Niczego się nie nauczyli.

Módlcie się, aby te odważne dusze w Kościele, którzy rozpoznają Jego głos, miały odwagę prowadzić wszystkie dzieci Boże do życia wiecznego w tym decydującym momencie w historii.

Wasz ukochana Matka

Matka Zbawienia

W czasie Mojej Męki Moje ramiona zostały wyrwane ze swych stawów i to jest zobrazowane na wizerunku z Całunu Turyńskiego

Orędzie 493, czwartek, 19 lipca 2012, godz. 7.00

Moja wielce umiłowana córko, kartowany jest obecnie ogromny spisek, mający na celu zniszczenie dowodów Mojej egzystencji na ziemi, a tym samym oszukanie dzieci Bożych.

Wkrótce wielu się zaprezentuje jako Moi święci i pobożni słudzy, pozorując tę maskaradę, aby waszą wiarę we Mnie, waszego umiłowanego Jezusa, wystawić na próbę i zniszczyć.

Zaczną od podważania Mojego narodzenia, niewinności Mojej Matki i Mojego Zmartwychwstania.

Potępią to wszystko jako fałszerstwa i zaprezentują coś, co nazwą dowodem, aby sprawić, żeby możliwie jak największa liczba chrześcijan utraciła pewność, że Moje Życie na ziemi miało miejsce.

Obmyślą kłamstwa na temat Mojego Ukrzyżowania i podważą przekonania dotyczące Mojego moralnego charakteru.

Następnie zaczną atakować relikwie, kwestionując ich prawdziwość i próbując przedstawić je jako nic innego, jak tylko przesądy w umysłach chrześcijan.

Ale przecież istnieje Całun Turyński, płótno, które okrywało Moje martwe ciało w grobie. W końcu jednak zaprzeczą i jego autentyczności i będą rozpowszechniać kłamstwa.

Moje ramiona są za długie – powiedzą – i zaczną to podważać. Niemniej zawiedzie ich rozumienie tego, co Moje Ciało musiało przetrzymać w czasie Ukrzyżowania. W czasie Mojej Męki Moje ramiona zostały wyrwane ze swych stawów i to jest zobrazowane na wizerunku z Całunu Turyńskiego.

Wówczas podejmą próbę udowodnienia, że Zmartwychwstanie nigdy nie miało miejsca. Stwierdzą, że to wszystko są kłamstwa, tak rozpaczliwie będą chcieli usunąć wszelkie ślady Mojego Istnienia.

Następnie spróbują tym wszystkim, którzy nawrócą się w czasie Ostrzeżenia, odebrać dostęp do Sakramentów Świętych i Świętej Biblii.

Prawie wszędzie zabronią posiadania Biblii.

Zaproponują nową, fałszywą księgę, o której powiedzą, że głosi ona wagę miłości bliźniego.

Wykorzystają miłość, którą chrześcijanie posiadają w swych sercach jako Dar Boży, aby ich nakłonić do przyjęcia przesłania o tak zwanej miłości.

Powiedzą: Kochajcie się teraz wzajemnie. Kochajcie religię tego drugiego. Zjednoczcie się teraz, tworząc nową religię, i okażcie waszym braciom i siostrom prawdziwą miłość.

Miłość do samego siebie będzie jednak leżącą u podstaw zasadą.

Kochajcie przede wszystkim samych siebie, a odkryjecie, że będzie wam łatwiej kochać swego bliźniego – takie będzie ich nauczanie. Ale będzie to jednocześnie największe kłamstwo, do przełknięcia którego, Moi wyznawcy, będziecie zmuszani.

Stawianie miłości do samego siebie przed miłością do bliźnich obraża Boga.

Jest to egoistyczne. Nie słuchajcie tych kłamstw. Jednak oni będą tak przekonywujący, że wielu uwierzy w ich przekaz i podążą za przywódcą owej Jednej Światowej Religii jak baranki, prowadzone na rzeź.

Ta Nowa Światowa Religia przeniknie do wielu narodów i będzie tolerowana przez wiele rządów.

Prawa chrześcijan będą bezwzględnie deptane.

Z czasem stworzą prawa, zabraniające praktykowania wszystkich religii, a szczególnie chrześcijaństwa.

Nałożą kary na tych, którzy nie dostosują się do ich wymagań.

Komunizm będzie leżał u korzeni tego zła.

I to nie dlatego, że komunizm promuje ateizm, lecz dlatego, że będzie on lansował nienawiść do Boga.

Rosja i Chiny obejmą rządy w wielu narodach, począwszy od Europy.

Unia Europejska, bestia z dziesięcioma rogami, zostanie pożarta przez drugą bestię, jeszcze bardziej bezwzględną i potężną.

Wówczas komunizm przejmie tam stery władzy, zanim wszędzie na świecie się nie rozprzestrzeni.

Ten okres nie będzie trwał długo. Będzie on krótki.

Wasze modlitwy złagodzą jego następstwa; zostało to jednak przepowiedziane i się spełni.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się o nawrócenie całego świata w czasie Ostrzeżenia.

Jeżeli większość dusz się nawróci, wówczas duża część tego, co ma w czasie Wielkiego Ucisku nastąpić, może zostać i będzie złagodzona.

Wasz Jezus

Nie wystarczy wierzyć w Ojca, ponieważ ci, którzy odrzucają Jego Syna, odrzucają zbawienie

tłumaczenie ze strony www.paruzja.info

14.07.12 15.15

Moja najukochańsza córko, tak wiele religii na świecie podąża złą drogą, a tym samym utrudniają dzieciom Bożym otrzymanie życia wiecznego.

Życie wieczne stało się możliwe dopiero dzięki Mojej Śmierci na Krzyżu.

Mój Ojciec, który posłał Mnie, Swojego jedynego Syna, jako ofiarnego Baranka, umożliwił całej ludzkości uzyskanie zbawienia i życia wiecznego.

Adam i Ewa otrzymali życie wieczne jako dar. Potem z powodu plamy grzechu i nieposłuszeństwa został im zabrany.

W związku z tym człowiek stał się śmiertelny, jego ciało nieczyste, jego życie w fizycznej formie, niedoskonałe, a ziemia stała się nędzną namiastką bogatej i wspaniałej ziemi stworzonej dla Adama i Ewy w ogrodzie Edenu.

Wówczas Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny obdarzył zbawieniem tych, którzy przyjęli Mnie, Jego Jednorodzonego Syna, jako drogę do Jego Nowego Raju.

Tylko dzięki Mnie możecie zostać przyjęci przez Mojego Ojca.

Nie wystarczy wierzyć w Ojca, ponieważ ci, którzy odrzucają Jego Syna, odrzucają zbawienie.

Pamiętajcie, że jest wiele dzieci Bożych, które z powodu swojej niewiedzy, nie uznają Mnie, Zbawiciela Ludzkości. Ale dzięki Mojemu Wielkiemu Miłosierdziu, Prawda zostanie im ujawniona poprzez boską interwencję.

Wszyscy ludzie są równi w oczach Mojego Ojca, który chce zjednoczyć wszystkie te dusze w Sobie. On kocha ich wszystkich.

Gdy zobaczą dowód uznają, że to Bóg Najwyższy dał im dar życia wiecznego przez Moją Ofiarę na Krzyżu. W ten sposób wszyscy będą czcić jednego Boga.

Ponieważ istnieje tylko jeden Bóg, który stworzył każdego z was.

Teraz idź, Moja córko i spraw, aby Moje orędzia zostały przekazane każdemu wyznaniu, każdemu narodowi i każdemu dziecku Bożemu.

Włącznie z poganami i tymi o sercach z kamienia.

Nie ma znaczenia czy plują na ciebie czy odmawiają słuchania, trzeba im przekazywać te orędzia.

Każdy człowiek lub ten, który wyznaje Mnie, Jezusa Chrystusa, a nie chce uznać faktu, że chcę przekazać Święte Słowo Boże wszystkim religiom, nie jest prawdziwym chrześcijaninem.

Tak wielu odrzuciło te, Moje orędzia do świata, gdyż obejmuję całą ludzkość i każdą inną religię łącznie z Ateistami.

Nie macie prawa sądzić, że tylko wy, prawdziwi chrześcijanie jesteście kochani przez Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego.

Błogosławieni jesteście i kochani, ale bez nawrócenia całej ludzkości, Mój Ojciec nie osiągnie zwycięstwa, On chce zjednoczyć wszystkie Swoje dzieci.

Na was, Moi wyznawcy, spoczywa wielka odpowiedzialność ze względu na dany wam Dar Prawdy.

Waszym obowiązkiem jest rozpowszechniać Moje Święte Słowo, aby doprowadzić do Królestwa Bożego te biedne dusze, które nie są świadome Mojego istnienia.

Wasz Jezus

Zatem teraz powinnaś zrozumieć, dlaczego różnisz się od wizjonerów. Ponieważ jesteś prorokiem i to prorokiem końca czasów

tłumaczenie ze strony www.paruzja.info

13.07.12 23.05

Moja najukochańsza córko, musisz wiedzieć, że rola proroka różni się od roli wizjonera.

Prorok zawsze będzie wyrzutkiem, zostanie znienawidzony, będą się go obawiać i będzie odizolowany.

Prorok będzie zawsze pracować samotnie, jakby wyrzucony na pustynię. Jedynym owocem na tej jałowej pustyni będzie głos Boga.

Moja córko, gdy czujesz się samotna i opuszczona pamiętaj, że to samo odczuwali prorocy w przeszłości. Wielu proroków czuło ciężar postawionego przed nim zadania.

Większość z nich wiedziało, że nie są godni, aby przekazywać święte Słowo Boże, ale przyjęli boskie wezwanie z Niebios, ponieważ zostali posłani.

Z tego powodu, że byli oni wysyłani do świata, instynktownie znali obowiązki, które musieli wypełniać, ale mimo to, nie było im łatwo.

Każde słowo, które oni wypowiedzieli, zostało odrzucone im z powrotem w twarz.

Każde słowo rozszarpywano w synagogach i świątyniach powstałych na chwałę Bożą. Wielu z nich zostało wyrzuconych przez rodaków i nie mogli już powrócić do miejsc swojego urodzenia.

Wielu stało się koczownikami i nigdy nie znaleźli miejsca, gdzie mogliby zostać przyjęci jak zagubiony syn. Tak więc pracowali i żyli w samotności nie mając nikogo, do kogo mogliby się zwrócić.

Jednak w swoich sercach wiedzieli, że są prowadzeni przez Boga i nie czuli strachu, gdy mówili Jego głosem.

Łaski im udzielone pozwoliły im być silnymi. Nigdy się nie załamali w przekazywaniu ludowi Bożemu ostrzeżeń, proroctw i Słowa Bożego.

Nie miało to dla nich znaczenia, że byli wyśmiewani, bo wiedzieli, że Prawda Boża jest pokarmem życia.

Bez tej Prawdy, dzieci Boże nie miałyby możliwości rozpoznania zapowiedzianych proroctw. A także nie byliby w stanie przyjąć Praw ustanowionych przez Boga dla dobra ludzkości.

Odrzuceni, wyśmiani, odsunięci na margines i uważani za dziwaków, podobnie jak Ja podczas Mojego pobytu na ziemi, wciąż głosili Słowo Boże. Ich słowa żyją wiecznie. Oni nigdy nie umrą, ponieważ wypowiadali słowa Pana, Boga Najwyższego.

I tak będzie z tobą. Pozostaniesz sama, jak głos na pustyni.

Będziesz lekceważona w wielu kręgach Mojego Kościoła na ziemi.

Tym razem z tą różnicą, że proroctwa te będą ujawniać się w twoim życiu i Prawda zostanie udowodniona temu pokoleniu.

Uwierzą wtedy, gdy doświadczą Ostrzeżenia.

Proroctwa Pieczęci, gdy je otwieram i ujawniam tobie ich zawartość, będzie również dowodem na to, że mówię do świata przez ciebie Siódmego Anioła, Siódmego Posłańca.

Będziesz słuchana, choć wzywam cię do zachowania milczenia i nie udzielania komentarzy tym, którzy będą ci zaprzeczać lub cię prowokować.

Jeszcze nie rozumiesz znaczenia tych orędzi. W odpowiednim czasie zrozumiesz. Do tego czasu nie masz uprawnienia, by bronić Mojego Słowa.

Wszelkie próby jakimi będziesz poddawana będą miały na celu podstępne skłonienie cię do odpowiedzi w nadziei, że zostaniesz przyłapana na braku wiedzy. Zatem musisz zachować spokój, pozostać w samotności i być anonimową, dopóki nie udzielę ci wskazówek.

Zatem teraz powinnaś zrozumieć, dlaczego różnisz się od wizjonerów. Ponieważ  jesteś prorokiem i to prorokiem końca czasów.

Ta misja jest chroniona przez Niebiosa i nie zostanie zniszczona.

Idź w pokoju i zrozumieniu, Moja córko.

Twój Jezus

Dusze młodych ludzi są bliskie Mojemu Sercu i opłakuję fakt, że wiele z nich nigdy nie poznało Prawdy

Orędzie 490, wtorek, 17 lipca 2012, godz. 16.00

Moja wielce umiłowana córko, twoja misja musi objąć wszystkie Boże dzieci. Ja szczególnie tęsknię za duszami młodych i tych, którzy dopuścili, aby ludzka inteligencja zatkała im uszy na Prawdę o istnieniu Mojej Osoby.

Dusze młodych ludzi są bliskie Mojemu Sercu i opłakuję fakt, że wiele z nich nigdy nie poznało Prawdy.

Były one prowadzone przez swoich rodziców – spośród których wielu nie wierzy w Boga – do otchłani ciemności.

Światło, którego poszukują, zostało im dostarczone w postaci fałszywych, połyskujących świecidełek. Zostali uwiedzieni muzyką, modą i rozrywkami, zaplanowanymi specjalnie tak, by podniecały zmysły.

Nie znają Mnie. Wielu nie słyszało o Mnie ani o nadziei, którą Ja reprezentuję w ich poszukiwaniach przyszłego szczęścia.

Lucyfer, upadły anioł z wyższej hierarchii Serafinów Mojego Ojca, był utalentowanym muzykiem.

Jako szatan dzisiejszego świata kusi Moje młode, wrażliwe dusze poprzez muzykę.

Muzyka jest jego orężem zniszczenia, a on używa każdego z jej rodzajów, aby wciągnąć te małe, niewinne dusze w swoją pajęczynę oszustwa.

Muzyka jest wspaniałym Darem Boga. Ale jest także używana, by zamaskować nikczemny związek z diabłem, który oddaje cześć bestii, stosując odpowiednie teksty do utworów muzycznych. Tylko bardzo niewielu młodych ludzi pojmuje siłę oddziaływania muzyki i to, kiedy jest ona używana do szerzenia zła.

Proszę, zwracam się do was z pilnym apelem, abyście pomogli mi zbawić ich małe dusze.

Przyprowadźcie je do Mnie. Ale ich nie przymuszajcie. Zamiast tego poświęćcie Mi wasze młode dzieci w tej oto modlitwie:

Modlitwa Krucjaty (67) Uchroń Moje dzieci przed królem kłamstwa

Proszę Cię, drogi Jezu, błagam Cię,
uchroń moje dzieci przed królem kłamstwa.
Poświęcam moje dzieci
(tu proszę podać imiona)
Twojemu Najświętszemu Sercu
i proszę Cię, oświeć ich dusze
mocą Twojej Najdroższej Krwi,
i daj im bezpieczne schronienie
w Twoich Ramionach,
aby nie stała im się żadna krzywda.

Proszę Cię, abyś w czasie aktu
Rozświetlenia ich Sumienia
otworzył ich serca
i wlał w ich dusze
Twojego Świętego Ducha,
aby zostali oczyszczeni
z każdej nieprawości.

Amen.

Modlitwa dla Ateistów na czas Ostrzeżenia.

Ci z was, którzy twierdzicie, że jesteście ateistami, usłyszcie teraz Moją obietnicę. Kocham Was i nigdy nie poddam się w Mojej walce, by was ocalić ze szpon oszusta, szatana, który czyni was ślepymi na Prawdę.

Kiedy nadejdzie ten czas i ujrzycie w czasie Ostrzeżenia swoje grzechy przed własnymi oczami, proszę wypowiedzcie te słowa:

Jezu, pokaż mi Prawdę i ocal mnie od złego.

Prawdziwie żałuję za moje grzechy

i proszę Cię, przyjmij mnie teraz

i okaż mi światło Twego Miłosierdzia.

Amen.

Kiedy wypowiecie Tę modlitwę, nigdy więcej nie będziecie się czuć zagubieni. Wasze serca zostaną uwolnione od przygniatającego ciężaru i odnajdziecie prawdziwy pokój.

Zachowajcie te słowa w pamięci aż do chwili, kiedy nadejdzie ten dzień.

A Ja o was nie zapomnę. Przytulę was do Siebie i popłynie przez was strumień Mojej miłości, a wówczas otrzymacie dowód, którego tak bardzo pragniecie.

Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Zmiotę z powierzchni ziemi ich fałszywe kościoły, ich bezbożne obrzędy, ich fałszywych idoli, ich miasta i ich narody

Orędzie 488, niedziela, 15 lipca 2012, godz. 17.45

(Otrzymane w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu.)

Moja najdroższa córko, ciężko jest Moim dzieciom pozostać wolnym od grzechu z powodu przekleństwa rzuconego na nich ręką węża.

Nigdy nie oczekuję, że Moje dzieci będą przez cały czas kompletnie wolne od grzechu, bo to jest niemożliwe.

Ważne jest jednak, aby każdy, kto zna nauczanie Kościoła Mojego Syna na ziemi, tak często, jak jest to tylko możliwe, szukał pokuty za swoje grzechy i dążył do nawrócenia.

Dzięki pokucie będzie łatwiej pozostać w stanie łaski, a to stworzy także barierę wobec przyszłych pokus.

Moje dzieci, stajecie się świadkami wielkich i trwale nieodwracalnych przemian na tym świecie. Nastąpią one po Ostrzeżeniu.

Mimo że wielu zignoruje te orędzia z Nieba, ważne jest dla tych, którzy je przyjmują jako Słowo Boga, aby się przygotowali.

Jesteście jak ogniwo w Mojej zbroi przeciwko wrogowi i przez wzgląd na waszą wiarę uniosę was i uchronię od prześladowań.

To wasza miłość do Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, Wybawcy całego kosmosu, sprawi, że będę w stanie uratować te dzieci, które nie będą mogły wytrzymać Światła Bożego.

Wasze poświęcenie się miłości, cierpieniu i modlitwom stanie się ich zbawienną łaską, która uchroni ich od ogni Piekielnych.

Nie bójcie się o siebie samych, ale o tych, którzy nie tylko, że nie mogą zobaczyć, ale którzy nie chcą zobaczyć, w jakich czasach żyją.

Przygotowania są zakończone i drzewo czasu już dojrzało, aby nastały zmiany – Ja bowiem bestii nie pozwolę na kradzież dusz.

Interwencja ta, która już tak dawno została obiecana ludzkości, nastąpi już bardzo niedługo, i rozpocznie się walka o ocalenie Moich dzieci.

Nie bójcie się Mojej Ręki, bo kiedy spadnie, będzie karać tych, którzy usiłują zniszczyć Moje dzieci.

Powstrzymam ich, aby nie zwodzili dusz.

Powstrzymam ich w ich morderczym zamiarze i zmiotę z powierzchni ziemi ich fałszywe kościoły, ich bezbożne obrzędy, ich fałszywych idoli, ich miasta i ich narody – jeżeli będą nadal odrzucać Rękę, która ich karmi.

Zostali ostrzeżeni. Wy, Moje umiłowane dzieci, pomożecie Mojemu Synowi ich ocalić.

Nigdy się nie bójcie, bo ci z Pieczęcią Boga Żywego nie tylko że są chronieni, ale udzielone są też im łaski, aby mogli stawać w obronie Słowa Bożego, żeby tak wiele dusz, jak tylko jest to możliwe, otrzymało Dar Życia.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Po wojnie światowej nastąpi głód, a następnie plagi. Jednak modlitwa może złagodzić karę

Orędzie 484, piątek, 13 lipca 2012, godz. 16.25

Moja bardzo umiłowana córko, Moi wyznawcy muszą znać kolejność mających nastąpić wydarzeń, albowiem poprzez ich zrozumienie zyskają wiedzę, która ich umocni, a dzięki temu będą mogli pomóc w złagodzeniu Kary.

Ostrzeżenie jest ostatnią deską ratunku, zsyłaną przez Mojego Ojca, aby światło Boga – światło Prawdy – zasiać w sercach ludzkości.

Bez tego większa część ludzkości zostałaby wrzucona do Piekła, nie okazałaby się bowiem godna Królestwa Mojego Ojca.

Jest to Boski Akt Wielkiego Miłosierdzia, by wyzwolić wszystkie Boże Dzieci od zła i zabrać je tam, gdzie znajduje się ich prawowite dziedzictwo.

Z powodu wielkiej ciemności, spowijającej w obecnym czasie ziemię – gdzie światło Boga prawie nie dociera – ten Boski Akt jest koniecznością.

Oddzieli On dobrych od tych, którzy toną w grzechu, ale którzy będą uparcie trwali przy bestii, jak i przy tych wszystkich wspaniałościach, które ona im na tej ziemi obiecuje. Jest to dla tych biednych dusz zmarnowany czas, bo przecież muszą one wiedzieć, że czas ich pobytu na ziemi jest krótki.

Ziemia zostanie wymieniona na Nowy Raj, a tym duszom odmówi się wejścia do niego, jeżeli odrzucą Mój Akt Miłości i Miłosierdzia.

Wielu pozostanie w ciemności. Wielu nawróci się natychmiast. Jeżeli większość ludzkości będzie pokutować, wówczas czas Wielkiego Ucisku nie będzie taki ciężki.

Wojna Światowa nie będzie już miała takiego samego skutku, jeżeli większość ludzi będzie pokutować po Ostrzeżeniu.

Po wojnie światowej nastąpi głód, a następnie plagi. Jednak modlitwa może złagodzić karę.

Módlcie się gorąco, aby wojna i kara, która po niej nastąpi, zostały złagodzone i odwrócone. Już sama wiara, jaką mogłaby mieć ludzkość, i wierność Mnie, waszemu Boskiemu Zbawicielowi, mogą tego dokonać.

Moja córko, to nie Ja, wasz Jezus, jestem tym, który wam nastręczy tych okropnych boleści. One zostaną sprowokowane przez nikczemne grzechy ludzi, którzy w swej żądzy władzy, pieniądza i kontroli nad światem dla własnej korzyści – są nienasyceni.

Podczas gdy Moi wyznawcy będą cierpliwie oczekiwać na Moje Powtórne Przyjście, będzie wzrastało zamieszanie.

Wielu wystąpi i będzie twierdziło, że są Mną, Mesjaszem, a ludzie dadzą wyprowadzić się w pole.

Nie zapominajcie, co Wam powiedziałem: Powrócę na ziemię w ten sam sposób, jak ją opuściłem, kiedy wzniosłem się poprzez chmury.

Nie traktujcie serio nikogo, kto twierdzi, że jest on cieleśnie Mną, bo to nigdy nie będzie miało miejsca.

Moi wyznawcy pozostaną silni w swojej miłości do Mnie i muszą skupić się na jednym pragnieniu, które, jeżeli zostanie spełnione, przyniesie Mi radość i pocieszenie. Będzie to Misja ocalenia dusz – wszystkich dusz – zanim Ja nie powrócę.

Miejcie zawsze w pamięci, że wierność w stosunku do Mnie będzie kluczem do zbawienia i do przyszłego świata, który nie będzie miał końca, będzie to bowiem Nowy Raj, który oferuje każdemu życie na wieki.

Wasz umiłowany Jezus

Odrzucą Mnie mówiąc, że Moje Święte Słowo zaprzecza Słowu Bożemu.

Środa, 11.07.2012, godz.19.30

Moja droga, umiłowana córko, w tym czasie znosisz Mój ból, ponieważ płaczę z powodu ilości Bożych dzieci, które umierają w stanie grzechu śmiertelnego.

To jest tak bolesne, że Ja cierpię jeszcze raz straszliwe rany zadane Mi podczas Mojego Ukrzyżowania.

Moja córko, ważne jest, abyś zrozumiała, co dzieje się z tobą, ponieważ musisz przygotować się, jak radzić sobie z tą misją, gdy powoduje ona u ciebie takie cierpienia.

Udręki, którą znosisz w Moje Imię, należy się spodziewać.

Gdy jakiekolwiek wybrane dusze przekazywały w przeszłości Moje Święte Słowo dla świata, cierpiały umartwienie, tak samo jak teraz. Były wyśmiewane, dręczone, przedstawiane jako głupie, i co gorsza, oskarżane o oszukaństwo, tak jakby mówiły kłamstwa.

Ja też byłem nazywany kłamcą. Ja też byłem wyśmiewany. Mówili, że jestem naciągaczem, oszustem i występuję przeciwko Bożemu Słowu.

Wynajdywali każdy pretekst, aby udowodnić, że Ja jestem oszustem.

Wykorzystywali nawet Święte Słowo Boga, Mojego Przedwiecznego Ojca, aby próbować i udowadniać, że to, o czym Ja mówiłem, zaprzecza Pismu Świętemu.

Każdy może powiedzieć, że przedstawia Słowo Boże. Bardzo niewielu tych, którzy twierdzą, że otrzymują Słowo Boże, jest traktowanych poważnie. Zazwyczaj są oni ignorowani.

Ale ci, którzy mówią, że mówią w Moje Imię, chociaż tak nie jest, i którzy celowo rozprzestrzeniają kłamstwa, są zazwyczaj oklaskiwani i akceptowani, poprzez podstępny wpływ szatana.

W przypadku prawdziwego proroka moc Mojego Głosu jest taka, że będzie ona wywoływać bardzo silną reakcję. W takich przypadkach ludzie albo przyjmą Moje Słowo z miłości do Prawdy, albo kategorycznie Mnie odrzucą.

Ci, którzy Mnie akceptują, poczują Moją Miłość dotykająca ich dusze w sposób, który rozpali ich serca tak, że nie może być odwrotu.

Ci, którzy Mnie odrzucają, nie zignorują Mnie. Zamiast tego będą wyszydzać Mnie i oczerniać Moje Święte Słowo ze złośliwością, która jest sprzeczna z Chrześcijańskimi cnotami, które jak twierdzą, posiadają.

Odrzucą Mnie mówiąc, że Moje Święte Słowo zaprzecza Słowu Bożemu, tak jak robili, kiedy chodziłem po ziemi.

Oni nie rozumieją, dlaczego Moje Słowo wytwarza tak potężną reakcję. Zostali skuszeni przez szatana i nie wiedzą o tym. Zawiodła ich czujność i pozwolili mu przesłonić ich miłość do Mnie.

Nikt nie zignoruje Mojego Słowa. Nie mogą tego zrobić. Ponieważ, tak czy tak, spowoduje Ono reakcję, czy to z miłości, czy z nienawiści.

Wasz Jezus

Ostrzeżenie dla wielu będzie przerażającym wydarzeniem, ponieważ będzie się wydawało, że nadszedł jakby koniec świata

Orędzie 483, czwartek, 12 lipca 2012, godz. 10.50

Moja najdroższa córko, niech żaden człowiek nie bagatelizuje wpływu, jaki Ostrzeżenie będzie miało na całą ludzkość.

Ostrzeżenie dla wielu będzie przerażającym wydarzeniem, ponieważ będzie się wydawało, że nadszedł jakby koniec świata.

Wielu będzie świadkami czegoś, co będzie wyglądać na katastrofę, podczas której będzie się miało wrażenie, że blisko powierzchni ziemi zderzają się ze sobą i eksplodują dwie komety.

Języki ognia będą tak wyglądały, jakby wulkan wybuchł na niebie, co wywoła u wielu ludzi wielki przestrach.

Promienie czerwonego ognia są Promieniami Mojej Krwi, Promieniami Mojego Miłosierdzia, ofiarowanymi wam wszystkim jako dar o takim znaczeniu, że żaden człowiek nie będzie w stanie pojąć, co się dzieje.

Wielu odczuje palący ogień, przenikający ich ciała, jakby upał słońca ich obezwładnił.

Wewnątrz też będą odczuwali upalne gorąco, dopóki sobie nie uświadomią, że są świadkami widowiska, umożliwiającego im wgląd do własnych dusz.

Wielu poczuje, że ziemia drży, jak gdyby miało miejsce trzęsienie ziemi.

Ziemia się zatrzęsie i wyda jęk, i wielu upadnie i będzie się chwytało, czego tylko będzie można, aby się schronić.

Ale ziemia się nie otworzy i ich nie pochłonie. Bo to nie będzie naturalne trzęsienie ziemi, ale nadprzyrodzone.

Zanim jednak to nastąpi, podczas eksplozji ulegną zniszczeniu warstwy atmosferyczne, odpowiedzialne za pogodę.

Po tej eksplozji Mój Krzyż pojawi się na niebie.

Wielu będzie szlochać gorzkim łzami żalu za grzechy i z powodu przygnębienia i będzie za swoje grzechy cierpieć potworny wstyd.

Inni będą krzyczeć i przeklinać, gdyż nie będą w stanie wytrzymać tego rozświetlenia sumienia – które będzie Bożym znakiem – z powodu ciemności w ich duszach, i będą bronić się przed przyjęciem światła Mojego Miłosierdzia.

Będą wyli z bólu, gdy poczują mękę ogni piekielnych, podczas kiedy Znak Mojego Miłosierdzia ukaże im los, jaki ich czeka, jeżeli nie zaczną pokutować i nie zmienią swojego zachowania.

Te dobre dusze, które Mnie kochają, także będą cierpieć, bo wiele z nich również będzie poplamionych grzechem, ale otrzymają one natychmiastowe Rozgrzeszenie. Oni także będą upokorzeni, kiedy grzech ich pychy zostanie im ukazany.

Przez parę dni po tym wydarzeniu wielu z was nie będzie opuszczało swoich domostw i baza usługowa mocno na tym ucierpi; z tego powodu wielu z was będzie musiało sobie samemu poradzić. Oto dlaczego musicie się przygotować.

Nastanie także okres cierpienia, kiedy dusze będą przechodziły przez ból czyśćcowy w czasie, gdy będzie odbywało się ich oczyszczenie. Wówczas wielu przeżyje objawienie co do stanu ich dusz i staną się tak pokorni, jak nigdy dotąd.

Bardzo wielu ludzi zaakceptuje to, co się wydarzyło, i zrozumie, że otrzymali wspaniały Dar Mojej Łaski i Mojego Miłosierdzia.

Światowe nawrócenie, jakie będzie miało miejsce, osiągnie tak niespotykaną skalę, jakiej nie miało od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu.

Miliardy zwrócą się do Boga, ponieważ Prawda stanie się oczywista.

Po tym, jak zostaną otuleni Moją Miłością, dowiedzą się dokładnie, co wydarzy się w Dniu Sądu Ostatecznego oraz jak zbawić swoje dusze.

Będą mogli na powrót zostać uzdrowieni na umyśle, ciele i duszy.

Mój krzyż będzie dowodem okazania Mojego Boskiego Miłosierdzia, co zostało ludzkości już tak dawno obiecane. Będzie w całym świecie widoczny na niebie.

Cisza zstąpi do wszystkich zakątków ziemi, co będzie wynikiem działania aktu Bożej interwencji, jaki zostanie ofiarowany Bożym Dzieciom, aby obudzić je ze snu.

Jednak upadłe anioły zaatakują Boże dzieci, posługując się należącą do nich armią, złożoną z tych, którzy odmówią Mojego Kielicha Zbawienia.

Tak zajadli, z sercami z kamienia i skażeni szatańską zmazą, będą walczyć z tymi, którzy kochają Boga.

Nie będą wprawdzie nawet w przybliżeniu tak liczni, jak ci, którzy będą podążać za Prawdą, jednak ich nienawiść popchnie wielu do tego, aby planować złe postępki, które zniszczą panujący pokój i ciszę.

Ów szatański hufiec wprowadzi w życie plan, mający przekonać świat, że to wydarzenie było w rzeczywistości wypadkiem w kosmosie i że naukowcy potrafią to udowodnić. Wielu – o jakie to smutne – zacznie wierzyć, że tak właśnie było, i wiele z Bożych dzieci popadnie z powrotem w swe poprzednie, grzeszne życie, które już kiedyś było ich udziałem.

Walka o dusze rozpocznie się więc na nowo i upłynie znowu sporo czasu, zanim dojdzie do ostatecznej konfrontacji, kiedy to Moje Powtórne Przyjście przyniesie kres tej niegodziwości.

Moi drodzy wyznawcy, nie dopuśćcie, aby te objawienia wzbudziły w was strach.

Zamiast tego przygotujcie się na to chwalebne wydarzenie i pozwólcie swoim duszom je przyjąć.

Przyjmijcie ten cudowny Boży Dar tak, aby was umocnił i dalej rozprzestrzeniał Moją Miłość w waszych rodzinach i wśród waszych przyjaciół.

Bądźcie dumni z waszej więzi ze Mną, waszym Jezusem, i pomóżcie Mi zbawić te dusze, które odmówią przyjęcia Mojego Miłosierdzia.

Idźcie. Przygotujcie się. Radujcie się, bo czas jest bliski.

Kocham Was

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (65) – Za tych w stanie grzechu śmiertelnego

Poniedziałek, 09.07.2012, godz.23.00

„O Drogi Jezu, Zbawicielu ludzkości,
Przez Twoje Boże Miłosierdzie błagam o łaskę dla tych wszystkich
słabych dusz w stanie grzechu, które może zostaną zabrane z tej ziemi podczas Ostrzeżenia.
Wybacz im ich grzechy i przez pamięć Twojej Męki błagam Cię, udziel
mi dla zadośćuczynienia za ich grzechy tej szczególnej łaski –
Ofiaruję siebie Tobie, w umyśle, ciele i duszy, jako pokutę dla ocalenia
ich dusz, i aby przynieść im życie wieczne.
Amen.“

Każda osoba żyjąca na tym świecie ujrzy swoją duszę i dowie się – w wielu wypadkach po raz pierwszy – że takową w ogóle posiada

Orędzie 481, poniedziałek, 9 lipca 2012, godz. 23.00

Moja najdroższa córko, pragnę obecnie tak przygotować wszystkich Moich wyznawców na Ostrzeżenie, aby pomóc im i ich najbliższym.

Nie wystarczy żałować za grzechy z powodu strachu. Wymagana jest pokuta.

Moi wszyscy wyznawcy, bądźcie posłuszni teraz Moim wskazówkom, by przygotować wasze dusze na Ostrzeżenie.

Musicie rozpocząć od medytacji nad wszelkim złem, jakim zawiniliście wobec siebie i bliźniego.

Ci z was, którzy są katolikami – jeżeli chcą pozostać w stanie Łaski – muszą przystępować do Sakramentu Spowiedzi co dwa tygodnie.

Dzięki temu wasz ból w czasie Ostrzeżenia zostanie złagodzony i będziecie mieli siłę, aby pomóc waszym braciom i siostrom, którzy będą cierpieć okropne męki, jak i mieć poczucie winy, próbując dojść do ładu po rozjaśnieniu ich sumienia.

Dla tych pośród was, którzy należą do innych kościołów chrześcijańskich lub do innych wyznań, ale którzy wierzą w te orędzia – musicie odmawiać modlitwę daną wam jako Modlitwę Krucjaty (24) Odpust Zupełny dla Rozgrzeszenia. Musicie odmawiać tę modlitwę przez siedem kolejnych dni, a Ja, wasz Jezus, udzielę wam rozgrzeszenia:

Krucjata Modlitwy (24) Odpust zupełny dla rozgrzeszenia

(Krucjata Modlitwy przekazana wraz z Orędziem Ostrzeżenia z dnia 2012.01.31, 21.30. Aby otrzymać dar całkowitego rozgrzeszenia i moc Ducha Świętego, modlitwę tę należy odmawiać przez 7 kolejnych dni.)

O Mój Jezu, jesteś Światłem ziemi.
Jesteś Płomieniem,
który dotyka wszystkie dusze.
Twoje Miłosierdzie i Miłość
nie znają granic.

Nie jesteśmy godni ofiary,
dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu.
Wiemy jednak,
że Twoja Miłość do nas jest większa
niż miłość, którą mamy dla Ciebie.

Udziel nam, o Panie, daru pokory,
abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo.
Napełnij nas Duchem Świętym,
abyśmy mogli maszerować naprzód
i prowadzić Twoją armię,
aby głosiła prawdę o Twoim Świętym Słowie
i przygotowała naszych braci i nasze siostry
na chwałę Twojego
Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Czcimy Ciebie, wysławiamy Ciebie,
ofiarujemy Ci samych siebie,
nasze smutki, nasze cierpienia
jako dar dla Ciebie, aby ratować dusze.
Kochamy Cię, Jezu.
Zmiłuj się nad wszystkimi swoimi dziećmi,
gdziekolwiek się znajdują.

Amen.

A teraz zostawię wam specjalną modlitwę, także za te dusze, które mogą umrzeć z powodu szoku w czasie Ostrzeżenia, a które mogą znajdować się w stanie grzechu śmiertelnego.

Modlitwa Krucjaty (65) Za tych w grzechu śmiertelnym

O Drogi Jezu, Zbawicielu ludzkości,
poprzez Twoje Boskie Miłosierdzie
błagam Cię o łaskę uniewinnienia
dla tych wszystkich biednych dusz
pogrążonych w grzechu,
które mogą być wzięte z tej ziemi
w czasie Ostrzeżenia.
Przebacz im ich grzechy
na pamiątkę Twej Męki.
Błagam Cię, abyś użyczył
mi tej specjalnej łaski
dla zadośćuczynienia za ich grzechy.
Ofiaruję się Tobie
umysłem, ciałem i duszą
jako pokutę za zbawienie ich dusz
i aby przynieść im życie wieczne.

Amen.

Moi wyznawcy, Ostrzeżenie będzie wspaniałym aktem Zbawienia, w którym udowodnię światu Moje Boże Miłosierdzie.

Każda osoba żyjąca na tym świecie ujrzy swoją duszę i dowie się – w wielu wypadkach po raz pierwszy – że takową w ogóle posiada.

Czasu jest niewiele i musicie zacząć przygotowania.

Nie zapominajcie o Moich instrukcjach, aby mieć zapas jedzenia, który wystarczy na dziesięć dni, poświęcone świece i święte dewocjonalia w waszych domach.

Ufajcie Mi i radujcie się, ponieważ wiele dusz zostanie ocalonych.

Nie zdradzę wam daty, ale wiedzcie, że to musi się wydarzyć.

Kiedy wasze grzechy zostaną wam odsłonięte, musicie Mnie poprosić o przebaczenie i pokłonić się w pokornej wdzięczności za ten Boży Dar, który jest waszym paszportem do życia wiecznego w Nowym Raju na ziemi.

Pamiętajcie, że nie ma takiego grzechu – nieważne jak ciężkiego – który nie może być przebaczony, jeżeli zostanie okazana prawdziwa skrucha.

Wasz umiłowany Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

 

Bądźcie ostrzeżeni. Nowa Światowa Religia będzie wydawać się z zewnątrz dobrą i pobożną organizacją, pełną miłości i współczucia.

Niedziela, 08.07.2012, godz.17.17

Moja droga, umiłowana córko, wielka apostazja, o której mówiłem, nabiera teraz tempa na całym świecie.

Tym razem rozprzestrzenia się jak zasłona nad Moim Świętym Kościołem na ziemi i zaciemnia jego zdolność widzenia, jak gęsta mgła.

Jest to moment wielkiego podziału Mojego Kościoła na dwa obozy.

Z jednej strony będziecie mieli Moje ukochane, wierne, wyświęcone sługi, którzy podążają za Moimi Naukami, i którzy nigdy od nich nie odbiegają.

Z drugiej strony znajdą się ci kapłani i inni przywódcy w Moich Chrześcijańskich Kościołach, którzy pozostają pod wpływem współczesnego życia, i którzy profanować będą Moje Prawa.

Oni uginają się pod presją ludzi oczekujących, że wykażą tolerancję w Imię Boga zmieniając Boże Prawa, aby dostosować je do ludzkich potrzeb.

Są pełni pychy, arogancji i ziemskich ambicji. Dla nich nie będzie miało znaczenia, jeśli zmienią Święte Sakramenty, aby pasowały do grzesznego programu.

Nie. Oni ułatwią akty odrazy, które zostaną popełnione w Kościołach Mojego Ojca, a wszystko w imię praw obywatelskich i tolerancji.

Zaakceptują grzech i będą Mnie obrażać obnosząc się z takimi grzechami przed Moimi Świętymi Tabernakulami, spodziewając się ode Mnie przyjęcia tych ohydnych czynów.

Wkrótce zniosą Święte Sakramenty, aby zadowolić wszystkich.

W ich miejsce odbywać się będą uroczystości, imprezy i inne formy rozrywki.

Stanie się to Nowym Światowym Kościołem, który będzie się szczycił imponującym budynkiem w Rzymie, ale który nie będzie honorował Boga.

Zostanie zbudowany z tajemnymi, satanistycznymi symbolami, widocznymi dla wszystkich, i będzie wielbić bestię.

Wszelki grzech, odrażający dla Mojego ukochanego Ojca, zostanie publicznie uczczony i miliony ludzi zaakceptują ich przepisy deprawacji, jakby były godnymi w Oczach Boga.

Moi wyświęceni słudzy, którzy pozostaną lojalni wobec Mnie, będą musieli odprawiać tajne Msze lub spotka ich uwięzienie.

Zbiorą się w mocy i napełnieni Duchem Świętym, nadal będą karmić Boże dzieci Pokarmem Życia.

Muszą zapewnić, aby tym wszystkim, których poprowadzą, zaofiarowana została ochrona Pieczęcią Boga Żywego.

Czas na Nową Świątynię, która zostanie zbudowana na cześć bestii, jest obecnie bardzo bliski.

Zostanie wybudowana pod dyktaturą antychrysta, który wkrótce wejdzie na światową scenę, jako człowiek pokoju.

Zbierzcie się razem wszyscy Moi wyznawcy, tak szybko, jak tylko możecie. Moi kapłani, którzy rozpoznają Mój Głos, musicie rozpocząć przygotowania w celu zapewnienia, że Mój Kościół na ziemi będzie mógł z mocą przetrwać nadchodzące prześladowania.

Miejsca schronienia będą dla was z czasem gotowe do wykorzystania, ponieważ pouczałem Moich wyznawców przez jakiś czas, aby zapewnić, że będą służyć waszym celom.

To prześladowanie będzie krótkie i przetrwacie je, chociaż będzie bolesne.

Bądźcie ostrzeżeni. Nowa Światowa Religia będzie wydawać się z zewnątrz dobrą i pobożną organizacją, pełną miłości i współczucia.

Będzie emanować wspaniałym obrazem tolerancji i wychwalać każdy grzech znany Bogu. Przekręci każdy grzech tak, że będzie wydawał się do zaakceptowania w oczach Boga.

Ale musicie wiedzieć, że taka ohyda napawa Mnie obrzydzeniem i biada tym, którzy podążają tą niebezpieczną drogą do wiecznego potępienia.

Grzech będzie zawsze grzechem w Moich Oczach.

Czas tego nie zmieni. Nowe reguły, pasujące do ludzkiej pogoni za grzesznymi pragnieniami, nigdy nie zostaną przeze Mnie zaakceptowane.

Przygotujcie się teraz do tego wielkiego oszustwa, ponieważ nastąpi ono bardzo niedługo.

Wasz Jezus

Oni mogą nie słuchać, ale Słowo Boże musi być im dane.

Sobota, 07.07.2012, godz.15.30

Moja droga, umiłowana córko, gdy proszę ludzkość, aby słuchała Mojego Głosu, to rani Mnie kiedy ci, którzy Mnie kochają, mówią, że Ja nigdy nie przemawiałbym w ten sposób.

Gdyby tylko posłuchali, to podniosłoby Moje Serce i o wiele więcej dusz zostałoby ocalonych.

Poprzez te Orędzia, Moimi Boskimi Ustami, przekazywane jest Przygotowanie do Mojego Powtórnego Przyjścia.

Przygotowanie do Moich Narodzin było także najpierw podane do wiadomości poprzez proroków, aby ostrzec Boże dzieci o nadejściu Mesjasza.

Dlaczego Moi uczniowie na ziemi odmawiają zaakceptowania, że Mój Ojciec posłałby Swoich proroków, aby obwieścić Moje Powtórne Przyjście?

Jak niewiele tak naprawdę wiedzą o sposobie, w jaki Mój Przedwieczny Ojciec przygotowuje ludzkość do wielkich wydarzeń.

Moje Duchowieństwo, Moi wyświęceni słudzy, muszą teraz usłyszeć Moje wołanie, ponieważ potrzebuję ich pomocy. Jednak wielu zaniecha odpowiedzi. Odrzucą Mnie, przez Moje orędzia.

Zrozumieją Prawdę, ale tylko wtedy, gdy będzie już za późno.

Moja córko, nigdy nie obawiaj się publikować przekazów, w tym tych dziwnych dla ciebie lub zatrważających.

Oni mogą nie słuchać, ale Słowo Boże musi być im dane.

Człowiek nie może ci nakazać, abyś powstrzymała przekazywanie Świętego Bożego Słowa.

Zasłoń uszy i ignoruj pogardę opinii, bo to nie jest ważne.

Do tych z was, którzy nazywają siebie chrześcijanami, a którzy traktują z pogardą Moje orędzia, mówię to:

Rozdzierając Moje Słowo na części, atakując Moje przekazy i ośmieszając Moje Słowo, przecięliście przewód łączący was z Moim Sercem.

Nie możecie zaakceptować Moich orędzi, ponieważ myślicie, że Mnie znacie i rozpoznajecie Moje słowa, gdy są wypowiedziane. Jednak zamiast tego, padliście ofiarą zwodziciela, którzy zaślepia was wobec Prawdy.

Wzywam was wszystkich, po raz kolejny, wołajcie do Mnie, waszego ukochanego Jezusa, i pozwólcie Mi otworzyć wasze serca.

Pozwólcie Mi napełnić was mocą Ducha Świętego, tak abyście Mnie rozpoznali.

Kapłani, nakłaniam was do zrozumienia, że nadszedł czas wypełnienia się proroctw Daniela i otwarcia przeze Mnie, Baranka Bożego, Pieczęci z Księgi Objawienia.

Przypomnijcie sobie Moją Obietnicę.

Ja przyjdę powtórnie sądzić żywych i umarłych.

Moja Obietnica przyniesienia wiecznego życia wszystkim tym, którzy są Mi wierni, zacznie się wkrótce spełniać.

Musicie upewnić się, że przygotowaliście się odpowiednio do tego Chwalebnego Wydarzenia.

Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Nikt nie potrafi wyjaśnić, jak Ja stworzyłem wszechświat lub ludzkość, bez względu na to, jak próbujecie, gdyż jest to niemożliwe.

Czwartek, 05.07.2012, godz.15.30

Moja najdroższa córko, pomóż Mi w Moim smutku, ponieważ płaczę za wszystkimi Moimi dziećmi, które odmawiają zaakceptowania, że Ja istnieję.

Jak Ja tęsknię za nimi.

Jak płaczę za ich słabymi duszami.

Tak inteligentne i mądre miarą ludzkiego rozumu, a nie udaje im się pojąć Prawdy, kim Ja Jestem.

Ja Jestem Początkiem.

Ja Jestem Twórcą wszystkich rzeczy.

Ja Jestem ich Ojcem, chociaż Mnie odrzucają.

Jeśli tylko mogłyby ujrzeć Prawdę.

Jeśli tylko mogłyby pozwolić Mi dotknąć ich serc, tak abym mógł pokazać im Moje cudowne i chwalebne plany, oczekujące na nie.

Wiele z tych dusz nie zna Mnie, nie z własnej winy.

Tym duszom pokazana zostanie Prawda, tak że wybiorą Moją Drogę.

Z kolei ci, którym Prawda została dana, ale którzy pozwolili zaślepić się ludzkiemu rozumowaniu i gloryfikacji ludzkiej inteligencji, są teraz dla Mnie zagubieni.

Wiele z tych dusz nawróci się, ale wiele odmówi Kielicha Zbawienia podarowanego im przez Mojego umiłowanego Syna.

Dzieci Mojego Serca, błagam was, pomóżcie Mi uratować Moje drogie dzieci.

Moje łzy płyną w tym czasie i proszę was, przyprowadźcie je do Mnie poprzez Boże Miłosierdzie Mojego Syna.

Tak wiele z tych dusz, włącznie z małymi dziećmi, wyzywająco i publicznie odrzuca mnie, aby pokazać innym, jak są sprytne.

Przesadny szacunek dla ludzkiej inteligencji jest pokusą wpojoną w dusze Moich dzieci przez wroga.

Bestia pożera dusze Moich dzieci, a one nie mają pojęcia, co ona z nimi robi.

Tak wiele upadłych aniołów przekonuje ludzkość, że ludzka inteligencja jest bezbłędna.

Kiedy ludzkość uważa, albo sama siebie przekonuje, że zna Boże Prawo Stworzenia, to popadła w kłamliwą pułapkę.

Nikt nie potrafi wyjaśnić, jak Ja stworzyłem wszechświat lub ludzkość, bez względu na to, jak próbujecie, gdyż jest to niemożliwe.

Kiedy ludzie się nauczą?

Kiedy ujrzą, że te Moje dzieci, o czystych, zwyczajnych i pokornych duszach, które akceptują Mnie, rozumieją tę prostą prawdę?

One nie potrzebują dowodu, ponieważ czują Moją Miłość w swoich czystych sercach, które pozostawiają otwarte, tak że mogę wypełnić ich dusze Bożymi Łaskami.

Ja Jestem waszym Bogiem, waszym Stwórcą i waszym Naturalnym Ojcem.

Moje dzieci muszą przyjść do Mnie poprzez Mojego Umiłowanego Syna i z własnej wolnej woli. Ja nie mogę ich zmusić.

Wam, Moje dzieci, została dana moc, aby pomóc ocalić ich dusze.

Wszystkim z was, którzy odpowiedzą na Moją prośbę, aby ratować waszych braci i siostry poprzez modlitwę i wyrzeczenia, przyznane zostaną szczególne łaski.

Moja Moc jest nieskończona.

Moje cuda, w połączeniu z cierpieniami i modlitwami Moich dzieci, zostaną wykorzystane dla ratowania zagubionych dusz od wiecznej śmierci.

Kocham was, Moje umiłowane, kochane dzieci.

Przyjdźcie i pomóżcie Mi zjednoczyć Moją ukochaną rodzinę i pomóżcie Mojemu Synowi pokonać bestię, zanim skradnie więcej Moich dzieci.

Wasz Kochający Ojciec

Bóg Najwyższy

Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, gdy aniołowie ześlą ogień z czterech stron Nieba

Orędzie 478, piątek, 6 lipca 2012, godz. 16.15

Moja najukochańsza córko, pewien okres czasu został przewidziany na to, aby Moje Święte Orędzia dla świata usłyszała każda dusza, młodzi i starzy z każdego narodu.

Jeżeli będzie im dany dostęp do tych orędzi, wiele dzieci Bożych zwróci na nie swoją uwagę i będzie słuchać moich wskazówek.

Musicie się teraz dowiedzieć, że zmiany już się rozpoczęły – jak zostało to przepowiedziane. Rośliny uprawne nie będą przynosić takich owoców jak dawniej, a pory roku nie będą już tym, czym były.

Zmiany te pochodzą z ręki Mojego Przedwiecznego Ojca, a polegają na wprowadzeniu na ziemi nowych praw, które zostaną zauważone przez każdego człowieka.

Nic, co oparte jest w świecie na prawach natury, pozostanie takim, jak kiedyś.

Morza się podniosą, wody się wyleją, ziemia zadrży, a gleba stanie się jałowa.

Mój Ojciec nałoży wielką karę, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się grzechu, który jest dla Niego źródłem wielkiej zgryzoty.

Te narody, które sprzeciwiają się Jego Prawom, będą wiele cierpieć. Już wkrótce zrozumieją, że ich grzechy nie będą dłużej tolerowane i że zostaną ukarani.

Ta kara ma ich powstrzymać od przenoszenia tej zarazy na inne dusze, a jeśli nie zejdą ze swoich złych dróg, zostaną do tego zmuszeni za sprawą Boskiej interwencji.

Moja córko, musisz teraz szybko rozgłaszać Moje Słowo, gdyż Ostrzeżenie się przybliża.

Wiele narodów musi otrzymać Księgę Prawdy, aby mogły przygotować się do Mojego Powtórnego Przyjścia.

Moje Powtórne Przyjście nastąpi po Ostrzeżeniu.

Kary, wymierzone przez aniołów z Nieba z rozkazu Mojego Ojca, będą przebiegać etapami. Będą one się nasilać, jeśli grzech będzie się wzmagał.

Bitwa się rozpoczęła, a wczesne jej etapy dadzą się w wielu krajach już zaobserwować.

Wszyscy odczujecie skutki niszczących zmian klimatu, jakie dadzą się we znaki ziemi, która, na skutek zwyrodnienia spowodowanego grzechem, wyda z siebie pełne cierpienia jęki.

Wstrząsy się nasilą i naród po narodzie ucierpi według plamy grzechu, jaki deprawuje jego rdzeń.

Przywódcy, którzy pójdą za antychrystem, nie uciekną przed okiem Mojego Ojca i zostaną zniszczeni.

Mój Ojciec ukarze tych, którzy dowodzą teraz złymi rządami, aby ocalić Jego dzieci z ich złej ręki.

On nie będzie bezczynnie stać i się przyglądać, jak ci przywódcy, idący za antychrystem, który pozostaje na razie w ukryciu, niszczą Jego dzieci.

Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, gdy aniołowie ześlą ogień z czterech stron Nieba.

Wtedy wielu zrozumie, że coś jest nie tak i że zostało to wywołane gniewem Mojego Ojca.

Jednak wielu nadal nie wyciągnie z tego nauki. Po Ostrzeżeniu wielu się nawróci, wielu też jednak się nie nawróci, i to nawet wtedy, kiedy zostanie im ukazany stan ich dusz.

Będą oni nadal ulegać „ponętnym ułudom”, uważając, że to ziemia im je oferuje. Tylko że tym razem ich pożądanie i te materialne bożki, które są przez nich tak wielbione, staną się jeszcze bardziej nieprzyzwoite i zdrożne. Wszystkie ich grzechy – które widoczne są dla tych, którzy dostrzegają, czym one są – będą tak odrażające, że tylko niektóre z dzieci Bożych będą w stanie znieść ich widok.

Każdy odrażający grzech będzie – jako wyraz pogardy dla Boga – publicznie prezentowany.

Każde działanie będzie do tego stopnia obnażać takich grzeszników z godności ludzkiej, że będą oni zachowywać się jak zwierzęta.

Jakikolwiek szacunek dla ludzkiego ciała zaniknie, a każda ohydna żądza będzie bez jakiegokolwiek zawstydzenia w ich duszach wystawiana światu na pokaz.

To są więźniowie szatana. Wszyscy oni są dziećmi Bożymi, ale utracą swoje dusze na rzecz bestii.

Kary są częścią Bożych planów odnowienia ziemi, których celem jest zarówno oczyszczenie grzeszników, jak i ziemi, po której stąpacie.

Dopiero wtedy, gdy ziemia zostanie oczyszczona, może nastąpić Moje Powtórne Przyjście.

Módlcie się, Moi wyznawcy, o odwagę i hart ducha, aby stawić czoła tym karom.

Nigdy nie wolno wam się ich lękać, gdyż wy, Moja Armio, będziecie się za te narody modlić, dopomagając przy oczyszczeniu, które jest niezbędne dla odnowienia ludzkości.

Pieczęć Boga Żywego będzie chronić was wszystkich i każdego z osobna.

A to wszystko z powodu miłości, jaką Ojciec darzy wszystkie Swoje dzieci; gdyby bowiem ich nie ukarał, powędrowałyby one prosto do bram piekieł, nawet o tym nie wiedząc.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (64) – Ocal moich braci i siostry

Środa, 04.07.2012, godz.12:50

„O mój najdroższy Zbawicielu, Jezu Chryste,
przyjmij mój dar modlitwy i wyrzeczeń, aby pomóc ocalić moich braci i siostry
z pułapki ciemności, w której się znajdują.
Pozwól mi pomóc uratować ich dusze.

Błagam Cię, przebacz im za ich grzechy i proszę,
abyś wypełnił ich dusze Duchem Świętym,
tak żeby przybiegły w Twoje ramiona, do schronienia, którego one tak rozpaczliwie potrzebują, zanim zostaną utracone na zawsze.
Dla tych dusz ofiaruję Tobie mój dar oddania się w pokornej niewoli i dziękczynieniu.
Amen.”

Najświętsza Maria Panna: Dzieci, cokolwiek dzieje się w świecie, musicie wiedzieć, że dowodzi Najwyższy Bóg.

Środa, 04.07.2012, godz.12:50

Moje dziecko, ci którzy byli świadkami cudów Moich objawień na ziemi będą wiedzieli, że czas przepowiedzianych tajemnic i proroctw będzie się szybko rozwijał.

Dzieci, od pewnego czasu dałam się poznać światu, aby pomóc wam przygotować się do chwalebnego Powrotu Mojego Syna.

Mój Syn przygotowuje was wszystkich poprzez wizjonerów i proroków, tak żebyście stali się godni otrzymania Jego Daru Wiecznego Życia.

Nigdy nie wolno wam obawiać się przyszłości, jeśli wierzycie w Mojego Syna, ponieważ On jest Chlebem Życia, a wy otrzymacie wspaniałą nową przyszłość.

Cokolwiek dzieje się w świecie, musicie wiedzieć, że dowodzi Najwyższy Bóg.

Wąż ma małą moc wobec Mojego Ojca.

Moc węża wzmacniana jest tylko przez tych, którzy padają ofiarą grzechu i pokus, które on stawia na ich drodze.

Człowiek staje się więźniem kiedy grzeszy, ponieważ słabnie jego siła oparcia się innym grzechom i przewinieniom przeciw Mojemu Ojcu.

Następnie kontynuuje on grzeszenie, dopóki nie zostanie pochłonięty ciemnością, która jest tak gęsta, że nie może od niej uciec, nie ważne jak bardzo się stara.

Dzieci, jesteście teraz zobowiązane, poprzez waszą miłość do Mojego Syna, aby pomóc tym biednym duszom.

Tylko wy możecie im pomóc i uratować je, ponieważ wiele z nich nie będzie w stanie pomóc samym sobie.

Jesteście żołnierzami, których Mój Syn potrzebuje w tym czasie. To dzięki waszej miłości do Niego, udzieli On łask zagubionym duszom, jeśli przywołacie Jego pomoc poprzez wasze modlitwy.

Oto Krucjata Modlitwy, aby ocalić grzeszników.

Krucjata Modlitwy (64) – Ocal moich braci i siostry

„O mój najdroższy Zbawicielu, Jezu Chryste,
przyjmij mój dar modlitwy i wyrzeczeń, aby pomóc ocalić moich braci i siostry
z pułapki ciemności, w której się znajdują.
Pozwól mi pomóc uratować ich dusze.

Błagam Cię, przebacz im za ich grzechy i proszę,
abyś wypełnił ich dusze Duchem Świętym,
tak żeby przybiegły w Twoje ramiona, do schronienia, którego one tak rozpaczliwie potrzebują, zanim zostaną utracone na zawsze.
Dla tych dusz ofiaruję Tobie mój dar oddania się w pokornej niewoli i dziękczynieniu.
Amen.”

Dzieci, jesteście jednością z Moim Synem.

Wasza miłość przynosi Mu wielką pociechę, a wasze ofiary i modlitwy pomogą Mu przyprowadzić całą ludzkość do bezpieczeństwa Jego Nowego Raju na ziemi.

Dopiero wtedy Święta Rodzina Najwyższego Boga może ponownie zjednoczyć się i żyć w pokoju na wieki wieków.

Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia

Najgorszym cierpieniem ze wszystkich jest duchowa pustka, gdzie nie możecie czuć ani jednej uncji miłości do Mnie, waszego Jezusa.

Wtorek, 03.07.2012, godz.20.00

Moja droga, umiłowana córko, kiedy poddaję was próbom, takim jak duchowa suchość, musicie nauczyć się rozpoznawać je, jako takie.

Musicie także zaakceptować, że jeśli znosicie taką suchość duszy, to nie jest to bez przyczyny. Powodem jest, aby ratować dusze poprzez takie cierpienie.

Wiele ofiarnych dusz uważa, że cierpienie jest jedną z dwóch rzeczy.

Po pierwsze, jest zewnętrznym prześladowaniem, które będziecie cierpieć z powodu waszej pracy.

Następnie jest cierpieniem fizycznym, ofiarowanym dobrowolnie dla Mnie, jako dar, aby ratować dusze milionów.

Z kolei najgorszym cierpieniem ze wszystkich jest duchowa pustka, gdzie nie możecie czuć ani jednej uncji miłości do Mnie, waszego Jezusa, gdzie żadna ilość modlitw nie uwalnia was z pułapki osamotnienia.

Spróbujcie, jeśli chcecie, a modlitwa stanie się torturą.

Spróbujcie, jeśli chcecie, poczuć miłość i współczucie dla Mnie, a będziecie się z tym zmagać.

Jest to forma duchowego opuszczenia, gdzie Ja wydaję się być tak daleko, że nie możecie już do Mnie dotrzeć.

To czego nie wiecie, jest następujące.

Jest to Dar, łaska ode Mnie. Podnosi was w Moich Oczach, a próby i cierpienia, które znosicie, są dozwolone przeze Mnie z powodu waszej szlachetnej i czystej miłości, aby ocalić poczerniałe dusze.

Może się to wydawać niesprawiedliwe, ale im bardziej zbliżacie się do Mojego Najświętszego Serca, tym bardziej cierpicie Moje własne prześladowanie z powodu grzechów ludzkości.

Tylko ci, o czystych i pokornych sercach, bez osobistych względów wobec siebie, gdy stawiają Mnie przed wszystkim, co jest z tej ziemi, mogą znieść Mój ból.

Takie dusze są starannie przeze Mnie wybrane i będą pracować ze Mną, poprzez ich dar cierpienia, aby pomóc Mi w Moim Planie Zbawienia.

Moja córko, nie obawiajcie się nigdy, że Mnie przy tym nie ma. Być może nie czujecie Mojej obecności, nie widzicie Mnie lub nie odczuwacie głębokiej miłości do Mnie, tak jak czulibyście ją normalnie, ale Ja jestem przy waszym boku.

Zawsze ufajcie we Mnie, Moi ukochani wyznawcy, nawet jeśli jest wam trudno się modlić.

Ufajcie Mi, kiedy czujecie tęsknotę do Mnie, która nie może być zaspokojona lub ugaszona, bez względu na to, jak bardzo się staracie, aby porozumieć się ze Mną.

Wiedzcie, że kiedy tak się dzieje, Ja jestem o wiele bliżej niż myślicie.

Wiedzcie, że to w tych czasach uwznioślam was, abyście stali się prawdziwymi żołnierzami, prawdziwymi wojownikami w Mojej bitwie o zbawienie dusz.

Kocham was. Nigdy się nie poddawajcie. Nigdy nie czujcie się rozczarowani, ponieważ Ja idę z wami.

Nadejdzie dzień, kiedy cierpienia zostaną zapomniane. W ich miejsce nastąpi radość, która będzie płynąć przez świat i będzie możliwa tylko dzięki waszym ofiarom dla wszystkich Bożych dzieci, które potrzebują waszej pomocy.

Wasz Jezus

Moje Słowo jest Moim Słowem. Nikt nie może bronić Mojego Słowa, gdyż jest wykute w kamieniu.

Poniedziałek, 02.06.2012, godz.18.00

Moja droga, umiłowana córko, jest ważne, aby Moi uczniowie zachowali cierpliwość.

Przyszłość nigdy nie może być przyspieszona.

Plany, określone przez Mojego Przedwiecznego Ojca, rozwiną się naturalnie przez Bożą Opatrzność.

Bardzo cenny jest przyznany wam czas, aby pomóc Mi przygotować ludzkość na Moje Wielkie Miłosierdzie. Jest to czas, w którym wielu zostanie uratowanych poprzez wasze modlitwy.

Nadzieja, wiara i miłość dla Mnie, waszego ukochanego Jezusa, podtrzyma was w waszej misji.

Kiedy będziecie świadkami potworności przed wami, kiedy wszystko postawione na Moją cześć zostanie zniszczone, wtedy będziecie wiedzieć, że chwila jest coraz bliżej.

Musicie pamiętać, że rzeczy te muszą się wydarzyć, i że waszym obowiązkiem, jako części Mojej Armii, jest walka i opór wobec wroga.

Moja Armia wyposażona zostanie w Boże Dary i porwie nimi tych, którzy są w ciemności.

Przygotowanie wymaga czasu. Modlitwa przybliża was do Mojego Najświętszego Serca i wypełnia wasze dusze tlenem niezbędnym, aby przetrwać nadchodzącą bitwę.

Ponieważ umacniacie się łaskami, które Ja wam daję, stanie się bardzo łatwe zidentyfikowanie waszych wrogów, którzy nienawidzą wszystko, co Ja oznaczam. Spowoduje to wasz ból, rany i gniew, ale zawsze musicie zachować godność w Moje Imię.

Kiedy otrzymacie wyzwanie w Moje Imię, musicie reagować miłością. Nigdy nie próbujcie analizować Moich przekazów, ponieważ nie musicie tego robić.

Moje Słowo jest Moim Słowem. Nikt nie może bronić Mojego Słowa, gdyż jest wykute w kamieniu.

Każdy człowiek, wszyscy, którzy starają się pokonać Moje Słowo lub rzucają na Nie oszczerstwa, poniosą porażkę, gdyż wobec Mojego Świętego Słowa są bezsilni.

Teraz, gdy już znacie Mój Głos, musicie poznać ból, którego znoszenia możecie oczekiwać, kiedy głosicie w tych czasach Moje Słowo.

Wspomnijcie dzisiaj Moje Imię, nawet wśród tak zwanych chrześcijan, a zapanuje tam niewygodna cisza.

Mówcie otwarcie o dobru i źle, a zostaniecie wyszydzeni.

Wykażcie w jaki sposób grzech może zniszczyć wasze dzieci, a zostaniecie zapytani –  co to jest grzech?

Dziś wielu nie wie, czym jest grzech. Wielu akceptuje grzech jako normalną część, dopuszczalną cechę, w swoim życiu.

Są uszczęśliwieni akceptując grzech, ponieważ daje im to swobodę w dążeniu do innych przyjemności, wielbieniu fałszywych bogów i zaspokajaniu ich żądz.

Nie, oni nie chcą słuchać, ponieważ im to nie pasuje.

Wy, Moi ukochani wyznawcy, będziecie postrzegani, jako mający obsesję na punkcie miłości do religii i miłości Boga, która dziś w zaślepionych oczach rodzi mało owoców.

Dlatego musicie się przygotować. Dlatego musicie być silni. Właśnie dla tych dusz, za które musicie się modlić i pomóc Mi uratować.

Pozwolenie takim duszom, aby was zdenerwowały, zraniły lub obraziły, jest stratą czasu.

Zareagujcie miłością i dostojnym milczeniem.

Nigdy nie obawiajcie się głosić Mnie, ale nigdy wmuszajcie Mnie duszom w taki sposób, że będą od was uciekać. Zamiast tego przyprowadźcie je do Mnie poprzez wasze modlitwy i cierpienia.

Błogosławię was Moja silna, dzielna Armio.

Kocham was.

Idę z wami, z każdym waszym krokiem stawianym, aby przyprowadzić Mi dusze.

Wasz ukochany Jezus Chrystus

Sakramenty Świętej Spowiedzi, Chrztu, Małżeństwa i Świętej Eucharystii muszą być zachowane.

Niedziela, 01.07.2012, godz.15.45

Moja droga, umiłowana córko, jakże przytłacza Mnie w tej chwili grzech i jak cierpię mękę odrzucenia.

Moja Głowa jest miażdżona, jak przez ciernie w Mojej Koronie, właśnie wtedy, gdy głowa Mojego Kościoła, Mój Święty Wikariusz na Ziemi, cierpi ból prześladowań, które znosi z rąk swoich wrogów.

Mój Kościół na ziemi, Moje Ciało na ziemi, jest jednym. Ukrzyżowanie jest przygotowywane.

Doktryny Mojego Kościoła, tak jak Moje Nauki na ziemi, które zostały rozdarte przez tych faryzeuszy i tych, którzy sądzili, że znali Słowo Mojego Ojca lepiej niż Ja, wkrótce zostaną rozrzucone na kawałki.

Musicie wszyscy modlić się za Mój Kościół na ziemi. Musicie zawsze pamiętać, że nie istnieje żadna inna doktryna, niż ta głoszona przeze Mnie podczas Mojego pobytu na ziemi.

Wszystko, co jest Prawdą, nigdy nie zostanie zmienione, bo jeśli tak się stanie, będziecie zmuszani do przełknięcia kłamstwa.

Moja córko, nigdy nie pozwól tym, którzy nadal w tym czasie odrzucają Moje Słowo, zniechęcić ciebie, ani Moich wyznawców, od pomagania Mi w ocaleniu Mojego Kościoła na ziemi.

Gdy tylko wróg atakuje Mój Kościół, musicie połączyć razem siły i zapewnić, że Ewangelie szerzone będą aż po krańce ziemi.

Sakramenty Świętej Spowiedzi, Chrztu, Małżeństwa i Świętej Eucharystii muszą być zachowane. Nawet, jeśli będą trudno dostępne.

Moi wyświęceni słudzy, którzy kochają Mnie, muszą rozpocząć przygotowania już teraz. Bardzo niedługo zostanie uniemożliwione oferowanie takich Darów dla Bożych dzieci.

Czas na przygotowania już się rozpoczął.

Pozwólcie Mi pouczyć was, pokierować wami i pomóc wam doprowadzić Moją Resztę Kościoła do bram Raju.

Wasz ukochany Jezus