Oni mogą nie słuchać, ale Słowo Boże musi być im dane.

Sobota, 07.07.2012, godz.15.30

Moja droga, umiłowana córko, gdy proszę ludzkość, aby słuchała Mojego Głosu, to rani Mnie kiedy ci, którzy Mnie kochają, mówią, że Ja nigdy nie przemawiałbym w ten sposób.

Gdyby tylko posłuchali, to podniosłoby Moje Serce i o wiele więcej dusz zostałoby ocalonych.

Poprzez te Orędzia, Moimi Boskimi Ustami, przekazywane jest Przygotowanie do Mojego Powtórnego Przyjścia.

Przygotowanie do Moich Narodzin było także najpierw podane do wiadomości poprzez proroków, aby ostrzec Boże dzieci o nadejściu Mesjasza.

Dlaczego Moi uczniowie na ziemi odmawiają zaakceptowania, że Mój Ojciec posłałby Swoich proroków, aby obwieścić Moje Powtórne Przyjście?

Jak niewiele tak naprawdę wiedzą o sposobie, w jaki Mój Przedwieczny Ojciec przygotowuje ludzkość do wielkich wydarzeń.

Moje Duchowieństwo, Moi wyświęceni słudzy, muszą teraz usłyszeć Moje wołanie, ponieważ potrzebuję ich pomocy. Jednak wielu zaniecha odpowiedzi. Odrzucą Mnie, przez Moje orędzia.

Zrozumieją Prawdę, ale tylko wtedy, gdy będzie już za późno.

Moja córko, nigdy nie obawiaj się publikować przekazów, w tym tych dziwnych dla ciebie lub zatrważających.

Oni mogą nie słuchać, ale Słowo Boże musi być im dane.

Człowiek nie może ci nakazać, abyś powstrzymała przekazywanie Świętego Bożego Słowa.

Zasłoń uszy i ignoruj pogardę opinii, bo to nie jest ważne.

Do tych z was, którzy nazywają siebie chrześcijanami, a którzy traktują z pogardą Moje orędzia, mówię to:

Rozdzierając Moje Słowo na części, atakując Moje przekazy i ośmieszając Moje Słowo, przecięliście przewód łączący was z Moim Sercem.

Nie możecie zaakceptować Moich orędzi, ponieważ myślicie, że Mnie znacie i rozpoznajecie Moje słowa, gdy są wypowiedziane. Jednak zamiast tego, padliście ofiarą zwodziciela, którzy zaślepia was wobec Prawdy.

Wzywam was wszystkich, po raz kolejny, wołajcie do Mnie, waszego ukochanego Jezusa, i pozwólcie Mi otworzyć wasze serca.

Pozwólcie Mi napełnić was mocą Ducha Świętego, tak abyście Mnie rozpoznali.

Kapłani, nakłaniam was do zrozumienia, że nadszedł czas wypełnienia się proroctw Daniela i otwarcia przeze Mnie, Baranka Bożego, Pieczęci z Księgi Objawienia.

Przypomnijcie sobie Moją Obietnicę.

Ja przyjdę powtórnie sądzić żywych i umarłych.

Moja Obietnica przyniesienia wiecznego życia wszystkim tym, którzy są Mi wierni, zacznie się wkrótce spełniać.

Musicie upewnić się, że przygotowaliście się odpowiednio do tego Chwalebnego Wydarzenia.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.