Dzienne archiwum: 19 lipca 2012

Krucjata Modlitwy (66) – Dla duchownych: pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu

tłumaczenie ze strony www.paruzja.info

16.07.2012, 15:15

„O Drogi Jezu, pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu przez wszystkie czasy.
Daj mi siłę do podtrzymywania Prawdy o Twoim Kościele w obliczu przeciwności.
Napełnij mnie łaską do szafowania Świętymi Sakramentami tak, jak nas nauczyłeś.

Pomóż mi karmić Twój Kościół Chlebem Życia i spraw, abym pozostał Ci wierny nawet wtedy, gdy mi tego zabronią.

Uwolnij mnie od łańcucha oszustwa, który może mi grozić, abym mógł głosić prawdziwe Słowo Boże.
Obmyj w tym czasie wszystkie Swoje wyświęcone sługi Twoją Najdroższą Krwią, abyśmy pozostali
Odważni, wierni i wytrwali w naszym posłuszeństwie Tobie, Nasz Umiłowany Zbawicielu, Jezu Chryste.

Amen.”

Zbliża się czas, gdy prześladowanie Mojego Ukochanego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI osiągnie swój szczyt

tłumaczenie ze strony www.paruzja.info

16.07.2012, 15:15

Moja najukochańsza córko, teraz jest czas na przygotowanie wszystkich kapłanów Bożych, biskupów i wszystkich tych, którzy prowadzą Mój Święty, Katolicki i apostolski Kościół na ziemi.

Gdyż zbliża się czas, gdy prześladowania Mojego Ukochanego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI osiągną swój szczyt.

Wkrótce zostanie on zmuszony do ucieczki z Watykanu. Wówczas przyjdzie czas podziału Mojego Kościoła, jedni przeciw drugim.

Wzywam wszystkie Moje wyświęcone sługi, by pamiętali o swoich najświętszych ślubach.

Nigdy nie opuszczajcie swojego posłannictwa. Nigdy Mnie nie opuszczajcie. Nigdy nie przyjmujcie kłamstw w miejsce prawdy.

Musicie prosić Mnie, abym pomógł wam w tych trudnych czasach, które nadchodzą. Musicie powstać, zjednoczyć się i Mnie naśladować.

Módlcie się za pośrednictwem tej szczególnej Krucjaty Modlitwy o siłę, której będziecie potrzebowali.

Krucjata Modlitwy (66) Dla duchownych: pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu

O Drogi Jezu, pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu przez wszystkie czasy
Daj mi siłę do podtrzymywania Prawdy o Twoim Kościele w obliczu przeciwności
Napełnij mnie łaską do szafowania Świętymi Sakramentami tak, jak nas nauczyłeś

Pomóż mi karmić Twój Kościół Chlebem Życia i spraw, abym pozostał Ci wierny nawet wtedy, gdy mi tego zabronią.

Uwolnij mnie od łańcucha oszustwa, który może mi grozić, abym mógł głosić prawdziwe Słowo Boże.
Obmyj w tym czasie wszystkie Swoje wyświęcone sługi Twoją Najdroższą Krwią, abyśmy pozostali
Odważni, wierni i wytrwali w naszym posłuszeństwie Tobie, Nasz Umiłowany Zbawicielu, Jezu Chryste.

Amen.

Nie zniechęcajcie się Moi kochani, wyświęceni słudzy, ponieważ podział został przepowiedziany i musi dojść do ostatecznej bitwy o dusze.

Kocham was i będę z wami teraz, gdy idziecie ze Mną ciernistą drogą na Kalwarię po to, aby Zbawienie ponownie stało się udziałem wszystkich dusz.

Wasz Ukochany Jezus

Najświętsza Maria Panna: Kościół Mojego Syna na ziemi nie będzie słuchał tym razem, choć wiedzą oni, jak Mój Syn został potraktowany za pierwszym razem

tłumaczenie ze strony www.paruzja.info

15.07.2012, 15:45

Moje dziecko, ból znoszony przez Mojego Syna i Jego uczniów w czasie Jego misji na ziemi jest identyczny z tym, który ma być odczuwany przez Jego wyznawców, gdy On przygotowuje się do przyjścia w chwale.

Podczas pobytu Mojego Syna na ziemi, doświadczył On ogromnych trudności. Bardzo niewielu w Jego własnej wspólnocie było przygotowanych, aby Go słuchać.

Był traktowany z pogardą, a ci, którzy byli odpowiedzialni za świątynie i synagogi spoglądali na Niego z góry.

Mimo to został przywitany z radością przez prostych ludzi i Jego Słowo zostało przyjęte, ponieważ mogli oni ujrzeć Prawdę, o której mówił.

Jego Słowo wywoływało strach i niepewność w wielu kręgach, lecz niewielu mogło zlekceważyć mądrość Jego nauk.

Mój Syn doprowadził do podziału, choć to nie było Jego zamiarem.

Jego zwyczajne zachowanie przyczyniło się do tego, że niewielu mogło pogodzić się z faktem, iż był Synem Bożym.

Wielu z nich pytało, jak Syn Człowieczy może być takim zwykłym, prostym człowiekiem?

Wyparli się Go, gdyż myśleli, że Mesjasz będzie majestatyczny, dumny i będzie miał posłuch wśród przedstawicieli najwyższych szczebli Kościoła.

Mój Syn nie mógł sprawić, aby przywódcy Kościoła w tamtych czasach Go słuchali. Ich duma nie pozwalała im na słuchanie Prawdy.

Tak samo będzie teraz, gdy Mój Syn przygotowuje świat na Swoje Powtórne Przyjście.

Kościół Mojego Syna na ziemi nie będzie słuchał tym razem, choć wiedzą oni, jak Mój Syn został potraktowany za pierwszym razem.

Tym razem Jego Święte Słowo dane tobie, prorokowi końca czasów, nie zostanie przyjęte w Kościele Mojego Syna na ziemi.

Kościół Mojego Syna będzie głuchy na dar proroctwa. Zaprzeczą proroctwu, ponieważ nie będą chcieli go słuchać.

Uczniowie Mojego Syna będą atakowani przez przywódców Kościoła katolickiego na ziemi i oskarżani o fałsz.

Chociaż Nauczanie Mojego Syna nigdy się nie zmieniło, to będą krytykować Jego Święte Słowo, które jest im teraz przekazywane.

Oświadczą, że te orędzia są w sprzeczności ze Słowem Bożym.

Dzieci, musicie zawsze pamiętać, że Mój Syn nigdy nie mógłby pozostawać w sprzeczności ze Swoim Kościołem na ziemi, gdyż On jest Kościołem.

Prawda jest nadal taka, jaka była zawsze.

Musicie postępować zgodnie ze Słowem Bożym, gdyż głos Mojego Syna jest odrzucany i ignorowany, podobnie jak było za pierwszym razem.

Nie pozwólcie, aby was pozbawiono Daru Jego Zbawienia, ostatniego aktu Jego Miłosierdzia na ziemi.

Jak wiele cierpliwości Mój Syn okazywał przez tak długi czas. Prawdę dano ludzkości wtedy, gdy Mój Syn cierpiał Mękę na Krzyżu.

Została ona wzmocniona przez te wszystkie wybrane dusze, które na przestrzeni wieków zostały oświecone przez moc Ducha Świętego.

Teraz nadszedł czas na ponowne przyjście Mojego Syna i tylko ci, którzy rozpoznają Jego głos pod wpływem daru Ducha Świętego, wypełnią Jego polecenia.

Kościół, podobnie jak to miało miejsce podczas pobytu Mojego Syna na ziemi za pierwszym razem, odrzuci Jego Słowo, gdy przygotowuje się On do Swojego Powtórnego Przyjścia.

Ani Go nie rozpoznają, ani nie przyjmą.

Niczego się nie nauczyli.

Módlcie się, aby te odważne dusze w Kościele, którzy rozpoznają Jego głos, miały odwagę prowadzić wszystkie dzieci Boże do życia wiecznego w tym decydującym momencie w historii.

Wasz ukochana Matka

Matka Zbawienia

W czasie Mojej Męki Moje ramiona zostały wyrwane ze swych stawów i to jest zobrazowane na wizerunku z Całunu Turyńskiego

Orędzie 493, czwartek, 19 lipca 2012, godz. 7.00

Moja wielce umiłowana córko, kartowany jest obecnie ogromny spisek, mający na celu zniszczenie dowodów Mojej egzystencji na ziemi, a tym samym oszukanie dzieci Bożych.

Wkrótce wielu się zaprezentuje jako Moi święci i pobożni słudzy, pozorując tę maskaradę, aby waszą wiarę we Mnie, waszego umiłowanego Jezusa, wystawić na próbę i zniszczyć.

Zaczną od podważania Mojego narodzenia, niewinności Mojej Matki i Mojego Zmartwychwstania.

Potępią to wszystko jako fałszerstwa i zaprezentują coś, co nazwą dowodem, aby sprawić, żeby możliwie jak największa liczba chrześcijan utraciła pewność, że Moje Życie na ziemi miało miejsce.

Obmyślą kłamstwa na temat Mojego Ukrzyżowania i podważą przekonania dotyczące Mojego moralnego charakteru.

Następnie zaczną atakować relikwie, kwestionując ich prawdziwość i próbując przedstawić je jako nic innego, jak tylko przesądy w umysłach chrześcijan.

Ale przecież istnieje Całun Turyński, płótno, które okrywało Moje martwe ciało w grobie. W końcu jednak zaprzeczą i jego autentyczności i będą rozpowszechniać kłamstwa.

Moje ramiona są za długie – powiedzą – i zaczną to podważać. Niemniej zawiedzie ich rozumienie tego, co Moje Ciało musiało przetrzymać w czasie Ukrzyżowania. W czasie Mojej Męki Moje ramiona zostały wyrwane ze swych stawów i to jest zobrazowane na wizerunku z Całunu Turyńskiego.

Wówczas podejmą próbę udowodnienia, że Zmartwychwstanie nigdy nie miało miejsca. Stwierdzą, że to wszystko są kłamstwa, tak rozpaczliwie będą chcieli usunąć wszelkie ślady Mojego Istnienia.

Następnie spróbują tym wszystkim, którzy nawrócą się w czasie Ostrzeżenia, odebrać dostęp do Sakramentów Świętych i Świętej Biblii.

Prawie wszędzie zabronią posiadania Biblii.

Zaproponują nową, fałszywą księgę, o której powiedzą, że głosi ona wagę miłości bliźniego.

Wykorzystają miłość, którą chrześcijanie posiadają w swych sercach jako Dar Boży, aby ich nakłonić do przyjęcia przesłania o tak zwanej miłości.

Powiedzą: Kochajcie się teraz wzajemnie. Kochajcie religię tego drugiego. Zjednoczcie się teraz, tworząc nową religię, i okażcie waszym braciom i siostrom prawdziwą miłość.

Miłość do samego siebie będzie jednak leżącą u podstaw zasadą.

Kochajcie przede wszystkim samych siebie, a odkryjecie, że będzie wam łatwiej kochać swego bliźniego – takie będzie ich nauczanie. Ale będzie to jednocześnie największe kłamstwo, do przełknięcia którego, Moi wyznawcy, będziecie zmuszani.

Stawianie miłości do samego siebie przed miłością do bliźnich obraża Boga.

Jest to egoistyczne. Nie słuchajcie tych kłamstw. Jednak oni będą tak przekonywujący, że wielu uwierzy w ich przekaz i podążą za przywódcą owej Jednej Światowej Religii jak baranki, prowadzone na rzeź.

Ta Nowa Światowa Religia przeniknie do wielu narodów i będzie tolerowana przez wiele rządów.

Prawa chrześcijan będą bezwzględnie deptane.

Z czasem stworzą prawa, zabraniające praktykowania wszystkich religii, a szczególnie chrześcijaństwa.

Nałożą kary na tych, którzy nie dostosują się do ich wymagań.

Komunizm będzie leżał u korzeni tego zła.

I to nie dlatego, że komunizm promuje ateizm, lecz dlatego, że będzie on lansował nienawiść do Boga.

Rosja i Chiny obejmą rządy w wielu narodach, począwszy od Europy.

Unia Europejska, bestia z dziesięcioma rogami, zostanie pożarta przez drugą bestię, jeszcze bardziej bezwzględną i potężną.

Wówczas komunizm przejmie tam stery władzy, zanim wszędzie na świecie się nie rozprzestrzeni.

Ten okres nie będzie trwał długo. Będzie on krótki.

Wasze modlitwy złagodzą jego następstwa; zostało to jednak przepowiedziane i się spełni.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się o nawrócenie całego świata w czasie Ostrzeżenia.

Jeżeli większość dusz się nawróci, wówczas duża część tego, co ma w czasie Wielkiego Ucisku nastąpić, może zostać i będzie złagodzona.

Wasz Jezus