Układ z szatanem dobiega końca i wkrótce muszą nastąpić dwa wydarzenia

Czwartek 26.07.2012, 23.55

Moja droga, umiłowana córko, wielu ludzi tak naprawdę nie zrozumie tajemnicy Mojego Powtórnego Przyjścia.

Moje Powtórne Przyjście jest realizacją Nowego Przymierza.

Będzie kreacją doskonałego Raju, który z miłością urzeczywistniony został dla Adama i Ewy przez Mojego Ukochanego Ojca. W tym czasie wszystkie rzeczy na ziemi były w doskonałej harmonii i zgodne z Bożą Wolą.

Od Mojego Ukrzyżowania, czas na ziemi stał się bolesny dla ludzkości z powodu panowania szatana, który rządził ziemią w tym okresie.

Układ z szatanem dobiega końca i wkrótce muszą nastąpić dwa wydarzenia.

Odkupienie rodzaju ludzkiego nastąpi podczas Ostrzeżenia. Odtąd ludzie, w tym ci, którzy są nieświadomi istnienia Boga, przyjmą Prawdę.

Inni, którzy powoli zareagują na ten wielki Cud, gdy dowód zostanie im przedstawiony, nawrócą się z czasem. Oni też będą poszukiwać przebaczenia za swoje grzeszne życie.

Potem nadejdzie etap końcowy, uświęcenie – końcowe oczyszczenie, tak że cała ludzkość gotowa będzie do wejścia do idealnego Raju.

Jest to Raj pierwotnie zamieszkiwany przez Adama i Ewę. Tylko wtedy zrealizowana zostanie w końcu Boska Wola Mojego Ojca, gdzie Wolę Mojego Ojca wszyscy ludzie będą kochać i szanować.

Zanim stanie się to wszystko, nastąpi wiele sprzeciwu wobec Woli Mojego Ojca, będącej ostatecznie zrealizowanej.

Boże dzieci ciągnięte będą w każdym kierunku. Chociaż Duch Święty wylany będzie nad całym światem podczas Ostrzeżenia, to przez szatana dokonany zostanie każdy wysiłek, aby powstrzymać tę globalną spowiedź.

On i jego nikczemni zwolennicy także przygotowują się do Ostrzeżenia. Ich celem jest przekonać wszystkich, że Ono się nie wydarzyło.

Tak wielu ludziom trudno będzie otwarcie przyjąć Bożą miłość i istnienie Nowego Raju tak długo, jak szatan kroczy po ziemi.

Wolność nadejdzie dopiero wtedy, gdy on zostanie wygnany.

Niestety, ci, którzy zaniechają ujrzenia Prawdy, i którzy uparcie będą odmawiali zaakceptowania Boga, nigdy nie zobaczą Raju.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby przyjąć Boską Wolę Mojego Ojca.

Krucjata Modlitwy (69) – Modlitwa do Boga Ojca, aby przyjąć Jego Boską Wolę
 
„Boże, Wszechmogący Ojcze, przyjmuję Twoją Boską Wolę.
Pomóż zaakceptować ją Twoim dzieciom.
Powstrzymaj szatana od odmawiania prawa Twoich dzieci do dziedzictwa ich Ojca.
Nie pozwól nam nigdy poddać się w walce o nasze dziedzictwo w Raju.
Usłysz nasze błagania o wygnanie szatana i jego upadłych aniołów.
Proszę Cię Drogi Ojcze, abyś oczyścił ziemię Twoim Miłosierdziem
i okrył nas Twoim Świętym Duchem.
Prowadź nas, aby utworzyć Twoją Najświętszą armię, napełnioną mocą, aby wygnać bestię na zawsze. Amen.”

Idźcie w pokoju.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.