Miesięczne archiwum: sierpień 2012

Ważna Wiadomość. Bóg Ojciec: Przyznam zwolnienie od Bram Piekła tym duszom, za które się modlicie.

Czwartek, 23.08.2012, 15.15

Moja najdroższa córko, prawie się nie zdarzało, aby Trójca Święta przekazywała ludzkości w ten sposób, i jest to po raz pierwszy, że Ja, wasz Ojciec, zatwierdziłem misję tego rodzaju.

Moje dzieci, wielu z tych, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia tej Boskiej Interwencji, wkrótce zrozumie,  dlaczego jest ona konieczna.

Jeśli Powtórne Przyjście Mojego Ukochanego Syna nastąpiłoby bez ostrzeżenia, Moje drogie dzieci nigdy nie weszłyby do bram Mojego Nowego Raju.

Nigdy nie byłyby w stanie przygotować swoich dusz i nie byłby gotowe, aby zostały dopuszczone do Nowej Ery Pokoju.

Jest to komunikacja, na którą światu będzie trudno odpowiedzieć.

Tak ciemna jest chmura, która obejmuje serca ludzi, że tylko niewiele dusz będzie w stanie dostrzec Światło Mojej Boskiej Obietnicy.

Siły zła, zawsze obecne w świecie, zapobiegają, aby Moje dzieci docierały do Mnie.

Moje zdecydowanie, aby przybliżyć Moją rodzinę i zjednoczyć ją na Moim Łonie, jest niezłomne.

Niech nikt nie zaniedba zrozumienia, że Ja umożliwię szybkie nawrócenie ludzkości, bez względu na cenę.

Cuda, które nakażę, zmienią ich serca na wskroś, pozwalając wolnej woli wszystkich Moich dzieci pozostać nienaruszoną.

To jest Moja Obietnica, ponieważ wołam do każdego z was, Moje drogie, małe dzieci.

Ja, wasz Ukochany Ojciec, pragnę was zebrać, przygarnąć i trzymać was blisko Mojego Serca i zabrać was do bezpieczeństwa.

Tak niewielu z was zna głębię Mojej Miłości. Gdybyście tylko raz doświadczyli miłości do Mnie, waszego Przedwiecznego Ojca, nigdy nie moglibyście zerwać ponownie waszego połączenia ze Mną.
Chcę dać wam pocieszenie.

Pragnę, abyście wiedzieli, że Moja Miłość do was oznacza, że poprzez Mojego Syna Jezusa Chrystusa, okazane zostanie Wielkie Miłosierdzie nawet tym, którzy mają serca z kamienia i tym, z duszami tak czarnymi, że tylko cud może ich uratować.

Tym, którzy Mnie kochają mówię to. Wasza miłość do Mnie, waszego Ojca, będzie wam oddana obficie z powrotem.

Wasza miłość do Mojego Drogiego Syna zostanie nagrodzona tak, że Ja p
rzyznam zwolnienie od Bram Piekła tym duszom, za które się modlicie.

Nic nie jest niemożliwe.

Moja Miłość jest nieskończona.

Zaufajcie Mi.

Zaufajcie Mojemu Synowi.

Jeśli tak uczynicie, Ja przyznam wielkie łaski dla Zbawienia ludzkości.

Wasz ukochany Ojciec

Najwyższy Bóg

Najświętsza Maria Panna: Nawrócenie może osłabić wpływ antychrysta.

Czwartek, 23.08.2012, 12.40

Moje dziecko, niech wszystkie Boże dzieci wiedzą, że im większy będzie w tym czasie sprzeciw wobec Świętego Słowa Mojego Syna, tym więcej łask zostanie wylanych na uczniów Mojego Umiłowanego Syna.

Wszystkie przepowiedziane proroctwa mogą zostać złagodzone na wiele sposobów, jeśli wszystkie Boże dzieci przyjmą łaskę nawrócenia.

Nawrócenie może osłabić wpływ antychrysta. Wasze codzienne modlitwy, w tym odmawianie Modlitw Krucjaty, pomogą to sprawić.

Proszę was o modlitwę za dusze tych, którzy sprzeciwiają się misji Mojego Syna na ziemi.

Ta walka o dusze jest intensywna i musicie wznieść się ponad udrękę i biczowanie, prosząc Mnie o modlitwę za biedne, zwiedzione dusze, które wierzą, że mówią w Imię Mojego Syna, lecz które zamiast tego, są oszukiwane przez złego.

Mój Syn nigdy nie podda się w Swoim poszukiwaniu dusz, zwłaszcza tych, którzy Go odrzucają, wyszydzają Jego Święte Słowo, oraz dusz poczerniałych od grzechu.

Dzieci, musicie pozostać silne, wszystkie z was, i trwać niewzruszenie w waszym postanowieniu dla Świętej Woli Mojego Syna.

To nie będzie łatwe, ale osiągnięcie wstępu do Nowego Raju nie jest łatwe.

Wymaga to dużo cierpliwości, dużo modlitw, dużo wzajemnej miłości i zdolności do przebaczenia wszystkim, którzy powodują wasze zmartwienia, i którzy profanują Słowo Mojego Syna.

Dziękuję wam za odpowiedź na Moje wezwanie.

Matka Zbawienia

Tak jak żołnierz, który przebił Mój bok, został natychmiast nawrócony, tak też nawróconych zostanie miliony dusz.

Środa, 22.08.2012, 20.10

Moja droga, umiłowana córko, nie wolno ci czuć się odizolowaną ode Mnie, ze względu na ogrom tej pracy.

Chociaż może wydawać się tak wielkich rozmiarów, że uważasz, że nie będziesz w stanie sobie z nią poradzić, wiedz, że ja proszę was jedynie o to, co jesteście w stanie uczynić.

Ciesz się, że Moje Słowo jest poszukiwane na całym świecie, ponieważ jest to, czego z całego serca pragnę.

Pragnę, aby wszyscy Moi uczniowie natychmiast odpowiedzieli na Moje Wezwanie, ponieważ potrzebuję ich, aby pomogli Mi w Mojej misji zbawienia ludzkości.

Jest to dopiero początek szybkiego nawrócenia, gdy krew i woda wyleją się nad każdą ludzka duszą.

Moja krew i woda nawróci nawet poczerniałe dusze.

Tak jak żołnierz, który przebił Mój bok, został natychmiast nawrócony, tak też nawróconych zostanie miliony dusz, które obecnie nie wierzą, że Ja istnieję.

Czyż nie mówiłem wam, że Moje Miłosierdzie jest nieskończone?

Czyż nie obiecałem, że cuda, zatwierdzone przez Mojego Ojca, odbędą się, aby razem zabrać świat i wszystkie dusze do ich prawowitego dziedzictwa?

Tak wiele dusz odpowiada teraz na Moje Wezwanie. Same ich modlitwy będą pomnożone i kolejne miliony zostaną uratowane. Aby ocalić całą ludzkość, musicie uwzględnić w waszych wysiłkach wszystkie dusze.

Waszym celem, Moi umiłowani uczniowie, musi być niedopuszczenie, aby choć jedna dusza prześlizgnęła się przez sieć.

Sieć ta zostanie zarzucona i wrzucona do wody, aby łowić dusze i je ratować.


Wy, Moi uczniowie jesteście rybakami.
Daję wam tę sieć poprzez łaski, którymi was teraz obdarzam.

Pomożecie Mi ocalić wszystkie żyjące dusze i ani jeden wysiłek nie zostanie zaniechany – ani jeden kamień pozostanie nieodwrócony – ponieważ Ja wyruszam, aby po raz kolejny ocalić ludzkość.

Tak więc, Moja córko, zamiast drżeć z obawy, w zatroskaniu o ogromną reakcję na Moje Wezwanie, musicie się radować. Ponieważ Moja Święta Wola zostanie ostatecznie wypełniona. Jednak wciąż jeszcze mamy długą drogę do przebycia.

Wasz Jezus

 

 

Krucjata Modlitwy (74) – O Dar Rozeznania

Środa, 22.08.2012, 21.18

„O, Matko Boża, pomóż mi przygotować moją duszę
na Dar Ducha Świętego.
Weź mnie jak dziecko za rękę i prowadź mnie na drodze
Ku Darowi Rozeznania przez moc Ducha Świętego.
Otwórz moje serce i naucz mnie poddania się
ciałem, umysłem i duszą.
 
Uwolnij mnie od grzechu pychy i módl się, abym uzyskał przebaczenie
za wszystkie przeszłe grzechy, aby moja dusza została oczyszczona, a ja uzdrowiony,
tak abym mógł otrzymać Dar Ducha Świętego.
Dziękuję Ci Matko Zbawienia za Twoje wstawiennictwo i oczekuję
z miłością w moim sercu na ten Dar, którego pragnę z radością. Amen.”

Najświętsza Maria Panna: Kiedy czekałam z apostołami w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego, przygotowanie zajęło dziesięć dni.

Środa, 22.08.2012, 21.18

Moje dziecko, pustynia, na której w dzisiejszym świecie znajdują się Moje dzieci powstaje dlatego, że nie wiedzą one, jak otrzymać Dar Ducha Świętego.

Tak, jak was uczyłam, aby otrzymać Dar, potrzeba dużo czasu.

Składa się na to bardzo wytrwała podróż, zanim którekolwiek z Bożych dzieci może stać się godne, aby otrzymać ten szczególny Dar.

Kiedy czekałam z apostołami w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego, przygotowanie zajęło dziesięć dni.

Mimo, że tym religijnym, pobożnym i wiernym sługom Mojego ukochanego Syna Dar ten był obiecany, nie byli oni w pełni przygotowani duchowo, aby ów Dar otrzymać.

Ja, ich ukochana Matka, miałam im pomóc w przygotowaniu ich dusz.

Oznaczało to uczenie ich znaczenia pełnego poddania ich wolnej woli. Aby stali się godni, musieli zrozumieć głębię pokory, której musieli się poddać, zanim byli gotowi.

Niektórzy z nich myśleli, że od Mojego Syna nauczyli się wszystkiego.

Jednak było to oznaką pychy, a jeśli istnieje w was pycha, nie możecie otrzymać Świętego Daru Ducha Świętego.

Aby otrzymać Dar Ducha Świętego, musicie stać się małymi przed Moim Synem, tak jak małe dziecko.

Nie może być miejsca na pychę i arogancję. Jednak dzisiaj ludzie, którzy twierdzą, że mówią z upoważnienia o sposobie, w jaki przemawia Mój Syn, wpadają w pułapkę.

Gdy twierdzą, że posiadają wiedzę o sprawach duchowych, mówią z arogancją, która nie odzwierciedla łask danych tym, którzy naprawdę posiadają ten wielki Dar z Nieba.

Ci, którzy zostali obdarzeni Darem Ducha Świętego, są posłuszni życzeniom Mojego Syna.

Nie są chełpliwi.

Nie są agresywni.

Nie krytykują innych, wykorzystując w tym celu Imię Mojego Syna.

Nie wyśmiewają się z innych, gdy głoszą ich interpretację Jego Świętego Słowa.

Nie propagują nienawiści.

Kiedy uczniowie Mojego Syna byli przeze Mnie przygotowywani, miało miejsce wiele dyskusji.

Minęło trochę czasu, zanim ostatecznie zaakceptowali, co było od nich oczekiwane.

Tylko wtedy, gdy zrozumieli, że jedynie pokora duszy może pozwolić wejść Duchowi Świętemu, zostali ostatecznie przygotowani.

Wzywam wszystkie Boże dzieci, zwłaszcza tych, którzy wierzą w Mojego Syna, aby prosili Mnie, ich Matkę, pozwalając Mi na przygotowanie ich do tego wielkiego Daru.

Moje dziecko, zajęło mi cały rok, aby przygotować ciebie i nie było to łatwe. Czy pamiętasz, jak ciężko ci było odmawiać Mój Święty Różaniec? Jak trudne było dla ciebie, aby poddać swoją wolę i udowodnić swoją pokorę?

Teraz, ponieważ otrzymałaś ten Dar, nie oznacza to, że możesz uważać to za rzecz oczywistą.

Musisz nadal modlić się, pozostać pokornego serca i szukać przebaczenia każdego dnia. Gdyż, tak jak jest on dany, tak również może zostać zabrany.

Proszę wszystkich stosujących się do tych orędzi, aby modlili się o Dar Ducha Świętego.

Nie wystarczy pomodlić się tylko jeden raz i mówić, że otrzymaliście rozeznanie, o które prosiliście, a następnie rzucać oszczerstwa na te boskie przekazy. Jeśli tak robicie, to Dar ten nie został wam dany.

Proszę, wołajcie do Mnie, waszej Najświętszej Matki, aby pomóc wam przygotować się poprzez tę Modlitwę Krucjaty.

Krucjata Modlitwy (74) – O Dar Rozeznania

 „O, Matko Boża, pomóż mi przygotować moją duszę
na Dar Ducha Świętego.
Weź mnie jak dziecko za rękę i prowadź mnie na drodze
Ku Darowi Rozeznania przez moc Ducha Świętego.
Otwórz moje serce i naucz mnie poddania się
ciałem, umysłem i duszą.
 
Uwolnij mnie od grzechu pychy i módl się, abym uzyskał przebaczenie
za wszystkie przeszłe grzechy, aby moja dusza została oczyszczona, a ja uzdrowiony,
tak abym mógł otrzymać Dar Ducha Świętego.
Dziękuję Ci Matko Zbawienia za Twoje wstawiennictwo i oczekuję
z miłością w moim sercu na ten Dar, którego pragnę z radością. Amen.”

Pamiętajcie dzieci, przychodźcie do Mnie, waszej Matki, abym pomogła wam otworzyć wasze dusze dla otrzymania tego wspaniałego Daru.

Kiedy otrzymacie ten Dar, Ja zaprowadzę was przed Mojego Syna.

Ponieważ tylko wtedy będziecie naprawdę gotowi na kolejny stopień, na schodach do duchowej doskonałości.

Matka Zbawienia

Bóg Ojciec: Dopiero wówczas, gdy będę usatysfakcjonowany, świat doświadczy najbardziej spektakularnych cudów, jakie mu przekażę.

Wtorek, 21.08.2012, 18.00

Moja najdroższa córko, niech żaden człowiek nie lekceważy Potęgi Mojego Gniewu, ponieważ ludzkość nadal ulega otchłani grzechu.

Wysyłałem wam proroków. Potem wysłałem Mojego Ukochanego Syna, którego ofiarowałem, aby was  zbawić, a następnie wysłałem jeszcze więcej posłańców, wszystko z niewielkim skutkiem.

Niektóre dusze nawet nie spojrzały na takie przekazy od proroków lub nie zaakceptowały znaków dawanych światu przez Błogosławioną Matkę Mojego Umiłowanego Syna.

Z powodu Mojej wielkiej Miłości do was, jako Ojciec, daję jeszcze raz wszystkim Moim dzieciom Dar Zbawienia. Nie wolno wam ignorować Moich proroków, ponieważ moglibyście przez to utracić swoje miejsce w dziedzictwie, które dla was zaplanowałem.

Dzieci, wielu z was, którzy wierzą we Mnie, waszego Przedwiecznego Ojca, nie rozumie tajemnicy zbawienia.

Ta droga do duchowej doskonałości leży w waszej zdolności akceptacji oczyszczenia, niezbędnego dla zapewnienia, że będziecie gotowi stanąć przede Mną.

Wiele dusz musi zostać pozbawionych wszystkich ziemskich atrakcji, rozrywek i demoralizacji duszy.

Ci z was, wystarczająco szczęśliwi, aby znieść takie oczyszczenie, będziecie wiedzieli, że dopóki nie staniecie się mali, jako dziecko, w Moich Oczach, nie będziecie w stanie poddać się Mojej Świętej Woli.

Jeśli będziecie walczyć przeciwko takiemu oczyszczeniu, trudno wam będzie zrehabilitować się w Moich Oczach.

Kiedy będziecie wolni od wszystkiego, co świat ma do zaoferowania i skupicie się na Moim Synu, zdacie sobie sprawę, że jedyna prawdziwa miłość i radość, jaka istnieje, pochodzi od Boga. Nic innego, jeśli raz tego doświadczycie, nie będzie mogło was ponownie zadowolić.

Od czasu do czasu możecie się potknąć, ale tego należy się spodziewać. Ponieważ nie możecie być uwolnieni od grzechu, zanim nie zacznie się Nowy Świat i dopasujecie waszą wolę do Mojej.

Mój Plan Zbawienia, który może zostać osiągnięty na ziemi jedynie przez waszą wierność Mojemu Drogiemu Synowi, już się rozpoczął. To nie potrwa długo, do globalnego nawrócenia. Zostanie to osiągnięte poprzez Mojego proroka czasów ostatecznych i jako rezultat Wielkiego Ostrzeżenia.

Poczujcie Mojego Świętego Ducha, dzieci, zajmującego wasze dusze, gdy rozprzestrzenia się bardzo szybko na całym świecie.

Wyrywam Moje dzieci z ich duchowej ciemności w każdej części świata.

Potrzebuję waszej ofiary i modlitw, jako pomocy w ratowaniu dusz.

Dopiero wówczas, gdy będę usatysfakcjonowany, świat doświadczy najbardziej spektakularnych cudów, jakie mu przekażę.

Cuda te, kiedy zostaną przedstawione, zwielokrotnią nawrócenie, którego potrzebuję, aby zabrać Moje dzieci do bezpieczeństwa i do Nowego Raju.

Tylko wtedy możemy stać się ponownie prawdziwą rodziną.

Kocham was dzieci.

Jestem zadowolony z tych z Was, szczodrego serca i czystej duszy, którzy rozpoznali to Boże Wezwanie z Nieba.

Błogosławię was wszystkich.

Najwyższy Bóg

Matka Zbawienia: Przyjmijcie Dar Łaski, dzieci, jakim jest wybawienie od piekła. Ceńcie go sobie bardzo, bo jest to rzadki Dar Niebios

Orędzie 529, sobota, 25 sierpnia 2012, godz. 12.00

Moje dziecko, Niebo się raduje. Chóry Aniołów wyśpiewują w najwyższej tonacji hymny uwielbienia dla Mojego Ojca.

Jego Chwalebne Miłosierdzie, którego On udzielił przez tę specjalną Łaskę Wybawienia dusz od piekła, jest przyjmowane w Niebie z wielką miłością i radością przez wszystkich aniołów i świętych.

Moje dzieci jak na razie nie pojęły wielkiego znaczenia tego Daru Miłosierdzia Ojca, Boga Najwyższego.

Wy, Moje dzieci, posiadacie teraz władzę, by ocalić te inne, zagubione dusze.

Oznacza to, że siła zła może zostać pokonana w taki sposób, w jaki nie było to dotąd w ogóle możliwe.

Kłamstwa, oszustwo i nienawiść, które diabeł sieje w umysłach Bożych dzieci, mogą stać się bezużyteczne, jeżeli modlitwy ofiarowane przez tych, którzy kochają Mojego Syna, zostaną zaprezentowane przed Tronem Mojego Ojca.

Przyjmijcie ten Dar Łaski, dzieci, jakim jest wybawienie od piekła.

Ceńcie go sobie bardzo, bo jest to rzadki dar z Niebios.

Jest on dla was dowodem Miłości waszego Ojca dla każdego z Jego ukochanych dzieci.

Jest to jeden z wielkich cudów, jakim zostają obdarowane wszystkie Boże dzieci, żyjące u końca czasów.

Dziękuję za odpowiedź na Moje wezwanie.

Maryja, Królowa Nieba

Matka Zbawienia

 

Przepowiedziana Księga Życia zawiera imiona tych wszystkich, którzy zostaną zbawieni.

Poniedziałek, 20.08.2012, 15.45

Moja droga, umiłowana córko, przepowiedziana Księga Życia zawiera imiona tych wszystkich, którzy zostaną zbawieni.

Jednakże, z powodu Mojego Wielkiego Miłosierdzia, dzięki Ostrzeżeniu, ocalonych zostanie więcej dusz.

Uratowanych może zostać nawet więcej dusz, także z powodu twojego cierpienia i wszystkich wybranych dusz żyjących dziś na świecie.

Modlitwy Moich wyznawców, w tym odmawianie Moich Modlitw Krucjaty dla zbawienia dusz, będą skutecznym środkiem ocalenia dusz nawet najbardziej zatwardziałych.

Dusze, które odrzucą Moje Miłosierdzie, mogą zostać teraz uratowane dzięki wspaniałomyślnemu wstawiennictwu tych spośród was, którzy ofiarowali swoje poświęcenie, w tym modlitwę, post i akceptację cierpienia, w Moje Święte Imię.

To jest Moja Obietnica, takie jest Moje Wielkie Miłosierdzie.

Przynoszę wiele darów w tym czasie, z powodu waszej miłości do Mnie.

Przyjmijcie je z miłością i dziękczynieniem.

Błogosławię was. Moja obietnica, aby przyznać więcej darów z powodu waszej reakcji na tę misję, Moi umiłowani uczniowie, może być i będzie spełniona dzięki waszej wierności dla Mnie.

Wasz Ukochany Jezus

Podziękujcie Mojemu Ojcu za Dar Jego Łaski, wybawiający was od ognia piekielnego

Orędzie 528, piątek, 24 sierpnia 2012, godz. 03.15

Moja wielce umiłowana córko, pragnę poprosić Moich uczniów, aby od teraz, codziennie, zaczęli już odmawiać owe Litanie Mój Jezus dla Ludzkości.

Litanie te przyniosą wielkie Łaski i ocalą tych wszystkich, o których będziecie prosić w waszych specjalnych intencjach dla zbawienia dusz.

Ta druga już litania oddaje cześć Mojemu Przedwiecznemu Ojcu, który kocha każde ze Swych umiłowanych dzieci.

Kładąc głowę na Jego piersi i każdego dnia trzymając Go w moich ramionach, ofiaruję Mu moje pocieszenie, kiedy On tak się martwi się o te biedne dusze, które są dla Niego zgubione.

Przyjdźcie do Niego, Moi umiłowani uczniowie, i — dając Mu odpowiedź na Jego wezwanie — podziękujcie Mojemu Ojcu za Dar Jego Łaski, wybawiający was od ognia piekielnego.

Jezus dla Ludzkości — Litania Modlitwy 2

O Łaskę Wybawienia

O Najwyższy Ojcze Niebieski,
kocham Cię.
Oddaję Ci cześć.
Panie, zmiłuj się.
Panie, przebacz nam nasze winy.
Uwielbiam Cię.
Wychwalam Cię.
Dziękuję Ci za wszystkie
Twoje specjalne Łaski.
Błagam Cię o Łaskę Wybawienia
od ognia piekielnego
dla tych, których kocham.
(Proszę tu wymienić wszystkich,
którzy są na waszej liście.)

Ofiaruję Ci Moją wierność już na zawsze.
Tobie, o Najwyższy Ojcze Niebieski,
Stwórco wszystkiego,
Stwórco Wszechświata,
Stwórco ludzkości.
Ty jesteś początkiem wszystkiego,
co istnieje.
Ty jesteś źródłem Miłości,
Ty jesteś samą Miłością.

Kocham Cię.
Oddaję Ci cześć.
Padam przed Tobą.
Błagam Cię o Miłosierdzie
dla wszystkich tych dusz,
które Cię nie znają,
które nie oddają Ci czci,
które odrzucają Twą Miłosierną Dłoń.
Powierzam się Tobie
z moim umysłem, ciałem i duszą,
abyś ujął je w Swoje Dłonie i ocalił od złego.
Błagam Cię, abyś otworzył Bramę Raju,
tak aby wszystkie Twoje dzieci
mogły nareszcie się zjednoczyć
i objąć dziedzictwo,
które Ty przygotowałeś dla nas wszystkich.

Amen.

Pragnę, abyście wszyscy wiedzieli:

Miłość Mojego Przedwiecznego Ojca, którą On posiada dla każdego ze Swoich dzieci, stoi poza zdolnością waszego pojmowania.

Jest ona setki razy, i jeszcze ponad to, silniejsza niż ta, którą na ziemi rodzice noszą w sercu dla swojego dziecka.

Miłość, którą Mój Ojciec ma dla Swoich dzieci jest tak silna, że dokonał On wielu ofiar, których nie jesteście świadomi.

Jego Ręka powstrzymała się już od zadania wielu kar, które były przez Niego zaplanowane, aby ukarać Swoje dzieci.

Jego cierpliwość została wypróbowana ponad wszelkie granice.

Zniewagi, które zostały w Niego rzucone — puścił mimo uszu.

Zamiast tego chce On przygarnąć wszystkie Swoje dzieci z powrotem do Siebie, ale nie napędzając im stracha, tylko dzięki ofierze miłości tych z Jego dzieci, które Go najbardziej kochają.

On polega na tych z was, którzy mają dla Niego i dla Mnie, Jego Syna, głęboką i niewzruszoną miłość, i pomogą Mu zgromadzić Jego zbłąkane dzieci, tak aby mógł je przygarnąć z powrotem do Siebie.

Przyprowadźcie wszystkie dusze bliskie waszemu sercu i umieśćcie je przed Tronem Mojego Ojca, a On w Swoim Miłosierdziu przyzna wam największy Dar, jaki tylko istnieje:

On udzieli im zbawienia.

Zanieście imiona tych ciemnych dusz, włączając w to i te, których osobiście nie znacie, i błagajcie dla nich o miłosierdzie.

Mój Ojciec oczekuje z miłością w Swoim Sercu na waszą wielkoduszną odpowiedź.

Przybywajcie. I się nie wahajcie, gdyż jest to najzwyklejszy? Dar tego rodzaju pochodzący z Niebios.

Doprawdy — wy, dzieci tego pokolenia, jesteście pobłogosławione.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Przyjmijcie Dar Łaski, dzieci, jakim jest wybawienie od piekła. Ceńcie go sobie bardzo, bo jest to rzadki Dar Niebios

Orędzie 529, sobota, 25 sierpnia 2012, godz. 12.00

Moje dziecko, Niebo się raduje. Chóry Aniołów wyśpiewują w najwyższej tonacji hymny uwielbienia dla Mojego Ojca.

Jego Chwalebne Miłosierdzie, którego On udzielił przez tę specjalną Łaskę Wybawienia dusz od piekła, jest przyjmowane w Niebie z wielką miłością i radością przez wszystkich aniołów i świętych.

Moje dzieci jak na razie nie pojęły wielkiego znaczenia tego Daru Miłosierdzia Ojca, Boga Najwyższego.

Wy, Moje dzieci, posiadacie teraz władzę, by ocalić te inne, zagubione dusze.

Oznacza to, że siła zła może zostać pokonana w taki sposób, w jaki nie było to dotąd w ogóle możliwe.

Kłamstwa, oszustwo i nienawiść, które diabeł sieje w umysłach Bożych dzieci, mogą stać się bezużyteczne, jeżeli modlitwy ofiarowane przez tych, którzy kochają Mojego Syna, zostaną zaprezentowane przed Tronem Mojego Ojca.

Przyjmijcie ten Dar Łaski, dzieci, jakim jest wybawienie od piekła.

Ceńcie go sobie bardzo, bo jest to rzadki dar z Niebios.

Jest on dla was dowodem Miłości waszego Ojca dla każdego z Jego ukochanych dzieci.

Jest to jeden z wielkich cudów, jakim zostają obdarowane wszystkie Boże dzieci, żyjące u końca czasów.

Dziękuję za odpowiedź na Moje wezwanie.

Maryja, Królowa Nieba

Matka Zbawienia

Jestem jak burza, na którą się zanosi. Mój Głos jest jak grzmot w oddali.

Poniedziałek, 20.08.2012, 03.30

Moja droga, umiłowana córko, nawet z powodu męki, którą znosisz w Moje Imię, nie wolno ci nigdy zapominać, że Moc Boga nie może być przewyższona.

Jestem jak burza, na którą się zanosi. Mój Głos jest jak grzmot w oddali.

Kiedy Moje Święte Słowo okryje teraz, jak kocem, ziemię, słychać będzie w dali dudniący dźwięk.

Ponieważ Moje Słowo rozprzestrzenia się od człowieka do człowieka, burza zacznie się stawać silniejsza i nasili się odgłos grzmienia.

Wkrótce rozlegnie się huk grzmotu i tylko niewielu nie usłyszy Głosu Boga.

Podczas, gdy sztorm rośnie w siłę, wiele dusz, które starają się przygotować, jak na najgorsze, nie będzie w stanie zapobiec dotknięciu swych dusz przez burzę Mojego Głosu lub siłę Mojego Miłosierdzia.

Rozpoczął się czas interwencji z Nieba, jej wylania się nad pogańskim światem pełnym ciemności.

Moje Światło uniesie serca, nawet te najbardziej zatwardziałe, ponieważ Prawda zacznie docierać do ich świadomości.

Wszystkie Boże dzieci czytające to orędzie, proszę, pamiętajcie o Mojej Obietnicy danej wam teraz.

Daję się wam poznać w tych przekazach poprzez Moje Święte Słowo.

Mój Duch wtargnie do waszych dusz podczas Ostrzeżenia.

Później Ja, wasz Jezus, zstąpię z chmur w Powtórnym Przyjściu.

Wzniosę wówczas Nowe Jeruzalem, tak że w końcu pokój będzie mógł zostać osiągnięty w Nowej Erze, Nowym Świecie bez końca.

Moja Moc jest wszechmogąca.

Szatan może mieć pewne moce, ale one nic nie znaczą. Jego siła może być zatrważająca, ale on sam kuli się w przerażeniu, ze strachu przede Mną.

Nie wolno wam dawać mu więcej mocy, poddając się tej pokusie. Nie powinniście pozwolić, aby strach przed nim zablokował waszą miłość do Mnie.

Kiedy boicie się szatana, podsycacie jego moc i może on kontrolować wasze zmysły.

Tylko modlitwa, wiele modlitw, mogą osłabić jego moc i jego uchwyt nad wami.

Teraz, gdy Moje Słowo jest drukowane, szatan podniesie swoją armię w przygotowaniu do straszliwej bitwy.

Wszyscy z was, Moi wyznawcy, musicie poddać Mi swoją wolę i całkowicie Mi zaufać, ponieważ Ja poprowadzę was przez to krwawe pole bitwy.

Nie popełnijcie błędu, szatan i jego demony są rozwścieczone z powodu tego planu, ostatecznego Planu Zbawienia.

On spowoduje zamęt w tej pracy.

Wykreuje dyskusje, rzuci oszczerstwa na tę pracę i zrobi wszystko co może, aby powstrzymać rozprzestrzenianie Mojej Księgi Prawdy, Moich Świętych Orędzi.

Możecie też oczekiwać dezaprobaty z części wewnątrz Mojego Kościoła na ziemi i wzburzonych sporów między chrześcijanami, co do autentyczności Mojego Świętego Słowa.

Podczas gdy nadciągająca burza nabiera tempa, ponieważ Moje Słowo powielane jest w każdym języku, w każdej mowie, Mój Głos stanie się ogłuszający.

Nigdy nie wolno lekceważyć Mocy Boga, gdyż Ja jestem Królem Ludzkości.

Przyjdę teraz, w Imieniu Mojego Przedwiecznego Ojca, aby zebrać wszystkie Jego dzieci w końcowej bitwie, gdy przepędzę szatana do jeziora ognia.

Będzie to straszliwa walka i wiele dusz odrzuci Mnie.

Bez względu na to, jak bardzo będę się starał, i pomimo Mojej Mocy, one same dobrowolnie wybiorą złego.

Zaufajcie Mi i pozwólcie Mi teraz oczyścić wasze dusze, tak aby stały się godne Mojego Nowego Raju na ziemi.

Moi wyznawcy, połączcie w unii ramiona w celu ochrony Mojego Świętego Słowa, tak aby ci, którzy Mnie nie znają, mogli przyjść do Mnie.

Kocham was.

Błogosławię was wszystkich.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Obecny czas można porównać do ciszy przed burzą. Wykorzystajcie go, aby przygotować tak wielu ludzi, jak to jest tylko możliwe.

Niedziela, 19.08.2012, 22.56

Moja droga, umiłowana córko, wiedz, że kiedy cierpisz z Mojego powodu, i gdy czujesz się osamotniona i poza Moim zasięgiem, to wówczas jesteś najbliżej Mojego Najświętszego Serca.

Chociaż ta, Moja Księga Prawdy, jest darem ode Mnie dla świata, i jest chroniona z Nieba, nie oznacza to, że podróż ta będzie dla ciebie bezbolesna.

Doświadczysz krytyki i nowego rodzaju ataku teraz, gdy Moje Święte Słowo jest drukowane dla świata do wspólnego korzystania.

Nigdy nie wolno ci odpowiadać tym, którzy żądają od ciebie wyjaśnienia, dlaczego ta Księga była niezbędna. Zachowaj milczenie i kontynuuj Moją pracę.

Nie pozwól nikomu powstrzymać lub opóźnić rozprzestrzeniania Mojej Księgi, ponieważ liczy się każdy dzień, gdyż ograniczony jest okres czasu przyznany dla dusz, aby zrehabilitowały się w Moich Oczach.

Pozwól Mi zapewnić ciebie, Moja córko, i wszystkich Moich wyznawców, że wyruszacie teraz w podróż, pielgrzymkę, jak żadna inna.

Ten czas można porównać do ciszy przed burzą.

Wykorzystajcie go, aby przygotować tak wielu ludzi, jak to jest tylko możliwe. Rozprzestrzeniajcie Moje Orędzia, Moje Modlitwy Krucjaty, i módlcie się za waszych braci i siostry, tak aby po Ostrzeżeniu przyjęli Moje Miłosierdzie.

Zbierzcie razem Mój Kościół i módlcie się o siłę, ponieważ fałszywy prorok przygotowuje się i jest już obecny w Watykanie. Jednak bardzo starannie ukrywa swoją prawdziwą twarz. Mój umiłowany Wikariusz jest izolowany i pozostaje mało czasu.

Chcę, abyście wszyscy rozpoczęli nową litanię modlitw dla ochrony przed fałszywym prorokiem i odmawiali je od tej chwili raz dziennie.

Modlitwy Krucjaty muszą być wybierane w różnych zestawach i odmawiane, kiedy możecie.

Oto pierwsza Litania Jezusa dla Ludzkości (1) – O Ochronę przed fałszywym prorokiem

„Najdroższy Jezu, ocal nas przed oszustwem fałszywego proroka.

Jezu, zmiłuj się nad nami.

Jezu, ocal nas od prześladowań.

Jezu, zachowaj nas od antychrysta.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Najdroższy Jezu, osłoń nas Swoją Drogocenną Krwią.

Najdroższy Jezu, otwórz nasze oczy na kłamstwa fałszywego proroka.

Najdroższy Jezu, zjednocz Swój Kościół.

Jezu, ochroń nasze Sakramenty.

Jezu, nie pozwól fałszywemu prorokowi podzielić Twojego Kościoła.

Najdroższy Jezu, pomóż nam odrzucić kłamstwa przedstawione nam jako prawda.

Jezu, obdarz nas Siłą.

Jezu, daj nam Nadzieję.

Jezu, napełnij nasze dusze Duchem Świętym.

Jezu, ochroń nas przed bestią.

Jezu, obdarz nas darem rozeznania, tak byśmy mogli zawsze podążać

ścieżką Twojego prawdziwego Kościoła, na wieki wieków. Amen.”

Moja córko, proszę, nie czuj się przytłoczona tą misją, ponieważ przyślę ci wkrótce pomoc. Musisz zaakceptować wszystko, o co cię proszę i pozostać silna w przeświadczeniu, że wszystko jest dobrze.

Nawrócenie dzięki tym Orędziom zostało już uzyskane i wynosi już setki tysięcy dusz. Nie czuj się więc bezsilna lub zmartwiona. Jestem zadowolony z wierności i poświęcenia tych, którzy kochają mnie bezwarunkowo.

Posyłam ci tych, Moich, z czystymi sercami, aby ofiarować ci ochronę.

Podniosą cię i pomogą ci prowadzić Moich wyznawców podczas całej podróży do bram Nowego Raju.

Kocham was, Moi umiłowani wyznawcy. Wytrwajcie ze Mną na tej ciernistej ścieżce. Zaakceptujcie szyderstwa, które spotkają was, gdy w dalszym ciągu rozpowszechniać będziecie Moje Święte Słowo.

Wiedzcie, że Ja zawsze jestem z każdym z was. Ja znam Moich, należących do Mnie i oni znają Mnie. Nic nie może nas rozdzielić.

Wasz Jezus

Pogaństwo jest powszechne i wspierana jest fascynacja okultyzmem.

Czwartek, 16.08.2012, 03.15

Moja droga, umiłowana córko, Ja kocham wszystkie Boże dzieci, ale w tym czasie poziom ciemności, która ogarnia świat oznacza, że płaczę ze zmartwienia, z powodu stanu ich dusz.

Tak niewielu rozumie Prawdę ich przyszłego życia, które oczekuje ich w Nowej Erze Pokoju, w przyszłym świecie. Świecie bez końca.

Gdyby tylko mogli go zobaczyć, dotknąć, zakosztować i być świadkami miłości i pokoju, które leżą przed nimi, modliliby się do Mnie w każdej sekundzie dnia, błagając Mnie o prawo wejścia do tego Nowego Świata, Nowej Ery, Nowego Początku.

Jest to idealny stan zjednoczenia dla waszych rodzin i wszystkich waszych braci i sióstr. To nie pusta obietnica. Jest to Raj stworzony dla wszystkich Bożych dzieci.

Upadłe anioły, które pędzą przez świat, poszukują obecnie wszędzie dusz, aby je kusić.

Stosują przemoc, nienawiść i inne pokusy, aby zachęcać do powszechnego grzechu, tak wszędzie widocznego.

W najbardziej subtelne sposoby rozpowszechniana jest obecnie pornografia, aby uwodzić i zachęcić do grzechu.

W celu zapewnienia, że grzech będzie wszędzie akceptowany, dopasowane zostały przepisy.

Nawet Mój Kościół popiera prawa, które obrażają Boga.

Będzie tak nadal, dopóki ludzie będą zachowywać się jak zwierzęta, bez poczucia pobożności.

Pogaństwo jest powszechne i wspierana jest fascynacja okultyzmem, tak aby przez świat rozrywki oddziaływać na młode dusze.

Obudźcie się teraz, zanim nie jest za późno, aby ocalić wasze dusze.

Rodzice muszą powstać jednomyślnie, zgodnie z pragnieniem Mojego Serca, aby chronić młodych, których dusze są celem numer jeden dla złego.

On wie, jak młode dusze są dla Mnie cenne, i będzie ich nieustannie poszukiwać.

Proszę was, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (73) za Młode dusze, Młode Dzieci.

„O Jezu, pomóż mi uratować dusze młodych ludzi na całym świecie.

Dzięki Twojej łasce, pomóż im zobaczyć Prawdę Twojego Istnienia.

Przyprowadź ich do Twojego Najświętszego Serca i otwórz ich oczy na Twoją Miłość i Miłosierdzie.

Ocal ich od ognia Piekła także poprzez moje modlitwy i zmiłuj się nad ich duszami. Amen.”

Wasz Jezus

To jest Moja Księga. Moje Słowo. Moja Obietnica.

Środa, 15.08.2012, 01.00

Moja droga, umiłowana córko, porozmawiam z tobą o tym najważniejszym dniu, dniu, który wybrałem dla wydania Mojej Księgi dla świata.

Jest to dzień Wniebowzięcia Mojej Ukochanej Matki, Królowej Niebios, Królowej Ziemi, Matki Zbawienia.

To nie przypadek, że Księga Prawdy zostanie udostępniona w tym dniu, ponieważ Moja Matka jest Matką Zbawienia. Księga ma pomóc zbawić dusze całej ludzkości.

Moja Matka odgrywa ważną rolę w zbawieniu dusz.

Ona jest Współodkupicielką, Pośredniczką Łask i Orędowniczką. Oznacza to, że Moja Błogosławiona Matka została wybrana przez Boga, aby dopomóc Mnie, Jej Synowi, w ostatecznym planie zbawienia.

Jej rola w tym znaczącym okresie czasu nie jest rozumiana.

Ona urodziła Odkupiciela Ludzkości i przyniosła światu Dar Zbawienia, dzięki jej akceptacji stania się Moją Matką.

Jest teraz Matką wszystkich Bożych dzieci i dana Jej została moc zmiażdżenia szatana, kiedy Ja przygotowuję się do ocalenia rodzaju ludzkiego od jego nikczemnego planu zwiedzenia Bożych dzieci.

Księga Prawdy nie jest jedynie książką. Jest Moim Świętym Słowem, pierwszą częścią z wielu objawień dla nawrócenia świata.

Choć mogła wydawać się bardzo trudna do wydania, z tak wieloma przeszkodami umieszczonymi przed tobą, Moja córko, praca ta jest, zapewniam cię, chroniona z Nieba.

To jest Moja Księga. Moje Słowo. Moja Obietnica.

Gdy powiedziałem, że Ja przyjdę ponownie, oznaczało to Moje Powtórne Przyjście.

Tak samo, gdy przyszedłem na świat po raz pierwszy, Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, przygotowywał wcześniej Swoje dzieci poprzez proroków.

Wielu posłuchało. Wielu nie uczyniło tego.

Tak czy inaczej, świat nie zaniechał potem zrozumienia Prawdy. Wiedzieli i rozumieli znaczenie Mojej Męki na Krzyżu i wolności, jaką dała Ona światu, który otrzymał Dar wiecznego zbawienia.

To samo dzieje się teraz. Świat jest przygotowywany na Moje Powtórne Przyjście. Teraz.

Święte Boże Słowo dawane jest ludzkości, poprzez te orędzia, jak wielki Dar.

Wielu posłucha. Wielu nie uczyni tego.

Jedno jest pewne. Bardzo niewielu, nie będzie o tym wiedziało.

Przyjmą, albo nie, Moje Słowo, gdy jest im teraz dawane.

Ja wypełniłem obietnicę Mojego Ojca.

Mój Ojciec obiecał światu, że w tym czasie dana mu będzie Księga Prawdy.

Wielu pojmie Prawdę i zaakceptuje ją. Dla innych Prawda będzie miała zbyt gorzki smak i uznają ją za kłamstwa.

Niech wiedzą, że Przymierze zostanie wypełnione, tak jak spełnią się te proroctwa.

Żaden człowiek, bez wzglądu na to, jak argumentuje przeciwko Mojemu Świętemu Słowu, nie zapobiegnie, aby Prawda została światu ujawniona.

Proroctwa zawarte w Księdze Objawienia rozwijają się przed waszymi oczami.

Żaden człowiek nie rozumie pełnego sensu Księgi Objawienia, ponieważ jej treści nie zostały wyraźnie światu ujawnione, gdyż były one jedynie wskazówkami.

Teraz niewielu zaakceptuje, że Ja, Baranek Boży, przyszedłem jak obiecane, aby otworzyć Pieczęcie.

Dlaczego?

Jeśli wierzycie we Mnie, w te przekazy, dlaczego odrzucacie Prawdę, kiedy jest wam dawana?

Zaniechanie zaakceptowania dawanej wam Prawdy o fałszywym proroku, antychryście i innych proroctw, oznaczać będzie, że nie pozwolicie Mi instruować was dla ocalenia dusz.

Tylko podążając za Prawdą możecie być bezpieczni.

Pamiętajcie, że tylko Prawda uwolni was od kłamstw, którymi szatan atakuje ludzkość.

Musicie nieustannie wzywać Mojej Matki, aby pomogła przyprowadzić was do Mnie, tak abyście zostali ochronieni od kłamstw, których szatan użyje dla blokowania was od Prawdy Moich końcowych Świętych Słów dawanych światu przed Moim Powtórnym Przyjściem.

Idźcie w pokoju i miłości. W tym czasie jednoczę was wszystkich pod ochroną Mojej Drogocennej Krwi.

Raduję się waszą odpowiedzią, Moi umiłowani uczniowie, i polegam na waszej wierze, dla pomocy Mi w tej specjalnej Misji.

Wasz Jezus

Najświętsza Maria Panna: Moje dziecko, wkrótce wielu światowych proroków, wizjonerów i widzących, nie będzie już otrzymywać orędzi.

Poniedziałek, 13.08.2012, 19.45

Moje dziecko, wkrótce wielu światowych proroków, wizjonerów i widzących, nie będzie już otrzymywać orędzi, aby zrobić miejsce dla tych najważniejszych przekazów.

Wiele z Mojej pracy, poprzez wizjonerów, zostanie niedługo zaprzestanej, aby pozostawić miejsce na Głos Ducha Świętego, dawanego tobie, prorokowi czasów ostatecznych.

Wielu fałszywych proroków, którzy się ujawnili, nadal będzie krzyczeć na szczycie swoich głosów, i będą one jedynymi innymi głosami rywalizującymi o uwagę z tymi, prawdziwymi, ostatnimi przekazami z Nieba.

Nie obawiaj się Moje dziecko, ponieważ ty i ta misja, są chronione.

Nie tylko ty działasz dla tej misji. Całe Niebiosa, wszyscy aniołowie i święci pracują z tobą. Dlatego nigdy nie możesz czuć się samotna, nawet jeśli cierpisz.

Codziennie blokowana jesteś przez wrogów Boga.

Trwają plany, aby zablokować publikację Księgi Prawdy, ale prześladowanie to jest prawie na ukończeniu.

Trzymaj się zawsze blisko Mnie, twojej Matki, tak abym mogła owinąć wokół ciebie Mój Święty Płaszcz, aby chronić cię od złego.

Jesteś coraz silniejsza i odważniejsza, a mimo to czujesz się zmęczona. To minie, a świat powita tak długo obiecaną mu Księgę Prawdy.

Idź teraz i podziękuj Bogu za tę ważną misję.

Wszyscy z Niebios błogosławią cię.

Co dzień trzymamy cię za rękę i chronią cię wszyscy święci.

Bitwę rozpoczyna moment, gdy pierwsza książka zostanie sprzedana. Rozprzestrzeni się na całym świecie, więc musisz się odpowiednio przygotować.

Wezwij pomocy, a otrzymasz ją.

Idź w pokoju i miłości.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

Antychryst będzie twierdzić, że on jest Mną, Jezusem Chrystusem.

Niedziela, 12.08.2012, 18.00

Moja droga, umiłowana córko, wiedz, że tak jak Ja instruuję ciebie, aby przygotować ludzkość do Zbawienia, które jej się prawowicie należy, tak również zły przygotowuje dusze.

On przygotowuje fałszywych proroków dla oszukania Bożych dzieci tak, że będą akceptować antychrysta jako ich Jezusa.

Ta nikczemność jest dla ciebie trudna do pojęcia, ale z Darem odczytywania dusz, który ci dałem, będziesz natychmiast wiedzieć kim są ci fałszywi prorocy.

Będą zawsze brać ciebie na cel, Moja córko, na najbardziej przebiegłe sposoby, ponieważ ty będziesz ich pierwszą przeciwniczką. Jednak ich kłamstwa sformułowane tak, aby wydawały się być jak Święte Słowa Boże, ukryją największe kłamstwo ze wszystkich.

Ogłoszą, że fałszywy prorok jest prawdziwym Papieżem.

Oznajmią, początkowo subtelnie, że antychryst jest Chrystusem Królem.

Kiedy będą zwodzić biedne dusze, że ich przekazy pochodzą od Boga, takie dusze nie staną się ani o jotę mądrzejsze.

Muszę ostrzec wszystkie Boże dzieci. Ja nigdy po raz drugi nie przyjdę w ciele.

Ja nigdy nie pojawię się na świecie jako przywódca.

Ani tym razem, aby udowodnić wam, kim jestem, nie będę dokonywał cudów innych niż cud Ostrzeżenia oraz cud na niebie, który będzie widoczny przez jakiś czas po tym, gdy nastąpi Ostrzeżenie.

Antychryst będzie twierdzić, że on jest Mną, Jezusem Chrystusem. Ta ohyda została przepowiedziana.

Komu uwierzyć, dzieci – nie jest to łatwe zadanie, ponieważ wielu przyjdzie w Moje Imię. Ale wiedzcie o tym.

Zły, poprzez swoich fałszywych proroków, nigdy nie powie wam, aby modlić się do Ducha Świętego lub przyjmować Sakrament Świętej Eucharystii.

On nigdy nie przyzna, że Ja, Jezus, Syn Człowieczy, przyszedłem jako Mesjasz w ciele, aby odkupić człowieka od grzechu.

On nigdy nie poprosi lub nie zachęci was do odmawiania Świętego Różańca, lub do okazania posłuszeństwa Mojej ukochanej Matce.

Miejcie się na baczności. Czuwajcie i podążajcie jedynie za Moimi wskazówkami.

Zły próbuje sformować armię wśród Moich wyznawców. Chociaż jego inna armia jest dobrze ugruntowana na ziemi, teraz bierze na cel tych, którzy wierzą we Mnie, waszego Jezusa, ponieważ swoje nikczemne czyny chce ukryć za pobożnymi ludźmi.

Wykorzysta waszą miłość dla Mnie, jako tarczę do ukrycia kłamstw, które zamierza podać światu.

Ufajcie Moim Słowom i nie zbaczajcie od Prawdy, tak jak jest wam dawana przez te Moje Święte Orędzia dla świata w tym czasie.

Wasz Jezus

Deszcze, powodzie i zniszczenia upraw, które nadejdą, będą wynikiem kary z Nieba.

Sobota, 11.08.2012, 20.10

Moja droga, umiłowana córko, deszcze, które spadną na całym świecie reprezentują potop łez, które płyną z Moich Oczu, gdy patrzę na Boże dzieci zbaczające tak daleko od drogi wiecznego zbawienia.

Deszcze, powodzie i zniszczenia upraw, które nadejdą, będą wynikiem kary z Nieba.

Wszędzie pojawią się doliny łez i winione będą za to klimatyczne zmiany i globalne ocieplenie. Ale tak nie jest.

Tak wielu ludzi na świecie nie wierzy w Boga. Nie czczą Mnie, Jego Umiłowanego Syna. Zamiast tego wyniszczani są obsesyjnym zamiłowaniem do fałszywych bogów.

Co mam przez to na myśli?

Ludzie ci kreują bohaterów i idoli w świecie telewizji, mody, muzyki i sportu.

Następnie wywyższają ich na ludzkie bożyszcza i oddają im cześć.

Potem wielbią ich na sposoby, które nie tylko szkodzą im samym, ale też osobom przez nich wywyższonym.

Wierzą, że bożyszcza te są święte i robią wszystko, co mogą, aby skopiować ich styl życia, sposób ubierania się, ich osobowości, a nawet ich fizyczny wygląd.

Jest to równoznaczne z pogaństwem.

Moja córko, wszystko to zostało przepowiedziane.

Świat będzie wielbił fałszywych bogów.

Ludzie ci są pełni miłości do swoich ciał, do samych siebie, a w swoich zatwardziałych sercach okazują mało życzliwości i miłości do bliźniego.

Ich serca obróciły się w kamień.

Oni nie kochają Boga. Zamiast tego upadli pod wpływem szatana, który umieścił w ich umysłach te myśli i przekonania.

Oni nie mają szacunku dla ludzkiego ciała.

Ciało stworzone jest przez Boga i jako takie jest zaprojektowaną świątynią, w której powinna rezydować obecność Boga.

Gdy szatan kusi ludzi, skupia się na ciele i przyjemnościach, których poszukują poprzez zmysły.

To dlatego ludzkość kocha teraz swoje ciała do takiego stopnia i stawia je na piedestale.

Nigdy nie są zadowoleni ze sposobu, w jaki ciało zostało stworzone przez Boga i nieustannie dążą do poprawy, zmiany i ulepszenia ludzkiego ciała, w celu zaspokojenia swojej interpretacji doskonałości.

Ich metody, jakimi w szczególności kobiety zmieniają swoje ciało i przedstawiają je światu w niemoralny sposób, wzbudzają we Mnie wstręt.

Kobiety te, które nie mają wstydu w eksponowaniu swoich ciał, grzeszą, choć może nie zdają sobie z tego sprawy. Myślą, że akceptowalne jest nadużywanie ciała, z jakim się urodziły i afiszowanie się w sposób, który może być przyczyną grzechu.

Ich miłość do siebie jest jednym z największych grzechów pychy. Przekonują następnie młode dziewczęta, że dopuszczalne jest prezentowanie w ten sposób ich ciał w miejscach publicznych.

Tak wiele grzechów ciała afiszowanych jest na świecie i uważanych za akceptowalne.

Mimo to, wszystkie podlegają ukaraniu po śmierci. Grzech jest nie tylko popełniany, ale jest przedstawiany jako coś dobrego.

Cudzołóstwo jest dziś akceptowalne i popierane.

Morderstwo nie powoduje wstrząsu i nie ma już szacunku dla ludzkiego życia.

Niemoralność seksualna jest powszechna i usprawiedliwiona.

Dni takiego grzesznego zachowania dobiegają końca.

Dopóki ludzkość nie zaakceptuje faktu, że grzech jest zawsze grzechem, zaprzepaszcza prawo wejścia do Bram Raju.

Za każdy grzech, jaki zawiniliście, część ciała, używana podczas popełnienia grzechu, będzie palona i oczyszczona w Czyśćcu.

Jeśli będziecie w stanie grzechu śmiertelnego, będziecie przez wieczność czuć ból ognia rozdzierający części waszego ciała użyte do popełnienia grzechu. Nie będzie końca tej męki.

Dlaczego, dlaczego oni nie słuchają swoich serc. Tak wielu ludzi wie, że to, co robią jest złe, ale pomimo to nadal popełniają grzechy, ponieważ jest to akceptowalne w oczach świata.

Przemysł rozrywkowy i media wykreowały fałszywą akceptację takiego zachowania, tak że wiele niewinnych dusz zostało zdemoralizowanych przez kłamstwa.

Tylko Prawda może je teraz uratować. Została im dana Księga Prawdy, ale czy posłuchają? Szatan i jego upadłe anioły zrobią wszystko, aby zapewnić, że tego nie uczynią.

Tylko wtedy, gdy kary zostaną zesłane z Niebios dokona się, że będą musieli porzucić swoje puste, bezcelowe i obrzydliwe nawyki. Ponieważ będą zbyt zajęci, próbując przetrwać i włożyć chleb do swoich ust.

Niestety, tylko dzięki takim karom ludzkość może zostać oczyszczona na tej ziemi.

Przez otrzymanie daru oczyszczenia, podczas ich życia, dawana jest im szansa uniknięcia jezior ognia.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Czy nie wiecie, że beze Mnie jesteście niczym? Pustym naczyniem, którego nic nie może wypełnić.

Piątek, 10.08.2012, 12.45

Moja droga, umiłowana córko, wiedz, że kiedy odkładasz modlitwę do Mnie, Twojego Boskiego Jezusa, stajesz się słaba i oddalona ode Mnie.

Nigdy nie wolno ci odkładać modlitwy lub opóźniać czasu, który powinnaś każdego dnia poświęcić dla Mnie.

Kiedy tak zrobisz, zły rozprasza cię i wypełnia twój umysł z ziemskimi sprawami, które są pozbawione znaczenia.

Odczuwasz wówczas pustkę i staje się widoczne zmaganie w twojej duszy.

Czy nie wiecie, że beze Mnie jesteście niczym? Pustym naczyniem, którego nic nie może wypełnić, bez względu na to, jak potężny wydaje się urok materialnych cudów.

Kiedy podnoszę duszę, splata się ona z Moim Najświętszym Sercem.

Jednak, aby pozostać trwale we Mnie, dusza musi komunikować się ze Mną, głosić stale swoją miłość i ofiarować dziękczynienie. W przeciwnym razie może stać się odizolowana, jak dziecko oddzielone jest od matki w chwili urodzenia, gdy zostaje odcięta pępowina.

Nie odrywajcie ode Mnie oczu ani na jedną minutę, ponieważ zły czeka.

Następnie, w najbardziej nieoczekiwanej chwili rusza po zdobycz i porywa was.

Używa zmysłów, aby kusić, i innych dusz, aby dręczyć swoje ofiary. Bierze na cel szczególnie Moich żołnierzy i oni cierpią najbardziej.

Moja córko, gdy byłaś zajęta Moją pracą, odwróciłaś ode Mnie oczy i to spowodowało twoje cierpienie. Stałaś się zagubiona i zdezorientowana. Twój niepokój narastał, ponieważ każda przerwa spowodowana przez złego oznaczała, że odkładałaś swój czas przeznaczony dla Mnie, twojego Jezusa.

Kiedy tak się dzieje, musisz iść do Spowiedzi, przyjąć Moje Ciało i spędzić czas na modlitwie.

Nigdy nie wolno wam zapominać o odmawianiu Świętego Różańca Mojej Ukochanej Matki, ponieważ oferuje on okrąg ochrony przed szatanem.

Idźcie teraz. Przyjdźcie dziś do Mnie w modlitwie. Następnie, w ciągu dnia, rozmawiajcie ze Mną jak przyjaciele i podzielcie się swoimi wszystkimi troskami. Przekażcie je potem Mnie i pozostawcie Mi wszystkie wasze zmartwienia.

Wasz Jezus

Oznajmiając, że Głos Ducha Świętego jest zły, winni jesteście bluźnierstwa ogromnego wymiaru.

Środa, 08.08.2012, 23.20

Moja droga, umiłowana córko, kiedy ludzie pytają, co Ja mam na myśli poprzez Słowo Boże – pozwól Mi to wyjaśnić.

Słowo Boże, tak jak zawarte jest w Piśmie Świętym, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, Słowo Boże, Prawda, dawana jest światu poprzez te Orędzia, dzięki Darowi Ducha Świętego.

Przekazy te prezentowane są przez Świętą Trójcę i są jedynymi w swoim rodzaju, z kiedykolwiek dostarczanych ludzkości poprzez proroka.

Powodem jest to, że jest to ostatnia Misja, końcowa forma Bożej komunikacji i interwencji okazywanej światu, ze względu na Moje Powtórne Przyjście.

Nigdy nie ingerujcie w moc Ducha Świętego, gdyż jest to bardzo poważny grzech.

Głos Ducha Świętego wylewany jest w tych orędziach, aby ocalić ludzkość od wiecznego potępienia.

Możecie odrzucać Mnie, waszego Jezusa, albo Boskie przekazy dane wam przez Moją Ukochaną Matkę, i będzie wam odpuszczone.

Ponieważ wszyscy z was mają prawo rozeznawania takich Świętych Przekazów, z powodu waszego daru wolnej woli.

Jednak, jeśli odrzucacie Ducha Świętego i publicznie bluźnicie przeciwko Niemu, jest to grzech wiekuisty i tylko cud, usankcjonowany przez Boga Ojca, może uratować waszą duszę.

Musicie zachować milczenie w razie wątpliwości dotyczących jakiejkolwiek boskiej wiadomości danej dla świata i modlić się za widzącego. Módlcie się i podążajcie za waszą wiarą, kontynuując wasz sposób oddawania czci Bogu. Jest bardzo ważne, abyście tak robili.

Oznajmiając, że Głos Ducha Świętego jest zły, winni jesteście bluźnierstwa tak ogromnego wymiaru, że jest to uznane za grzech niewybaczalny.

Musicie prosić Boga, aby przebaczył wam teraz, ponieważ gdybyście kontynuowali organizowanie celowych kampanii dla zablokowania Głosu Ducha Świętego, Głosu Świętej Trójcy, i oznajmiali, że jest on złym duchem, nie zostanie wam, ani nie będzie mogło być wybaczone, gdyż jest to grzech śmiertelny.

Wielu mających dobre chęci chrześcijan rozdziela tę pracę na części. Mówią oni, że orędzia nie są zgodne z Pismem Świętym.

Kiedy tak mówią, nie znają Prawdy, która jest zawarta w Piśmie Świętym.

Albo atakują te przekazy opierając się na pogłoskach innych, którzy twierdzą, że znają Prawdę, albo ogłaszają je nieprawdziwymi, w oparciu o ich błędną interpretację Prawdy.

Co gorsza, przekręcają prawdę i porównują te orędzia z nowymi i absurdalnymi interpretacjami Pisma Świętego.

Posłuchajcie Mnie teraz, waszego Jezusa, ponieważ Ja mówię wam to:

Podczas Mojego czasu na ziemi, arcykapłani próbowali przekręcić Prawdę Bożych Praw, w celu uzasadnienia ich odrzucenia Mnie.

Użyli kłamstw, aby powstrzymać ludzi od słuchania Mojego Głosu.

Oświadczyli, że Ja jestem kłamcą, fałszywym prorokiem i oskarżyli Mnie o herezję.

Mówili, że Ja bluźniłem przeciwko prawom Kościoła i naruszyłem szabat poprzez prowadzenie wieczerzy paschalnej innego dnia, niż ten, który oni uważali za prawidłowy.

Nie tylko źle Mnie zrozumieli, ale niesłusznie odrzucili Mnie, ponieważ nie byli przygotowani na przyjęcie Prawdziwego Mesjasza w tym czasie.

Oni nie byli gotowi.

Nigdy nie myśleli, że mogliby być świadkami przybycia Prawdziwego Mesjasza w ich życiu.

Byli tak pochłonięci swoimi ceremoniami, swoimi hierarchicznymi regulacjami – które w tym czasie wywyższyły ich przywódców i umieściły ich na cokołach, jak prawdziwych królów ich świątyń – że nie mieli miejsca w swoich sercach dla Mnie, Odkupiciela Ludzkości.

To samo wydarzy się ponownie, kiedy Ja przygotowuję świat na Moje Powtórne Przyjście.

Faryzeusze nie mogli zrozumieć znaczenia pokory.

Nie mogli zaakceptować, jak działa Bóg, tego, że On nie wywyższa potężnych lub najbardziej doświadczonych przywódców religijnych w Jego Kościele po to, aby odsłonić Swoje plany lub ostrzec Swoje dzieci.

Bóg wybierał niewykształconych, pokornych i szczodrego serca, aby dostarczyć Swoje ostrzeżenia dla ludzkości.

Podnosił słabych i uwznioślał ich, poprzez cierpienie, aby stawali się czystego serca, tak aby On mógł zarządzać komunikacją z nimi. W ten sposób jest mało prawdopodobne, aby ludzka pycha ze strony proroka ingerowała w Prawdę.

Odrzucili Jana Chrzciciela i zamordowali go. Zamordowali dawniejszych proroków. Dręczyli wybrane dusze, poprzez które przekazywał Bóg.

Czy myślicie, że w waszym dzisiejszym świecie będzie inaczej?

Czy wy, oddani Mi wyznawcy i ci, którzy uważają się za ekspertów w Moim Chrześcijańskim Kościele lub innych kościołach, które wierzą w Mojego Przedwiecznego Ojca, przyjmiecie dzisiaj Słowo Boże?

Nie. Uczynicie z prorokami, prawdziwymi prorokami, dokładnie tak, jak robione było z nimi od początku. Będziecie szkalować ich w Imię Mojego Ojca.

Ale pamiętajcie o tym. Kiedy Prawda zostanie wam ostatecznie ujawniona, nie będzie odwrotu, jeśli zostaniecie uznani winnymi grzechu wiekuistego. To jest, jeśli bluźnicie przeciwko Duchowi Świętemu.

Gdybyście bluźnili przeciwko Mnie, Jezusowi Chrystusowi, będzie wam odpuszczone.

Jeśli odrzucacie dar proroctw, także będzie wam odpuszczone.

Ale jeśli blokujecie ostateczny Plan Zbawienia poprzez otwarte wyszydzanie i poprzez gromadzenie wierzących Mojego Kościoła, aby konsekwentnie głosić, że Głos Ducha Świętego jest fałszywy i zły, będziecie cierpieć wieczne potępienie.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (72) – Modlitwa Ucznia

Wtorek, 07.08.2012, 15.50

„Drogi Jezu, jestem gotowy do szerzenia Twojego Świętego Słowa.
Daj mi odwagę, siłę i wiedzę dla przekazywania
Prawdy, tak aby jak najwięcej dusz mogło zostać przyprowadzonych do Ciebie.
Zabierz mnie do Twojego Najświętszego Serca i okryj mnie Twoją Drogocenną Krwią,
tak abym został wypełniony łaskami, by rozprzestrzeniać nawrócenie dla Zbawienia wszystkich Bożych dzieci, w każdej części świata, bez względu na to, jakie jest ich wyznanie.
Zawsze ufam Tobie.
Twój umiłowany uczeń. Amen”

To jest Moja ostatnia misja na ziemi, gdy Święte Orędzia od Przenajświętszej Trójcy dawane są światu.

Wtorek, 07.08.2012, 15.50

Moja droga, umiłowana córko, Moja miłość do Ciebie jest tak silna, tak zażyła, choć nie wydaje ci się tak w tej chwili.

Musisz spędzać więcej czasu w Moim towarzystwie, bo tylko tak robiąc odnajdziesz spokój w tej misji.

Moje Łaski wypełnią teraz twoją duszę, tak abyś mogła informować świat o Moich przekazach, w jak najkrótszym czasie.

Jakże jestem zmęczony i samotny w Moim sercu, właśnie teraz, Moja córko.

Płaczę za tymi niewinnymi duszami, które są nieświadome Mojego Istnienia. Dobrego serca i chrześcijańskie w sposobie traktowania innych, mimo to nie wierzą w Moją Egzystencję.

Widzę każdy dzień na drodze, jaką przeżywają swoim codziennym życiem, bez wiary w istnienie Boga czy ich przyszłe życie w Nowym Raju.

Proszę, pomóżcie Mi im powiedzieć, że je kocham.

Rozprzestrzeniajcie Moje Słowo, a Ja rozpalę uczucie rozpoznania w ich duszach.

Nie ma znaczenia, jeśli odrzucą ciebie, Moja córko, czy Moich umiłowanych wyznawców, wszystko, co jest konieczne, to umożliwienie im czytania Moich Orędzi.

Ześlę Ducha Świętego, tak że iskra, choćby niewielka, rozpali płomień Mojej Miłości w ich duszach.

To jest Moja ostatnia misja na ziemi, gdy Święte Orędzia od Przenajświętszej Trójcy dawane są światu.

W tych Słowach boskiego pochodzenia obecny jest Duch Święty. Są one pokarmem dla nakarmienia waszych dusz, aby pomóc wam przygotować się do bitwy.

Słuchajcie Świętego Bożego Słowa. Weźcie go, dzielcie się nim i jednoczcie wszystkie, gotowe do walki Boże dzieci.

Przyprowadźcie do Mojego Miłosierdzia wszystkich waszych braci i siostry, a zwłaszcza tych, którzy starają się uwierzyć w Boga.

Moje Serce pulsuje Miłością do nich. Oni, każdy z nich, są Bożymi dziećmi.

Potrzebuję ich dusz, tak abym mógł zadbać o ich przyszłość, aby posiedli wieczne życie i szczęście.

Nie mogę znieść myśli o tym, co się z nimi stanie, jeśli nie będę mógł ich uratować.

Moja córko, chociaż Moje Boże Miłosierdzie pozwoli ocalić większość ludzkości, potrzebuję, abyś ty i Moi wyznawcy, Moje wyświęcone sługi i zwykli ludzie, zarzucili sieć i odnaleźli wszystkich tych biednych, nieszczęśliwych i zdezorientowanych ludzi, w potrzebie Bożej Miłości.

Rozpościerajcie sieć Mojej Miłości, jak rybak, szeroko i daleko, a szczególnie w tych miejscach, gdzie Bóg został całkowicie odrzucony, wzgardzony i znienawidzony.

Następnie idźcie i odnajdujcie drogie, młode Boże dzieci, które nie wiedzą nic o Chrześcijaństwie, mimo że żyją w tak zwanych chrześcijańskich krajach.

Dojdźcie do Rosji, Chin i krajów, w których Bóg nie jest czczony, idźcie i zdobywajcie dusze.

Nakarmcie je Moimi Orędziami. Nie ma znaczenia jak je przekazujecie, ale róbcie to w taki sposób, aby nie wydawało się pouczaniem przez was.

Zachęćcie ich przez to, co może ich zainteresować. Aby to uczynić, użyjcie każdego rodzaju współczesnej komunikacji. Potrzebuję ich szybko. Polegam na rozprzestrzenianiu Mojego Słowa przez wszystkich Moich wyznawców.

Poprowadzę was.

W swoich sercach będziecie wiedzieli, co jest do zrobienia. Poproście Mnie o pomoc tą specjalną Modlitwą Krucjaty, aby uczynić was silnymi.

Krucjata Modlitwy (72) – Modlitwa Ucznia

„Drogi Jezu, jestem gotowy do szerzenia Twojego Świętego Słowa.
Daj mi odwagę, siłę i wiedzę dla przekazywania
Prawdy, tak aby jak najwięcej dusz mogło zostać przyprowadzonych do Ciebie.
Zabierz mnie do Twojego Najświętszego Serca i okryj mnie Twoją Drogocenną Krwią,
tak abym został wypełniony łaskami, by rozprzestrzeniać nawrócenie dla Zbawienia wszystkich Bożych dzieci, w każdej części świata, bez względu na to, jakie jest ich wyznanie.
Zawsze ufam Tobie.
Twój umiłowany uczeń. Amen”

Wasz Jezus

Gdy takie dusze atakują Moje Święte Słowo, z takim jadem, jest to znak potwierdzenia szatana, że te orędzia są autentyczne.

Poniedziałek, 06.08.2012, 18.06

Moja droga, umiłowana córko, istnieje wielu Moich oddanych wyznawców, którzy organizują kampanię, aby zniszczyć tę misję.

Ci, którzy uważają, że to niechrześcijanie i ateiści będą tymi, którzy potępią Moje Słowo w tych przekazach, niech wiedzą to:

To będą ci, którzy otwarcie głoszą wiarę we Mnie, ich Jezusa, którzy urażą Mnie najbardziej.

Są zaciemniani poprzez oszustwa króla kłamstw, który wysłał wielu upadłych aniołów do takich dusz. Niezadowoleni odrzucaniem Moich Świętych Przekazów, postanowili uzyskać najwięcej wsparcia, jak tylko mogą, pośród Moich kapłanów, aby spróbować sabotować tę misję.

Takie dusze nigdy nie zatrzymują się, aby zadać sobie pytanie, dlaczego to robią. Albo dlaczego czują taką nienawiść do ciebie, Moja córko. Albo dlaczego Moje Święte Słowo niepokoi ich tak bardzo.

Gdy takie dusze atakują Moje Święte Słowo, z takim jadem, jest to znak potwierdzenia szatana, że te orędzia są autentyczne.

Bo gdy okazana jest tak silna opozycja, i gdy religijni ludzie zostają sprowokowani do ataku Boskich Przekazów, takich jak te, to wówczas możecie być pewni, że pochodzą one od Boga.

Gdy odrzucają Moje Słowo, rani Mnie to, tak że płaczę ze smutku, kiedy Mnie nie rozpoznają. Ale tak może być. Z czasem poznają Prawdę.

To, co uraża Mnie ogromnie, to gdy oni wyruszają, aby celowo odwodzić dusze od Mojego Miłosierdzia.

Jeśli będą odpowiedzialni za dusze, którym odmówione zostanie zbawienie, zostaną ukarani.

Ich kara będzie jedną z niedoli, gdy spróbują bronić swoich czynów, za choćby tylko jedną zgubioną duszę. Ich czyny mogą oznaczać, że dusza, która inaczej zostałby nawrócona, może cierpieć z powodu ostatecznej kary w ogniach Piekła.

Kiedy próbują sabotować Słowo Boże, to ich wcześniejsze dobre uczynki okażą się bezużyteczne. W jakim celu są one dobre, jeśli oni takie szlachetne uczynki neutralizują czynami nienawiści wobec Boga?

Mówię do nich. Dzień, gdy przyjdziecie odpowiadać przede Mną za takie podłe działania, będzie dla was bardzo trudny.

Będziecie musieli odpowiedzieć nie tylko za siebie, ale będziecie musieli odpowiedzieć za kłamstwa, które rozprzestrzeniacie do innych o Mnie, o Moim Świętym Słowie.

Czy to jest strach przed Moim Świętym Słowem, który prowadzi was do takiej nikczemności? Strach pochodzi od szatana. Pycha również pochodzi od szatana. Czy nie wiecie, że to dlatego, że uważacie, że jesteście tak dobrze zorientowani w Moim Piśmie Świętym, powoduje u was przekonanie, że wiecie więcej niż faktycznie jest?

Dopatrujecie się uchybień Moim Świętym Słowie, właśnie tak jak robili Faryzeusze. Czyniąc tak, mówicie, że wiecie więcej na temat Prawdy niż Bóg.

Pamiętajcie, że rozprzestrzeniając więcej kłamstw o Moim Świętym Słowie, grzeszycie przeciwko Słowu Bożemu.

Ten grzech, przeciwko prorokowi Pana, jest jednym z najbardziej niemile widzianych przez Mojego Ojca.

Wszyscy ci, którzy zgrzeszyli przeciwko prorokom Pana, zostali ukarani. Ponieważ, gdy próbują powstrzymać Słowo Boże dawane światu dla ratowania dusz, zapobiegają zbawieniu dusz.

Za to zostaną ukarani, ponieważ nic nie powstrzyma dostarczenia Słowa Bożego do Jego drogich dzieci.

Wasz Jezus

Jeśli wierzycie w istnienie szatana, to wiecie, że wszystko, co jest niesprawiedliwe i złe na świecie, spowodowane jest przez niego.

Niedziela, 05.08.2012, 17.40

Moja droga, umiłowana córko, wołam do wszystkich, młodych i starych, którzy nie są pewni swojej wiary w Boga.

Apeluję do tych spośród was, którzy wierzą we Mnie, ale którzy nie rozmawiają ze Mną lub nie korzystają z Sakramentów, albo nie chodzą do kościołów, aby Mnie uczcić.

Kocham was. Nigdy was nie opuszczę i wkrótce zamierzam dać wam specjalny Dar.

Doświadczycie jak to jest, gdy przyjdziecie przede Mnie w Dniu Sądu. Wówczas zapomnicie o swoich wątpliwościach.

Wielu z was, pomimo swojego braku wiary, czci Mnie na tak wiele sposobów, ale nie uświadamiacie sobie tego.

Wy, w waszym codziennym życiu, odczuwacie miłość, troskę i współczucie dla innych.

Czujecie pragnienie walki z niesprawiedliwością i jest dla was odrażające, gdy jesteście świadkami nikczemnych czynów popełnianych przez innych, wobec tych mniej szczęśliwych niż oni sami.

Okazujecie miłość wobec innych i opiekujecie się tymi, którzy potrzebują waszej pomocy.

Nienawidzicie wykorzystywać innych i jesteście wrażliwi na potrzeby tych, którzy cierpią w tym życiu.

Czujecie miłość do waszej rodziny.

Śmiejecie się i radujecie, kiedy jesteście z przyjaciółmi i czujecie ogromną miłość i przyjaźń dla bliskich waszemu sercu.

Gdy zawieracie ślub, odczuwacie nieprzepartą miłość do współmałżonka. Potem, kiedy macie dzieci, miłość, którą czujecie, przewyższa wszystko, co kiedykolwiek moglibyście sobie wyobrazić.

Płaczecie łzami żalu, jeśli kiedyś komuś sprawicie ból. Przebaczacie innym, kiedy was urażą, obrażą was lub wyrządzą wam krzywdę.

Jak myślicie, skąd pochodzi ta miłość i te uczucia? Czy nie wiecie, że one mogą przyjść tylko od Boga?

Miłość jest trudna do wyjaśnienia. Trudna do analizowania i nigdy nie może zostać udowodniona przez naukę, ponieważ jest Darem od Boga.

Nienawiść, z drugiej strony, pochodzi z ciemnej strony.

Dla wielu ludzi szatan może nie wydawać się realny, ale on istnieje.

Wielu z was nie wierzy w zło lub istnienie złych duchów, ponieważ są ostrożne, aby się nie ujawnić.

Jeśli wierzycie w istnienie szatana, to wiecie, że wszystko, co jest niesprawiedliwe i złe na świecie, spowodowane jest przez niego.

Jest on królem kłamstw i ma moc zaślepienia was na prawdę waszego istnienia.

Z powodu waszej ślepoty Moje Miłosierdzie zamierza teraz okryć świat, aby udowodnić wam, że Ja istnieję.

Bądźcie przygotowani na ten dzień, ponieważ wydarzy się niedługo.

Gdy pokazane wam będą znaki na niebie i doświadczycie szczęku, hałasu i drżenia w ziemi wiedzcie, że Ja przyszedłem was obudzić.

Kiedy to się wydarzy, błagam was, zwróćcie się potem do Mnie, gdyż chcę was napełnić Moją Miłością, tak abym mógł przynieść miłość i radość do waszych serc.

Kiedy Moje Miłosierdzie zstąpi na was, w końcu poczujecie pokój.

Kocham was i nigdy was nie opuszczę.

Oczekuję na waszą odpowiedź, kiedy nadejdzie ten Wielki Dzień.

Wasz Jezus

Faryzeusze odmówili generacjom Żydów prawa do Prawdy, kiedy celowo przekupili kłamców, aby zaprzeczyć Mojemu Zmartwychwstaniu.

Sobota, 04.08.2012, 10.35

Moja droga, umiłowana córko, ludzie muszą zrozumieć słabość człowieczej natury, zanim będą mogli powierzyć się prawdziwie w Ramiona Boga.

Wasza wiara i miłość do Mnie, waszego Zbawiciela, tych wiernych pośród was, przynosi Mi wielką radość.

Lecz kiedy mówicie, że Mnie kochacie, niesie to ze sobą wielką odpowiedzialność.

Nigdy nie zapominajcie o słabości w waszej naturze, choć nie z waszej własnej winy, ponieważ urodziliście się z grzechem pierworodnym może to spowodować, że zgrzeszycie, kiedy się najmniej tego spodziewacie.

Kiedy dusze tych, którzy mówią, że Mnie kochają osiągają etap, na którym pochłonięte są miłością do Mnie, to muszą wówczas uważać. Czasami sprawia to, że czują się podwyższone w Moich oczach, co jest prawdą, ponieważ są.

Ale potem przychodzi pokusa, aby widzieć innych w mniej niż pochlebnym świetle.

Mogą być kuszone, nie aby po prostu odczuwać współczucie dla tych nieszczęśników, którzy są w ciemności lub zdezorientowani, ale aby pogardzać nimi.

Czasami ich silna wiara i znajomość Pisma Świętego, daje im złudne poczucie bezpieczeństwa.

Uważają, że wiedzą wszystko na temat nauk Kościoła, Mojego Kościoła, Mojego Ciała na ziemi.

To jest, co przydarzyło się Faryzeuszom.

Myśleli, że wiedzą wszystko o Prawach Boga. Miłości Boga.

To, czego zrozumienia zaniechali, to było proroctwo, przepowiedziane tak wyraźnie, o przyjściu Mesjasza. Oznaczało to, że odrzucili Chrystusa, Syna Boga Żywego, gdy przybył jak było obiecane.

Okrucieństwo, które okazali Mi, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Człowieczemu, było w całkowitej sprzeczności do miłości, którą, jak twierdzili, mieli dla Boga.

Gdyby naprawdę kochali Boga, nigdy nie potraktowaliby żadnego Bożego dziecka, tak jak uczynili.

Ich umysły zostały zamknięte dla proroctw danych światu poprzez proroków, którzy głosili Prawdę.

Prawdą jest, że wszystkie proroctwa wypełnią się zgodnie z obietnicą Boga.

Oni odrzucili Mesjasza, obiecanego dla zapewnienia przyszłego Zbawienia, dla całej ludzkości.

W rezultacie, poprzez swoje kłamstwa, kiedy celowo przekupili kłamców, aby zaprzeczyć Mojemu Zmartwychwstaniu, Faryzeusze odmówili generacjom Żydów prawa do Prawdy.

Moja Śmierć na Krzyżu nie była dla nich wystarczająca. Chcieli zapewnić, że później nie będzie istniał żaden ślad o Mnie, Odkupicielu świata.

Następnie wrócili i poprowadzili Boże dzieci do fałszywej wiary, w której Prawda stała się kłamstwem.

Pamiętajcie, proroctwa od Boga są zawsze spełniane.

Moje Powtórne Przyjście ma się spełnić teraz. Tym razem przywódcy Kościołów Chrześcijańskich wypierają się Mnie, tak jak zrobili Faryzeusze.

Będą dręczyć Mnie, Moich proroków, Mój lud i każdego, kto odważy się szerzyć Prawdę Mojego Przyjścia.

Nie odrzucajcie Mnie tym razem.

Otwórzcie wasze serca.

Słuchajcie Mnie uważnie, ponieważ przygotowuję was do końcowego rozdziału w dziele Zbawienia świata.

Wasz Jezus

Do opozycjonistów w Kościele Katolickim: Jeżeli będziecie profanowali Prawa Mojego Kościoła, zostaniecie ukarani

Piątek, 03.08.2012, 16.45

Moja droga, umiłowana córko, ziemia zatrzęsie się, gdy gniew Mojego Ojca wyleje się na te narody, które postępują wbrew Prawom Mojego Ojca.

Miłosierdzie nie zostanie okazane, ponieważ Jego cierpliwość została wypróbowana do ostatecznych granic.

Ich grzechy obejmują aborcję, zabójstwa, ustawy, które próbują podważyć chrześcijaństwo, małżeństwa osób tej samej płci i wielbienie fałszywych bogów.

Następnie są ci opozycjoniści wewnątrz Mojego Kościoła, którzy grożą, że się Mnie wyprą.

Kiedy próbują zdystansować się od Mojego Kościoła oraz starają się tworzyć nowe prawa wbrew Mojej Świętej Woli, wyrzekają się Mnie.

Odrzucam ich teraz za ich niewierność. Ich próby wprowadzania praw bazujących na grzechu pychy, żądzy i światowej ambicji, nie będą tolerowane.

Czy oni myślą, że mogłoby im być dozwolone oddalanie Bożych dzieci od Mojego Kościoła na ziemi i uniknięcie Ręki Mojego Ojca?

Czy oni myślą, że są ponad Prawami Boga?

Oni nie kochają Boga, oni kochają samych siebie.

Brakująca pokora, ich publiczne odrzucenie Praw Katolickiego Kościoła, budzą we Mnie wstręt.

Ich haniebne żądania, gdy starają się zmusić Mój Kościół do przyjęcia praw, które urażają Mnie, oznaczają, że sami rzucili siebie do ciemności.

Ich zakonne śluby są nic nieznaczące.

Ich obietnica poszanowania i posłuszeństwa wobec Mojego Kościoła, została złamana.

Nie mają prawa nazywać się sługami w Moim Kościele, chyba że okażą skruchę i powrócą do Mojego Ciała, Mojego Kościoła na ziemi.

Zostaliście ostrzeżeni. Odrzucę was na pustynię.

Do opozycjonistów w Kościele Katolickim: Jeżeli będziecie profanowali Prawa Mojego Kościoła, zostaniecie ukarani.

Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Tak jak Mój Syn został ukrzyżowany, tak też ukrzyżowany będzie Jego Kościół na ziemi.

Czwartek, 02.08.2012, 22.06

Moja najdroższa córko, udręka Kościoła Mojego Syna na ziemi już się rozpoczęła.

Biczowanie, prześladowanie, właśnie się zaczyna.

Tak jak Mój Syn został ukrzyżowany, tak też ukrzyżowany będzie Jego Kościół na ziemi.

Proces ten odbywa się teraz.

Mój Syn został wysłany, aby uchronić ludzkość od ognia piekielnego.

Jego Śmierć na Krzyżu, straszna, okrutna zbrodnia, dozwolona była przeze Mnie, jako sposób zaofiarowania przyszłości Moim dzieciom.

Ciało Mojego Syna stało się Jego Kościołem na ziemi.
Jego kapłani i wyświęceni słudzy zajęli miejsce jego apostołów.

Teraz, gdy On powraca ponownie, aby wybawić ludzkość i zabrać Moje drogie dzieci, tak aby mogły wejść do Mojego Raju, historia będzie się powtarzać.

Mój Syn nauczał Prawdy i zebrał wielu ludzi, którzy podążyli za Jego naukami, którzy nie wątpili w Jego Słowo.

Potem został zdradzony przez tych w Jego szeregach, którzy byli blisko Niego i byli Mu oddani.

Jego Kościół, Kościół Katolicki, został również zdradzony wewnątrz jego własnych korytarzy.

Zostało to spowodowane przez kuszenie szatana i wielkie zło odpowiedzialne było za upadek Mojego Syna.

Upadek w Jego Kościele dzisiaj rozpoczął się już jakiś czas temu. Wielu wyznawców wiernych Świętemu Słowu ustanowionemu przeze Mnie, opuściło go, tak jak Mojego Syna.

Następnie rozpoczął się proces, w którym Mój Syn oskarżony został o herezję. Także Kościół Mojego Syna na ziemi cierpiał ten sam los.

Przez nikczemnych pośród nich, którzy popełnili ciężkie przestępstwa przeciwko ludzkości, wielu wiernych wyznawców opuściło Kościół.

Oni z kolei opuścili Mojego Syna i porzucili Jego nauki.

Udręka Kościoła Mojego Syna na ziemi sprawiła, że jego kapłani milczą, gdy chodzi o obronę Nauk Mojego Syna.

Z powodu grzechów tych, spośród nich, boją się urazić tych, którzy odrzucają Mojego Syna.

Kościół Mojego Syna spotyka obecnie największa z wszystkich prób, jakiej nie widziano od czasu ukrzyżowania Mojego Umiłowanego Syna.

Jego Kościół jest niemiłosiernie wyszydzany, nie tylko przez jego wrogów z zewnątrz, ale też przez jego wrogów wewnątrz.

Na Głowie Kościoła Mojego Syna umieszczona zostanie Cierniowa Korona i niewielu jego wyznawców pozostanie przy nim.

Podobnie jak Apostołowie Mojego Syna, z wyjątkiem Jana, opuścili Go podczas Jego procesu i egzekucji, tak też ci na wysokich pozycjach w Watykanie opuszczą Mojego Świętego Wikariusza.

On, jako Głowa Kościoła Katolickiego, zmuszony będzie pójść straszliwą drogą w niesławie, nie z własnej winy.

Podczas gdy on będzie chłostany, wyszydzany i przedstawiany jako głupiec, którym nie jest, oni dadzą upust swojej wściekłości. To, że wyleją swoją nienawiść, będzie sprzeczne z Prawdą Kościoła, Chrześcijańskiego Kościoła, założonego z powodu Ofiary Mojego Syna.

Chrześcijaństwo biczowane będzie w każdej szczelinie, w każdym narodzie, w każdym miejscu kultu, dopóki nie osłabnie z wycieńczenia.

Gdy będzie prowadzone drogą na górę Kalwarię, tak jak Mój Syn był prowadzony, zostanie związane i zabezpieczone linami, aby uniemożliwić mu uniknięcie męczarni.

Potem, gdy będzie się wspinać na wzgórze, będzie obrzucane kamieniami, opluwane i wyszydzane na całej drodze na szczyt.

Następnie zostanie przybite do Krzyża.

Niewiele sympatii okazane zostanie mu przez tych, którzy obwiniają Kościół za jego grzechy przeciwko niewinnym, kiedy będą potępiać Głowę Kościoła, Mojego Syna.

Będą Go winić za grzechy innych, spowodowane przez kuszenie szatana.

Kiedy przybiją Kościół Mojego Syna do Krzyża, wyślą setki strażników, tak samo jak sześciuset żołnierzy, którzy stali na Kalwarii, aby zapewnić, że ani jedna cząstka Ciała nie uniknie ukarania.

Ani jednemu słudze Jego Kościoła, który głosił wierność wobec Niego, nie zostanie dozwolona ucieczka.

Kiedy Kościół zostanie ukrzyżowany, zapewnią, że będzie pozbawiony wody i pokarmu, aż do jego śmiertelnego oddechu.

Nigdzie nie będzie widać żadnego z jego uczniów, tak jak było z apostołami Mojego Syna.

Będą ukrywać się z obawy przed represjami.

W chwili, która wydawać się będzie jego śmiertelnym oddechem, wszystko ucichnie do czasu, aż okrzyk tych, którzy rozprawili się z Kościołem, nie zagłuszy całego świata z ich fałszywą doktryną.

Zabrzmi donośnie głos nowej głowy kościoła, oszusta, fałszywego proroka.

Wszyscy upadną z ulgą, w dziękczynieniu dla Mnie, Najwyższego Boga. Ponieważ to będzie się wydawało przedstawiać nowy początek.

Następnie stanie się tak, że Obecność Mojego Syna nie będzie już gościła na ołtarzach wewnątrz tego kościoła, gdyż tak nie może być.

Stanie się wówczas, że Moja Ręka, chłoszcząc, opadnie w karze.

To wtedy rozpocznie się Bitwa Armagedonu.

To będzie wtedy, gdy Ja przyjdę, poprzez Mojego Syna, aby zbawić dusze.

Nie odrzucajcie tego proroctwa.

Nie ukrywajcie się za fałszywymi środkami bezpieczeństwa, ponieważ dzień ten musi nadejść.

Ukrzyżowanie Kościoła Mojego Syna musi nastąpić, ze względu na Ostateczne Przymierze.

Ale potem Chwalebne Zmartwychwstanie Kościoła, Nowa Jerozolima, otrze wszystkie łzy, wszystkie cierpienia i nastąpi Nowa Era.

Ufajcie Mojemu Synowi w każdej chwili.

Nie obawiajcie się nigdy, gdyż Ja Jestem waszym Ojcem i przyjdę odnowić ziemię, i zebrać wszystkie Moje dzieci, w tym ostatecznym cudzie przepowiedzianym w Księdze Daniela.

Dzieci, Księga Prawdy jest wam obecnie wyjawiana, jak zostało obiecane.

Nie odrzucajcie Mojej Boskiej interwencji, ponieważ Ja mówię Prawdę.

Najwyższy Bóg

Krucjata Modlitwy (71) – Modlitwa dla ocalenia nas od prześladowań

Wtorek, 31.07.2012, 20.00

„O Jezu, uratuj Boże dzieci od antychrysta.
Uchroń nas od planów kontroli ziemi.
Ocal nas Panie od prześladowań.
Obroń ciemne dusze od antychrysta, tak aby mogły być odkupione
W Twoich Oczach.
Pomóż nam w naszej słabości.
Umocnij nas w duchu, abyśmy powstali i prowadzili siebie nawzajem, gdy maszerujemy  
W Twojej armii do Bram Raju.

 
Potrzebuję Cię Drogi Jezu.
Kocham Cię Drogi Jezusa.
Wysławiam Twoją Obecność na ziemi.
Wystrzegam się ciemności.
Wielbię Cię i oddaję się w ciele i duszy,
tak abyś mógł mi wyjawić Prawdę Twojej Obecności, tak że
Zawsze, w każdej chwili, ufał będę Twojemu Miłosierdziu.
Amen.”

Pozwólcie Mi was unieść, do bezpieczeństwa, od wszelkich krzywd, daleko od antychrysta.

Wtorek, 31.07.2012, 20.00

Moja droga, umiłowana córko, wysłuchajcie Mnie teraz, ponieważ informuję was, że Mój Czas prawie nadszedł dla świata.

Wasz czas jest krótki, ponieważ dni ciemności przemijają i wyłoni się Nowy Świt, nowy początek.

Wszystkie wasze łzy strachu i niepokoju dobiegają końca i niewiele czasu pozostało do pojawienia się Chwalebnej Ery Pokoju.

Wkrótce nastąpi odnowienie Ziemskiego Królestwa i Moje Panowanie nad wszystkim Bożymi dziećmi zastąpi siedzibę szatana.

Moi wyznawcy, zniknie wasze zdezorientowanie co do autentyczności Mojego obecnego Wołania do was.

Wszystko stanie się jasne, jak krystalicznie czyste wody ze źródła Mojego Niebieskiego Ciała, gdy tryskają teraz nadal dla napojenia serc wszystkich Bożych dzieci.

Światło Prawdy rozpali świat, pomimo stale narastającej ciemności, która osiedliła się jak choroba, jątrząca się w każdym zakątku ziemi.

Wkrótce uwolni was Prawda, wyjaśni wszystkie wasze wątpliwości, wasze lęki i wyzwoli w was jasność umysłu i duszy. Następnie, wypełnieni Moim Świętym Duchem, przeżyjecie globalne nawrócenie.

Ci, których wiara jest słaba zostaną odnowieni i będzie istnieć Prawda nowej Chrześcijańskiej Armii.

Wspierać was będą nadzieja, miłość i modlitwa, gdy poprowadzę świat w kierunku Nowego Dziedzictwa, obiecanego wam tak dawno temu.

Ci z was, którzy obawiacie się Moich Orędzi, pamiętajcie tylko o tym.

Świat, który was oczekuje, jest wielkim Darem dla was i waszych rodzin. Jest Rajem, za którym powinniście tęsknić, ponieważ nie może być porównany z niczym na ziemi, którą znacie.

Jeżeli Mnie kochacie, zaufajcie Mojej Dobroci, Mojej Miłości, Mojej obietnicy doprowadzenia was do Chwalebnego Dziedzictwa, dla którego się narodziliście.

Zaniechajcie teraz wszystkich waszych obaw i strachu.

Pozwólcie Mi was unieść, do bezpieczeństwa, od wszelkich krzywd, daleko od antychrysta.

Odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (71) –  Modlitwa dla ocalenia nas od prześladowań

„O Jezu, uratuj Boże dzieci od antychrysta.
Uchroń nas od planów kontroli ziemi.
Ocal nas Panie od prześladowań.
Obroń ciemne dusze od antychrysta, tak aby mogły być odkupione
W Twoich Oczach.
Pomóż nam w naszej słabości.
Umocnij nas w duchu, abyśmy powstali i prowadzili siebie nawzajem, gdy maszerujemy  
W Twojej armii do Bram Raju.

 
Potrzebuję Cię Drogi Jezu.
Kocham Cię Drogi Jezusa.
Wysławiam Twoją Obecność na ziemi.
Wystrzegam się ciemności.
Wielbię Cię i oddaję się w ciele i duszy,
tak abyś mógł mi wyjawić Prawdę Twojej Obecności, tak że
Zawsze, w każdej chwili, ufał będę Twojemu Miłosierdziu.
Amen.”

Idźcie teraz i przygotujcie wasze dusze, tak aby pozostały silne i wierne Mi, gdy prowadzę was do Wiecznego Życia.

Wasz Jezus

Najświętsza Maria Panna: Brak głoszenia Prawdy Nauk Mojego Syna oznacza, że Bóg jest zapominany

Wtorek, 31.07.2012, 18.10

Moje dziecko, prześladowanie, które cierpisz, spowodowane jest publikacją Księgi Prawdy.

Zły umieszcza przeszkody na twojej drodze i nie powstrzyma się przed niczym, aby cię osłabić.

Ważne jest, aby ignorować ciągłe nikczemne kłamstwa, które przedstawiane są ci przez tych, którzy twierdzą, że posiadają wiedzę na temat Słowa Bożego.

Ich krytyka tych przekazów nie jest ważna. Musisz reagować tylko na Słowo Mojego Syna i nic więcej.

Musisz ufać Mojemu Synowi i zachować milczenie, kiedy ci zaślepieni kłamstwami starają się zaangażować ciebie, abyś popełniła błąd. Nie słuchaj. Nie odpowiadaj. Zamiast tego, po prostu głoś Słowo Boże.

Moje dziecko, tak wielu wyznawców Chrystusa cierpi w tym czasie. Ich głosy są tylko szeptem w świecie, który krzyczy o chwale ziemskich cudów.

Prawdziwe Słowo Boże nie jest już otwarcie głoszone, nawet przez sługi Boże w Kościele.

Zakłopotani, że będą dostrzeżeni przy otwartym głoszeniu Prawdy, wędrują, rozpaczliwie próbując znaleźć drogę wśród zamieszania spowodowanego przez sekularyzm.

Obraza spowodowana wzmiankowaniem Boga, czy Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, jest powszechna. Bardzo niewiele dusz jest na tyle odważnych, aby powstać i zadeklarować się jako żołnierze Chrystusa.

Nawet religijne dusze boją się tak uczynić z obawy przed spowodowaniem oburzenia wśród pogan.

Brak głoszenia Prawdy Nauk Mojego Syna oznacza, że Bóg jest zapominany.

Jakże płaczę, gdy widzę biedne, małe dzieci, które są zaniedbywane przez swoich opiekunów w rozwoju ich dusz.

Brakuje im pokarmu Ducha Świętego, ponieważ nie uczy się ich, jak wyznawać swą miłość do Boga. Wielu nie wierzy w Boga Ojca. To Go zasmuca.

Tobie, Moje dziecko, zostało dane trudne zadanie. Kiedy ogłaszasz światu treść tych przekazów z Nieba, atakowana jesteś z trzech źródeł.

Tych, którzy wierzą w Boga, ale którzy nie chcą słuchać Słowa Bożego, kiedy jest teraz dawane dla świata.

Tych, którzy utrzymują, że są przywódcami w Kościele Mojego Syna na ziemi, ale którzy nie chcą słuchać, bo nie akceptują proroctwa.

A następnie przez tych, którzy nie wierzą w Boga w ogóle.

Twój głos będzie głosem wołającego na puszczy, ale nie wolno ci pozwolić, aby cię to zniechęciło.

Wszystko, co musisz zrobić, to słuchać Mojego Syna we wszystkich rzeczach i pozostawić wszystko w Jego Świętych Rękach.

Z czasem oni będą słuchać. Kiedy tak uczynią, wiele dusz zwróci się do Mojego Syna z miłością i radością w swoich sercach.

Nigdy nie wolno ci wątpić lub opóźniać twojej odpowiedzi na prośbę Mojego Syna o zapewnienie, że każdemu na świecie dane będzie Słowo Boże w tym czasie.

Proszę wszystkie Boże dzieci, aby odpowiedziały na Moje wezwanie do okazania teraz wierności Świętemu Słowu Mojego Syna. On kocha wszystkie Boże dzieci i pragnie przygotować każdą duszę na Jego długo oczekiwane Powtórne Przyjście.

Nie wypierajcie się Go. Zaakceptujcie Jego Rękę Miłosierdzia, zanim będzie za późno.

Wasza kochająca Matka

Królowa Ziemi

Matka Zbawienia

Krucjata Modlitwy (70) – Modlitwa dla Duchowieństwa, aby pozostało silne i wierne Świętemu Bożemu Słowu

Poniedziałek, 30.07.2012, 01.00

„O Drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać
Rozłam w Twoim Kościele, kiedy się rozwija.
Pomóż Twoim wyświęconym sługom pozostać silnymi i wiernymi Twojemu Świętemu Słowu.
Nigdy nie pozwól ziemskim ambicjom przesłonić ich czystej miłości do Ciebie.

Udziel im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą i
Czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.
Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, które mogą być oziębłe
w ich miłości do Ciebie i rozpal ponownie ogień Ducha Świętego w ich duszach.
Pomóż im rozpoznać pokusy umieszczone przed nimi, aby ich rozproszyć.

Otwórz ich oczy, aby mogli zobaczyć Prawdę w każdej chwili.
Pobłogosław ich Drogi Jezu w tym czasie i okryj ich Twoją  
Najdroższą Krwią, aby zabezpieczyć ich od krzywdy.
Daj im siłę oparcia się pokusom szatana, gdyby mieli zostać rozproszeni urokiem odrzucenia istnienia grzechu.
Amen.”

Mój Katolicki Kościół został rozdarty na strzępy, ale dusza Mojego Kościoła nigdy nie zostanie przejęta lub pochłonięta przez szatana

Poniedziałek, 30.07.2012, 01.00

Moja droga, umiłowana córko, kiedy cierpiałem agonię w Ogrodzie, największą odrazą pokazaną Mi przez szatana, była nielojalność Katolickiego i Apostolskiego Kościoła w czasach ostatecznych.

Było to, gdy szatan, który dręczył Mnie wizjami przyszłości, pokazał Mi oziębłe sługi Kościoła w tych, waszych czasach.

Pozwolili oni, zdominowani przez ich tolerancję grzechu, aby pycha i fałszywe prawdy uczyniły ich ślepymi dla Bożej Prawdy.

Ich przywiązanie do ziemskich zajęć oznacza, że wielu z Moich wyświęconych sług nie posiada współczucia ani pokory w swych duszach, aby prowadzić Moich wyznawców ku świętości wymaganej dla ocalenia ich dusz.

Tak wielu zwróciło się przeciwko Mnie, choć mówią, że kochają Boże dzieci.

Przez promowanie tolerancji w Imię Boga, przedstawiają fałszywe doktryny, które ukrywają Prawdę.

Ci dysydenci w Moim kościele na ziemi, którzy uważają się za kreujących nowy typ naśladownictwa w imię Katolickiego Kościoła, ale którzy zaprzeczają Moim Naukom, są kuszeni przez szatana, który chce zniszczyć Mój Kościół.

On, zły, spowodował już straszny grzech, aby zdemoralizować Mój Kościół, a teraz chce wbić ostatnie gwoździe, kiedy ukrzyżuje Mój Kościół i z kolei, rzuci do Piekła te Moje wyświęcone sługi, które bezczeszczą Słowo Boże przez ułatwianie akceptacji grzechu wśród Bożych dzieci.

Ich grzech uderzania Mnie w twarz, przez afiszowanie się przede Mną plugawościami, o których twierdzą, że są akceptowalne i tolerowane przez Boga, będzie surowo ukarany.

Ośmielają się, poprzez grzech pychy i kłamstwa, wprowadzać w błąd dusze i kierować je do jaskini ciemności, bez zrozumienia, jak skazują dusze do jeziora ognia.

Wielu z Moich wyświęconych sług wprowadzonych jest w błąd i nie wie tego. Mimo to, wiele takich sług, jeśli są wobec siebie uczciwi, jest zdezorientowanych.

Następnie są tacy, którzy udają Moje wyświęcone sługi, lecz przychodzą z drugiej strony. Niewolnicy bestii, celowo przedstawiają się jako Moi namaszczeni kapłani.

Powodują u Mnie tak straszne cierpienia. Nie tylko demoralizują dusze, ale świadomie zawarli pakt z szatanem, który ich pochłonie.

Dokonują ohydnych czynów na Moich ołtarzach przed Świętą Eucharystią, ale niewielu wie, że oni popełniają takie czyny. Mimo to Ja tęsknię za ich duszami.

Mój Katolicki Kościół został rozdarty na strzępy, ale mimo to, dusza Mojego Kościoła nigdy nie zostanie przejęta lub pochłonięta przez szatana. Jednak słudzy Mojego Kościoła mogą być uwiedzeni i zniszczeni przez bestię.

Jest to czas dla Mnie, aby interweniować, aby pomóc im wznieść się ponad te straszne męczarnie.

Potrzebuję was, Moi wyznawcy, i te wyświęcone sługi pośród was, które rozumieją, co się wśród was dzieje, abyście odmawiali tę Modlitwę Krucjaty (70), Modlitwę dla Duchowieństwa, aby pozostało silne i wierne Świętemu Bożemu Słowu.

„O Drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać
Rozłam w Twoim Kościele, kiedy się rozwija.
Pomóż Twoim wyświęconym sługom pozostać silnymi i wiernymi Twojemu Świętemu Słowu.
Nigdy nie pozwól ziemskim ambicjom przesłonić ich czystej miłości do Ciebie.

Udziel im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą i
Czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.
Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, które mogą być oziębłe
w ich miłości do Ciebie i rozpal ponownie ogień Ducha Świętego w ich duszach.
Pomóż im rozpoznać pokusy umieszczone przed nimi, aby ich rozproszyć.

Otwórz ich oczy, aby mogli zobaczyć Prawdę w każdej chwili.
Pobłogosław ich Drogi Jezu w tym czasie i okryj ich Twoją  
Najdroższą Krwią, aby zabezpieczyć ich od krzywdy.
Daj im siłę oparcia się pokusom szatana, gdyby mieli zostać rozproszeni urokiem odrzucenia istnienia grzechu.
Amen.”

Moi wyświęceni słudzy są podstawą Mojego Kościoła.

Są pierwsi w szeregu, aby zmierzyć się ze strasznym atakiem szatana w tym czasie.

Pomóżcie Mi kierować nimi na drodze ratowania Reszty Mojego Kościoła, ponieważ zmierza on do rozłamu, który zostanie wkrótce wytworzony przez fałszywego proroka.

Zbierzcie się razem i módlcie się o zjednoczenie Moich wyświęconych sług, którzy są potrzebni dla utrzymania siły Mojego Kościoła w dniach, które nadchodzą.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Proszę wszystkie dzieci Boże o ofiarowanie sierpnia jako kolejnego miesiąca dla ratowania dusz

Orędzie nr 506, środa, 1 sierpnia 2012, godz. 16.45

Moje dziecko, liczne zmiany, z których wiele zostało ci objawionych w przeszłości, stają się właśnie widoczne w świecie.

Będzie miało miejsce wiele zniszczeń, niepokojów i kar, a wszystkie z nich będą następstwem grzechów, jakich dopuściła się ludzkość.

Proszę wszystkie dzieci Boże o ofiarowanie sierpnia jako kolejnego miesiąca dla ratowania dusz.

Uczynić musicie rzecz następującą: Każdego dnia bierzcie udział we Mszy Świętej i przyjmujcie Świętą Komunię.

Każdego dnia o godzinie 15 odmawiajcie Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Ci z was, którzy zdrowotnie są w stanie — powinniście raz w tygodniu pościć.

Moje dzieci będą w szoku, podczas kiedy będą rozgrywały się te wydarzenia, ale Ręki Mojego Ojca nie potrzebujecie się bać, jeżeli jesteście wierni naukom Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Proszę, miejcie w następnych miesiącach Pieczęć Boga Żywego w waszych domach pod ręką, gdyż wiele będzie się działo.

Ciało Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, które w Jego Kościele na ziemi jest obecne, zostanie zhańbione i będzie strasznie cierpiało.

Wiele planów zburzenia Kościoła Mojego Syna na ziemi jest już w toku i już wkrótce Kościół upadnie.

Inne zapowiedziane wydarzenia uwidocznią się teraz w katastrofach ekologicznych, albowiem karząca ręka Mojego Ojca spadnie na te narody, których zdrożne prawa nie będą dłużej tolerowane.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dusze, które być może ucierpią podczas tych wydarzeń.

Przeznaczcie ten miesiąc na modlitwę za wszystkie dusze, które może jeszcze zginą w wojnach, podczas trzęsień ziemi albo w czasie nadchodzącej spowiedzi — w postaci Ostrzeżenia.

Moje Serce jest ściśle złączone z wami, dzieci, i musimy razem ciężko pracować, by ratować dusze.

Podczas kiedy modlimy się za dusze, spełniamy Świętą Wolę Mojego Ojca.

Wasza Ukochana Matka

Matka Zbawienia