Matka Zbawienia: Proszę wszystkie dzieci Boże o ofiarowanie sierpnia jako kolejnego miesiąca dla ratowania dusz

Orędzie nr 506, środa, 1 sierpnia 2012, godz. 16.45

Moje dziecko, liczne zmiany, z których wiele zostało ci objawionych w przeszłości, stają się właśnie widoczne w świecie.

Będzie miało miejsce wiele zniszczeń, niepokojów i kar, a wszystkie z nich będą następstwem grzechów, jakich dopuściła się ludzkość.

Proszę wszystkie dzieci Boże o ofiarowanie sierpnia jako kolejnego miesiąca dla ratowania dusz.

Uczynić musicie rzecz następującą: Każdego dnia bierzcie udział we Mszy Świętej i przyjmujcie Świętą Komunię.

Każdego dnia o godzinie 15 odmawiajcie Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Ci z was, którzy zdrowotnie są w stanie — powinniście raz w tygodniu pościć.

Moje dzieci będą w szoku, podczas kiedy będą rozgrywały się te wydarzenia, ale Ręki Mojego Ojca nie potrzebujecie się bać, jeżeli jesteście wierni naukom Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Proszę, miejcie w następnych miesiącach Pieczęć Boga Żywego w waszych domach pod ręką, gdyż wiele będzie się działo.

Ciało Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, które w Jego Kościele na ziemi jest obecne, zostanie zhańbione i będzie strasznie cierpiało.

Wiele planów zburzenia Kościoła Mojego Syna na ziemi jest już w toku i już wkrótce Kościół upadnie.

Inne zapowiedziane wydarzenia uwidocznią się teraz w katastrofach ekologicznych, albowiem karząca ręka Mojego Ojca spadnie na te narody, których zdrożne prawa nie będą dłużej tolerowane.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dusze, które być może ucierpią podczas tych wydarzeń.

Przeznaczcie ten miesiąc na modlitwę za wszystkie dusze, które może jeszcze zginą w wojnach, podczas trzęsień ziemi albo w czasie nadchodzącej spowiedzi — w postaci Ostrzeżenia.

Moje Serce jest ściśle złączone z wami, dzieci, i musimy razem ciężko pracować, by ratować dusze.

Podczas kiedy modlimy się za dusze, spełniamy Świętą Wolę Mojego Ojca.

Wasza Ukochana Matka

Matka Zbawienia