Bóg Ojciec: Tak jak Mój Syn został ukrzyżowany, tak też ukrzyżowany będzie Jego Kościół na ziemi.

Czwartek, 02.08.2012, 22.06

Moja najdroższa córko, udręka Kościoła Mojego Syna na ziemi już się rozpoczęła.

Biczowanie, prześladowanie, właśnie się zaczyna.

Tak jak Mój Syn został ukrzyżowany, tak też ukrzyżowany będzie Jego Kościół na ziemi.

Proces ten odbywa się teraz.

Mój Syn został wysłany, aby uchronić ludzkość od ognia piekielnego.

Jego Śmierć na Krzyżu, straszna, okrutna zbrodnia, dozwolona była przeze Mnie, jako sposób zaofiarowania przyszłości Moim dzieciom.

Ciało Mojego Syna stało się Jego Kościołem na ziemi.
Jego kapłani i wyświęceni słudzy zajęli miejsce jego apostołów.

Teraz, gdy On powraca ponownie, aby wybawić ludzkość i zabrać Moje drogie dzieci, tak aby mogły wejść do Mojego Raju, historia będzie się powtarzać.

Mój Syn nauczał Prawdy i zebrał wielu ludzi, którzy podążyli za Jego naukami, którzy nie wątpili w Jego Słowo.

Potem został zdradzony przez tych w Jego szeregach, którzy byli blisko Niego i byli Mu oddani.

Jego Kościół, Kościół Katolicki, został również zdradzony wewnątrz jego własnych korytarzy.

Zostało to spowodowane przez kuszenie szatana i wielkie zło odpowiedzialne było za upadek Mojego Syna.

Upadek w Jego Kościele dzisiaj rozpoczął się już jakiś czas temu. Wielu wyznawców wiernych Świętemu Słowu ustanowionemu przeze Mnie, opuściło go, tak jak Mojego Syna.

Następnie rozpoczął się proces, w którym Mój Syn oskarżony został o herezję. Także Kościół Mojego Syna na ziemi cierpiał ten sam los.

Przez nikczemnych pośród nich, którzy popełnili ciężkie przestępstwa przeciwko ludzkości, wielu wiernych wyznawców opuściło Kościół.

Oni z kolei opuścili Mojego Syna i porzucili Jego nauki.

Udręka Kościoła Mojego Syna na ziemi sprawiła, że jego kapłani milczą, gdy chodzi o obronę Nauk Mojego Syna.

Z powodu grzechów tych, spośród nich, boją się urazić tych, którzy odrzucają Mojego Syna.

Kościół Mojego Syna spotyka obecnie największa z wszystkich prób, jakiej nie widziano od czasu ukrzyżowania Mojego Umiłowanego Syna.

Jego Kościół jest niemiłosiernie wyszydzany, nie tylko przez jego wrogów z zewnątrz, ale też przez jego wrogów wewnątrz.

Na Głowie Kościoła Mojego Syna umieszczona zostanie Cierniowa Korona i niewielu jego wyznawców pozostanie przy nim.

Podobnie jak Apostołowie Mojego Syna, z wyjątkiem Jana, opuścili Go podczas Jego procesu i egzekucji, tak też ci na wysokich pozycjach w Watykanie opuszczą Mojego Świętego Wikariusza.

On, jako Głowa Kościoła Katolickiego, zmuszony będzie pójść straszliwą drogą w niesławie, nie z własnej winy.

Podczas gdy on będzie chłostany, wyszydzany i przedstawiany jako głupiec, którym nie jest, oni dadzą upust swojej wściekłości. To, że wyleją swoją nienawiść, będzie sprzeczne z Prawdą Kościoła, Chrześcijańskiego Kościoła, założonego z powodu Ofiary Mojego Syna.

Chrześcijaństwo biczowane będzie w każdej szczelinie, w każdym narodzie, w każdym miejscu kultu, dopóki nie osłabnie z wycieńczenia.

Gdy będzie prowadzone drogą na górę Kalwarię, tak jak Mój Syn był prowadzony, zostanie związane i zabezpieczone linami, aby uniemożliwić mu uniknięcie męczarni.

Potem, gdy będzie się wspinać na wzgórze, będzie obrzucane kamieniami, opluwane i wyszydzane na całej drodze na szczyt.

Następnie zostanie przybite do Krzyża.

Niewiele sympatii okazane zostanie mu przez tych, którzy obwiniają Kościół za jego grzechy przeciwko niewinnym, kiedy będą potępiać Głowę Kościoła, Mojego Syna.

Będą Go winić za grzechy innych, spowodowane przez kuszenie szatana.

Kiedy przybiją Kościół Mojego Syna do Krzyża, wyślą setki strażników, tak samo jak sześciuset żołnierzy, którzy stali na Kalwarii, aby zapewnić, że ani jedna cząstka Ciała nie uniknie ukarania.

Ani jednemu słudze Jego Kościoła, który głosił wierność wobec Niego, nie zostanie dozwolona ucieczka.

Kiedy Kościół zostanie ukrzyżowany, zapewnią, że będzie pozbawiony wody i pokarmu, aż do jego śmiertelnego oddechu.

Nigdzie nie będzie widać żadnego z jego uczniów, tak jak było z apostołami Mojego Syna.

Będą ukrywać się z obawy przed represjami.

W chwili, która wydawać się będzie jego śmiertelnym oddechem, wszystko ucichnie do czasu, aż okrzyk tych, którzy rozprawili się z Kościołem, nie zagłuszy całego świata z ich fałszywą doktryną.

Zabrzmi donośnie głos nowej głowy kościoła, oszusta, fałszywego proroka.

Wszyscy upadną z ulgą, w dziękczynieniu dla Mnie, Najwyższego Boga. Ponieważ to będzie się wydawało przedstawiać nowy początek.

Następnie stanie się tak, że Obecność Mojego Syna nie będzie już gościła na ołtarzach wewnątrz tego kościoła, gdyż tak nie może być.

Stanie się wówczas, że Moja Ręka, chłoszcząc, opadnie w karze.

To wtedy rozpocznie się Bitwa Armagedonu.

To będzie wtedy, gdy Ja przyjdę, poprzez Mojego Syna, aby zbawić dusze.

Nie odrzucajcie tego proroctwa.

Nie ukrywajcie się za fałszywymi środkami bezpieczeństwa, ponieważ dzień ten musi nadejść.

Ukrzyżowanie Kościoła Mojego Syna musi nastąpić, ze względu na Ostateczne Przymierze.

Ale potem Chwalebne Zmartwychwstanie Kościoła, Nowa Jerozolima, otrze wszystkie łzy, wszystkie cierpienia i nastąpi Nowa Era.

Ufajcie Mojemu Synowi w każdej chwili.

Nie obawiajcie się nigdy, gdyż Ja Jestem waszym Ojcem i przyjdę odnowić ziemię, i zebrać wszystkie Moje dzieci, w tym ostatecznym cudzie przepowiedzianym w Księdze Daniela.

Dzieci, Księga Prawdy jest wam obecnie wyjawiana, jak zostało obiecane.

Nie odrzucajcie Mojej Boskiej interwencji, ponieważ Ja mówię Prawdę.

Najwyższy Bóg

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.