Do opozycjonistów w Kościele Katolickim: Jeżeli będziecie profanowali Prawa Mojego Kościoła, zostaniecie ukarani

Piątek, 03.08.2012, 16.45

Moja droga, umiłowana córko, ziemia zatrzęsie się, gdy gniew Mojego Ojca wyleje się na te narody, które postępują wbrew Prawom Mojego Ojca.

Miłosierdzie nie zostanie okazane, ponieważ Jego cierpliwość została wypróbowana do ostatecznych granic.

Ich grzechy obejmują aborcję, zabójstwa, ustawy, które próbują podważyć chrześcijaństwo, małżeństwa osób tej samej płci i wielbienie fałszywych bogów.

Następnie są ci opozycjoniści wewnątrz Mojego Kościoła, którzy grożą, że się Mnie wyprą.

Kiedy próbują zdystansować się od Mojego Kościoła oraz starają się tworzyć nowe prawa wbrew Mojej Świętej Woli, wyrzekają się Mnie.

Odrzucam ich teraz za ich niewierność. Ich próby wprowadzania praw bazujących na grzechu pychy, żądzy i światowej ambicji, nie będą tolerowane.

Czy oni myślą, że mogłoby im być dozwolone oddalanie Bożych dzieci od Mojego Kościoła na ziemi i uniknięcie Ręki Mojego Ojca?

Czy oni myślą, że są ponad Prawami Boga?

Oni nie kochają Boga, oni kochają samych siebie.

Brakująca pokora, ich publiczne odrzucenie Praw Katolickiego Kościoła, budzą we Mnie wstręt.

Ich haniebne żądania, gdy starają się zmusić Mój Kościół do przyjęcia praw, które urażają Mnie, oznaczają, że sami rzucili siebie do ciemności.

Ich zakonne śluby są nic nieznaczące.

Ich obietnica poszanowania i posłuszeństwa wobec Mojego Kościoła, została złamana.

Nie mają prawa nazywać się sługami w Moim Kościele, chyba że okażą skruchę i powrócą do Mojego Ciała, Mojego Kościoła na ziemi.

Zostaliście ostrzeżeni. Odrzucę was na pustynię.

Do opozycjonistów w Kościele Katolickim: Jeżeli będziecie profanowali Prawa Mojego Kościoła, zostaniecie ukarani.

Wasz Jezus