Faryzeusze odmówili generacjom Żydów prawa do Prawdy, kiedy celowo przekupili kłamców, aby zaprzeczyć Mojemu Zmartwychwstaniu.

Sobota, 04.08.2012, 10.35

Moja droga, umiłowana córko, ludzie muszą zrozumieć słabość człowieczej natury, zanim będą mogli powierzyć się prawdziwie w Ramiona Boga.

Wasza wiara i miłość do Mnie, waszego Zbawiciela, tych wiernych pośród was, przynosi Mi wielką radość.

Lecz kiedy mówicie, że Mnie kochacie, niesie to ze sobą wielką odpowiedzialność.

Nigdy nie zapominajcie o słabości w waszej naturze, choć nie z waszej własnej winy, ponieważ urodziliście się z grzechem pierworodnym może to spowodować, że zgrzeszycie, kiedy się najmniej tego spodziewacie.

Kiedy dusze tych, którzy mówią, że Mnie kochają osiągają etap, na którym pochłonięte są miłością do Mnie, to muszą wówczas uważać. Czasami sprawia to, że czują się podwyższone w Moich oczach, co jest prawdą, ponieważ są.

Ale potem przychodzi pokusa, aby widzieć innych w mniej niż pochlebnym świetle.

Mogą być kuszone, nie aby po prostu odczuwać współczucie dla tych nieszczęśników, którzy są w ciemności lub zdezorientowani, ale aby pogardzać nimi.

Czasami ich silna wiara i znajomość Pisma Świętego, daje im złudne poczucie bezpieczeństwa.

Uważają, że wiedzą wszystko na temat nauk Kościoła, Mojego Kościoła, Mojego Ciała na ziemi.

To jest, co przydarzyło się Faryzeuszom.

Myśleli, że wiedzą wszystko o Prawach Boga. Miłości Boga.

To, czego zrozumienia zaniechali, to było proroctwo, przepowiedziane tak wyraźnie, o przyjściu Mesjasza. Oznaczało to, że odrzucili Chrystusa, Syna Boga Żywego, gdy przybył jak było obiecane.

Okrucieństwo, które okazali Mi, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Człowieczemu, było w całkowitej sprzeczności do miłości, którą, jak twierdzili, mieli dla Boga.

Gdyby naprawdę kochali Boga, nigdy nie potraktowaliby żadnego Bożego dziecka, tak jak uczynili.

Ich umysły zostały zamknięte dla proroctw danych światu poprzez proroków, którzy głosili Prawdę.

Prawdą jest, że wszystkie proroctwa wypełnią się zgodnie z obietnicą Boga.

Oni odrzucili Mesjasza, obiecanego dla zapewnienia przyszłego Zbawienia, dla całej ludzkości.

W rezultacie, poprzez swoje kłamstwa, kiedy celowo przekupili kłamców, aby zaprzeczyć Mojemu Zmartwychwstaniu, Faryzeusze odmówili generacjom Żydów prawa do Prawdy.

Moja Śmierć na Krzyżu nie była dla nich wystarczająca. Chcieli zapewnić, że później nie będzie istniał żaden ślad o Mnie, Odkupicielu świata.

Następnie wrócili i poprowadzili Boże dzieci do fałszywej wiary, w której Prawda stała się kłamstwem.

Pamiętajcie, proroctwa od Boga są zawsze spełniane.

Moje Powtórne Przyjście ma się spełnić teraz. Tym razem przywódcy Kościołów Chrześcijańskich wypierają się Mnie, tak jak zrobili Faryzeusze.

Będą dręczyć Mnie, Moich proroków, Mój lud i każdego, kto odważy się szerzyć Prawdę Mojego Przyjścia.

Nie odrzucajcie Mnie tym razem.

Otwórzcie wasze serca.

Słuchajcie Mnie uważnie, ponieważ przygotowuję was do końcowego rozdziału w dziele Zbawienia świata.

Wasz Jezus