Dzienne archiwum: 12 sierpnia 2012

Krucjata Modlitwy (72) – Modlitwa Ucznia

Wtorek, 07.08.2012, 15.50

„Drogi Jezu, jestem gotowy do szerzenia Twojego Świętego Słowa.
Daj mi odwagę, siłę i wiedzę dla przekazywania
Prawdy, tak aby jak najwięcej dusz mogło zostać przyprowadzonych do Ciebie.
Zabierz mnie do Twojego Najświętszego Serca i okryj mnie Twoją Drogocenną Krwią,
tak abym został wypełniony łaskami, by rozprzestrzeniać nawrócenie dla Zbawienia wszystkich Bożych dzieci, w każdej części świata, bez względu na to, jakie jest ich wyznanie.
Zawsze ufam Tobie.
Twój umiłowany uczeń. Amen”

To jest Moja ostatnia misja na ziemi, gdy Święte Orędzia od Przenajświętszej Trójcy dawane są światu.

Wtorek, 07.08.2012, 15.50

Moja droga, umiłowana córko, Moja miłość do Ciebie jest tak silna, tak zażyła, choć nie wydaje ci się tak w tej chwili.

Musisz spędzać więcej czasu w Moim towarzystwie, bo tylko tak robiąc odnajdziesz spokój w tej misji.

Moje Łaski wypełnią teraz twoją duszę, tak abyś mogła informować świat o Moich przekazach, w jak najkrótszym czasie.

Jakże jestem zmęczony i samotny w Moim sercu, właśnie teraz, Moja córko.

Płaczę za tymi niewinnymi duszami, które są nieświadome Mojego Istnienia. Dobrego serca i chrześcijańskie w sposobie traktowania innych, mimo to nie wierzą w Moją Egzystencję.

Widzę każdy dzień na drodze, jaką przeżywają swoim codziennym życiem, bez wiary w istnienie Boga czy ich przyszłe życie w Nowym Raju.

Proszę, pomóżcie Mi im powiedzieć, że je kocham.

Rozprzestrzeniajcie Moje Słowo, a Ja rozpalę uczucie rozpoznania w ich duszach.

Nie ma znaczenia, jeśli odrzucą ciebie, Moja córko, czy Moich umiłowanych wyznawców, wszystko, co jest konieczne, to umożliwienie im czytania Moich Orędzi.

Ześlę Ducha Świętego, tak że iskra, choćby niewielka, rozpali płomień Mojej Miłości w ich duszach.

To jest Moja ostatnia misja na ziemi, gdy Święte Orędzia od Przenajświętszej Trójcy dawane są światu.

W tych Słowach boskiego pochodzenia obecny jest Duch Święty. Są one pokarmem dla nakarmienia waszych dusz, aby pomóc wam przygotować się do bitwy.

Słuchajcie Świętego Bożego Słowa. Weźcie go, dzielcie się nim i jednoczcie wszystkie, gotowe do walki Boże dzieci.

Przyprowadźcie do Mojego Miłosierdzia wszystkich waszych braci i siostry, a zwłaszcza tych, którzy starają się uwierzyć w Boga.

Moje Serce pulsuje Miłością do nich. Oni, każdy z nich, są Bożymi dziećmi.

Potrzebuję ich dusz, tak abym mógł zadbać o ich przyszłość, aby posiedli wieczne życie i szczęście.

Nie mogę znieść myśli o tym, co się z nimi stanie, jeśli nie będę mógł ich uratować.

Moja córko, chociaż Moje Boże Miłosierdzie pozwoli ocalić większość ludzkości, potrzebuję, abyś ty i Moi wyznawcy, Moje wyświęcone sługi i zwykli ludzie, zarzucili sieć i odnaleźli wszystkich tych biednych, nieszczęśliwych i zdezorientowanych ludzi, w potrzebie Bożej Miłości.

Rozpościerajcie sieć Mojej Miłości, jak rybak, szeroko i daleko, a szczególnie w tych miejscach, gdzie Bóg został całkowicie odrzucony, wzgardzony i znienawidzony.

Następnie idźcie i odnajdujcie drogie, młode Boże dzieci, które nie wiedzą nic o Chrześcijaństwie, mimo że żyją w tak zwanych chrześcijańskich krajach.

Dojdźcie do Rosji, Chin i krajów, w których Bóg nie jest czczony, idźcie i zdobywajcie dusze.

Nakarmcie je Moimi Orędziami. Nie ma znaczenia jak je przekazujecie, ale róbcie to w taki sposób, aby nie wydawało się pouczaniem przez was.

Zachęćcie ich przez to, co może ich zainteresować. Aby to uczynić, użyjcie każdego rodzaju współczesnej komunikacji. Potrzebuję ich szybko. Polegam na rozprzestrzenianiu Mojego Słowa przez wszystkich Moich wyznawców.

Poprowadzę was.

W swoich sercach będziecie wiedzieli, co jest do zrobienia. Poproście Mnie o pomoc tą specjalną Modlitwą Krucjaty, aby uczynić was silnymi.

Krucjata Modlitwy (72) – Modlitwa Ucznia

„Drogi Jezu, jestem gotowy do szerzenia Twojego Świętego Słowa.
Daj mi odwagę, siłę i wiedzę dla przekazywania
Prawdy, tak aby jak najwięcej dusz mogło zostać przyprowadzonych do Ciebie.
Zabierz mnie do Twojego Najświętszego Serca i okryj mnie Twoją Drogocenną Krwią,
tak abym został wypełniony łaskami, by rozprzestrzeniać nawrócenie dla Zbawienia wszystkich Bożych dzieci, w każdej części świata, bez względu na to, jakie jest ich wyznanie.
Zawsze ufam Tobie.
Twój umiłowany uczeń. Amen”

Wasz Jezus

Gdy takie dusze atakują Moje Święte Słowo, z takim jadem, jest to znak potwierdzenia szatana, że te orędzia są autentyczne.

Poniedziałek, 06.08.2012, 18.06

Moja droga, umiłowana córko, istnieje wielu Moich oddanych wyznawców, którzy organizują kampanię, aby zniszczyć tę misję.

Ci, którzy uważają, że to niechrześcijanie i ateiści będą tymi, którzy potępią Moje Słowo w tych przekazach, niech wiedzą to:

To będą ci, którzy otwarcie głoszą wiarę we Mnie, ich Jezusa, którzy urażą Mnie najbardziej.

Są zaciemniani poprzez oszustwa króla kłamstw, który wysłał wielu upadłych aniołów do takich dusz. Niezadowoleni odrzucaniem Moich Świętych Przekazów, postanowili uzyskać najwięcej wsparcia, jak tylko mogą, pośród Moich kapłanów, aby spróbować sabotować tę misję.

Takie dusze nigdy nie zatrzymują się, aby zadać sobie pytanie, dlaczego to robią. Albo dlaczego czują taką nienawiść do ciebie, Moja córko. Albo dlaczego Moje Święte Słowo niepokoi ich tak bardzo.

Gdy takie dusze atakują Moje Święte Słowo, z takim jadem, jest to znak potwierdzenia szatana, że te orędzia są autentyczne.

Bo gdy okazana jest tak silna opozycja, i gdy religijni ludzie zostają sprowokowani do ataku Boskich Przekazów, takich jak te, to wówczas możecie być pewni, że pochodzą one od Boga.

Gdy odrzucają Moje Słowo, rani Mnie to, tak że płaczę ze smutku, kiedy Mnie nie rozpoznają. Ale tak może być. Z czasem poznają Prawdę.

To, co uraża Mnie ogromnie, to gdy oni wyruszają, aby celowo odwodzić dusze od Mojego Miłosierdzia.

Jeśli będą odpowiedzialni za dusze, którym odmówione zostanie zbawienie, zostaną ukarani.

Ich kara będzie jedną z niedoli, gdy spróbują bronić swoich czynów, za choćby tylko jedną zgubioną duszę. Ich czyny mogą oznaczać, że dusza, która inaczej zostałby nawrócona, może cierpieć z powodu ostatecznej kary w ogniach Piekła.

Kiedy próbują sabotować Słowo Boże, to ich wcześniejsze dobre uczynki okażą się bezużyteczne. W jakim celu są one dobre, jeśli oni takie szlachetne uczynki neutralizują czynami nienawiści wobec Boga?

Mówię do nich. Dzień, gdy przyjdziecie odpowiadać przede Mną za takie podłe działania, będzie dla was bardzo trudny.

Będziecie musieli odpowiedzieć nie tylko za siebie, ale będziecie musieli odpowiedzieć za kłamstwa, które rozprzestrzeniacie do innych o Mnie, o Moim Świętym Słowie.

Czy to jest strach przed Moim Świętym Słowem, który prowadzi was do takiej nikczemności? Strach pochodzi od szatana. Pycha również pochodzi od szatana. Czy nie wiecie, że to dlatego, że uważacie, że jesteście tak dobrze zorientowani w Moim Piśmie Świętym, powoduje u was przekonanie, że wiecie więcej niż faktycznie jest?

Dopatrujecie się uchybień Moim Świętym Słowie, właśnie tak jak robili Faryzeusze. Czyniąc tak, mówicie, że wiecie więcej na temat Prawdy niż Bóg.

Pamiętajcie, że rozprzestrzeniając więcej kłamstw o Moim Świętym Słowie, grzeszycie przeciwko Słowu Bożemu.

Ten grzech, przeciwko prorokowi Pana, jest jednym z najbardziej niemile widzianych przez Mojego Ojca.

Wszyscy ci, którzy zgrzeszyli przeciwko prorokom Pana, zostali ukarani. Ponieważ, gdy próbują powstrzymać Słowo Boże dawane światu dla ratowania dusz, zapobiegają zbawieniu dusz.

Za to zostaną ukarani, ponieważ nic nie powstrzyma dostarczenia Słowa Bożego do Jego drogich dzieci.

Wasz Jezus