Oznajmiając, że Głos Ducha Świętego jest zły, winni jesteście bluźnierstwa ogromnego wymiaru.

Środa, 08.08.2012, 23.20

Moja droga, umiłowana córko, kiedy ludzie pytają, co Ja mam na myśli poprzez Słowo Boże – pozwól Mi to wyjaśnić.

Słowo Boże, tak jak zawarte jest w Piśmie Świętym, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, Słowo Boże, Prawda, dawana jest światu poprzez te Orędzia, dzięki Darowi Ducha Świętego.

Przekazy te prezentowane są przez Świętą Trójcę i są jedynymi w swoim rodzaju, z kiedykolwiek dostarczanych ludzkości poprzez proroka.

Powodem jest to, że jest to ostatnia Misja, końcowa forma Bożej komunikacji i interwencji okazywanej światu, ze względu na Moje Powtórne Przyjście.

Nigdy nie ingerujcie w moc Ducha Świętego, gdyż jest to bardzo poważny grzech.

Głos Ducha Świętego wylewany jest w tych orędziach, aby ocalić ludzkość od wiecznego potępienia.

Możecie odrzucać Mnie, waszego Jezusa, albo Boskie przekazy dane wam przez Moją Ukochaną Matkę, i będzie wam odpuszczone.

Ponieważ wszyscy z was mają prawo rozeznawania takich Świętych Przekazów, z powodu waszego daru wolnej woli.

Jednak, jeśli odrzucacie Ducha Świętego i publicznie bluźnicie przeciwko Niemu, jest to grzech wiekuisty i tylko cud, usankcjonowany przez Boga Ojca, może uratować waszą duszę.

Musicie zachować milczenie w razie wątpliwości dotyczących jakiejkolwiek boskiej wiadomości danej dla świata i modlić się za widzącego. Módlcie się i podążajcie za waszą wiarą, kontynuując wasz sposób oddawania czci Bogu. Jest bardzo ważne, abyście tak robili.

Oznajmiając, że Głos Ducha Świętego jest zły, winni jesteście bluźnierstwa tak ogromnego wymiaru, że jest to uznane za grzech niewybaczalny.

Musicie prosić Boga, aby przebaczył wam teraz, ponieważ gdybyście kontynuowali organizowanie celowych kampanii dla zablokowania Głosu Ducha Świętego, Głosu Świętej Trójcy, i oznajmiali, że jest on złym duchem, nie zostanie wam, ani nie będzie mogło być wybaczone, gdyż jest to grzech śmiertelny.

Wielu mających dobre chęci chrześcijan rozdziela tę pracę na części. Mówią oni, że orędzia nie są zgodne z Pismem Świętym.

Kiedy tak mówią, nie znają Prawdy, która jest zawarta w Piśmie Świętym.

Albo atakują te przekazy opierając się na pogłoskach innych, którzy twierdzą, że znają Prawdę, albo ogłaszają je nieprawdziwymi, w oparciu o ich błędną interpretację Prawdy.

Co gorsza, przekręcają prawdę i porównują te orędzia z nowymi i absurdalnymi interpretacjami Pisma Świętego.

Posłuchajcie Mnie teraz, waszego Jezusa, ponieważ Ja mówię wam to:

Podczas Mojego czasu na ziemi, arcykapłani próbowali przekręcić Prawdę Bożych Praw, w celu uzasadnienia ich odrzucenia Mnie.

Użyli kłamstw, aby powstrzymać ludzi od słuchania Mojego Głosu.

Oświadczyli, że Ja jestem kłamcą, fałszywym prorokiem i oskarżyli Mnie o herezję.

Mówili, że Ja bluźniłem przeciwko prawom Kościoła i naruszyłem szabat poprzez prowadzenie wieczerzy paschalnej innego dnia, niż ten, który oni uważali za prawidłowy.

Nie tylko źle Mnie zrozumieli, ale niesłusznie odrzucili Mnie, ponieważ nie byli przygotowani na przyjęcie Prawdziwego Mesjasza w tym czasie.

Oni nie byli gotowi.

Nigdy nie myśleli, że mogliby być świadkami przybycia Prawdziwego Mesjasza w ich życiu.

Byli tak pochłonięci swoimi ceremoniami, swoimi hierarchicznymi regulacjami – które w tym czasie wywyższyły ich przywódców i umieściły ich na cokołach, jak prawdziwych królów ich świątyń – że nie mieli miejsca w swoich sercach dla Mnie, Odkupiciela Ludzkości.

To samo wydarzy się ponownie, kiedy Ja przygotowuję świat na Moje Powtórne Przyjście.

Faryzeusze nie mogli zrozumieć znaczenia pokory.

Nie mogli zaakceptować, jak działa Bóg, tego, że On nie wywyższa potężnych lub najbardziej doświadczonych przywódców religijnych w Jego Kościele po to, aby odsłonić Swoje plany lub ostrzec Swoje dzieci.

Bóg wybierał niewykształconych, pokornych i szczodrego serca, aby dostarczyć Swoje ostrzeżenia dla ludzkości.

Podnosił słabych i uwznioślał ich, poprzez cierpienie, aby stawali się czystego serca, tak aby On mógł zarządzać komunikacją z nimi. W ten sposób jest mało prawdopodobne, aby ludzka pycha ze strony proroka ingerowała w Prawdę.

Odrzucili Jana Chrzciciela i zamordowali go. Zamordowali dawniejszych proroków. Dręczyli wybrane dusze, poprzez które przekazywał Bóg.

Czy myślicie, że w waszym dzisiejszym świecie będzie inaczej?

Czy wy, oddani Mi wyznawcy i ci, którzy uważają się za ekspertów w Moim Chrześcijańskim Kościele lub innych kościołach, które wierzą w Mojego Przedwiecznego Ojca, przyjmiecie dzisiaj Słowo Boże?

Nie. Uczynicie z prorokami, prawdziwymi prorokami, dokładnie tak, jak robione było z nimi od początku. Będziecie szkalować ich w Imię Mojego Ojca.

Ale pamiętajcie o tym. Kiedy Prawda zostanie wam ostatecznie ujawniona, nie będzie odwrotu, jeśli zostaniecie uznani winnymi grzechu wiekuistego. To jest, jeśli bluźnicie przeciwko Duchowi Świętemu.

Gdybyście bluźnili przeciwko Mnie, Jezusowi Chrystusowi, będzie wam odpuszczone.

Jeśli odrzucacie dar proroctw, także będzie wam odpuszczone.

Ale jeśli blokujecie ostateczny Plan Zbawienia poprzez otwarte wyszydzanie i poprzez gromadzenie wierzących Mojego Kościoła, aby konsekwentnie głosić, że Głos Ducha Świętego jest fałszywy i zły, będziecie cierpieć wieczne potępienie.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.