To jest Moja Księga. Moje Słowo. Moja Obietnica.

Środa, 15.08.2012, 01.00

Moja droga, umiłowana córko, porozmawiam z tobą o tym najważniejszym dniu, dniu, który wybrałem dla wydania Mojej Księgi dla świata.

Jest to dzień Wniebowzięcia Mojej Ukochanej Matki, Królowej Niebios, Królowej Ziemi, Matki Zbawienia.

To nie przypadek, że Księga Prawdy zostanie udostępniona w tym dniu, ponieważ Moja Matka jest Matką Zbawienia. Księga ma pomóc zbawić dusze całej ludzkości.

Moja Matka odgrywa ważną rolę w zbawieniu dusz.

Ona jest Współodkupicielką, Pośredniczką Łask i Orędowniczką. Oznacza to, że Moja Błogosławiona Matka została wybrana przez Boga, aby dopomóc Mnie, Jej Synowi, w ostatecznym planie zbawienia.

Jej rola w tym znaczącym okresie czasu nie jest rozumiana.

Ona urodziła Odkupiciela Ludzkości i przyniosła światu Dar Zbawienia, dzięki jej akceptacji stania się Moją Matką.

Jest teraz Matką wszystkich Bożych dzieci i dana Jej została moc zmiażdżenia szatana, kiedy Ja przygotowuję się do ocalenia rodzaju ludzkiego od jego nikczemnego planu zwiedzenia Bożych dzieci.

Księga Prawdy nie jest jedynie książką. Jest Moim Świętym Słowem, pierwszą częścią z wielu objawień dla nawrócenia świata.

Choć mogła wydawać się bardzo trudna do wydania, z tak wieloma przeszkodami umieszczonymi przed tobą, Moja córko, praca ta jest, zapewniam cię, chroniona z Nieba.

To jest Moja Księga. Moje Słowo. Moja Obietnica.

Gdy powiedziałem, że Ja przyjdę ponownie, oznaczało to Moje Powtórne Przyjście.

Tak samo, gdy przyszedłem na świat po raz pierwszy, Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, przygotowywał wcześniej Swoje dzieci poprzez proroków.

Wielu posłuchało. Wielu nie uczyniło tego.

Tak czy inaczej, świat nie zaniechał potem zrozumienia Prawdy. Wiedzieli i rozumieli znaczenie Mojej Męki na Krzyżu i wolności, jaką dała Ona światu, który otrzymał Dar wiecznego zbawienia.

To samo dzieje się teraz. Świat jest przygotowywany na Moje Powtórne Przyjście. Teraz.

Święte Boże Słowo dawane jest ludzkości, poprzez te orędzia, jak wielki Dar.

Wielu posłucha. Wielu nie uczyni tego.

Jedno jest pewne. Bardzo niewielu, nie będzie o tym wiedziało.

Przyjmą, albo nie, Moje Słowo, gdy jest im teraz dawane.

Ja wypełniłem obietnicę Mojego Ojca.

Mój Ojciec obiecał światu, że w tym czasie dana mu będzie Księga Prawdy.

Wielu pojmie Prawdę i zaakceptuje ją. Dla innych Prawda będzie miała zbyt gorzki smak i uznają ją za kłamstwa.

Niech wiedzą, że Przymierze zostanie wypełnione, tak jak spełnią się te proroctwa.

Żaden człowiek, bez wzglądu na to, jak argumentuje przeciwko Mojemu Świętemu Słowu, nie zapobiegnie, aby Prawda została światu ujawniona.

Proroctwa zawarte w Księdze Objawienia rozwijają się przed waszymi oczami.

Żaden człowiek nie rozumie pełnego sensu Księgi Objawienia, ponieważ jej treści nie zostały wyraźnie światu ujawnione, gdyż były one jedynie wskazówkami.

Teraz niewielu zaakceptuje, że Ja, Baranek Boży, przyszedłem jak obiecane, aby otworzyć Pieczęcie.

Dlaczego?

Jeśli wierzycie we Mnie, w te przekazy, dlaczego odrzucacie Prawdę, kiedy jest wam dawana?

Zaniechanie zaakceptowania dawanej wam Prawdy o fałszywym proroku, antychryście i innych proroctw, oznaczać będzie, że nie pozwolicie Mi instruować was dla ocalenia dusz.

Tylko podążając za Prawdą możecie być bezpieczni.

Pamiętajcie, że tylko Prawda uwolni was od kłamstw, którymi szatan atakuje ludzkość.

Musicie nieustannie wzywać Mojej Matki, aby pomogła przyprowadzić was do Mnie, tak abyście zostali ochronieni od kłamstw, których szatan użyje dla blokowania was od Prawdy Moich końcowych Świętych Słów dawanych światu przed Moim Powtórnym Przyjściem.

Idźcie w pokoju i miłości. W tym czasie jednoczę was wszystkich pod ochroną Mojej Drogocennej Krwi.

Raduję się waszą odpowiedzią, Moi umiłowani uczniowie, i polegam na waszej wierze, dla pomocy Mi w tej specjalnej Misji.

Wasz Jezus