Podziękujcie Mojemu Ojcu za Dar Jego Łaski, wybawiający was od ognia piekielnego

Orędzie 528, piątek, 24 sierpnia 2012, godz. 03.15

Moja wielce umiłowana córko, pragnę poprosić Moich uczniów, aby od teraz, codziennie, zaczęli już odmawiać owe Litanie Mój Jezus dla Ludzkości.

Litanie te przyniosą wielkie Łaski i ocalą tych wszystkich, o których będziecie prosić w waszych specjalnych intencjach dla zbawienia dusz.

Ta druga już litania oddaje cześć Mojemu Przedwiecznemu Ojcu, który kocha każde ze Swych umiłowanych dzieci.

Kładąc głowę na Jego piersi i każdego dnia trzymając Go w moich ramionach, ofiaruję Mu moje pocieszenie, kiedy On tak się martwi się o te biedne dusze, które są dla Niego zgubione.

Przyjdźcie do Niego, Moi umiłowani uczniowie, i — dając Mu odpowiedź na Jego wezwanie — podziękujcie Mojemu Ojcu za Dar Jego Łaski, wybawiający was od ognia piekielnego.

Jezus dla Ludzkości — Litania Modlitwy 2

O Łaskę Wybawienia

O Najwyższy Ojcze Niebieski,
kocham Cię.
Oddaję Ci cześć.
Panie, zmiłuj się.
Panie, przebacz nam nasze winy.
Uwielbiam Cię.
Wychwalam Cię.
Dziękuję Ci za wszystkie
Twoje specjalne Łaski.
Błagam Cię o Łaskę Wybawienia
od ognia piekielnego
dla tych, których kocham.
(Proszę tu wymienić wszystkich,
którzy są na waszej liście.)

Ofiaruję Ci Moją wierność już na zawsze.
Tobie, o Najwyższy Ojcze Niebieski,
Stwórco wszystkiego,
Stwórco Wszechświata,
Stwórco ludzkości.
Ty jesteś początkiem wszystkiego,
co istnieje.
Ty jesteś źródłem Miłości,
Ty jesteś samą Miłością.

Kocham Cię.
Oddaję Ci cześć.
Padam przed Tobą.
Błagam Cię o Miłosierdzie
dla wszystkich tych dusz,
które Cię nie znają,
które nie oddają Ci czci,
które odrzucają Twą Miłosierną Dłoń.
Powierzam się Tobie
z moim umysłem, ciałem i duszą,
abyś ujął je w Swoje Dłonie i ocalił od złego.
Błagam Cię, abyś otworzył Bramę Raju,
tak aby wszystkie Twoje dzieci
mogły nareszcie się zjednoczyć
i objąć dziedzictwo,
które Ty przygotowałeś dla nas wszystkich.

Amen.

Pragnę, abyście wszyscy wiedzieli:

Miłość Mojego Przedwiecznego Ojca, którą On posiada dla każdego ze Swoich dzieci, stoi poza zdolnością waszego pojmowania.

Jest ona setki razy, i jeszcze ponad to, silniejsza niż ta, którą na ziemi rodzice noszą w sercu dla swojego dziecka.

Miłość, którą Mój Ojciec ma dla Swoich dzieci jest tak silna, że dokonał On wielu ofiar, których nie jesteście świadomi.

Jego Ręka powstrzymała się już od zadania wielu kar, które były przez Niego zaplanowane, aby ukarać Swoje dzieci.

Jego cierpliwość została wypróbowana ponad wszelkie granice.

Zniewagi, które zostały w Niego rzucone — puścił mimo uszu.

Zamiast tego chce On przygarnąć wszystkie Swoje dzieci z powrotem do Siebie, ale nie napędzając im stracha, tylko dzięki ofierze miłości tych z Jego dzieci, które Go najbardziej kochają.

On polega na tych z was, którzy mają dla Niego i dla Mnie, Jego Syna, głęboką i niewzruszoną miłość, i pomogą Mu zgromadzić Jego zbłąkane dzieci, tak aby mógł je przygarnąć z powrotem do Siebie.

Przyprowadźcie wszystkie dusze bliskie waszemu sercu i umieśćcie je przed Tronem Mojego Ojca, a On w Swoim Miłosierdziu przyzna wam największy Dar, jaki tylko istnieje:

On udzieli im zbawienia.

Zanieście imiona tych ciemnych dusz, włączając w to i te, których osobiście nie znacie, i błagajcie dla nich o miłosierdzie.

Mój Ojciec oczekuje z miłością w Swoim Sercu na waszą wielkoduszną odpowiedź.

Przybywajcie. I się nie wahajcie, gdyż jest to najzwyklejszy? Dar tego rodzaju pochodzący z Niebios.

Doprawdy — wy, dzieci tego pokolenia, jesteście pobłogosławione.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Przyjmijcie Dar Łaski, dzieci, jakim jest wybawienie od piekła. Ceńcie go sobie bardzo, bo jest to rzadki Dar Niebios

Orędzie 529, sobota, 25 sierpnia 2012, godz. 12.00

Moje dziecko, Niebo się raduje. Chóry Aniołów wyśpiewują w najwyższej tonacji hymny uwielbienia dla Mojego Ojca.

Jego Chwalebne Miłosierdzie, którego On udzielił przez tę specjalną Łaskę Wybawienia dusz od piekła, jest przyjmowane w Niebie z wielką miłością i radością przez wszystkich aniołów i świętych.

Moje dzieci jak na razie nie pojęły wielkiego znaczenia tego Daru Miłosierdzia Ojca, Boga Najwyższego.

Wy, Moje dzieci, posiadacie teraz władzę, by ocalić te inne, zagubione dusze.

Oznacza to, że siła zła może zostać pokonana w taki sposób, w jaki nie było to dotąd w ogóle możliwe.

Kłamstwa, oszustwo i nienawiść, które diabeł sieje w umysłach Bożych dzieci, mogą stać się bezużyteczne, jeżeli modlitwy ofiarowane przez tych, którzy kochają Mojego Syna, zostaną zaprezentowane przed Tronem Mojego Ojca.

Przyjmijcie ten Dar Łaski, dzieci, jakim jest wybawienie od piekła.

Ceńcie go sobie bardzo, bo jest to rzadki dar z Niebios.

Jest on dla was dowodem Miłości waszego Ojca dla każdego z Jego ukochanych dzieci.

Jest to jeden z wielkich cudów, jakim zostają obdarowane wszystkie Boże dzieci, żyjące u końca czasów.

Dziękuję za odpowiedź na Moje wezwanie.

Maryja, Królowa Nieba

Matka Zbawienia