Najświętsza Maria Panna: Kiedy czekałam z apostołami w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego, przygotowanie zajęło dziesięć dni.

Środa, 22.08.2012, 21.18

Moje dziecko, pustynia, na której w dzisiejszym świecie znajdują się Moje dzieci powstaje dlatego, że nie wiedzą one, jak otrzymać Dar Ducha Świętego.

Tak, jak was uczyłam, aby otrzymać Dar, potrzeba dużo czasu.

Składa się na to bardzo wytrwała podróż, zanim którekolwiek z Bożych dzieci może stać się godne, aby otrzymać ten szczególny Dar.

Kiedy czekałam z apostołami w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego, przygotowanie zajęło dziesięć dni.

Mimo, że tym religijnym, pobożnym i wiernym sługom Mojego ukochanego Syna Dar ten był obiecany, nie byli oni w pełni przygotowani duchowo, aby ów Dar otrzymać.

Ja, ich ukochana Matka, miałam im pomóc w przygotowaniu ich dusz.

Oznaczało to uczenie ich znaczenia pełnego poddania ich wolnej woli. Aby stali się godni, musieli zrozumieć głębię pokory, której musieli się poddać, zanim byli gotowi.

Niektórzy z nich myśleli, że od Mojego Syna nauczyli się wszystkiego.

Jednak było to oznaką pychy, a jeśli istnieje w was pycha, nie możecie otrzymać Świętego Daru Ducha Świętego.

Aby otrzymać Dar Ducha Świętego, musicie stać się małymi przed Moim Synem, tak jak małe dziecko.

Nie może być miejsca na pychę i arogancję. Jednak dzisiaj ludzie, którzy twierdzą, że mówią z upoważnienia o sposobie, w jaki przemawia Mój Syn, wpadają w pułapkę.

Gdy twierdzą, że posiadają wiedzę o sprawach duchowych, mówią z arogancją, która nie odzwierciedla łask danych tym, którzy naprawdę posiadają ten wielki Dar z Nieba.

Ci, którzy zostali obdarzeni Darem Ducha Świętego, są posłuszni życzeniom Mojego Syna.

Nie są chełpliwi.

Nie są agresywni.

Nie krytykują innych, wykorzystując w tym celu Imię Mojego Syna.

Nie wyśmiewają się z innych, gdy głoszą ich interpretację Jego Świętego Słowa.

Nie propagują nienawiści.

Kiedy uczniowie Mojego Syna byli przeze Mnie przygotowywani, miało miejsce wiele dyskusji.

Minęło trochę czasu, zanim ostatecznie zaakceptowali, co było od nich oczekiwane.

Tylko wtedy, gdy zrozumieli, że jedynie pokora duszy może pozwolić wejść Duchowi Świętemu, zostali ostatecznie przygotowani.

Wzywam wszystkie Boże dzieci, zwłaszcza tych, którzy wierzą w Mojego Syna, aby prosili Mnie, ich Matkę, pozwalając Mi na przygotowanie ich do tego wielkiego Daru.

Moje dziecko, zajęło mi cały rok, aby przygotować ciebie i nie było to łatwe. Czy pamiętasz, jak ciężko ci było odmawiać Mój Święty Różaniec? Jak trudne było dla ciebie, aby poddać swoją wolę i udowodnić swoją pokorę?

Teraz, ponieważ otrzymałaś ten Dar, nie oznacza to, że możesz uważać to za rzecz oczywistą.

Musisz nadal modlić się, pozostać pokornego serca i szukać przebaczenia każdego dnia. Gdyż, tak jak jest on dany, tak również może zostać zabrany.

Proszę wszystkich stosujących się do tych orędzi, aby modlili się o Dar Ducha Świętego.

Nie wystarczy pomodlić się tylko jeden raz i mówić, że otrzymaliście rozeznanie, o które prosiliście, a następnie rzucać oszczerstwa na te boskie przekazy. Jeśli tak robicie, to Dar ten nie został wam dany.

Proszę, wołajcie do Mnie, waszej Najświętszej Matki, aby pomóc wam przygotować się poprzez tę Modlitwę Krucjaty.

Krucjata Modlitwy (74) – O Dar Rozeznania

 „O, Matko Boża, pomóż mi przygotować moją duszę
na Dar Ducha Świętego.
Weź mnie jak dziecko za rękę i prowadź mnie na drodze
Ku Darowi Rozeznania przez moc Ducha Świętego.
Otwórz moje serce i naucz mnie poddania się
ciałem, umysłem i duszą.
 
Uwolnij mnie od grzechu pychy i módl się, abym uzyskał przebaczenie
za wszystkie przeszłe grzechy, aby moja dusza została oczyszczona, a ja uzdrowiony,
tak abym mógł otrzymać Dar Ducha Świętego.
Dziękuję Ci Matko Zbawienia za Twoje wstawiennictwo i oczekuję
z miłością w moim sercu na ten Dar, którego pragnę z radością. Amen.”

Pamiętajcie dzieci, przychodźcie do Mnie, waszej Matki, abym pomogła wam otworzyć wasze dusze dla otrzymania tego wspaniałego Daru.

Kiedy otrzymacie ten Dar, Ja zaprowadzę was przed Mojego Syna.

Ponieważ tylko wtedy będziecie naprawdę gotowi na kolejny stopień, na schodach do duchowej doskonałości.

Matka Zbawienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.