Najświętsza Maria Panna: Nawrócenie może osłabić wpływ antychrysta.

Czwartek, 23.08.2012, 12.40

Moje dziecko, niech wszystkie Boże dzieci wiedzą, że im większy będzie w tym czasie sprzeciw wobec Świętego Słowa Mojego Syna, tym więcej łask zostanie wylanych na uczniów Mojego Umiłowanego Syna.

Wszystkie przepowiedziane proroctwa mogą zostać złagodzone na wiele sposobów, jeśli wszystkie Boże dzieci przyjmą łaskę nawrócenia.

Nawrócenie może osłabić wpływ antychrysta. Wasze codzienne modlitwy, w tym odmawianie Modlitw Krucjaty, pomogą to sprawić.

Proszę was o modlitwę za dusze tych, którzy sprzeciwiają się misji Mojego Syna na ziemi.

Ta walka o dusze jest intensywna i musicie wznieść się ponad udrękę i biczowanie, prosząc Mnie o modlitwę za biedne, zwiedzione dusze, które wierzą, że mówią w Imię Mojego Syna, lecz które zamiast tego, są oszukiwane przez złego.

Mój Syn nigdy nie podda się w Swoim poszukiwaniu dusz, zwłaszcza tych, którzy Go odrzucają, wyszydzają Jego Święte Słowo, oraz dusz poczerniałych od grzechu.

Dzieci, musicie pozostać silne, wszystkie z was, i trwać niewzruszenie w waszym postanowieniu dla Świętej Woli Mojego Syna.

To nie będzie łatwe, ale osiągnięcie wstępu do Nowego Raju nie jest łatwe.

Wymaga to dużo cierpliwości, dużo modlitw, dużo wzajemnej miłości i zdolności do przebaczenia wszystkim, którzy powodują wasze zmartwienia, i którzy profanują Słowo Mojego Syna.

Dziękuję wam za odpowiedź na Moje wezwanie.

Matka Zbawienia