Dobro przeciwko złu, to walka między Bogiem, Moim Przedwiecznym Ojcem a szatanem. To jest takie proste.

Środa, 29.08.2012, 23.00

Moja droga, umiłowana córko, bitwa rozpoczyna się teraz.

Za każde bolesne prawo, uchwalone przez narody, które sprzeciwiają się Bożym Prawom, będą je chłostać siły kary zesłane na nie Ręką Mojego Ojca.

Każde złe przestępstwo, dokonywane na przekór Bożym Prawom, zostanie ukarane i narody będą cierpieć za swoje grzechy.

Tak jak wielkie jest Boże Miłosierdzie i obejmie możliwie najszerszy obszar w celu ratowania dusz, tak też uwolniona będzie kara Boga, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się zła.

Dobro przeciwko złu, to walka między Bogiem, Moim Przedwiecznym Ojcem a szatanem. To jest takie proste.

Tym, którzy postępują według Bożych Praw, zostanie to uwzględnione.

Ci, za których oni się modlą i ofiarują osobiste poświęcenie na przebłaganie za ich grzechy, będą potraktowani łagodnie.

Ci, którzy odrzucają podążanie za Bogiem, pomimo poznania Prawdy, i którzy zakażają inne dusze przez nikczemne prawa wprowadzane między ich narodami, zostaną ukarani.

Nastąpi wiele burz, powodzi i trzęsień ziemi.

Ponieważ każda zniewaga wobec Boga spotka się z silnym oporem, z czasem oczyszczanie będzie mogło być i będzie wypełnione.

Nigdy nie zapominajcie, że miłość do Boga musi pochodzić z serca.

Jeśli wyprzecie się Bożego Słowa, to będziecie przez to cierpieć.

Miłość do Boga musi być czysta. Bojaźń wobec Boga jest naturalną częścią bliskości majestatu Stwórcy wszystkich rzeczy i jest częścią tej miłości.

Szacunek dla Bożych Praw musi być okazany.

Kiedy brak jest tego szacunku i kiedy człowiek lekceważy Boże Prawa, przez co szkodzi ludzkości, gniew Mojego Ojca zostanie uwolniony.

Wasz Jezus