Nikt nie zna Prawdy o rzeczywistej treści Księgi Objawienia. Zna ją tylko Bóg.

Piątek, 31.08.2012, 23.20

Moja droga, ukochana córka, jesteście na skraju eksplozji, w której zobaczycie Moje Miłosierdzie wylewające się na całym świecie w wydarzeniu, które zmieni oblicze ziemi.

Ta misja była szybka.

Zostaliście wezwani nagle i z pośpiechem, ponieważ wyruszyłem, aby zapewnić, że światu zostanie dana Prawda.

Tak mało ludzi rozumie, że jest to sposób w jaki Bóg powołuje proroków, nieoczekiwanie, nie pozostawiając czasu na przygotowanie się ze strony proroka.

Oznacza to, że słowa płyną bez wahania.

Żaden człowiek nie ma możliwość pisania Orędzi takich jak te. Mówienie, że tak jest, jest zniewagą wobec Mojego Ojca i Ducha Świętego.

Żaden człowiek nie mógłby, poprzez ludzkie słowa, zapalić Płomienia Miłości Boga w duszach Jego dzieci, tak jak mogą te Przekazy.

Tylko Bóg może spowodować taki rezultat.

Nikt nie zna Prawdy o rzeczywistej treści Księgi Objawienia. Zna ją tylko Bóg.

Tylko Ja, Baranek Boży, mam upoważnienie do ujawnienia, co ona zawiera. Robię to teraz poprzez Mojego Posłańca, Marię Bożego Miłosierdzia, która przekazuje Moje Słowa, a nie jej, do niedowierzającego świata.

Uważajcie na Moje Słowo teraz, gdyż jest wam ono dawane, aby was ocalić. Aby was ostrzec. Aby was przygotować. I aby was oczyścić.

Bądźcie gotowi, gdy nadejdzie czas.

Przychodzę, poprzez Orędzia, aby was przygotować. Nie znacie dnia ani godziny, więc w związku z tym musicie przygotować swoją duszę, jak gdyby czas Mojego przybycia miał nastąpić w następnym dniu.

Bądźcie zawsze gotowi. Proszę, zachowajcie jasny i otwarty umysł czytając Moje Przekazy po raz pierwszy, ponieważ będzie to prawdopodobnie jedyny moment, kiedy doświadczycie Mojego Głosu z Nieba, aż do dnia przybycia, którego wszyscy oczekiwaliście.

Błogosławię was wszystkich.

Zapraszam was, abyście przyszli do Mnie.

Kiedy proszę was o modlitwę, po prostu proszę, abyście zwierzyli się Mnie swoimi własnymi, zwykłymi słowami.

Na wasz własny sposób. Swoimi prywatnymi myślami. Ja słyszę wszystko. Widzę wszystko. Czuję to, co wy czujecie. Jestem z każdym z was, stoję obok was, czekając właśnie na dzień, kiedy w końcu ulegniecie Mojemu Wezwaniu.

Nie macie się czego ode Mnie obawiać, gdyż Moja Miłość do was pokona każdą ciemność, która utrzymuje was daleko ode Mnie.

Zwróćcie się do Mnie, a Ja wyleję nad wami Moje Światło.

Gdyż Ja dam wam pokój, którego pragniecie. Ja czekam. Jestem cierpliwy.

Przyjdźcie do Mnie, kiedy będziecie gotowi.

Kocham was. Błogosławię was.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus