Moje Słowo jest po cichu rozumiane przez Moje czołowe sługi

Czwartek, 06.09.2012, 18.30

Moja droga, umiłowana córko, Mój Kościół na Ziemi uznaje w końcu, że Ja teraz przekazuję dla świata poprzez ciebie, siódmego posłańca.

Moje Słowo jest po cichu rozumiane przez Moje czołowe sługi, którzy jednak nie będą publicznie głosić, że Słowa te pochodzą z Moich Świętych Ust.

Oni wiedzą, że one pochodzą ode Mnie, a Ja dotknąłem ich serc i uniosłem ich dusze, tak że teraz będą podążać za Moim przewodnictwem.

Tak wiele Moich wyświęconych sług szukało teraz Mojego Słowa do ludzkości, w tym czasie.

Potrzebują obecnie Moich specjalnych łask, gdyż bez nich nie byliby w stanie prowadzić Mojego stada z prawdziwym zaufaniem.

Mój Święty Duch wylewany jest na Moje miejscowe, wyświęcone sługi, tak że znajdą siłę, aby prowadzić Mój Kościół przez gęstą, kolczastą dżunglę, która znajduje się przed nami.

Moje ukochane Duchowieństwo, nie bójcie się nigdy, gdyż Ja was nigdy nie opuszczę.

Będziecie odczuwać Moją Obecność w czasach, które nadejdą, kiedy Moje Ciało, Mój Kościół, będą prześladowane.

Ta Święta Obecność będzie waszą ostoją, kiedy potrzebować będziecie całej Mojej pomocy, aby wspierać was w prowadzeniu Bożych dzieci do ich prawowitego dziedzictwa.

Ja akceptuję to, że wielu z was nie będzie mówić otwarcie. Rozumiem, jak trudne będzie dla was, aby otwarcie głosić Moje Słowo dawane wam poprzez Mojego proroka czasów ostatecznych. Ale wiedzcie o tym:

Macie obowiązek wobec Bożych dzieci, aby prowadzić je i kierować do Prawdy.

Nigdy nie wolno wam akceptować kłamstw w miejsce Prawdy.

Wiecie, że Prawda Moich Nauk wykuta jest w kamieniu.

Moje Nauki nie zmieniają i nigdy się nie zmienią.

Moje Nowe Objawienia, które zawarte są w Pieczęciach w Księdze Apokalipsy, wkrótce zostaną wam ujawnione.

Zaufajcie Mi.

Zaakceptujcie, że obecnie Ja rozmawiam z wami, ponieważ nigdy nie opuściłbym was w tym czasie.

Moim obowiązkiem wobec Mojego Ojca jest, aby zapewnić, że świat będzie odpowiednio przygotowany na Mój Powrót dla ocalenia każdego Bożego dziecka.

Wasz Jezus