Dzienne archiwum: 18 września 2012

Globalna nienawiść wybucha w tym czasie między narodami, a wszystko w Imię Boga

Niedziela, 16.09.2012, 13.45

Moja droga, umiłowana córko, globalna nienawiść wybucha w tym czasie między narodami, a wszystko w Imię Boga.

Jak mało ludzkość zna Boże drogi, które są tak bardzo odległe od nienawiści.

Nienawiść nie może pochodzić od Boga. Nienawiść wykorzystywana jest przez szatana do obrażania Bożego Słowa.

Szatan wykorzystuje religię jako sposób akceptowania nienawiści.

Nienawiść przybiera wiele form i jest obecna na różne sposoby przebiegle wymyślone przez szatana i umieszczone w umysłach ludzi.

Nienawiść może być wykorzystana, aby przekonać innych do akceptacji kłamstwa o innej osobie w celu pobudzenia do nienawiści i wzrostu napięcia.

Nienawiść może być wykorzystana do stworzenia religijnego podziału i rozpalenia przemocy przez bluźnienie przeciwko Bożemu Słowu.

Kiedy ludzkość wykorzystuje nienawiść dla uzasadnienia swojej wiary w Boga, to grzeszy przeciwko Bogu w najgorszy sposób.

Nienawidzić drugiego człowieka w Imię Boga jest sprzecznością, ponieważ jedynie miłość może pochodzić od Boga.

Nienawiść pochodzi tylko od szatana.

Wybór jest prosty. Możecie wybrać Boga i żyć waszym życiem zgodnie z Jego Prawami albo wybrać szatana i kłamstwa, których on używa dla zniszczenia ludzkości i kradzieży dusz.

Wasz Jezus

 

Dar od Mojego Przedwiecznego Ojca jest po to, aby dać każdemu Jego dziecku najdoskonalsze życie w idealnym świecie

Czwartek, 13.09.2012, 10.45

Moja droga, umiłowana córko, ze względu na modlitwy innych pokonany został kamień milowy w Mojej Misji szybkiego rozprzestrzeniania Mojego Świętego Słowa.

Modlitwy te, odmawiane pilnie przez Moich drogich i bardzo ukochanych wyznawców są tak potężne, ponieważ odmawiane są z serca.

Przyznaję wspaniałe Łaski wszystkim Moim uczniom, aby umożliwić im posuwanie się naprzód i pokonywanie wszelkich przeszkód, z którymi mogą zostać skonfrontowani w ich dążeniu do ratowania dusz poprzez tę Misję.

Moi drodzy, umiłowani uczniowie wiedzcie, że aniołowie w Niebie prowadzą was, chronią was i kierują do Mojego celu, a celem tym jest nawrócenie świata.

Wielu z was, dla których Moje Orędzia są nowe, będzie się zastanawiać, czy Słowa te są tylko dla prowadzenia, czy też dla nawracania ludzi.

Dawane są one w obydwu celach, ale co jest ważniejsze, aby ocalić wszystkich, tak żeby każdy mógł żyć w Nowej Erze Pokoju na świecie. Ponieważ to jest Moja obietnica. To jest wspaniały Dar.

Dar od Mojego Przedwiecznego Ojca jest po to, aby dać każdemu Jego dziecku najdoskonalsze życie w idealnym świecie, w taki sposób, jak miało być od początku.

Nic nie może zapobiec, ani nie zapobiegnie rozwinięciu się tego Nowego Raju na ziemi.

Powstanie on z szarego, ponurego świata, w którym żyjecie, skalanego przez zepsucie wytworzone przez szatana. Jest taka zgnilizna w tej zarazie, że wiele osób nie zna Prawdy.

Nie znają różnicy pomiędzy dobrem i złem. Wielu myli je nawzajem.

Kiedy ludzie akceptują zło jako część ich życia i usprawiedliwiają jego obecność, zaprzeczają Słowu Bożemu. Jednak jedynie poprzez przyjęcie Prawdy Słowa Bożego może zostać wypełnione Przymierze, ostateczne Przymierze.

Plan ostatecznego zbawienia ludzkości postępuje, ale minie jeszcze trochę czasu, zanim będę mógł ocalić wszystkie te dusze, które nadal pozostają poza Moim zasięgiem.

Tylko Prawda otworzy ich oczy.

Tylko Prawda, jeśli zostanie przez nich przyjęta, uwolni ich, tak aby mogli wejść do bram Nowego Raju.

Wasz Jezus