Ostrzeżenie dla tych elitarnych światowych grup, które poprzez swój silny sojusz zamierzają kontrolować wszystkie narody

Niedziela, 16.09.2012, 22.50

Moja droga, umiłowana córko, to jest ostrzeżenie dla tych elitarnych światowych grup, które poprzez swój silny sojusz zamierzają kontrolować wszystkie narody.

Wy, których bogiem jest szatan, wiedzcie, że wasze dusze są zaciemnione chmurą zła, którym zostaliście zaatakowani przez złego.

Jesteście w wielkim niebezpieczeństwie, a jednak wybieracie kult szatana, który chce ukraść wasze dusze i dręczyć was przez wieczność.

Wasze plany rozkazywania, rządzenia, kontrolowania i organizowania ludobójstwa Bożych dzieci nie tylko będą udaremnione przez Rękę Mojego Ojca, ale zło to obróci się przeciwko wam.

Zostaniecie surowo ukarani za waszą nikczemność.

Grzechy, których jesteście winni, są dla Mnie odrażające, a wasza nienawiść i pogarda dla tych ludzi, którym jak twierdzicie służycie waszymi rządami, zniszczy was na wieczność.

Ten krótki okres, którym będziecie się cieszyć, gdy przejmiecie stery władzy nad narodami i wprowadzicie reżim nikczemnej dyktatury, przyniesie wam wieczne życie w Piekle.

Zostanie wam danych wiele szans na odwrócenie się od złej grupy elitarnych sił. Ale uważajcie, ponieważ dana wam będzie jedynie pewna ilość czasu.

Nigdy nie lekceważcie Potęgi Boga. Nie lekceważcie Jego Gniewu. Bo chociaż On, Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec jest Bogiem Wielkiego Miłosierdzia, jest również Tym, kogo należy się obawiać.

Jego moc jest wszechmogąca. Jego władza nad szatanem wkrótce osiągnie szczyt i On przepędzi bestię oraz jej kohorty do jezior ognia.

Wy również zostaniecie wrzuceni do piekła, jeśli będziecie kontynuować niszczenie Bożego Stworzenia, Bożych dzieci.

Mój Ojciec nigdy nie wybaczy wam, jeśli przekroczycie granice Jego Wielkiego Miłosierdzia.

W dniu, kiedy Ja przyjdę, aby sądzić, zadrżycie z najgłębszego strachu, nieznanego ludzkości.

W dniu tym przyznana wam będzie kara taka, jaki był sposób, w który traktowaliście waszych braci i siostry, Boże dzieci.

Bądźcie ostrzeżeni. Ponieważ Gniewu Boga należy się obawiać.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.