Protestancki naród, Wielka Brytania, wkrótce nawróci się na Moje Drogi

Załaduj kopię Protestancki naród, Wielka Brytania, wkrótce nawróci się na Moje Drogi:

Poniedziałek, 17.09.2012, 21.15

Moja droga, umiłowana córko, pragnę ujawnić wam cud, który zaplanowałem.

Protestancki naród, Wielka Brytania, wkrótce nawróci się na Moje Drogi, Moje Nauki i Prawdę.

Tak długo ten chrześcijański kraj dostosowywał i poprawiał Boże Prawa dla zaspokojenia swoich butnych metod.

Niegdyś wielki chrześcijański kraj,  przez wieki grzeszyli przeciwko Prawom Boga i przekonywali siebie, że podążali za prawami ustanowionymi przez Mój Kościół na ziemi.

Modlitwy wierzących pośród nich oraz miłość i wierność okazywana w obliczu przeciwności przez przywódców chrześcijańskich w Wielkiej Brytanii, przyniosły ich bliżej do Mojego Najświętszego Serca.

Kraj ten zostanie nawrócony, a Prawda ocali miliony.

Antychryst i wielu jego zwolenników wywarło wpływ na wielu u władzy w tym kraju, ale nie uda im się ukraść Bożych dzieci.

Moi wyznawcy zjednoczą się we wszystkich kościołach w całej Wielkiej Brytanii, a Ja obejmę ich Moimi Świętymi Ramionami.

Staną się potężną siłą w Mojej armii, a plan ich zjednoczenia już się rozpoczął.

Oto specjalna Modlitwa Krucjaty dla Bożych dzieci w Wielkiej Brytanii.

Krucjata Modlitwy (77) – Za Wielką Brytanię

„O Najwyższy Niebieski Ojcze, Boże, Stwórco człowieka, proszę wysłuchaj mojej modlitwy.
Błagam Cię, uratuj Wielką Brytanię ze szponów zła i dyktatury.
Proszę, abyś Ty zjednoczył nas wszystkich, ze wszystkich religii, wyznań i kolorów, jako jedną rodzinę w Twoich Oczach.
Daj nam siłę zjednoczenia wbrew wszelkim prawom wprowadzonym dla zakazania Twoich Nauk.
Daj nam siłę i odwagę, aby Cię nigdy nie opuścić i pomóc ocalić wszystkie Twoje dzieci poprzez nasze modlitwy.
Spowoduj jedność wszystkich moich braci i sióstr dla oddania hołdu Twojej obietnicy przyniesienia nam wiecznego życia i wejścia do Twojego Raju. Amen.”

Dzieci Wielkiej Brytanii wiedzcie, że niedługo nawrócenie, które okryje wasz kraj, przyniesie wam wielkie łaski.

Wówczas pomożecie Mi prowadzić Moją armię wraz z innymi narodami do Mojego Chwalebnego Królestwa.

Wasz Jezus