Nie jestem Synem Człowieczym, w sensie jak oczekują tego ode Mnie ludzie. Jestem niekonwencjonalny.

Wtorek, 18.09.2012, 17.40

Moja droga, umiłowana córko, to była bardzo trudna podróż dla tych Moich wyznawców, którzy podążają z tą misją.

Są wyśmiewani przez tych, których poglądy cenią.

Są wyszydzani przez tych, którzy twierdzą, że są dojrzali duchowo i są opluwani przez tych, którzy odrzucają Mnie, Jezusa Chrystusa.

Muszą przyjąć Koronę Cierniową i mieć pokorę, która jest potrzebna, aby znieść ból cierpienia w Moje Święte Imię.

Niech nikt nie lekceważy ciernistej drogi do wiecznego zbawienia.

Jeśli znosicie mękę, zostaniecie szybko oczyszczeni i wtedy będziecie w stanie pomóc innym, których oczyszczenie nie nastąpi wcześniej, aż po Ostrzeżeniu.

Nastąpią czasy, Moi umiłowani uczniowie, kiedy w waszych umysłach zasiane zostaną kłamstwa przez innych, którzy chcą, abyście porzucili Moją misję.

Musicie po prostu pozostać stanowczy, uprzejmi a następnie zachować milczenie, gdy spotkają was te prześladowania.

Nigdy się nie sprzeczajcie lub nie próbujcie udowodnić autentyczności Mojego Świętego Słowa, ponieważ popełnicie błąd i wówczas upadniecie. Wówczas będziecie kopani i będzie wam trudno wyruszyć dla promowania Mojego Świętego Słowa. Innymi słowy, zostaniecie zablokowani. Wmiesza się w to zdezorientowanie i, w niektórych przypadkach, odwrócicie się do Mnie plecami.

Wielu z Moich wyznawców, którzy wzięli swój krzyż, aby podążać za Mną w tej misji dla ratowania dusz, nie będzie mogło kontynuować ich ciężkiej podróży.

Niektórzy pozwolili innym zasiać ziarna wątpliwości w swoich umysłach.

Inni uwierzyli kłamstwom, które powiedziano, aby zaprzeczyć tej Mojej ostatniej świętej misji na ziemi dla przygotowania ludzkości na Moje Powtórne Przyjście.

Tylko ci z prostą miłością do Mnie, z głęboką wiernością, i którzy rozumieją rolę cierpienia dla zbawienia dusz, zachowali wytrwałość, aby ją kontynuować.

Nie jest łatwe podążać za Mną, waszym Jezusem. Podczas gdy stosowanie się do Moich Nauk może przybliżać was do Mojego Najświętszego Serca, to tylko wtedy, gdy poddacie się rzeczywistości, którą jest Krzyż, naprawdę możecie nazywać siebie Moimi uczniami.

Wiele słabych dusz uważa, że otrzymają wielką władzę, wspaniałą chwałę i uznanie w świecie, kiedy odpowiedzą na Moje Wezwanie. To nie o to chodzi.

Ja jestem ofiarą cierpienia i na tym polega Moja władza nad szatanem.

Nie jestem Synem Człowieczym, w sensie jak oczekują tego ode Mnie ludzie. Jestem niekonwencjonalny. Wybrałem niegodne dusze, aby przekazywać Moje Orędzia.

Wzywam najbiedniejszych, najskromniejszych oraz największych spośród grzeszników, gdyż muszę wam pokazać, że jesteście równi w Moich Oczach. Ale to będą tylko ci, którzy akceptują, że tylko pokornego umysłu i duszy mogą być objęci przeze Mnie, którzy przejdą szybko ku duchowej doskonałości.

Cierpcie w Moje Imię, a Ja wywyższę was w chwale w Nowym Raju.

Zaakceptujcie Prawdę Mojej Boskości, że Ja nigdy nie wywyższam Siebie poprzez Moich prawdziwych proroków, ani że oni nie będą szukać chwały w Moje Imię.

Przyjdźcie teraz do Mnie z ufnością i oddaniem, tak abym mógł was uczynić Moimi.

Wasz Jezus