Matka Boża: Moje dziecko, zostało przepowiedziane, że w tych czasach, w których teraz żyjecie, serca ludzi staną się zatwardziałe.

Piątek, 21.09.2012, 15.05

Moje dziecko, jak szybko ludzkość otacza czcią fałszywych królów, fałszywych bogów.

Wielu ludzi w dzisiejszym świecie uważa za zwykłą rzecz przyjęcie fałszywych bożków, a następnie nie czują żadnej winy w swoich sercach, gdy odrzucają Jedynego prawdziwego Boga.

Moje dziecko, zostało przepowiedziane, że w tych czasach, w których teraz żyjecie, serca ludzi staną się zatwardziałe.

W dążeniu do przyjemności odrzucą nawet własne rodziny.

Odrzucą tych, znajdujących się w ubóstwie i tych, którzy umierają z głodu, podczas gdy będą wykorzystywać każdy rodzaj własnej korzyści i będą snuć pieśni z obżarstwa.

Te dni nadeszły dla was, dzieci. Ponieważ ludzki rodzaj błądzi bezradnie, w zdezorientowaniu, gdzie nic nie zaspokaja, będą się chwytać wszystkiego, co ich zdaniem będzie wypełniać pustkę. Ta pustka istnieje, ponieważ nie podążają za Prawdą lub nie okazują wierności Mojemu ukochanemu Synowi.

Nie tylko wielbią fałszywych bogów, ale okazują posłuszeństwo tym słabym duszom, które promują grzech, jak gdyby nie miało to konsekwencji.

Wówczas, gdy w dzisiejszym świecie przedstawiane są im kłamstwa o Moim Synu, szybko akceptują takie nieprawdy.

Akceptowane jest wyszydzanie Mojego Syna, mimo to, gdy krytykowane są inne doktryny, które nie zawierają Prawdy, ludzie kulą się ze strachu. Mojego Syna nie boją się.

Oni nie obawiają się Jedynego Prawdziwego Boga, ponieważ Go nie kochają. Ich serca są zamknięte.

Kontynuują podążanie ścieżką, która nie przynosi im pocieszenia. Zamiast tego, ścieżka ta pozostawia ich niezadowolonymi i pustymi.

Jakże płaczę, gdy widzę ich dezorientację. Jakże płaczę za Mojego Syna, którego ranią tak bardzo swoją pogardą. Jego, który tak wiele dla nich wycierpiał, i który umarł w najbardziej bolesny sposób. Mimo to, oni wciąż nie rozumieją znaczenia Jego Śmierci na Krzyżu.

Dopiero, gdy człowiek przyjmie Jezusa, Chrystusa, prawdziwego Mesjasza, odnajdzie pokój.

Wkrótce Mój Syn przedstawi im dowód, którego żądają. Kiedy ten dowód zostanie im pokazany, będą musieli dokonać ostatecznego wyboru.

Albo wybiorą Mojego Syna i Prawdę, albo przyjmą kłamstwa podawane im przez oszusta.

Módlcie się dzieci, aby serca zostały otwarte, i aby Miłość Mojego Syna pozwoliła wszystkim Bożym dzieciom przyjąć Jego Rękę Miłosierdzia.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia