Powiedzą, że byłem żonaty. Powiedzą, że byłem po prostu prorokiem.

Czwartek, 20.09.2012, 15.16

Jestem twoim Mistycznym Współmałżonkiem, i ponieważ tak jest, ty nadal będziesz cierpieć, aby ratować dusze.

Moja droga, umiłowana córko, rozpoczął się czas, gdy kłamstwa o Mnie rozprzestrzeniane będą na całym świecie.

Jak już ci wcześniej mówiłem, będą zmyślać kłamstwa i tworzyć fałsze o Mnie, Jezusie Chrystusie, tak aby mogli zaprzeczyć Mojej Boskości.

Moja Boskość jest wszechmogąca.

Ja przyszedłem w ciele i upokorzyłem się w sposób, jakiego ludzie nie oczekiwali.

Nie przyszedłem przebrany jako król.

Nie krzyczałem lub chwaliłem się jak król, tak aby inni padali do Moich Stóp.

Nie nakazywałem, aby inni czekali na Mnie.

Zamiast tego przyszedłem, aby służyć.

Ja przyszedłem błagać dla waszego zbawienia. Aby to zrobić, musiałem poniżyć Siebie, stając się człowiekiem, biednym człowiekiem, prostego pochodzenia.

Chociaż przyszedłem jako człowiek, nie oznaczało to, że Moja Boskość została w jakikolwiek sposób naruszona. Urodziłem się bez grzechu. Było dla Mnie niemożliwe, aby zgrzeszyć. Mogłem mieć takie same pragnienia jak cielesny człowiek, ale nigdy nie popełniłem grzechu, ponieważ to nie mogło się stać. Byłem czystego umysłu, ciała i ducha.

Byłem jak człowiek, na tak wiele sposobów. Ale Ja zmartwychwstałem.

Kłamstwa, które pojawią się, gdy będą zaprzeczać Prawdzie Mojego Istnienia poprzez serię nieprawd, zaczną zalewać ziemię.

Powiedzą, że Moje Ciało nadal może zostać odnalezione. Powiedzą, że byłem żonaty. Powiedzą, że byłem po prostu prorokiem.

Następnie będą się starać udowodnić, po raz kolejny, że byłem heretykiem. Że bluźniłem przeciwko Bogu. Będą wyszydzać Moje Słowa, tak jak dawane są one teraz światu, a potem odrzucą Mnie.

Uczynią to z dwóch powodów. Po pierwsze, aby zbezcześcić Moją Boskość i przedstawić Mnie jako zwykłego człowieka. Po drugie, aby stworzyć wątpliwości co do Mojej Roli jako Mesjasza.

Jakże obrażają Moje Imię.

Jak dezorientują Moich wyznawców.

Nie słuchajcie kłamstw.

Nie słuchajcie, kiedy próbują was przekonać, że Bóg nie stworzył wszechświata.

Ponieważ wszystkie te historie mają osłabić waszą wiarę i ukraść wasze dusze.

Zatkajcie wasze uszy dla takiej nikczemności. Zamknijcie wasze oczy dla nieprawd, ponieważ dokonany zostanie każdy wysiłek, aby przekonać was, że Ja nie byłem Mesjaszem, Zbawicielem i Odkupicielem ludzkości.

Jakże oni są ślepi.

Jak niewiele się nauczyli.

Wasz Jezus