Miesięczne archiwum: październik 2012

To będzie przez nich, że błyskawice, trzęsienia ziemi i tsunami uderzą ziemię.

Sobota, 27.10.2012, 21:35

Moja droga, umiłowana córko, istnieje plan rozpoczęcia nasilenia globalnego nauczania.

Nie będzie to Boże nauczanie. Zamiast tego, będzie głosić kłamstwo, które będzie twierdziło, że Bóg nie istnieje i nie może istnieć.

Powiedzą, wykorzystując ludzkie rozumowanie i naukową ocenę, że Bóg jest tylko wytworem ludzkiej wyobraźni.

To nauczanie nie jest przypadkowe, ponieważ jest to dobrze zaplanowana i skoordynowana kampania, uknuta przez tych ateistów, których lojalność należy do złego.

Ich serca, umysły i dusze zostały skradzione przez szatana, który używa pychy ich ludzkiego intelektu dla butnego głoszenia kłamstw, aby zablokować Prawdę.

Jest to plan zamienienia wszędzie serc ludzi w kamień, tak jak ich serca są zimne i pozbawione uczuć. Następnie zostanie ogłoszone, że nowa zastępcza religia wprowadzona będzie jako prawo.

Jedna światowa religia złoży hołd bestii, ponieważ ohyda ta dokona się przez ręce niewolników króla ciemności.

Ateiści, którzy zorganizują ten plan, są gorliwymi zwolennikami szatana.

Nie popełnijcie błędu, oni wielbią bestię i maja za nic ból i cierpienia, które przyniosą ich działania.

Ich zadaniem jest zniesienie wierności Jedynemu Prawdziwemu Bogu. Bogu kochającemu każde z dzieci, które On stworzył. Odrzucą wysiłki podejmowane obecnie z Nieba dla ocalenia ludzkość od ostatecznego zniszczenia.

To będzie przez nich, że błyskawice, trzęsienia ziemi i tsunami uderzą ziemię.

Zostaną powstrzymani.

Będą ogromnie cierpieć i ich bolesny koniec został przepowiedziany.

Bitwa Armageddonu będzie zacięta, ponieważ Bóg nie będzie już bezczynny i nie zezwoli na taką plagę.

Straszliwe kary ogromnego wymiaru wymażą tych pogan, którzy odrzucają Słowo Boże.

Modlitwa do Boga, poszukująca Miłosierdzia, jest jedynym sposobem, aby złagodzić takie kary.

Wasze modlitwy, błagające o przebaczenie dla ich dusz, to jedyny sposób, w jaki dusze te mogą zostać uratowane.

Moja córko, dużo zniszczenia wyniknie z powodu nikczemnych czynów, które te ateistyczne grupy mają zamiar przeforsować na ziemi.

Wielu nie zna wagi ich czynów.

Wielu jednak wie dokładnie, co robią, gdyż oni są kłamcami.

Oni nie wierzą w Boga, ponieważ wybrali Jego wroga, diabła, jako swojego boga, swoim własnym wolnym  wyborem.

Wszystko czego chcą, to ukraść dusze.

Bóg, Mój Ojciec, zainterweniuje Swoją Mocą, nie aby jedynie ich ukarać, ale aby ocalić dusze, zanim zostaną Mu one skradzione.

Wasz Jezus

Ci, którzy poniżają Moje Słowo dawane tobie, Moja córko, kaleczą Mnie na wskroś, aż do kości, w dręczącym bólu.

Piątek, 26.10.2012, 18:00

Moja droga, umiłowana córko, Moje Królestwo na ziemi stawać się będzie rzeczywistością.

Tak dawno obiecane przez Mojego umiłowanego Przedwiecznego Ojca, Nowe Królestwo, Nowy Raj, jest największym darem.

Sekret zrozumienia Mojego Nowego Królestwa leży w tajemnicy Mojego cierpienia w Ogrodzie Getsemani. Kiedy padłem na twarz przed Moim Ojcem płacząc z żalu, było to z powodu utraty dusz w przyszłości, które będą płonęły w ogniach Piekła, pomimo Mojej Ofiary na Krzyżu.

Moje upokorzenie z rąk Poncjusza Piłata nie było dla Mnie bolesne z powodu publicznej pogardy, ale dlatego, że wiedziałem, że te same dusze zostaną dla Mnie utracone. I tak płakałem łzami smutku, gdy patrzyłem na nie, oszukane przez szatana, złą siłę, której nie mogli zobaczyć, ale która poraziła każde włókno ich istnienia.

Moja córko, kiedy widzisz Mnie zmartwionego, to jest to z konkretnego powodu. Ponieważ płaczę również nad tymi duszami, które odnoszą się z pogardą do tych Przekazów. Nie są one w pełnym stanie bycia w jedności ze Mną. Z powodu ich grzechu pychy, arogancji, braku wiedzy i pokory, obrażają Moje Słowo.

Następnie będą usiłowali zapobiec, aby serca tych, których Ja chciałbym osiągnąć, przyjęły Moje Święte Słowo.

Płaczę także nad nimi, bo nie znają poważnych konsekwencji swoich działań, kiedy zdradzają Moje Prawdziwe Słowo, gdy przedstawiane jest w tym czasie dla każdego z Bożych dzieci.

Tak wiele dusz pozbawionych Mojego Słowa z powodu działań tych, którzy mówią, że reprezentują Mnie na świecie, zostanie utraconych.

Tak, jak cierpiałem straszliwą mękę, stawiając czoła szyderstwom tych, którzy stali przy złotym tronie Poncjusza Piłata, tak cierpię dzisiaj. Moja córko, ból, który cierpię przez was, nie jest dziś inny, niż był wtedy.

Ci, którzy poniżają Moje Słowo dawane tobie, Moja córko, kaleczą Mnie na wskroś, aż do kości, w dręczącym bólu.

Przebili ostatnimi gwoździami Moją cierpiącą duszę, kiedy jeszcze raz próbuję ocalić ludzkość od zagłady.

Módlcie się, aby Mój Ojciec, poprzez Jego Miłosierdzie, był łaskawy dla tych dusz, które dążą przez rękę oszusta, aby uczynić bezsilnym Słowo Boże.

Moje dzieci, miejcie się na baczności wobec tych, którzy zaciekle sprzeciwiają się Mojemu Słowu, dawanemu przez te Orędzia. Musicie modlić się za ich dusze.

Wasz Jezus

Będą kwestionować i analizować Moje Słowo z obawy przed popełnieniem wielkiego błędu.

Piątek, 26.10.2012, 11:06

Moja droga, umiłowana córko, tak wiele pracy musi być wykonanej przez Moich wyznawców, aby oczyścić ziemię z plagi, która rozprzestrzenia się, jak okrywający koc, nad wieloma ludźmi, którzy nie wierzą w Boga.

Tak wielu błądzi po świecie bez uczucia kierunku. Są opróżnieni z duchowych uczuć i nie mają pojęcia o Miłości Boga. Są to dusze, za którymi tęsknię, i które pragnę objąć Prawdą.

Wy, Moi wyznawcy, musicie pójść do nich i powiedzieć im, że Ja, Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, Mesjasz, wkrótce przyjdę. Muszą wiedzieć, że nie zostaną odrzuceni, bo to jest ze względu na was, wasze pokolenie, że przychodzę w tym czasie.

Wielu innych, którzy są duchowo świadomi istnienia Boga, będzie zaciekawionych, ale niezdecydowanych, przyjmując Moje Orędzia.

Inni, którzy głoszą Moje Słowo, i którzy są pobożnymi Chrześcijanami, będą ostrożnie i powoli przyjmować wszystko, co Ja mówię.

Będą kwestionować i analizować Moje Słowo z obawy przed popełnieniem wielkiego błędu. Oni boją się nakarmienia kłamstwem.

Następnie będą duchowni w Kościołach Chrześcijańskich, którzy powstaną i odpowiedzą na Moje Wezwanie. Niektórzy zareagują szybko, ponieważ czytając Moje Przekazy poczują przypływ Mojej Miłości w swoich żyłach.

Inni poczują natychmiastowe powołanie przez Mój Dar Ducha Świętego, zawarty w Moim Świętym Słowie. Niektórzy będą bardziej ostrożni niż inni, ale z czasem ich liczba wzrośnie do milionów.

To dlatego wy, Moi wyznawcy, musicie wytrwać. Chociaż na początku wielu odrzuci was w Moje Imię, to się zmieni. Kiedy Prawda stanie się powszechnie znana i powitana, zostaniecie odszukani. Moje Słowo będzie traktowane z miłością i szacunkiem, chociaż czyniąc tak, dusze te będą cierpieć.

To nie ma znaczenia, jak wielki będzie sprzeciw przeciwko Mnie, ponieważ Moja Misja nie zawiedzie.

Przetrwajcie ten sprzeciw. Zaakceptujcie zniewagi, które będą wam zadawane z powodu tych Orędzi.

Tego należy się spodziewać, gdy Słowo Boga wylewane jest nad ziemią. Ci, w ciemności, nie przyjmą Mojego Słowa, ponieważ będzie to zakłócać ich życie.

Spowoduje przewartościowanie ich przekonań, z którym oni nie będą chcieli mieć do czynienia.

Zaakceptowanie Mojego Słowa oznaczałoby, że musieliby zmienić swoje zasady postępowania. Oni, niestety, nie mają ochoty, aby zmienić swoje postępowanie, ponieważ to im nie pasuje.

Nie spocznę, dopóki nie otworzę ich oczu na Prawdę. Ani nie spodziewam się, że wy, Moi uczniowie, zatrzymacie się, zanim tak wielu ludzi jak to możliwe zjednoczy się jak jedno, w Oczach Boga.

Wasz Jezus

 

 

Krucjata Modlitwy (82) – O Zwycięstwo Reszty Kościoła

Czwartek, 25.10.2012, 21:50

„Jezu, Królu i Zbawicielu świata, ślubujemy Tobie nasz honor, naszą wierność i czyny, aby głosić wszystkim Twoją Chwałę.
Pomóż nam uzyskać siłę i śmiałość, aby powstać i zawsze głosić Prawdę.
Nigdy nie pozwól nam zachwiać się lub opóźnić w naszym marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz.
Ślubujemy nasze poddanie, nasze serca i wszystko, co posiadamy, tak byśmy byli wolni od przeszkód, gdy będziemy kontynuować ciernistą drogę do bram Nowego Raju.
Kochamy Cię, najdroższy Jezu, nasz ukochany Zbawicielu i Odkupicielu.
Jednoczymy się w ciele, umyśle i duchu w Twoim Najświętszym Sercu.
Wylej na nas Twoją Łaskę Ochrony.
Okryj nas Twoją Drogocenna Krwią, tak byśmy zostali wypełnieni odwagą i miłością, aby powstać i głosić Prawdę Twojego Nowego Królestwa. Amen.”

Chciałbym, aby Moja armia odmawiała tę Modlitwę Krucjaty o Zwycięstwo Reszty Kościoła.

Czwartek, 25.10.2012, 21:50

Moja droga, umiłowana córko, musisz zachęcić wszystkich Moich wyznawców do kontynuowania zakładania wszędzie Grup Modlitewnych.

Nadszedł dla Mnie czas na wezwanie i zebranie was wszystkich, aby sformować Moją armię, tak żeby marsz do wiecznego zwycięstwa mógł rozpocząć się już dzisiaj.

Chciałbym, aby 9 listopada 2012r., w drugą rocznicę Mojego pierwszego wezwania do ciebie Moja córko, Moja armia odmawiała tę Modlitwę Krucjaty o Zwycięstwo Reszty Kościoła.

Modlitwa Krucjaty (82) – O Zwycięstwo Reszty Kościoła

„Jezu, Królu i Zbawicielu świata, ślubujemy Tobie nasz honor, naszą wierność i czyny, aby głosić wszystkim Twoją Chwałę.
Pomóż nam uzyskać siłę i śmiałość, aby powstać i zawsze głosić Prawdę.
Nigdy nie pozwól nam zachwiać się lub opóźnić w naszym marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz.
Ślubujemy nasze poddanie, nasze serca i wszystko, co posiadamy, tak byśmy byli wolni od przeszkód, gdy będziemy kontynuować ciernistą drogę do bram Nowego Raju.
Kochamy Cię, najdroższy Jezu, nasz ukochany Zbawicielu i Odkupicielu.
Jednoczymy się w ciele, umyśle i duchu w Twoim Najświętszym Sercu.
Wylej na nas Twoją Łaskę Ochrony.
Okryj nas Twoją Drogocenna Krwią, tak byśmy zostali wypełnieni odwagą i miłością, aby powstać i głosić Prawdę Twojego Nowego Królestwa. Amen.”

Proszę was, Moi drodzy wyznawcy, zbierajcie się, rozrastajcie i rozprzestrzeniajcie Moje Święte Słowo w każdym narodzie. Proszę, abyście zawsze koncentrowali się na Mnie i pracowali ze Mną dla ostatecznego Zwycięstwa Zbawienia.

Wasz Jezus

Najświętsza Maria Panna: Powiększanie się Reszty Kościoła Mojego Syna będzie nadal trwało

Czwartek, 25.10.2012, 07:30

Moje dziecko, coraz więcej osób przyciąganych jest, jak nigdy przedtem, do tych Świętych Przekazów dla całego świata.

Wielu nie rozumie prawdziwego celu tych Orędzi. To, co muszą wiedzieć, to że są one Darem dla ludzkości, aby doprowadzić do nawrócenia.

Są one dawane dla świata, aby przyciągnąć dusze do zwyczaju modlitwy i tak, aby brały udział w Świętych Sakramentach.

Ponad wszystko, Orędzia te zapewniają formę ukojenia i pokoju duszy, tak że więcej Bożych dzieci stanie się godnych wejścia do Nowego Raju.

Z powodu owoców tych Przekazów doświadczać będziecie wiary Bożych dzieci.

Z powodu tych i innych Świętych Przekazów, dawanych prawdziwym wizjonerom na całym świecie, nadal będzie trwało powiększanie się Reszty Kościoła Mojego Syna.

Bóg kocha Swoje dzieci tak bardzo, że zostanie uczynione wszystko, aby zapewnić, że osiągnięte będzie ocalenie wszystkich dusz.

Mój Syn przygotowywał dobrze i spełnią się wszystkie Jego plany, które mają zostać osiągnięte przez te Orędzia.

To dlatego nie wolno wam nigdy odczuwać rozpaczy.

Wszystko, co jest ważne, to nadzieja.

Zaufanie Mojemu Synowi, gdzie całkowicie Mu się poddajecie będzie oznaczać, że przez wasze oddanie dla Niego, może On finalizować Swoje plany uratowania każdego pojedynczego grzesznika.

Dzieci, musicie ślubować waszą obietnicę zaakceptowania Jego instrukcji, a Jego Miłość obejmie was, aby uczynić was silnymi.

Wasza Matka

Matka Zbawienia

Nigdy nie wolno wam odrzucać prywatnych objawień bez niezbędnych kwalifikacji lub pokory

Środa, 24.10.2012, 21:11

Moja droga, umiłowana córko, jest ważne, abyś nie słuchała tych, którzy atakują Moje Święte Słowo.

Zasłaniaj uszy wobec prób odrzucenia Moich Najświętszych Orędzi, które zostaną teraz dokonane, szczególnie przez tych, którzy twierdzą, że są Katolickimi teologami.

Jak już ci mówiłem, największe ataki nastąpią od tych w Kościele Katolickim, którzy twierdzą, że Mnie znają, ale którzy nie rozumieją Księgi Objawienia, ani zawartych w niej tajemnic.

Oni nie mogą ich znać, ponieważ Ja, Baranek Boży, jeszcze ich wszystkich nie ujawniłem.

Jaką frustrację oni powodują u Mnie. Jak Mnie ranią. Ponieważ każdym okrutnym wzgardzeniem okazanym wobec Moich Orędzi zagłębiają kolejny gwóźdź w Moje Ciało.

Ponieważ przez gwałtowne odrzucanie każdej wskazówki, którą Ja daję dla dobra wszystkich dusz, krzyżują Mnie ponownie.

Mimo to nie ma znaczenia jak oni Mnie urażają, gdyż Ja umierałbym tysiące razy, gdyby tylko uratowało to inną duszę.

Mogą odrzucać Moje Przekazy; wyszydzać ciebie Moja córko i odrzucać Mnie, ale nie zapobiegną, aby Wola Mojego Ojca została ostatecznie doprowadzona do końca.

Te biedne dusze czasami uważają, że zachowują się odpowiedzialnie mówiąc ludziom, aby nie akceptowali Moich Orędzi.

To, co robią, jest zapobieganiem, aby Słowo Boże zostało przedstawione Bożym dzieciom. Jeśliby nadal mieli tak czynić, zostaną uciszeni przez Rękę Mojego Ojca.

Nikt nie powstrzyma Mnie w Mojej misji ratowania dusz.

Ci wyświęceni słudzy, którzy obstają przy blokowaniu wysłuchiwania Mojego Słowa, niech wiedzą to.

Wasze niezmienne słowa i wasze bluźniercze oskarżenia zabiorą wam łaski przyznane wam przy waszym powołaniu. Jeśli nie zawołacie do Mnie poprzez modlitwę o odpowiedzi, których potrzebujecie, Ja nie będę mógł wam pomóc.

Nigdy nie wolno wam odrzucać prywatnych objawień bez niezbędnych kwalifikacji lub pokory. Ale nawet wtedy, nigdy nie wolno wam osądzać takich wydarzeń. Zachowajcie milczenie.

Módlcie się zawsze o dar rozeznania. Inaczej winni będziecie najgorszego grzechu w Oczach Mojego Ojca – grzechu uniemożliwiania Mu zbawiania dusz poprzez Święte Słowo Jego Syna.

Wasz Jezus

Chcę zaapelować do wszystkich Bożych dzieci w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Wtorek, 23.10.2012, 20.30

Moja droga, umiłowana córko, chcę wezwać wszystkie Boże dzieci w Stanach Zjednoczonych Ameryki, aby modliły się o swoją wiarę.

Tak, jak to będzie w innych krajach Chrześcijańskich, wasza wiara zostanie zaatakowana i uczyniona zostanie każda próba, aby wymazać wszelkie ślady o Mnie, waszym Jezusie.

Musicie zakładać tak wiele Grup Modlitewnych, jak tylko możecie, tak abyście zjednoczeni poprzez Moje Najświętsze Serce otrzymali łaski dla wytrzymania takiego prześladowania.

Wiara Chrześcijańska zostanie z czasem zakazana, wraz z innymi religiami, które oddają cześć Mojemu Ojcu.

Wy, Moi ukochani wyznawcy, będziecie chronieni z Niebios, ale musicie modlić się o siłę, ponieważ zmiana demokracji postawi ją na głowie, do góry nogami.

Jako największemu narodowi na świecie dla głoszenia wolności poprzez demokrację, wkrótce odmówione wam zostanie prawo do bycia Chrześcijanami.

Prawo to, choć odmawiane wam, postrzegane będzie jako demokratyczny ruch. Te nowe przepisy, które niedługo zostaną wprowadzone w waszym narodzie, postrzegane będą jako obejmujące wszystkich reguły, tak żeby każdy chroniony był pod jedną światową religią.

Przepisy te bezcześcić będą Moje Święte Imię, ale Ja was nie opuszczę. Dam wam wszelką pomoc, jakiej potrzebujecie. Wszystko, co musicie zrobić, to poprosić Mnie.

Czuwam i chronię was, ponieważ czas obalania Chrześcijańskich Kościołów jest bliski.

Mogą je zamykać, Moje dzieci; ingerować w Moje Sakramenty, tak że uczynią je bezużytecznymi; zniechęcać Moje wyświęcone sługi i tyranizować was, ale będzie to bezskuteczne. Ich moc nie będzie dorównywać waszej prostocie wiary, pokory duszy i miłości do Mnie, waszego Jezusa.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Nie wolno wam pozwolić, aby przytłoczył was lęk przed przyszłością, ponieważ nie jest to Moim pragnieniem.

Niedziela, 21.10.2012, 17.50

Moja droga, umiłowana córko, tak wielu ludzi, którzy akceptują Moje Orędzia, niepotrzebnie martwi się o przyszłość świata. Jest to zrozumiałe.

Nie wolno im nigdy odczuwać, że muszą wszystko rzucić i ignorować swoje codzienne życie, zaniedbywać swoją pracę, swoje rodziny lub bliskich, aby ratować dusze.

Ja, wasz Jezus, zawsze będę się opiekował Moimi. Z Mojej strony nie macie się czego obawiać. Wszystko, o co proszę, to wasze modlitwy dla ratowania dusz.

Nie wolno wam pozwolić, aby przytłoczył was lęk przed przyszłością, ponieważ nie jest to Moim pragnieniem.

Jakkolwiek oczekuję waszego czasu na modlitwie i ofiary, tak jak polecałem wam w tych Orędziach. Kontynuujcie wasze codzienne życie, choć Moje Święte Słowo zmieni na zawsze sposób, w jaki patrzycie na życie.

Nigdy nie będziecie odczuwać ziemskich dóbr w sposób, w jaki postrzegaliście je w przeszłości. Podczas gdy będą one nadal częścią waszego życia, nie będą już więcej nad waszym życiem panować.

Musicie pamiętać, że nie możecie służyć dwóm panom, ponieważ jest tylko jeden, i jest to Bóg.

Nie oczekuję, że Moi uczniowie wyrzekną się wszystkiego, aby podążać za Mną. Nie oczekuję, że Moi wyznawcy odwrócą się od swoich codziennych obowiązków, aby stosować się do Moich Przekazów. Nie, wszystko o co Ja proszę, to wasza miłość. Musicie postępować zgodnie z Prawami Boga. Przeżywajcie wasze życie zgodnie z Moimi Naukami. Honorujcie Sakramenty. Okazujcie sobie wzajemnie miłość i módlcie się za dusze tych, którzy nie będą pomagać samym sobie.

Idźcie w pokoju wiedząc, że Moje Miłosierdzie jest wielkie, a Moja Miłość dla ludzkości pokona czyny bestii i straszliwe cierpienia zadane przez nią temu światu.

Pozostańcie w pokoju. Błogosławię was.

Wasz Jezus

Kiedy w Moich Kościołach usiłują utworzyć Sakrament z obrzydliwości, powiedzą, że to ze względu na prawa par tej samej płci.

Niedziela, 21.10.2012, 10.05

Moja droga, umiłowana córko, wizja dusz wpadających do piekła, którą pozwoliłem ci zobaczyć, nie była po to, aby cię przestraszyć. Zamiast tego miała pokazać ci rzeczywistość. W ten sposób zrozumiesz teraz, jak Ja cierpię każdego dnia, kiedy widzę dusze rzucane w otchłanie Piekła.

Och, gdyby tylko ludzie poznali grozę Piekła i sposób, w jaki bestia pożera takie dusze, unikaliby grzechu za wszelką cenę.

Moja córko, te same dusze mogą być nadal uratowane przez modlitwę Łaski Uwolnienia. Czyniąc tak, wy, Moi uczniowie, przyniesiecie Mi ulgę w tym strasznym, rozdzierającym serce, cierpieniu.

Ci, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, przeznaczeni są do ogni Piekła. Wielu popełnia takie grzechy w przekonaniu, że jeśli Bóg rzeczywiście istnieje, to jest On miłosierny. Tak więc nadal grzeszą usprawiedliwiając swoje grzechy, tak że stają się one w końcu, w ich oczach, jakby były bez znaczenia.

Powiedzą, że nie mieli wyboru, ponieważ ich grzech był konieczny, aby przynieść korzyść innym.

Z grzechem zabójstwa powiedzą, że miało to pomścić śmierć innego.

Z grzechem prostytucji powiedzą, że miało to pomóc ich rodzinie uzyskać pożywienie.

Z grzechem aborcji powiedzą, że było to z korzyścią dla życia matki, i aby uczynić jej życie łatwiejszym. W przypadku seksualnego zboczenia, powiedzą, że to była po prostu naturalna rzecz.

W przypadku tych, którzy uczestniczą w okultystycznych praktykach, powiedzą, że jest to nieszkodliwa zabawa, ale mimo to czczą bestię, kiedy to robią.

Kiedy prześladują innych i niszczą nie tylko ich imię, ale ich środki utrzymania, powiedzą, że była to konieczna kara za ich grzechy.

Kiedy niszczą inne osoby na umyśle, ciele i duszy poprzez dyktaturę, powiedzą, że było to dla ich własnego dobra.

Kiedy w Moich Kościołach usiłują utworzyć Sakrament z obrzydliwości, powiedzą, że to ze względu na prawa par tej samej płci, które mają takie same prawa jak inni.

Kiedy niszczą Mój Kościół od wewnątrz, powiedzą, że wszystkie kościoły są równe. Skorzystają z wymówki, że jest tylko jeden Bóg, tak więc mogą wprowadzić kościół pogański.

Ci grzesznicy są zagubionymi duszami, o których mówię.

Aby im pomóc, musicie przede wszystkim spojrzeć w ich oczy. Pomyślcie o nich, jak o swoich dzieciach lub waszych braciach i siostrach. Zobaczcie ich poprzez Oczy Boga. Wówczas poczujecie miłość. Ale wypełni was przerażenie, bo w waszych sercach poznacie grozę, która ich czeka. Jakże musicie się modlić, aby oni szybko ujrzeli Prawdę.

Jakże musicie się modlić o zbawienie tych dusz.

Każde Boże dziecko, włącznie z tymi, których dusze są czarne, jest kochane.

Ich grzechy muszą zostać zniszczone, zanim wszystkie Boże dzieci będą mogły zjednoczyć się jak jedna rodzina, w Moim Nowym Królestwie.

Tobie, Moja córko, dane zostały wszystkie łaski i amunicja, aby zniszczyć grzech i uratować nie tylko swoją własną duszę, ale dusze innych.

Moja córko, dziękuję wam za reakcję na Moje Wezwanie.

Macie tak wiele do zrobienia.

Wasz Jezus

 

Miliardy dusz będących już w Piekle to ci, którzy bezwstydnie odrzucili Mnie w trakcie swojego życia.

Sobota, 20.10.2012, 23.20

Moja droga, umiłowana córko, wizja, której pozwoliłem ci doświadczyć ostatniej nocy, była dla wzmocnienia twojej duchowości i ukazania ci Prawdy o życiu po śmierci.

W ciągu pierwszych godzin po śmierci szatan wysyła swoje demony, aby kusić dusze – nawet na tym etapie.

On kusi je, aby odrzuciły stan Czyśćca. Czyni tak samo wobec tych, którzy umarli w stanie łaski, którzy są przeznaczeni do Nieba.

Pokazałem ci szybkość, z jaką dusze spadają do Piekła i przerażające prześladowanie, które je spotyka, aby ostrzec tych, którzy nie wierzą, że ono istnieje.

Znajdują się tam już miliardy dusz i jest tak wiele wchodzących w każdej sekundzie, że ukazały ci się jak deszcz spadających gwiazd, jak gradowa burza, spadające do jeziora ognia.

Pokazałem ci także szok i radość na twarzach tych dusz, gdy w ostatniej chwili zostały wyrwane i ocalone. Jest to zasługą cierpienia zaakceptowanego przez dusze ofiarne, dla ratowania takich dusz od Piekła.

Widziałaś najpierw grozę, a potem strach na ich twarzach, kiedy zaświtała im Prawda o miejscu ich ostatecznego spoczynku. Następnie pokazana ci została radość na ich twarzach, gdy zdały sobie sprawę, że zostały oszczędzone.

Miliardy dusz będących już w Piekle to ci, którzy bezwstydnie odrzucili Mnie w trakcie swojego życia. Wielu było bystrymi, inteligentnymi ludźmi, na wpływowych stanowiskach na świecie, którzy zadali sobie wiele trudu dla zapewnienia, że Słowo Boże nie będzie słyszane. Wielu było odpowiedzialnych za zarządzanie morderstw tysięcy niewinnych ludzi. Dokonywali egzekucji Bożych dzieci bez grama skrupułów w swoich sercach. Dokonywali nikczemnych aktów, obejmujących seksualne perwersje, które urażają Boga i są Mu wstrętne.

Wielu spowodowało prześladowanie Bożych Kościołów przez świecką działalność, a w niektórych przypadkach, przyłączyło się do wroga w czarnych mszach, gdzie oddawali cześć bestii.
Są to dusze, które ratujesz, Moja córko. Tych, z poczerniałymi duszami i sercami z kamienia.

W Piekle jest dziesięć razy więcej dusz niż w Czyśćcu. Miliardy dusz w Piekle, wszystkie na różnych poziomach, przewyższają liczebnie te w Niebie; trzydzieści trzy przypada na każdą pojedynczą duszę.

Nie jest łatwo pójść do Nieba i wymaga wiele zaangażowania, aby przygotować wasze dusze do wejścia do bram.

Jest to czas Prawdy. Prawda nie zawsze jest przyjemna, ale jest niezbędna dla wszystkich Bożych dzieci, aby zrozumiały.

Moje Miłosierdzie jest jednak ogromne. Kiedy prosicie o Nie dla siebie, wasze modlitwy zostaną wysłuchane. Kiedy prosicie dla innej duszy, aby została ocalona, zwłaszcza w chwili śmierci, wasze wołanie zostanie wysłuchane. Jeśli nie poprosicie o Moje Miłosierdzie, nie może być Ono udzielone.

W czasie Ostrzeżenia Moje Miłosierdzie wylane zostanie nad całym światem. Wówczas musicie prosić Mnie o Moje Wielkie Miłosierdzie dla waszej ochrony.

Co do tych, którzy odrzucą Moje Miłosierdzie, stanie się tak z ich własnej wolnej woli.

Moje Miłosierdzie jest obfite, mimo to tak niewielu o Nie prosi.

Wasz Jezus

Żydzi w końcu zaakceptują, że przyszedł Prawdziwy Mesjasz.

Sobota, 20.10.2012, 22.30

Moja droga, umiłowana córko, Moje Powtórne Przyjście stanowić będzie końcowy rozdział realizacji Mojego Przymierza. Przymierze to ujrzy narodziny Nowego Jeruzalem.

To Nowe Jeruzalem oznaczać będzie zjednoczenie wszystkich Bożych dzieci, które przyjmują Słowo Boga.

Żydzi w końcu zaakceptują, że przyszedł Prawdziwy Mesjasz, aby przynieść im ocalenie, którego tak pragną.

Ja, Jezus Chrystus, z rodu Dawida, przyjdę jako Zbawiciel, zgodnie ze Świętą Wolą Jedynego Prawdziwego Boga.

Odrzucili Mnie, Syna Bożego, który przyszedł w ciele za pierwszym razem. Tym razem przyjdę z Niebios i obejmę Mój Wybrany Naród darem Mojego Nowego Królestwa.

W końcu odnajdą pokój, ponieważ Prawda zostanie przez nich zobaczona i zaakceptują Istnienie Boga w Świętej Trójcy. Jest tylko Jeden Bóg. Nie może być więcej. Jednak Ja Jestem w Jedności z Moim Ojcem. Ja Jestem Bogiem. Przyszedłem w ciele, aby okazać ludzkości Moje Miłosierdzie i ocalić ją od ostatecznego potępienia. Mój Święty Duch jest również w Jedności z Jedynym Bogiem, gdy objawia się w duszach proroków i rozpala dusze Bożych dzieci.

Tak wiele osób będzie zaciekle zwalczać Moje Powtórne Przyjście, włącznie z tymi, którzy wierzą w Jedynego Prawdziwego Boga. Tak jak to miało miejsce w przeszłości, nie przyjmą Bożego Słowa, gdy jest objawiane przez proroków.

Wielu dobrych i pobożnych Chrześcijan będzie nadal, aż do końca, odrzucać Moje Słowo.

Moje Słowo zostanie zakwestionowane i rozdarte, w szczególności przez Kościół Katolicki. Ale wiedzcie o tym. Czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest bliski i ci, którzy nadal odrzucają Mnie i obietnicę, którą uczyniłem Mojemu Ojcu, Utworzenia Jego Królestwa na ziemi, pozostawieni będą na jednej stronie.

Po tym, gdy Moje Wielkie Miłosierdzie zostanie objawione, i gdy tym wszystkim, którzy nie zaakceptują Prawdy podarowane zostaną ku temu wszelkie możliwości, Moja cierpliwość zostanie wyczerpana.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (81) – Za Dar Komunii Świętej

Piątek, 19.10.2012, 09.06

„O Cudowna Hostio, napełnij moje ciało pożywieniem, którego potrzebuję.
Wypełnij moją duszę Boską Obecnością Jezusa Chrystusa.

Obdarz mnie łaskami dla wypełnienia Świętej Woli Boga.

Napełnij mnie pokojem i spokojem, który pochodzi z Twojej Świętej Obecności.

Nie pozwól mi nigdy wątpić w Twoją Obecność.

Pomóż mi przyjąć Ciebie w Ciele i Duszy, i aby podarowane mi przez Świętą Eucharystię Łaski pomogły mi głosić Chwałę Naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Oczyść moje serce.

Otwórz moją duszę i uświęć mnie, kiedy przyjmuję wielki Dar Świętej Eucharystii.

Udziel mi łask i przywilejów, którymi Ona obdarowuje wszystkie Boże dzieci i przyznaj mi zwolnienie od ogni Czyśćca.
Amen.”

Najświętsza Maria Panna: Łaski przyznane, gdy przyjmujecie Ciało Mojego Syna.

Piątek, 19.10.2012, 09.06

(Orędzie odebrane podczas objawienia Najświętszej Marii Panny, które trwało 20 minut, podczas których obraz Świętej Eucharystii pojawił się na Jej czole)

Moje dziecko, Hostia, którą widzisz na Moim czole jest symbolem dla potwierdzenia wobec wszystkich Bożych dzieci Rzeczywistej Obecności Mojego Syna w Świętej Eucharystii.

Mój Syn jest obecny na świecie i znajduje się przy każdym z Bożych dzieci, każdego dnia, w nadziei, że poczują Jego Obecność.

Dzieci, tylko przez przyjmowanie prawdziwego Ciała Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, Odkupiciela ludzkości, zostaniecie pobłogosławieni specjalnymi łaskami.

Kiedy Mój Syn umarł za wasze grzechy, tak aby każde Boże dziecko było w stanie przeciwstawić się śmierci, pozostawił ważne dziedzictwo.

Obecność Chrystusa jest realna w Świętej Eucharystii, a kiedy jest Ona spożywana, przynosi wam szczególną ochronę. Przybliża was w zjednoczeniu z Nim.

On jest Chlebem Życia. Ten Dar dla was, dzieci, nigdy nie może być kwestionowany lub odrzucany.

Łaski przyznane tym, którzy przyjmują Jego Ciało i Krew, jeżeli czynią to codziennie, obejmują ocalenie od Czyśćca.

Mój Syn zabierze was w chwili śmierci w Swoje Ramiona, z dala od ogni Czyśćca.

Msza Święta, w której ofiarowane jest Prawdziwe Ciało Mojego Syna ku chwale Mojego Ojca, również niesie ze sobą ogromne korzyści.

Przez więcej codziennych Mszy, w których uczestniczycie i częstsze przyjmowanie Ciała i Krwi Mojego Syna w Świętej Eucharystii, przyznane wam zostanie zwolnienie od oczyszczania w ogniach Czyśćca.

Ci z was, którzy odrzucacie Istnienie Mojego Syna w Świętej Eucharystii, odmawiacie sobie wspaniałego Daru. Nie będziecie potępieni za odrzucenie Jego Ciała we Mszy Świętej, ale nie otrzymacie łask, którymi On pragnie obdarzyć wszystkie Boże dzieci.

Komunia Święta, którą przyjmujecie, musi być prawidłowo konsekrowana. Kiedy przyjmujecie Jego Ciało, On napełni was głęboką i pokorną miłością, która wzmocni waszą wiarę i przyniesie wam Życie Wieczne.

Święta Eucharystia jest Darem, który przyzna wam Życie Wieczne. Nigdy o tym nie zapominajcie.

Mój Syn ogromnie cierpiał, aby dać światu ten wielki Dar, paszport do Nieba. Nie odrzucajcie go. Nie kwestionujcie Jego hojności. Nie lekceważcie Mocy Świętej Hostii.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (81) – Za Dar Komunii Świętej

 „O Cudowna Hostio, napełnij moje ciało pożywieniem, którego potrzebuję.
Wypełnij moją duszę Boską Obecnością Jezusa Chrystusa.

Obdarz mnie łaskami dla wypełnienia Świętej Woli Boga.

Napełnij mnie pokojem i spokojem, który pochodzi z Twojej Świętej Obecności.

Nie pozwól mi nigdy wątpić w Twoją Obecność.

Pomóż mi przyjąć Ciebie w Ciele i Duszy, i aby podarowane mi przez Świętą Eucharystię Łaski pomogły mi głosić Chwałę Naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Oczyść moje serce.

Otwórz moją duszę i uświęć mnie, kiedy przyjmuję wielki Dar Świętej Eucharystii.

Udziel mi łask i przywilejów, którymi Ona obdarowuje wszystkie Boże dzieci i przyznaj mi zwolnienie od ogni Czyśćca.
Amen.”

Moje dzieci, musicie się modlić, aby wszyscy Chrześcijanie zaakceptowali i zrozumieli Moc Świętej Eucharystii. Jest to pancerz konieczny, aby ocalić dusze wszystkich Moich dzieci.

Przyjmijcie go z ochotą i szczodrością serca.

Wasza Najświętsza Matka
Matka Zbawienia

Bóg Ojciec: Mój Syn zostanie niedługo wysłany, aby ujawnić Prawdę o Stworzeniu ludzkości.

Czwartek, 18.10.2012, 18.00

Moja najdroższa córko, czas dla Mnie, aby z powrotem wysłać Mojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, w celu zebrania wszystkich Moich dzieci do Mojego Serca, jest blisko.

Moje Serce, Źródło wszelkiego Życia, otworzy się dla zebrania jako jedności wszystkich Moich dzieci.

Moja Obietnica, aby ocalić wszystkie Moje pociechy, jest prawie wypełniona.

Moim największym pragnieniem jest, aby objawić Siebie każdej pojedynczej osobie, włącznie z tymi, którzy nie rozumieją dlaczego i jak zostali stworzeni przez Moją Rękę.

Mój Syn zostanie niedługo wysłany, aby ujawnić Prawdę o Stworzeniu ludzkości.

Dzień ten przygotowywany był przez tak wiele dziesięcioleci. Nie mógł nastąpić aż do teraz, ponieważ zbyt wielka byłaby utrata tak wielu Moich dzieci.

Wkrótce, Moim dzieciom pokazana zostanie Prawda ich stworzenia, ich egzystencji i nieśmiertelności ich dusz.

Podczas gdy wydarzenie to wywoła wielką nadzieję i radość w wielu duszach, dla innych będzie udręką, której nie będą w stanie udźwignąć.

Moja Fontanna Miłości i Miłosierdzia wylana będzie na całą ludzkość poprzez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Potem nastąpi wielki podział, kiedy dusze, które odpowiedzą na Jego Miłosierdzie,  zostaną zabrane na stronę.

Pozostałym duszom dana zostanie każda możliwość, aby usłyszały Moje Wezwanie z Nieba.

Ja, ich Ojciec, dam się poznać poprzez moc klimatu. Doświadczą Mojej Ręki, gdy wyciągnę ją do każdego z Moich dzieci, aby uratować je od śmierci.

Moje Wezwanie zostanie usłyszane, ale nie przez wszystkich. Duszom tym Moja Miłość okazana zostanie poprzez Moich proroków, w ostatniej próbie, aby przyciągnąć je do Mojego Serca.

Niebiosa rozwiną się i zostaną zatrzymane. Jak rulon, który będzie się przewijać, aż znaki Niebios zostaną ujawnione. Dźwięki Moich Aniołów będą przyciągać te Moje słabe dusze, aż do samego końca.

Obiecuję teraz, że Moja Fontanna Miłości pokryje całą ziemię, kiedy połączę Moje Serce z sercami wszystkich Moich dzieci.

Moja Boska Interwencja doświadczona będzie przez miliardy i wielu pobiegnie z ulgą w Moje Święte Ramiona. Prawda Mojego Boskiego Planu i tajemnica życia na ziemi zostanie ujawniona i uwidoczniona dla wszystkich. Tylko wtedy człowiek zaakceptuje Prawdę Istnienia Życia Wiecznego.

Koniec cierpienia na ziemi jest bliski. Końcowe prześladowanie, gdzie zły króluje nad Moimi dziećmi, jest ukończone.

Następnie, wolność, której od początku pragnąłem dla Moich dzieci, będzie w końcu wasza.

Patrzcie na Mnie, dzieci, waszego ukochanego Ojca, ponieważ trzymam was w Moich Rękach. Przychodzę poprzez Mojego Syna, aby zabrać was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.

To jest dziedzictwo, które obiecałem Mojemu Synowi. To jest Mój obietnica dla wszystkich Moich dzieci.

Czas tych wspaniałych cudów bardzo się przybliżył.

Błogosławię każde z Moich dzieci.
Kocham was.
Obejmuję was i jednoczę z Moim Sercem.
Wasz Ojciec
Najwyższy Bóg

Fala zmian rozpocznie się bardzo niedługo

Środa, 17.10.2012, 12.30

Moja droga, umiłowana córko, fala zmian rozpocznie się bardzo niedługo.

Tak wiele osób na świecie zrozumie ostatecznie sens ich życia i to, co jest ważne, a co nie jest.

Czas, który jest przed wami musi być potraktowany jako okres przygotowań do Nowego Raju na ziemi. Nie należy się go obawiać.

Wam, którzy Mnie znacie powiedziałem, że musicie Mi całkowicie zaufać. Tym, którzy Mnie nie znają, Prawda zostanie ujawniona po raz pierwszy.

Moi uczniowie muszą teraz rozpocząć odmawianie Moich Modlitw Krucjaty włącznie z numerem (43), dla ratowania dusz podczas Ostrzeżenia, tak żeby odnowienie Ziemi osiągnięte zostało zgodnie z Moją Najświętszą Wolą.

Gdy tylko Prawda zostanie objawiona, Moje Święte Orędzia muszą być rozprzestrzeniane na całym świecie. Kiedy to nastąpi, wielu zostanie uprzedzonych o oszustwach, z którymi będą mieć do czynienia w swoich krajach. Nauczą się, jak rozpoznać antychrysta i będą w stanie uzbroić się przeciw jego torturom.

Teraz jest czas na przyłączenie się do Mojego Najświętszego Serca.

Kiedy jesteście zjednoczeni ze Mną, będziecie chronieni przez cały czas.

Wasz Jezus

Dla wielu widzących i proroków jest to trudny i samotny czas, ponieważ każdy pracuje sam.

Wtorek, 16.10.2012, 16.20

Moja droga, umiłowana córko, kiedy mówię, że wysłałem na świat Moich proroków, oznacza to, że każdemu z nich dana została szczególna misja. Żadne dwie misje nie przecinają się.

Dla wielu widzących i proroków jest to trudny i samotny czas, ponieważ każdy pracuje sam. Ty, Moja córko, jak już powiedziałem, jesteś ostatnim prorokiem. Nikt, kto teraz występuje i twierdzi, że głosi Moje Słowo, od momentu gdy otrzymałaś te przekazy, nie otrzymał takiego upoważnienia ode Mnie.

Wiele słabych dusz zdecydowało się zwrócić na siebie uwagę, w niektórych przypadkach po to, aby odciągać od tych Świętych Orędzi danych dla świata, aby pomóc ratować Moje dusze.

Przychodzę błagać Boże dzieci, aby słuchały tego, co mam do powiedzenia, ale nie mogę ich zmusić, aby Mnie wysłuchały.

Ja nie mogę nigdy rozkazać Bożym dzieciom, aby coś uczyniły, ponieważ nie jest to możliwe, gdyż dany im został dar wolnej woli.

Wszystko, o co proszę, to abyście otworzyli swoje serca i pozwolili Mojej Miłości wypełnić wasze dusze. Chcę, abyście wszyscy wiedzieli, w tym ci, którzy popełniają złe czyny, że was kocham. Ponieważ wasze zbawienie jest Moim priorytetem. W każdym razie proroctwa przepowiedziane w Księdze Objawienia rozpoczęły się.

Ci, którzy słuchają Moich wskazówek i odpowiedzą na Moje wezwanie, mogą uratować wiele dusz.

Moim pragnieniem jest, aby każdy z was przyszedł do Mnie i miał udział w Królestwie Nowego Raju.

Nie potępiam zatwardziałych grzeszników, ani nie proszę was, abyście ich potępiali, ponieważ nie macie do tego prawa. O ile, i jeśli potępiacie drugiego, to nie mówicie w Imię Boga. Jeśli zachęcacie drugich do osądzania innych ludzi, to potępiając ich odrzucacie Mnie, waszego Jezusa.

Wzywam was wszystkich do słuchania tylko jednego głosu w tym czasie. Mój Głos jest wszystkim, na czym musicie się skupić, jeśli chcecie ocalić siebie, wasze rodziny, przyjaciół i sąsiadów. Potrzebne są teraz wszystkie modlitwy, aby pomóc wam i waszym bliskim przygotować się do Mojej Spowiedzi, Ostrzeżenia.

Czas ten jest teraz blisko.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (80) – Za dusze tych, którzy popełniają morderstwa

Niedziela, 14.10.2012, 18.10

„O drogi Jezu,
Błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy popełniają morderstwa.

Apeluję o łaskę dla tych w stanie grzechu śmiertelnego.

Ofiaruję Tobie moje własne cierpienie i trudności, tak abyś mógł otworzyć Swoje Serce i przebaczyć im ich grzechy.

Proszę, okryj Twoją Drogocenną Krwią tych wszystkich, którzy mają złe intencje w swoich duszach, tak aby mogli zostać obmyci ze swej nieprawości.

Amen.”

Ci, którzy z premedytacją popełniają morderstwo, mogą zostać uratowani poprzez wasze modlitwy.

Niedziela, 14.10.2012, 18.10

Moja droga, umiłowana córko, nigdy nie sądźcie, ani przez jedną chwilę, że ci, którzy popełniają straszne grzechy i ci, których złe czyny powodują okropności na świecie, nie mogą zostać zbawieni.

Ci, którzy z premedytacją popełniają morderstwo, dokonują egzekucji na swoich rodakach lub zabijają własne dzieci, które są jeszcze w łonie matki, mogą zostać uratowani poprzez wasze modlitwy.

Wiele z tych dusz nie będzie szukać odkupienia w Moich Oczach, ponieważ nie widzą niczego złego w tym, co robią. Ich ocalenie zależy od waszych modlitw.

Są to te dusze, o które zabiegam najbardziej.

Te zagubione dusze są tak daleko ode Mnie, że mogą zostać ocalone tylko przez cierpienie ofiarnych dusz i modlitwy Moich uczniów.

Nawet ci, którzy świadomie czczą szatana, i którzy wiedzą, że Ja istnieję, ale którzy nadal Mnie wyszydzają, również mogą zostać uratowani od wiecznego potępienia.

Wzywam was wszystkich, wołajcie do Mnie tą Modlitwą Krucjaty, aby ubiegać się o uzyskanie przebaczenia dla dusz tych, w stanie grzechu śmiertelnego, którzy popełniają morderstwa.

Modlitwa Krucjaty (80) – Za dusze tych, którzy popełniają morderstwa

 „O drogi Jezu,
Błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy popełniają morderstwa.

Apeluję o łaskę dla tych w stanie grzechu śmiertelnego.

Ofiaruję Tobie moje własne cierpienie i trudności, tak abyś mógł otworzyć Swoje Serce i przebaczyć im ich grzechy.

Proszę, okryj Twoją Drogocenną Krwią tych wszystkich, którzy mają złe intencje w swoich duszach, tak aby mogli zostać obmyci ze swej nieprawości.

Amen.”

Pamiętajcie, że nawet jeśli ich grzechy mogą was, Moi wyznawcy, oburzać, dusze te potrzebują waszej pomocy.

Zostały one zaatakowane przez złego, a wiele z nich nie zna różnicy między dobrem a złem.

Są to dusze, które powodują u Mnie największą udrękę i ból. Moje cierpienie powiększone jest tak, że każdy z nich może zostać zbawiony.

Idźcie Moi uczniowie i pozwólcie Mojej Miłości i Pokorze zalać wasze serca, tak abyście mogli, poprzez wasze wspaniałomyślne cierpienie, pomóc uratować te słabe, zagubione dzieci Boga.

Wasz Jezus

W Nowym Raju 12 narodów będą różne poziomy

Piątek, 12.10.2012, 23.15

Moja droga, umiłowana córko, Moja Miłość jest tak potężna, że jest obecnie odczuwana przez tych, którzy nie znają Boga.

Pomimo zła obecnego w świecie, ludzie czują teraz w swoich sercach miłość wobec innych, która będzie ich zaskakiwać, i która stoi w sprzeczności ze zniszczeniem obecnym w duszach.

Ta fala miłości będzie tak niespodziewanie przepływać przez ich dusze, że wielu doprowadzi do łez. Te łzy miłości, tak czyste w ich sercach, będą rozdzierać ich na połowy. Nie będą wiedzieli dlaczego tak czują wobec swoich braci i sióstr. Będę też odczuwać tę prawdziwą i wyjątkową miłość dla ich Stwórcy, Boga Ojca. Jednak nie uznają, że On istnieje. Zamiast tego, wielu będzie błądzić i zadawać sobie pytania.

Czym jest ta niesamowita, ale potężna miłość, którą czuję w swoim sercu? Jak to jest możliwe, jeśli nie ma Boga? Jak mogę czuć tę miłość, jeśli jestem tylko produktem ewolucji; produktem cząstek zbudowanych z ziemi?

Prawda, Moje dzieci, jest taka. Nie jesteście cząstką ziemi, pozostałością czasu. Jesteście żywą istotą, żywą duszą, która ma zdolność do życia wiecznego, bez końca.

Cierpicie z powodu grzechów Adama i Ewy, waszych pierwotnych rodziców. Możecie się uśmiechać, wyśmiewać lub żartować z tego, co uważacie za fikcyjną opowieść, ale prawda jest taka, że ​​żyjecie życiem niedoskonałości. Jest to życie w cierpieniu z powodu grzechów waszych pierwotnych rodziców. Splamieni ich grzechem, zostaliście oślepieni wobec Prawdy Boga przez tego samego węża, który ich zwiódł.

Uważacie, że żyjecie w realnym świecie, w świecie materii, która ma ograniczoną trwałość. Wasze życie na ziemi jest krótkie. To wiek waszego ciała. Wasze zdrowie pogarsza się. Z czasem wasze ciało umiera. Jeśli zaniedbujecie waszego ducha, waszą duszę, to jesteście niczym.

Zaakceptujcie, że jesteście dziećmi Boga, a wasze życie na ziemi nabierze większego znaczenia, jeśli będziecie żyć według Bożych Praw. Wasze życie zostanie rozszerzone i zostanie wam dany wielki Dar, Życie Wieczne.

Gdyby został wam pokazany przebłysk tego życia, przez tylko jedną godzinę, nigdy nie urażalibyście Mojego Ojca. Musicie wiedzieć, że otrzymacie te Dary.

Będziecie żyć z całą waszą rodziną, tymi, którzy umarli w stanie łaski i tymi, którzy stanowić będą Resztę Mojej Armii na ziemi.

Wasze ciało zostanie oczyszczone i odtworzone do stanu doskonałości, na podstawie wieku, w którym przyjęliście Miłość Boga.

Będziecie żyć w miłości i pokoju ze swoimi bliskimi i waszymi sąsiadami. Żadnemu z was nie będzie niczego brakowało.

W Nowym Raju 12 narodów będą różne poziomy. Na dolnym poziomie będą miasta i wsi wszystkich pracujących w dobrobycie pokoju, miłości, szczęściu i zadowoleniu. Niczego nie będzie brakowało. Ja będę ich Królem, ich Mistrzem, i będę wśród nich panował w Mistycznym Zjednoczeniu.

Następnie będą wyższe poziomy. Utrzymają one wszystkie narody razem, w jedności z Moimi Naukami, a wszyscy ludzie wymieszają się w pełnej harmonii między sobą oraz w harmonii z dzikimi zwierzętami ziemi, zarówno dużymi  jak i małymi.

Wszyscy przeżyją jedząc z Drzewa Życia. Nikomu nie zabraknie pożywienia.

Następnie będą rządy narodów. Zapewnią one, że wszystko będzie zgodne z Moimi Naukami. W Moich rządach władzę sprawować będą Moi święci i apostołowie.

Tak będzie aż do samego końca, kiedy nastąpi drugie zmartwychwstanie, dla ostatecznego starcia.

Na krótki okres czasu uwolniony zostanie szatan wraz ze swoimi demonami. Następnie wszelkie zło zostanie zniszczone. Moje Miłosierdzie będzie ostatecznie przedstawione światu, w połączonych Nowych Niebiosach i Nowej Ziemi.

Wówczas wszystko zostanie ujawnione, ponieważ tajemnica Boga okazana zostanie wszystkim, w jej pełnej i ostatecznej Chwale.

Wasz Jezus

Ci, którzy przeżyją na końcu czasów — nie umrą śmiercią fizyczną

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.15, 23.30

Moja wielce umiłowana córko, jakże ważne jest zrozumienie tajemnicy dotyczącej zmartwychwstania zmarłych.

Kiedy Ja umarłem, będąc człowiekiem w ciele fizycznym, unicestwiłem waszą śmiertelność. Moja śmierć nie tylko wyzwoliła was od śmierci, ale i od grzechu po śmierci. Moja Śmierć na Krzyżu obdarzyła was darem nieśmiertelności w Moim Nowym Królestwie.

Ponieważ umarłem tak jak człowiek — umarłem śmiercią, jaką umierają ludzie śmiertelni. Dlatego kiedy ktoś umiera, stanie się nieśmiertelny, jeżeli znajduje się w stanie łaski uświęcającej.

Kiedy zmartwychwstałem, obdarzyłem tym Darem tych, którzy obecnie znajdują się w Niebie, a którzy zmarli w stanie łaski uświęcającej. Otrzymają oni doskonałe, nieśmiertelne ciała w Moim Nowym Raju. Ci zaś żyjący na ziemi staną się nieśmiertelni podczas Mojego Powtórnego Przyjścia — w jednym mgnieniu oka.

Gdy tylko przebrzmi odgłos trąby Mojego wysłańca, zmarli powstaną z martwych i wraz z tymi, których imiona znajdują się w Księdze Życia, będą cieszyć się Życiem Wiecznym w Tysiącletnim Moim Nowym Królestwie — Mnie obiecanym przez Mojego Ojca. Zwie się ono Nowym Rajem i wszystko, co do tej pory było śmiertelne — śmiertelne już nie będzie.

Będziecie zjednoczeni ze Mną, waszym Jezusem.

Śmierć nie będzie miała już żadnego znaczenia, bo przestanie istnieć.

Teraz, skoro przynoszę wam Dar Mojego ostatecznego zbawienia, musicie Mnie posłuchać.

Zwróćcie na to uwagę i zachęćcie tych, którzy dzisiaj, tak samo jak za dni Noego, są pochłonięci sprawami swojego życia pełnego rozrywek — aby nie stali na tyle głupi, aby zignorować znaki. Ci, którzy bowiem tak żyli za dni Noego, zostali, będąc w stanie panicznego strachu, zmiecieni przez nadchodzącą falę potopu. Nie dopuśćcie, aby doszło do tego i tym razem.

Moi wyznawcy otrzymali wyczerpujące ostrzeżenia, ale na darmo. Problem bowiem polega na tym, że ci, którzy akceptują Prawdę, zadają się z tymi, którzy Jej nie akceptują, co ma na nich ujemny wpływ.

Musicie trzymać się z dala od tych, którzy są poganami, i za nich się modlić. Jeżeli nie będziecie trzymać się od nich z daleka, zostaniecie uwiedzieni przez kłamstwa i duchy nieczyste.

Ci, którzy Mi się przeciwstawiają, pozbawiają się Mojej ochrony. I wkrótce odkryją, że ich wynaturzony tryb życia ich sparaliżuje, choć będzie działo się to powoli. Wówczas wykluczą Mnie (ze swego życia) i staną się niewolnikami kłamstw. Jeżeli pozostajecie w ich towarzystwie, i wy także zostaniecie zaatakowani.

Wtedy zauważycie, że przepraszacie za to, że z waszych ust wychodzi Prawda, Słowo Boże. To na tym właśnie etapie wyraźnie dostrzeżecie rozłam w waszym świecie. Dar, który otrzymaliście od Ducha Świętego, będzie oznaczał, że natychmiast rozpoznacie niebezpieczeństwo, w jakim oni się znajdują.

O, gdyby tylko znali oni Prawdę, wówczas by do was przybiegli. Bo z powodu tych wszystkich fałszywych bożków — których ubóstwiają, choć są uczynione z materii stworzonej przez Boga — popełniają oni ten sam klasyczny błąd. Adorują cudowność rzeczy materialnych, ignorując ich Stwórcę.

W Nowej Erze Pokoju będą posiadać o wiele jeszcze więcej, o wiele więcej doskonałości. Ale oni nie chcą o tym słyszeć.

Będę ich zawsze kochał, ale ich brak miłości do Mnie oznacza, że nie wejdą oni do nowego życia, które Ja dla nich stworzyłem.

To nowe życie zostało stworzone i stało się możliwe z dwóch powodów:

Umierając w ciele — pokonałem śmierć. Powstając z martwych — obdarzyłem was Życiem Wiecznym, przez co wasze ciało nie ma już nad wami żadnej władzy.

Oto Moja Obietnica dla wszystkich Bożych dzieci. Ci, którzy przeżyją na końcu czasów — nie umrą śmiercią fizyczną. Są pobłogosławieni. Natychmiast zostaną przemienieni, otrzymując  doskonałe ciała fizyczne, w Mistycznej Jedności z Moim Chwalebnym Ciałem.

I to wtedy spotkają tych, którzy, umierając, zasłużyli sobie na Moją łaskę i którzy powstaną z martwych. Wszyscy oni będą żyć w Moim Nowym Raju.

Wasz Jezus

Wielu z was wyprze się Mnie, akceptując te nikczemne nowe prawa.

Czwartek, 11.10.2012, 10.03

Moja droga, umiłowana córko, trudności spotykające w tym czasie Moich uczniów, są dwojakie.

Po pierwsze, muszą być świadkami wprowadzanych na siłę kłamstw, które zostaną im zademonstrowane przez świeckie rządy. Te kłamstwa, w formie nowych, proponowanych przepisów prawnych, nowych pomysłów i nowych zasad, realizują tylko jedną rzecz. Łamią Prawa Boże. Są to przepisy tolerancji, które bez przeszkód pozwalają, aby akty grzechu były chronione w waszych konstytucjach i kościołach.

Druga udręka powstanie z powodu presji wywieranej na was, za ośmielanie się, aby mówić Prawdę, Słowo Boże. Moja córko, gdy odważycie się mówić Prawdę, będziecie zaciekle atakowani. Następnie zostaniecie oskarżeni, że postępujecie nie po chrześcijańsku i brakuje wam tolerancji.

Czy widzicie jak działa szatan? Zwodzi te słabe dusze do uwierzenia w kłamstwa i do akceptacji grzechu, przez zaprzeczenie mu, jakby on w ogóle nie istniał.

Ludzie ci, ściśle z sobą powiązani pośród wszystkich narodów, wzmagają presję, aby zniszczyć Moje Chrześcijańskie Kościoły, i aby uczynić grzech akceptowalnym. Mają na celu uciszenie Moich wyznawców i ich zdolności do otwartego głoszenia Prawdy Mojego Świętego Słowa.

Będziecie cierpieć z powodu tych obrzydliwości. Gdy tak będzie wiedzcie, że Ja jednoczę się ściśle z waszymi sercami.

Proszę, bądźcie silni przez wzgląd na Mnie. Musicie modlić się za te słabe, zwiedzione dusze, ponieważ są one pionkami w nikczemnej grze uknutej przez tych, którzy czczą szatana.

Nie dajcie się oszukać, bo tak jak myślicie, ich nikczemność w przebraniu tolerancji i miłości dla praw innych opanowała ludzkość, a walka będzie się nasilać.

Ręka Mojego Ojca uderzy z taką siłą, że oni, sprawcy, zostaną zmiecieni. Nigdy nie wolno wam rozpaczać i sądzić, że ta grupa obezwładni Moich uczniów. Oni nigdy nie będą w stanie tego dokonać, choć czasami może się tak wydawać.

Obudźcie się, Moi wyświęceni słudzy. Nie wolno wam pozwolić się zastraszyć lub wciągnąć do tego przebiegłego planu, mającego na celu profanowanie Bożego Słowa.

Musicie zachować Moje Nauki, waszego Zbawiciela, i nigdy się Mnie nie wyprzeć. Jednak, będziecie ku temu kuszeni. Wielu z was wyprze się Mnie, akceptując te nikczemne nowe prawa.

Jeśli tak uczynicie, Ja poczekam, gdyż jeśli Mnie wezwiecie, Ja was podtrzymam. Podtrzymam was Moją Boską Interwencją.

Proszę odmawiajcie tę Litanię (3) – O obronę Bożego Słowa

„O drogi Jezu, chroń nas od kłamstw, które obrażają Boga.

Chroń nas od szatana i jego armii.

Pomóż nam kochać Cię bardziej.

Wspieraj nas w naszej walce.

Broń nas w naszej wierze.

Prowadź nas do Twojego azylu bezpieczeństwa.

Pomóż nam powstać i bronić Twoją Świętą Wolę.

Umocnij naszą determinację bycia Twoimi prawdziwymi uczniami.

Daj nam odwagę.

Daj nam zaufanie.

Prowadź na drodze Prawdy.

Broń nas przed wrogiem.

Wylej nad nami Twoje Łaski Ochrony.

Pomóż nam uniknąć pokusy.

Przyprowadź nas bliżej Twojego Najświętszego Serca.

Pomóż nam pozostać zawsze wiernymi Tobie.

Amen.”

Idźcie, Moja armio, ze spokojem i w pokoju, wiedząc, że Ja, w tych zatrważających czasach, jestem blisko waszych serc. Gdy jesteście samotni, czujecie się zagubieni lub porzuceni, wiedzcie to. To jest wtedy, gdy Ja będę najbliżej was. To jest wtedy, gdy wasza słabość zamieni się w wielką siłę, właśnie gdy postrzegana siła waszego wroga zmaleje do zera.

Wasz Jezus

Pogaństwo zostanie wprowadzone we wszystkich Bożych Kościołach

Środa, 10.10.2012, 21.50

Moja droga, umiłowana córko, powiedz światu, że musi obudzić się ze swojego snu. Jeśli nie zrobią tego, nie będą w stanie ujrzeć, jak rozwijają się nikczemne plany, które przepowiedziałem jakiś czas temu.

Mówię o globalnej dominacji, która jest aranżowana, aby zniszczyć Chrześcijaństwo.

Mój Kościół jest dziesiątkowany, cegła po cegle. Na Moje wyświęcone sługi wywierana jest celowo presja ponad ich wytrzymałość.

Mój Kościół profanowany jest również przez tych, którzy praktykują wielbienie bestii.

Ci obłudni oszuści nie są Chrześcijanami. Praktykują okultyzm i przenikają wszystkie organizacje, w tym różne kościoły i różne religie. Ich celem jest w szczególności Kościół Katolicki.

Jest to Kościół, którego nienawidzą najbardziej. Ich kłamstwa sprawiły, że Katolicy są zbyt zażenowani, aby powstać i bronić swojego Kościoła.

Ich kłamstwa uczyniły bardzo trudnym dla wszystkich Kościołów Chrześcijańskich obronę Świętych Sakramentów, tak jak podyktował je Bóg.

Pogaństwo zostanie wprowadzone we wszystkich Bożych Kościołach i biada człowiekowi, który stanie w obronie Bożej Prawdy.

Nadszedł czas na podział ludzkości. Ja przyjdę i podzielę ziemię.

Ci wierni Moim Naukom, zostaną zabrani na Moje Łono. Ci, którzy przeciwstawiają się Bogu i bluźnią przeciwko Prawdzie, zostaną odrzuceni.

Bitwa już się rozpoczęła. Dowody zostaną przedstawione.

Wciąż jeszcze jest czas, aby wybrać między kłamstwami tej satanistycznej grupy, która przychodzi przebrana jak jagnięta, lub Prawdą, o której wam powiedzą, że jest kłamstwem.

Musicie być czujni przez cały czas. Miejcie oczy szeroko otwarte. Zawróćcie, kiedy będzie bluźnione przeciwko Mojemu Imieniu, Mojemu Ciału, Mojemu Słowu.

Wasz Jezus

Potem będzie miało miejsce wprowadzenie globalnego szczepienia, które zabije was, jeśli je przyjmiecie

Sobota, 13.10.2012, 16.10

Moja droga, umiłowana córko, proroctwa przepowiedziane w Fatimie zaczynają się teraz ujawniać na świecie.

Jedno-światowe rządy, utworzone w tych narodach, które niestrudzenie ze sobą współdziałają, niemal ukończyły swoje dzieło, które wkrótce ma zostać przedstawiona światu.

Wynikiem tego będzie nowa jedno-światowa religia, odraza w Oczach Mojego Ojca.

Mój Kościół został wewnątrz opanowany przez wrogów, którzy są wilkami w owczej skórze. Oszukują wszystkich, z którymi się zetkną.

Potem będzie miało miejsce wprowadzenie globalnego szczepienia, które zabije was, jeśli je przyjmiecie.

Jest to czas, gdy tylko modlitwa, wiele modlitw, mogą złagodzić skutki tej strasznej nikczemności, stworzonej przez elitarną grupę ludzi u władzy.

Działają w każdej części waszych rządów, a ci, którzy ręka w rękę pracują z nimi na co dzień, wiedzą, co oni robią.

Są tak przebiegli, że przedstawią każdy nikczemny uczynek jako wielką rzecz, wspaniałą pomoc dla ludzkości. Zrobią wszystko, co mogą, aby zbezcześcić wszystko, co jest związane z Bogiem.

Będą szerzyć i promować pogaństwo. Boże dzieci, które zaakceptują ich prawa i ich nauki, zostaną zarażone ich złymi metodami.

Musicie modlić się o ochronę, ale przede wszystkim musicie modlić się za te dusze. Ponieważ Mój Ojciec zamierza ich ukarać. On wybierze każdego z nich i zniszczy ich. Bez waszych modlitw będą zgubieni i zostaną wrzuceni do jeziora ognia.

Wasz Jezus

Zapowiedź, która zwiastować będzie Moje Powtórne Przyjście, będzie niespodziewana.

Poniedziałek, 08.10.2012, 19.00

Moja droga, umiłowana córko, wzywam wszystkich Moich wyznawców, aby byli silni w tym czasie.

Moje Święte Słowo, Mój Dar dla ludzkości, dawany poprzez te przekazy, będzie przedmiotem wielu krytyk.

Musicie pozostać silni, gdy Moje Słowo jest rozdzierane i bagatelizowane. To będzie bardzo trudne, ale musicie wytrzymać tę mękę, ponieważ jest to dopiero początek.

Wróg podniesie się i będzie niszczyć Moje Orędzia, dawane każdemu z was, tak aby dusze mogły zostać uratowane.

On liczy każdą duszę, którą uwodzi, a następnie trzyma z daleka od Moich Przekazów. Czyni to przez kuszenie wierzących, przede wszystkim dlatego, żeby nie pracowali ze mną, aby ocalić swoich braci i siostry. On nie chce, żebyście się modlili, aby ratować ich dusze.

Każdy sługa Mojego Kościoła, który zabrania wam modlenia się Moimi Modlitwami Krucjaty, potrzebuje waszych modlitw. Oni nie mogą powstrzymać rozprzestrzeniania się Moich modlitw. Jeśli to robią, potrzebują waszej pomocy. Niestety, wiele dusz zostanie odwiedzionych daleko od Mojej Misji, ostatniej tego rodzaju na ziemi.

W tych czasach uwidoczni się, jak podział w Moim Kościele będzie się stawał coraz większy. Jedna strona, cierpiąca, aby chronić Moją Ewangelię; druga, próbująca zreformować Mój Kościół, unowocześnić Moje Nauki i wprowadzić obsceniczne prawa do Mojego Kościoła.

Powstańcie z odwagą i zjednoczcie się, ponieważ chwila ta już prawie dla was nadeszła i usłyszycie o tych nowych zwyczajach, z których żadne nie stosuje się do Mojej prawdziwej Ewangelii, Moich Nauk i Prawdy.

Próby te pojawią się jak wielkie barykady. Wy, Moi uczniowie, będziecie się czuć jak w potrzasku. Będziecie czuć się bezsilni i popłyną wasze łzy.

Wasza słabość będzie waszą siłą. To poprzez wasze cierpienie, gdy doświadczycie tego strasznego biczowania, staniecie się silni.

Ponieważ z każdą próbą, którą znosicie w Moje Imię, Ja uczynię was jeszcze silniejszymi. Wytrwajcie, a pobłogosławię was łaską siły, odwagi i przekonania.

Jesteście Moją armią, Moim promieniem światła na świecie. Aby zgasić to światło uczyniona zostanie każda próba, ale będzie to bezskuteczne.

Promień waszego światła, wasza miłość do Mnie, będzie świecić tak, że stanie się jak latarnia światła, a następnie jak potężny ogień. Ten ogień Ducha Świętego, który pochwyci każdego z was, będzie rozprzestrzeniać swoje płomienie do każdego zakątka świata.

To będziecie wy, Moja drogocenna armio, którzy tego dokonacie. Będziecie prowadzeni przez Niebo. Będziecie maszerować naprzód. Stratujecie złą armię słabych dusz, które są dowodzone przez szatana, i  będą one wobec was bezsilne.

Wkrótce potem Chwała Mojej Wielkiej Zapowiedzi objawi się na świecie.

Zapowiedź, która zwiastować będzie Moje Powtórne Przyjście, będzie niespodziewana. Będzie także nieoczekiwana, choćbyście byli dobrze przygotowani. Wówczas zostanie wam przekazany wielki Dar Wiecznego Życia.

Wasz Jezus

Najświętsza Maria Panna: Płaczę nad nimi krwawymi łzami i jest Mi ciężko na Sercu

Niedziela, 07.10.2012, 11.00

Moje dziecko, proszę, módlcie się za Moje zagubione dzieci, których liczba codziennie rośnie. Oni nie wierzą, ani nie mogą uwierzyć, w Mojego Syna i odwracają się w drugą stronę.

Płaczę nad nimi krwawymi łzami i jest Mi ciężko na Sercu. Jakże są zagubieni i jak pusto się czują.

Modlę się, aby Bóg w Swoim Miłosierdziu otworzył wkrótce ich zatwardziałe serca.

Moje dziecko, Ostrzeżenie jest blisko. Moje dzieci muszą się przygotować. Ci, którzy unikają tych Świętych Orędzi od Mojego Syna i Mojego Przedwiecznego Ojca, będą musieli odpowiedzieć przed Bogiem.

Wielu szkodziło tej Misji i zachęcało dusze do odwracania się. Wiele takich dusz zmarło do tej pory w stanie grzechu śmiertelnego. Gdyby zaakceptowały modlitwy dane dla ludzkości, poprzez Krucjatę Modlitw, mogłyby zostać ocalone.

Tym, którzy nie zaakceptują tych Orędzi, nie wolno współpracować ze złym, aby podważać Boże Słowo. Musicie modlić się o pomoc niezbędną, aby odnaleźć wasz wewnętrzny pokój.

Zostało przepowiedziane, że prorok czasów ostatecznych nie zostanie przyjęty, mimo że wiele nawróceń zostanie osiągniętych przez rozprzestrzenianie się Bożego Słowa.

Waszym własnym ryzykiem będzie odrzucenie pomocy, która jest w tym czasie wysyłana z Nieba, aby pomóc ratować wasze dusze.

Nie urażajcie Mojego Syna, zaniedbując słuchania. Gdy już przeczytaliście te Przekazy z Nieba, możecie je puścić mimo uszu, ale najpierw musicie ich wysłuchać.

Wasza wolna wola oznacza, że możecie wybrać, którą drogą chcecie iść.

Wasza wolna wola nie oznacza, że macie prawo celowo bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu.

Kiedy odbędzie się Ostrzeżenie, zostaniecie napełnieni Światłem Prawdy.

Wasza dusza zostanie oświetlona i zobaczycie dobre uczynki i złe czyny, których dokonaliście w waszym życiu. Na tym etapie, wielu z was przyjmie Miłość Boga. Niestety, wielu będzie zbyt upartych, aby zaakceptować swoje przewinienia. Zostaną odrzuceni i będą strasznie cierpieć.

Bądźcie przygotowani w każdej chwili. Czas jest krótki.

Wasza ukochana Matka

Matka Boża

Matka Zbawienia

Światło Boga obecne jest w każdym z was

Sobota, 06.10.2012, 23.05

Moja droga, umiłowana córko, aby Mnie kochać prawdziwie, musicie widzieć innych poprzez Moje Oczy.

Kiedy patrzycie na inną osobę, patrzcie uważnie i spróbujcie zobaczyć Moją Obecność, gdyż Ja jestem obecny we wszystkich duszach, nawet tych poczerniałych.

Ja Jestem tam. Spójrzcie, a zobaczycie Mnie. Jest to jedna z najbardziej niezwykłych łask udzielonych przez Mojego Przedwiecznego Ojca dla każdego z Jego dzieci

Światło Boga obecne jest w każdym z was.

Jest to miłość i każda dusza posiada zdolność do miłości.

Kiedy zobaczycie innych poprzez Moje Oczy, poczujecie miłość i to poruszy waszą duszę w sposób, którego nie da się odrzucić. Ta miłość jest prawdziwa, mimo że nie możecie jej ujrzeć lub dotknąć. Będzie wam również trudno wytłumaczyć ją innym. A jednak tam jest.

Gdyby wszystkie Boże dzieci mogły uhonorować Boską Obecność Mojego Ojca na świecie w Jego dzieciach, to na ziemi zapanowałby pokój. Szukajcie miłości, a odnajdziecie ją.

Poświęćcie czas na rozmyślanie o tym, co teraz wam mówię. Światło Bożej Miłości jest jak świecąca gwiazda, obecne w każdej duszy. W niektórych świeci jaśniej i możecie poczuć jak miłość tej osoby obejmuje was. W innych istnieje, ale jak przyćmiony przebłysk, trudna do znalezienia, ale jednak tam jest.

Kiedy patrzycie na siebie nawzajem, pomyślcie o tym. Bóg stworzył każdego z was. W Jego Oczach jesteście braćmi i siostrami. Daje Mu to tak wiele radości, gdy widzi Swoje dzieci okazujące sobie nawzajem miłość i szacunek.

Kiedy walczą między sobą, powodują u innych trudności i cierpienia, On czuje straszny ból. Jak każdego rodzica rani Go to, gdy Jego dzieci nie dzielą się Jego Miłością, Miłością, przez którą On ich stworzył.

Pamiętajcie również, że gdy ranicie się nawzajem, ranicie Mojego Ojca. On czuje ból, który zadajecie Jego dzieciom.

Następnym razem pomyślcie dwa razy, gdy kogoś ostro osądzacie lub okazujecie wobec innych nienawiść. Kiedy robicie takie rzeczy, są one niemiłe dla Mojego Ojca.

Jeśli ktoś was rani, módlcie się za niego. Ponieważ, gdy istnieje napięcie i brak jest miłości między dwojgiem ludzi, jest to spowodowane przez złe duchy.

Wznieście się ponad tę pokusę. Kochajcie innych. Traktujcie ich z szacunkiem. Spójrzcie na nich, jak poprzez Oczy Boga. Jeśli tak zrobicie, odnajdziecie miłość. Będzie wam łatwiej żyć ze sobą nawzajem i akceptować wzajemne wady.

Wasz Jezus

Ta nowa, jedna światowa religia, złoży hołd bestii

Wtorek, 09.10.2012, 21.31

Moja droga, umiłowana córko, wiele dusz staje się czujnych w tym czasie, gdyż są świadkami szybkich zmian, które teraz zaczynają się uwidaczniać w Moim Katolickim Kościele.

Wszystkie znaki, które zapowiedziałem poprzez ciebie, zaczynają być już widoczne. Można zauważyć brak dostępnych Mszy. Nie jest już łatwo dostępna Najświętsza Eucharystia. W wielu Moich Kościołach ograniczony jest Sakrament Spowiedzi.

Nie ma kapłanów w wielu Moich kościołach, aby nimi zarządzać. Jest tak wielu opuszczających Moje kościoły w tym czasie ucisku, że niedługo kościoły te zostaną przekazane dla komercyjnych firm.

Ponieważ wiara Chrześcijan jest wypróbowywana, ważne jest zatem, aby w dalszym ciągu modlić się Moimi Modlitwami Krucjaty. Wkrótce do Katolickiego i innych Kościołów Chrześcijańskich wprowadzeni zostaną nowi słudzy.

Najpierw tylko powierzchownie będą rozmywane różnice pomiędzy poszczególnymi religiami. Następnie, w krótkim czasie, nie rozpoznacie już Moich Nauk, ponieważ będą subtelnie usuwane. W ich miejsce zaistnieje seria niejasnych, ale poetyckich wypowiedzi, które promować będą tolerancję grzechu.

Kłamstwa, przedstawiane niczego nie podejrzewającym osobom regularnie chodzącym do kościoła, nie zostaną początkowo zauważone. Później Moich wyznawców dręczyć będzie głęboko niepokojące uczucie, że coś jest nie tak.

Ostatecznym oszustwem będzie to, kiedy Święte Sakramenty zastąpione zostaną przez pogańskie substytuty.

Wszystko odbędzie się pod przewodnictwem fałszywego proroka, którzy stwierdzi, że jest arcykapłanem nad wszystkimi religiami, połączonymi w jedną. Ta nowa, jedna światowa religia, złoży hołd bestii.

Wszyscy ci, którzy będą ślepo za nią podążać, zostaną pożarci przez bestię i będą utraceni dla Mnie na zawsze.

Szybkość, z jaką to się stanie, zaskoczy Moich wyznawców. Ten plan jest starannie przygotowany. Kampania, aby zamienić wrogość Chrześcijan do świeckich praw w ich akceptację, jest profesjonalnie sterowana.

Jest to zaplanowane wśród wielu narodów przez jedną grupę, która, aby poprzeć swoje złe kłamstwa, wykorzystuje znane osobowości, celebrytów i figurantów, z których wszyscy są przez większość uznawani.

Uważajcie. Nie akceptujcie kłamstw. Nie dajcie się zaangażować w plan bezczeszczenia Mojego Świętego Imienia.

Wasz Jezus
Król i Odkupiciel całej ludzkości

Bóg Ojciec: Moja Ręka Sprawiedliwości czeka, aby ukarać te rządy, które planują skrzywdzenie Moich dzieci.

Czwartek, 04.10.2012, 14.55

Moja najdroższa córko, chcę, żebyście wiedzieli, że choć może świat musi znosić wielkie oczyszczenie, które może nie być przyjemne, Moje Miłosierdzie jest ogromne.

Ja Jestem Oceanem Miłosierdzia i wprowadzę wielkie zmiany, aby zapewnić, że wszystkie Moje dzieci zostaną ocalone od katastrofy. Katastrofa, o której wam mówię, wiąże się z działaniem skrytych, złych sił na świecie, które starają się kontrolować każdy naród, dla własnego nikczemnego zysku.

Tak wiele dusz odrzuca Miłosierdzie Mojego umiłowanego Syna. Tak wielu Go nie uznaje. Nadal lekkomyślnie zadają cierpienia tym, którymi rządzą i zaniedbują zaakceptowania, że ich grzechy nie pozostaną niezauważone. Mogą walczyć przeciwko Mocy Mojej Ręki, ale Moja Ręka spadnie na nich i zniszczy ich.

Z czasem uznają Władzę Boga, ale dla wielu z nich będzie już za późno.

Wkrótce cała ludzkość doświadczy wszystkich Moich Działań, w tym wielkich cudów. Zrobię wszystko co mogę w Moim Wielkim Miłosierdziu, które pochłonie ludzkość jak wielki ocean, aby ocalić ludzkość. Żaden człowiek nie pozostanie nietknięty przez Moje Dary.

Kiedy to się stanie, podążę za tymi ludźmi, którzy Mnie odepchną, chociaż będę wiedzieli, kim Ja Jestem.

Następnie, ci przywódcy na świecie, którzy zaniedbują wprowadzenie Moich Bożych Praw, i którzy biczują ziemię swoim okrucieństwem wobec Moich dzieci, zostaną powaleni. Wtedy nie pozwolę im uciec Mojej Boskiej Sprawiedliwości.

Zostali ostrzeżeni tym Orędziem, aby zatrzymać się teraz. Muszą modlić się o przewodnictwo, jeśli czują się skrępowani lub pod naciskiem, aby wprowadzać wobec narodów prawa, które spowodują trudności.

Daję im teraz ten czas, aby powstrzymali to, co robią i błagali Mnie, abym pomógł im sprzeciwić się nikczemnym reżimom, które zostały zaplanowane przeciw ich rodakom.

Oni wiedzą, o czym Ja mówię.

Ja Jestem Stwórcą ludzkiego rodzaju. Znam każde z Moich dzieci. To, co widzą. To, co czują. Jak myślą. Znam także tych spośród nich, którzy przysięgli posłuszeństwo w działaniach, które powodują olbrzymie cierpienia ludzi na całym świecie.

Moja Ręka Miłosierdzia czeka, aby przyprowadzić was z powrotem do schronienia Mojego Królestwa.

Moja Ręka Sprawiedliwości czeka, aby ukarać te rządy, które planują skrzywdzenie Moich dzieci. Nie zostanie wam dozwolone powodowanie cierpienia.

Ponieważ, gdy tylko wprowadzicie przepisy, które są dla Mnie odrażające, mające na celu kontrolę tych, którym służycie, ześlę taką karę, że nikt nie będzie miał jakichkolwiek wątpliwości co do tego, co spowodowało taką karę.

Jesteście Moimi dziećmi i to do Mnie musicie zwrócić się o ochronę. Bez Mojej ochrony pozostaniecie na łasce szatana.

Gdybyście zapomnieli – on, szatan, nienawidzi was wszystkich. Jednak, z powodu jego potężnych i subtelnych, uwodzicielskich sposobów, podążacie w jego pogoni za władzą, jak niewolnicy.

Jeśli wybierzecie moc na tej ziemi, która może was wywyższyć i przynieść wam uznanie poza drogami Pana, zostaniecie odrzuceni.

To ostrzeżenie dawane jest dla zapewnienia waszego zrozumienia, że jest tylko Jeden Stwórca. Tylko Jeden, który stworzył ludzkość. Jedyny, który ma prawo położyć kres wszystkiemu, co istnieje na ziemi.

Najwyższy Bóg

Stwórca wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych

Chrześcijaństwo jest atakowane z jednego głównego powodu

Środa, 03.10.2012, 13.30

Jestem twoim umiłowanym, mistycznym Współmałżonkiem, Synem Człowieczym, narodzonym z Niepokalanej Dziewicy Maryi.

Moja droga, ukochana córko, cała groza, której doświadczyłem w Ogrodzie Getsemani, kiedy byłem wyszydzany przez złego, rozwija się właśnie teraz na świecie przed Moimi Oczami.

Ludzie wszędzie utracili swoją wiarę. Błądzą w morzu dezorientacji, w stanie apostazji niedoświadczanej wcześniej na świecie na tak dużą skalę.

Zginęła wzajemna miłość.

Honorowanie potrzeb innych nie jest już uważane za godną podziwu cechę.

Chciwość, pożądanie i zazdrość kontrolują umysły wielu ludzi w dzisiejszym świecie. Zimni w swoich sercach, nie cenią już samego życia i nie zastanawiają się nad morderstwem. Jest ono uważane za rzecz oczywistą.

Chrześcijaństwo jest atakowane z jednego głównego powodu. Aby umożliwić wprowadzenie z łatwością w waszych krajach przepisów, które tolerują grzech.

Powszechna jest obsesja fałszywych religii i fałszywych bożków.

Mój Kościół załamuje się i Moi wyświęceni słudzy, w przeważającej części, nie kładą nacisku na niebezpieczeństwo grzechu i na prawdę życia wiecznego.

Nienawiść, wojna, chciwość, pożądanie, zazdrość i miłość własna, wszystkie powiązane są w jeden fałszywy stan, stan, który w niczym nie przypomina Prawdy Moich Nauk.

Wiedziałem wtedy, w ogrodzie Getsemani, że Moja Śmierć na Krzyżu nie będzie uważana za to, czym była, przez to pokolenie, dzisiaj. To był ból, który przedzierał się przez Moje Serce jak miecz.

Ofiara, którą uczyniłem dla człowieka, aby odkupić go w Oczach Mojego Ojca, nie jest dziś doceniana. Jak wiele oni zapomnieli. Jak wiele im nie powiedziano. Wszystko to ma do czynienia z grzechem tolerancji, przedstawionej światu jako coś dobrego.

Wojny i nienawiść rozprzestrzeniają się jak wirus, ponieważ zaplanowane zostały przez złego. Ból Moich wyznawców zjednoczy się z Moim, doświadczając plugastw, które będą wygłaszane przez tych przywódców rządów, którzy podążają za kłamstwami osadzonymi w ich duszach przez szatana.

Szatan i jego demony są bardzo potężne. Nigdy nie sądźcie, ani przez jedną minutę, że łatwo jest osłabić ich uchwyt wobec osób, która pozwoliły im infiltrować swoje dusze. Oni nie poddadzą się łatwo i będą przeszkadzać duszom, które chcą zwrócić się do Mnie, ich Jezusa, o pomoc, czyniąc je bezradnymi.

Dla tych dusz modlenie się będzie torturą. Słowa nie wyjdą z ich ust. Będą czuć całkowitą niechęć do myśli o Mnie. Nich spróbują, jeśli mogą; będzie to trudne zadanie.

Ci, którzy mówią, że są dobrymi ludźmi, którzy nie szkodzą innym, ale w swoim życiu nie akceptują Mnie, Jezusa, niech wiedzą to: Nie jesteście naśladowcami Chrystusa. Jeśli nie przyjdziecie do Mnie, nie możecie zostać przyjęci do Królestwa Mojego Ojca.

Wejście do Królestwa Mojego Ojca wymaga przygotowania. Szatan może poruszać się tak szybko, aby odciągnąć dusze, że wiele z nich zabranych zostanie niespodziewanie.

Te czasy wielkiego niepokoju na świecie i braku wiedzy o Moim Ojcu, Bogu, Stwórcy wszystkich rzeczy, mogą spowodować tylko jedną rzecz.

Katastrofę. Kara zostanie wylana na świat, aby ocalić ludzkość, aby oczyścić ludzkość.

Jeśli ludzie odmawiają słuchania, nie usłyszą Prawdy.

Prawda uratuje nie tylko ich życie na ziemi, ale da im Życie Wieczne.

Zaniechanie przyjęcia Prawdy prowadzi do śmierci, zarówno ciała jak i duszy.

Nadszedł czas dla ludzkości, aby dokonać wyboru. Nie mogę ich zmusić, aby podążali za Mną. Gdyż mimo wszystkich darów, łask i cudów, które będą im dawane, nadal będą się odwracali.

Mimo całego Mojego Wielkiego Miłosierdzia, niektórzy nadal ponad życie wybierać będą śmierć.

Wasz Jezus

Najświętsza Maria: Panna: Wielu przywódców Kościoła Mojego Syna milczy. Już nie bronią publicznie Świętego Imienia Mojego Syna.

Wtorek, 02.10.2012, 15.30

Moje dziecko, narastają działania w celu obrażania Imienia Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Nie wystarcza to, że Go odrzucają; wielu chce skazić Jego wizerunek w umysłach tych, którzy w Niego wierzą.

Eskaluje Krzyżowanie Ciała Mojego Syna, Krzyżowanie Jego Kościoła.

Wielu przywódców Kościoła Mojego Syna nie mówi nic. Już nie bronią publicznie Świętego Imienia Mojego Syna. Brakuje im odwagi, aby bronić Ciała Mojego Syna, Jego Kościoła na ziemi.

Wielu nie chce zwrócić niepożądanej uwagi, z powodu grzechów księży w przeszłości. Wielu z nich, po prostu, nie ma silnej wiary wymaganej, aby być prawdziwym świadkiem Prawdy Nauk Mojego Syna.

Tak wielu na świecie nie wierzy w Istnienie Mojego Syna i to powoduje Jego płacz.

Tak wielu tych, którzy znają Prawdę, sądzi, że jest akceptowalne okazywanie braku szacunku, gdy słuchają bluźnierstw i wciąż zachowują milczenie.

Dzieci, musicie otwarcie i bez strachu uznawać Prawdę Ukrzyżowania Mojego Syna. Ludzie będą słuchać. Zostaniecie wysłuchani. Jeśli każdy sługa Mojego Syna zachowałby milczenie, to kto będzie mówił o Moim Synu?

Kto będzie rozprzestrzeniał Jego Święte Słowo w tym czasie, gdy tak wiele Bożych dzieci zaprzecza Istnieniu Boga?

Wkrótce nie będą mieli wymówki. Gdy ujrzą stan swoich dusz zrozumieją po raz pierwszy, że mają duszę.

Módlcie się, aby stali się potem silniejsi, i aby stali się prawdziwymi żołnierzami Chrystusa.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

Boża Miłość, raz odczuwana przez człowieka, jest czymś, bez czego człowiek nie może żyć.

Poniedziałek, 01.10.2012, 16.30

Moja droga, umiłowana córko, musicie zaakceptować, że gdy Moi wyznawcy wierzą w te Przekazy, to przyniesie im to od czasu do czasu udrękę duszy.

Wielu będzie się radować czytając Moje Święte Słowo i przyjmie je jako cud.

Inni również zaakceptują Moje Orędzia, ale w niektóre dni będą rozdarci na dwoje wątpliwościami, których padną ofiarą. Te wątpliwości są naturalne.

Ponieważ będą niektóre orędzia kwestionować i zastanawiać się, czy one naprawdę pochodzą z Nieba. Wówczas będą pełni niepokoju, ponieważ wiedzą, że w ich życiu zachodzi zmiana, i że będą świadkami Powtórnego Przyjścia.

Oznacza to, że życie, jakie do tej pory prowadzili, zmieni się nie do poznania.

Dla wielu jest to zatrważające, ponieważ chcą się trzymać swojego starego, pełnego samozadowolenia życia, jakkolwiek nie byli szczęśliwi.

Dręczy ich strach przed przyszłością, strach przed Ręką Boga i strach przed armią szatana. Jednak, choć Moje Orędzia mogą czasami wzbudzać obawę w ich sercach, przyniosą również pociechę.

Ponieważ jedna rzecz jest pewna. W swoich duszach czuć będą Mojego Świętego Ducha, a jeśli tak się raz stanie, to zapoznają się z Miłością Boga.

Boża Miłość, raz odczuwana przez człowieka, jest czymś, bez czego człowiek nie może żyć. Ona przynosi pokój. Tak więc, Moi wyznawcy, bez względu na to jak może się obawiacie, musicie pamiętać, że Ja, wasz Jezus, nigdy was nie opuszczę.

Wy jesteście Moi.

Ja jestem Życiem w waszych duszach. Przeze Mnie będziecie zbawieni. Ja Jestem pełen Miłosierdzia dla dusz, które zwracają się do Mnie o pomoc. Nie pozwolę wam cierpieć z rąk zwolenników szatana. Okryję was Moją Drogocenną Krwią. Nie macie się czego obawiać.

Zamiast tego, dawane są wam łaski, abyście się przygotowali. Musicie być teraz odważni; nie pozwólcie, aby wątpliwości przyćmiły waszą miłość do Mnie lub uczyniły was ślepymi na Prawdę tych Przekazów.

One są Moim Darem dla was. Są wam dawane, tak abyście byli chronieni i zabezpieczeni od krzywdy.

Proście Mnie zawsze o rozwianie waszych obaw, ponieważ są one sadzone przez złego jak nasiona niezadowolenia w waszych umysłach, aby was rozpraszać.

Błogosławię was. Daję wam pokój. Daję wam Moją Ochroną. Ufajcie Mi zawsze.

Wasz Jezus

Tak wielu ludzi ma dzisiaj obsesję pogoni za sławą i własną chwałą

Sobota, 29.09.2012, 23.00

Moja droga, umiłowana córko, dlaczego tak wielu ludzi na świecie uważa, że ich śmiertelność jest nieokreślona?

Tak wielu ludzi ma dzisiaj obsesję pogoni za sławą i własną chwałą. Tak wielu z tych, którzy poszukują i osiągają wielkie uznanie i sukces, uwielbianych jest przez tych, którzy uważają, że to jest ta chwała, do której muszą dążyć, i która ich zaspokoi.

Bardzo mało czasu poświęcane jest na to, co się naprawdę liczy. Oni depczą po innych, aby dostać to, czego chcą, z powodu ich nienasyconego pragnienia, aby zabłysnąć w chwale przed światem.

Ich próżność zasilana jest przez świat rozrywki, media, a ich dążenie do własnej perfekcji jest aprobowane.

To jest właśnie to, do czego dążą dzisiaj zwykli ludzie. Otwarcie podziwiają taką ambicję, i staje się ona jak religia. Uwielbiają tych, którzy osiągają takie wyżyny, a następnie zabierają się do naśladowania ich życia.

Ani razu nie biorą pod uwagę, że takie rzeczy nie mają żadnego realnego znaczenia. Nigdy nie zatrzymują się, aby zadać sobie pytanie: „Czy to jest to, z czego ma się składać moje życie?”

W większości przypadków nie wierzą w Boga, bo gdyby tak było, wiedzieliby, jak drażniące w Oczach Boga jest poszukiwanie pochlebstw w taki sposób.

Kiedy ludzie stale ubiegają się o uwagę, szukają pochlebstw i mają obsesję na punkcie wizerunku ukazywanego wobec świata, to nie rozumieją, jak krótka jest ta droga. Z czasem zaniknie, a oni znajdą samych siebie pustymi i bez miłości, pozostawionej dla podzielenia się z innymi.

Spędzają tak wiele czasu kochając samych siebie, że nie będą mieli miejsca na jakąkolwiek inną miłość. Stawiają swoje własne potrzeby ponad potrzebami innych. Zrobią wszystko, włącznie z popełnianiem czynów, które obrażają Boga, w celu osiągnięcia własnej chwały.

Tej generacji powiedziane zostało tak wiele kłamstw na temat sposobu, w jaki mają przeżyć swoje życie. Zachęcani są przez świat, który uważa, że materialne korzyści, sława, kultura i ambicja, które przyniosą wielki podziw, to najważniejsze rzeczy, do których trzeba dążyć.

Jak niewiele wiedzą. Jak bardzo będą zszokowani, gdy odkryją, jak bardzo się mylili.

Ludzi, którzy prowadzą takie życie, czeka rozczarowanie, kiedy ich żądze nie zostaną zaspokojone. Żadne działanie mające im przynieść więcej przyjemności przez egoistyczną obsesję ambicji, nie przyniesie im pokoju.

Módlcie się, aby ludzie szybko uświadomili sobie, że dążenie do sławy i własnej chwały zaspokaja tylko na krótki czas. Jest tylko jeden cel, do którego powinniście dążyć, i jest to przestrzeganie Nauk Pana.

Gdy tak robicie, odzyskacie pokój.

Nadal będziecie mogli się cieszyć wieloma przyjemnościami na świecie, ale zrozumiecie, co się liczy naprawdę.

Tak wielu młodych ludzi przywiązuje taką wartość do tego, jak są postrzegani przez innych. Presja wywierana na nich, aby prowadzili swoje życie realizując takie same cele jak te gwiazdy, które podziwiają, niszczy ich dusze.

Przesłania rzeczywistość tego, co jest miłe Bogu.

Blokuje Prawdę.

Tylko Prawda sprawi, że poczują sens i przyniesie im pokój, miłość, radość i szczęście.

Ja Jestem Życiem, którego poszukują.

We Mnie odnajdą życie w Chwale.

Jest to Chwała, do której muszą dążyć.

Ponieważ, jeśli zwrócą się ku Mnie, będą żyć w Wielkiej Chwale w Nowym Raju.

Jest to jedyna Chwała, która przyniesie im niewypowiedzianą radość.

Wasz Jezus

Wierzącym nie wolno nigdy czuć się pewnie w wiedzy, że znają Prawdę.

Sobota, 29.09.2012, 19.15

Moja droga, umiłowana córko, muszę powiedzieć wszystkim, którzy wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa, aby się obudzili i żyli teraz swoim życiem we Mnie.

Przekazy te dawane są nie tylko, aby ostrzec tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, Odkupiciela ludzkości, ale są także dla wierzących w Boga.

Wierzącym nie wolno nigdy czuć się pewnie w wiedzy, że znają Prawdę.

Ci z was, którzy mówią, że znają Prawdę Moich Nauk, nigdy nie wolno czuć wam samozadowolenia. Jeśli tak uczynicie, może to oznaczać, że zaniedbacie pracę niezbędną dla uświęcania waszych dusz.

Wierzący mogą zostać zdezorientowani co do Moich Nauk. Tak wielu nie rozumie znaczenia Mojego Powtórnego Przyjścia.

Wielu z Moich wyznawców sądzi, że oznacza to, że cała ludzkość, tak czy tak stanie się tego świadoma, i że przez Moje Miłosierdzie zostaną zbawieni. O, jakże pragnę, aby to była prawda. Jak by Mi to przyniosło stateczną ulgę. Niestety, wielu nie będzie przygotowanych. Wiele odmówi słuchania Moich ostrzeżeń i instrukcji. Przez to zaniedbają, aby odpowiednio się przygotować.

Moje Powtórne Przyjście nastąpi. Ci wierzący, którzy mówią, że wierzą w Prawdę zawartą w Biblii, wiedzcie o tym: Jest dla was łatwe do przyjęcia to, co zostało tam przepowiedziane, i co już się spełniło. Nie jest tak łatwe zaakceptowanie przyszłych proroctw, których ludzkość nadal będzie doświadczać.

Zaakceptujcie więc fakt, że Boskie Orędzia będą wysyłane w celu przygotowania was. Zaakceptujcie, że przygotowanie to ma miejsce właśnie teraz.

Bądźcie czujni przez cały czas. Nie odrzucajcie Mnie w tej chwili, ponieważ jest to czas przygotowań.

Bądźcie wdzięczni, że ten wielki dar jest wam dawany.

Wasz ukochany Jezus

Człowiek ten powie światu, że jest Mesjaszem, i będzie popierany przez wiele wiodących światowych postaci.

Piątek, 28.09.2012, 22.15

Moja droga, ukochana córko, wielkie zmiany w świecie, zapowiedziane przed Moim Powtórnym Przyjściem, będą rozwijać się warstwa po warstwie.

Czas dla oszustów, którzy będą twierdzić, że przychodzą w Moim Imieniu i zaprezentują się światu, jest bardzo blisko.

Tak wielu ludzi da się zwieść wierząc tym fałszywym prorokom, ponieważ zapowiedzą się oni z wielkim rozmachem.

Ale jeden z nich zwiedzie wielu, gdyż przedstawi siebie jako króla w pokorny sposób, aby przekonać ludzi, że on jest Mną, Jezusem Chrystusem.

Człowiek ten powie światu, że jest Mesjaszem, i będzie popierany przez wiele wiodących światowych postaci.

Przedstawią go najpierw, jako niezwykłego i pełnego współczucia politycznego lidera.

Jak już wcześniej mówiłem, będzie on postrzegany jako utalentowany pokojowy rozjemca. Jego pycha naświetli mistyczny obraz, który wydawał się będzie boskiego pochodzenia.

Jego przystojny, dobry wygląd i jego kusząca osobowość oddziaływać będzie na masy.

Objawi się światu wkrótce, a jego pojawienie się będzie niespodziewane.

Ci przywódcy, którzy przedstawią go jako zbawcę, człowieka, który położy kres wojnie na Środkowym Wschodzie, szanowani są w wielu częściach świata. Dlatego fałszywy mesjasz zostanie tak łatwo zaakceptowany.

Po pewnym czasie jego oddziaływanie będzie się rozprzestrzeniać. Media będą chwalić jego dyplomatyczne umiejętności i jego poparcie stanie się wielkie.

To jest człowiek, który powie, że jest Mesjaszem. Powie wszystkim, że jest Jezusem Chrystusem, który przyszedł z powrotem ogłosić swoje powtórne przyjście.

On jest antychrystem.

Nie dajcie się oszukać w tym momencie. Ja, Jezus Chrystus przyszedłem w ciele, po raz pierwszy, aby zbawić ludzkość. Ale wiedzcie o tym: tym razem Ja nie przyjdę w ciele. Przyjdę, jak złodziej w nocy. Przygotuję świat, poprzez te orędzia, ale nie powiem wam dnia ani godziny, bo ich nie znam. Tylko Mój Ojciec zna tę chwilę.

Zapowiem Moje Powtórne Przyjście znakiem Mojego Przybycia, który pojawi się na niebiosach na całym świecie.

Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Jezusem Chrystusem, i który chodzi po ziemi jako człowiek, jest kłamcą.

Umykajcie, gdyż on przyniesie nieopisaną nędzę i cierpienie. Jego podstęp uśpi dusze fałszywą miłością Boga. On przekręci Prawdę. Ci, którzy podążą za nim, znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie.

Wasz Jezus