Miesięczne archiwum: Październik 2012

To będzie przez nich, że błyskawice, trzęsienia ziemi i tsunami uderzą ziemię.

Sobota, 27.10.2012, 21:35

Moja droga, umiłowana córko, istnieje plan rozpoczęcia nasilenia globalnego nauczania.

Nie będzie to Boże nauczanie. Zamiast tego, będzie głosić kłamstwo, które będzie twierdziło, że Bóg nie istnieje i nie może istnieć.

Powiedzą, wykorzystując ludzkie rozumowanie i naukową ocenę, że Bóg jest tylko wytworem ludzkiej wyobraźni.

To nauczanie nie jest przypadkowe, ponieważ jest to dobrze zaplanowana i skoordynowana kampania, uknuta przez tych ateistów, których lojalność należy do złego.

Ich serca, umysły i dusze zostały skradzione przez szatana, który używa pychy ich ludzkiego intelektu dla butnego głoszenia kłamstw, aby zablokować Prawdę.

Jest to plan zamienienia wszędzie serc ludzi w kamień, tak jak ich serca są zimne i pozbawione uczuć. Następnie zostanie ogłoszone, że nowa zastępcza religia wprowadzona będzie jako prawo.

Jedna światowa religia złoży hołd bestii, ponieważ ohyda ta dokona się przez ręce niewolników króla ciemności.

Ateiści, którzy zorganizują ten plan, są gorliwymi zwolennikami szatana.

Nie popełnijcie błędu, oni wielbią bestię i maja za nic ból i cierpienia, które przyniosą ich działania.

Ich zadaniem jest zniesienie wierności Jedynemu Prawdziwemu Bogu. Bogu kochającemu każde z dzieci, które On stworzył. Odrzucą wysiłki podejmowane obecnie z Nieba dla ocalenia ludzkość od ostatecznego zniszczenia.

To będzie przez nich, że błyskawice, trzęsienia ziemi i tsunami uderzą ziemię.

Zostaną powstrzymani.

Będą ogromnie cierpieć i ich bolesny koniec został przepowiedziany.

Bitwa Armageddonu będzie zacięta, ponieważ Bóg nie będzie już bezczynny i nie zezwoli na taką plagę.

Straszliwe kary ogromnego wymiaru wymażą tych pogan, którzy odrzucają Słowo Boże.

Modlitwa do Boga, poszukująca Miłosierdzia, jest jedynym sposobem, aby złagodzić takie kary.

Wasze modlitwy, błagające o przebaczenie dla ich dusz, to jedyny sposób, w jaki dusze te mogą zostać uratowane.

Moja córko, dużo zniszczenia wyniknie z powodu nikczemnych czynów, które te ateistyczne grupy mają zamiar przeforsować na ziemi.

Wielu nie zna wagi ich czynów.

Wielu jednak wie dokładnie, co robią, gdyż oni są kłamcami.

Oni nie wierzą w Boga, ponieważ wybrali Jego wroga, diabła, jako swojego boga, swoim własnym wolnym  wyborem.

Wszystko czego chcą, to ukraść dusze.

Bóg, Mój Ojciec, zainterweniuje Swoją Mocą, nie aby jedynie ich ukarać, ale aby ocalić dusze, zanim zostaną Mu one skradzione.

Wasz Jezus

Ci, którzy poniżają Moje Słowo dawane tobie, Moja córko, kaleczą Mnie na wskroś, aż do kości, w dręczącym bólu.

Piątek, 26.10.2012, 18:00

Moja droga, umiłowana córko, Moje Królestwo na ziemi stawać się będzie rzeczywistością.

Tak dawno obiecane przez Mojego umiłowanego Przedwiecznego Ojca, Nowe Królestwo, Nowy Raj, jest największym darem.

Sekret zrozumienia Mojego Nowego Królestwa leży w tajemnicy Mojego cierpienia w Ogrodzie Getsemani. Kiedy padłem na twarz przed Moim Ojcem płacząc z żalu, było to z powodu utraty dusz w przyszłości, które będą płonęły w ogniach Piekła, pomimo Mojej Ofiary na Krzyżu.

Moje upokorzenie z rąk Poncjusza Piłata nie było dla Mnie bolesne z powodu publicznej pogardy, ale dlatego, że wiedziałem, że te same dusze zostaną dla Mnie utracone. I tak płakałem łzami smutku, gdy patrzyłem na nie, oszukane przez szatana, złą siłę, której nie mogli zobaczyć, ale która poraziła każde włókno ich istnienia.

Moja córko, kiedy widzisz Mnie zmartwionego, to jest to z konkretnego powodu. Ponieważ płaczę również nad tymi duszami, które odnoszą się z pogardą do tych Przekazów. Nie są one w pełnym stanie bycia w jedności ze Mną. Z powodu ich grzechu pychy, arogancji, braku wiedzy i pokory, obrażają Moje Słowo.

Następnie będą usiłowali zapobiec, aby serca tych, których Ja chciałbym osiągnąć, przyjęły Moje Święte Słowo.

Płaczę także nad nimi, bo nie znają poważnych konsekwencji swoich działań, kiedy zdradzają Moje Prawdziwe Słowo, gdy przedstawiane jest w tym czasie dla każdego z Bożych dzieci.

Tak wiele dusz pozbawionych Mojego Słowa z powodu działań tych, którzy mówią, że reprezentują Mnie na świecie, zostanie utraconych.

Tak, jak cierpiałem straszliwą mękę, stawiając czoła szyderstwom tych, którzy stali przy złotym tronie Poncjusza Piłata, tak cierpię dzisiaj. Moja córko, ból, który cierpię przez was, nie jest dziś inny, niż był wtedy.

Ci, którzy poniżają Moje Słowo dawane tobie, Moja córko, kaleczą Mnie na wskroś, aż do kości, w dręczącym bólu.

Przebili ostatnimi gwoździami Moją cierpiącą duszę, kiedy jeszcze raz próbuję ocalić ludzkość od zagłady.

Módlcie się, aby Mój Ojciec, poprzez Jego Miłosierdzie, był łaskawy dla tych dusz, które dążą przez rękę oszusta, aby uczynić bezsilnym Słowo Boże.

Moje dzieci, miejcie się na baczności wobec tych, którzy zaciekle sprzeciwiają się Mojemu Słowu, dawanemu przez te Orędzia. Musicie modlić się za ich dusze.

Wasz Jezus

Będą kwestionować i analizować Moje Słowo z obawy przed popełnieniem wielkiego błędu.

Piątek, 26.10.2012, 11:06

Moja droga, umiłowana córko, tak wiele pracy musi być wykonanej przez Moich wyznawców, aby oczyścić ziemię z plagi, która rozprzestrzenia się, jak okrywający koc, nad wieloma ludźmi, którzy nie wierzą w Boga.

Tak wielu błądzi po świecie bez uczucia kierunku. Są opróżnieni z duchowych uczuć i nie mają pojęcia o Miłości Boga. Są to dusze, za którymi tęsknię, i które pragnę objąć Prawdą.

Wy, Moi wyznawcy, musicie pójść do nich i powiedzieć im, że Ja, Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, Mesjasz, wkrótce przyjdę. Muszą wiedzieć, że nie zostaną odrzuceni, bo to jest ze względu na was, wasze pokolenie, że przychodzę w tym czasie.

Wielu innych, którzy są duchowo świadomi istnienia Boga, będzie zaciekawionych, ale niezdecydowanych, przyjmując Moje Orędzia.

Inni, którzy głoszą Moje Słowo, i którzy są pobożnymi Chrześcijanami, będą ostrożnie i powoli przyjmować wszystko, co Ja mówię.

Będą kwestionować i analizować Moje Słowo z obawy przed popełnieniem wielkiego błędu. Oni boją się nakarmienia kłamstwem.

Następnie będą duchowni w Kościołach Chrześcijańskich, którzy powstaną i odpowiedzą na Moje Wezwanie. Niektórzy zareagują szybko, ponieważ czytając Moje Przekazy poczują przypływ Mojej Miłości w swoich żyłach.

Inni poczują natychmiastowe powołanie przez Mój Dar Ducha Świętego, zawarty w Moim Świętym Słowie. Niektórzy będą bardziej ostrożni niż inni, ale z czasem ich liczba wzrośnie do milionów.

To dlatego wy, Moi wyznawcy, musicie wytrwać. Chociaż na początku wielu odrzuci was w Moje Imię, to się zmieni. Kiedy Prawda stanie się powszechnie znana i powitana, zostaniecie odszukani. Moje Słowo będzie traktowane z miłością i szacunkiem, chociaż czyniąc tak, dusze te będą cierpieć.

To nie ma znaczenia, jak wielki będzie sprzeciw przeciwko Mnie, ponieważ Moja Misja nie zawiedzie.

Przetrwajcie ten sprzeciw. Zaakceptujcie zniewagi, które będą wam zadawane z powodu tych Orędzi.

Tego należy się spodziewać, gdy Słowo Boga wylewane jest nad ziemią. Ci, w ciemności, nie przyjmą Mojego Słowa, ponieważ będzie to zakłócać ich życie.

Spowoduje przewartościowanie ich przekonań, z którym oni nie będą chcieli mieć do czynienia.

Zaakceptowanie Mojego Słowa oznaczałoby, że musieliby zmienić swoje zasady postępowania. Oni, niestety, nie mają ochoty, aby zmienić swoje postępowanie, ponieważ to im nie pasuje.

Nie spocznę, dopóki nie otworzę ich oczu na Prawdę. Ani nie spodziewam się, że wy, Moi uczniowie, zatrzymacie się, zanim tak wielu ludzi jak to możliwe zjednoczy się jak jedno, w Oczach Boga.

Wasz Jezus

 

 

Krucjata Modlitwy (82) – O Zwycięstwo Reszty Kościoła

Czwartek, 25.10.2012, 21:50

„Jezu, Królu i Zbawicielu świata, ślubujemy Tobie nasz honor, naszą wierność i czyny, aby głosić wszystkim Twoją Chwałę.
Pomóż nam uzyskać siłę i śmiałość, aby powstać i zawsze głosić Prawdę.
Nigdy nie pozwól nam zachwiać się lub opóźnić w naszym marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz.
Ślubujemy nasze poddanie, nasze serca i wszystko, co posiadamy, tak byśmy byli wolni od przeszkód, gdy będziemy kontynuować ciernistą drogę do bram Nowego Raju.
Kochamy Cię, najdroższy Jezu, nasz ukochany Zbawicielu i Odkupicielu.
Jednoczymy się w ciele, umyśle i duchu w Twoim Najświętszym Sercu.
Wylej na nas Twoją Łaskę Ochrony.
Okryj nas Twoją Drogocenna Krwią, tak byśmy zostali wypełnieni odwagą i miłością, aby powstać i głosić Prawdę Twojego Nowego Królestwa. Amen.”

Chciałbym, aby Moja armia odmawiała tę Modlitwę Krucjaty o Zwycięstwo Reszty Kościoła.

Czwartek, 25.10.2012, 21:50

Moja droga, umiłowana córko, musisz zachęcić wszystkich Moich wyznawców do kontynuowania zakładania wszędzie Grup Modlitewnych.

Nadszedł dla Mnie czas na wezwanie i zebranie was wszystkich, aby sformować Moją armię, tak żeby marsz do wiecznego zwycięstwa mógł rozpocząć się już dzisiaj.

Chciałbym, aby 9 listopada 2012r., w drugą rocznicę Mojego pierwszego wezwania do ciebie Moja córko, Moja armia odmawiała tę Modlitwę Krucjaty o Zwycięstwo Reszty Kościoła.

Modlitwa Krucjaty (82) – O Zwycięstwo Reszty Kościoła

„Jezu, Królu i Zbawicielu świata, ślubujemy Tobie nasz honor, naszą wierność i czyny, aby głosić wszystkim Twoją Chwałę.
Pomóż nam uzyskać siłę i śmiałość, aby powstać i zawsze głosić Prawdę.
Nigdy nie pozwól nam zachwiać się lub opóźnić w naszym marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz.
Ślubujemy nasze poddanie, nasze serca i wszystko, co posiadamy, tak byśmy byli wolni od przeszkód, gdy będziemy kontynuować ciernistą drogę do bram Nowego Raju.
Kochamy Cię, najdroższy Jezu, nasz ukochany Zbawicielu i Odkupicielu.
Jednoczymy się w ciele, umyśle i duchu w Twoim Najświętszym Sercu.
Wylej na nas Twoją Łaskę Ochrony.
Okryj nas Twoją Drogocenna Krwią, tak byśmy zostali wypełnieni odwagą i miłością, aby powstać i głosić Prawdę Twojego Nowego Królestwa. Amen.”

Proszę was, Moi drodzy wyznawcy, zbierajcie się, rozrastajcie i rozprzestrzeniajcie Moje Święte Słowo w każdym narodzie. Proszę, abyście zawsze koncentrowali się na Mnie i pracowali ze Mną dla ostatecznego Zwycięstwa Zbawienia.

Wasz Jezus

Najświętsza Maria Panna: Powiększanie się Reszty Kościoła Mojego Syna będzie nadal trwało

Czwartek, 25.10.2012, 07:30

Moje dziecko, coraz więcej osób przyciąganych jest, jak nigdy przedtem, do tych Świętych Przekazów dla całego świata.

Wielu nie rozumie prawdziwego celu tych Orędzi. To, co muszą wiedzieć, to że są one Darem dla ludzkości, aby doprowadzić do nawrócenia.

Są one dawane dla świata, aby przyciągnąć dusze do zwyczaju modlitwy i tak, aby brały udział w Świętych Sakramentach.

Ponad wszystko, Orędzia te zapewniają formę ukojenia i pokoju duszy, tak że więcej Bożych dzieci stanie się godnych wejścia do Nowego Raju.

Z powodu owoców tych Przekazów doświadczać będziecie wiary Bożych dzieci.

Z powodu tych i innych Świętych Przekazów, dawanych prawdziwym wizjonerom na całym świecie, nadal będzie trwało powiększanie się Reszty Kościoła Mojego Syna.

Bóg kocha Swoje dzieci tak bardzo, że zostanie uczynione wszystko, aby zapewnić, że osiągnięte będzie ocalenie wszystkich dusz.

Mój Syn przygotowywał dobrze i spełnią się wszystkie Jego plany, które mają zostać osiągnięte przez te Orędzia.

To dlatego nie wolno wam nigdy odczuwać rozpaczy.

Wszystko, co jest ważne, to nadzieja.

Zaufanie Mojemu Synowi, gdzie całkowicie Mu się poddajecie będzie oznaczać, że przez wasze oddanie dla Niego, może On finalizować Swoje plany uratowania każdego pojedynczego grzesznika.

Dzieci, musicie ślubować waszą obietnicę zaakceptowania Jego instrukcji, a Jego Miłość obejmie was, aby uczynić was silnymi.

Wasza Matka

Matka Zbawienia

Nigdy nie wolno wam odrzucać prywatnych objawień bez niezbędnych kwalifikacji lub pokory

Środa, 24.10.2012, 21:11

Moja droga, umiłowana córko, jest ważne, abyś nie słuchała tych, którzy atakują Moje Święte Słowo.

Zasłaniaj uszy wobec prób odrzucenia Moich Najświętszych Orędzi, które zostaną teraz dokonane, szczególnie przez tych, którzy twierdzą, że są Katolickimi teologami.

Jak już ci mówiłem, największe ataki nastąpią od tych w Kościele Katolickim, którzy twierdzą, że Mnie znają, ale którzy nie rozumieją Księgi Objawienia, ani zawartych w niej tajemnic.

Oni nie mogą ich znać, ponieważ Ja, Baranek Boży, jeszcze ich wszystkich nie ujawniłem.

Jaką frustrację oni powodują u Mnie. Jak Mnie ranią. Ponieważ każdym okrutnym wzgardzeniem okazanym wobec Moich Orędzi zagłębiają kolejny gwóźdź w Moje Ciało.

Ponieważ przez gwałtowne odrzucanie każdej wskazówki, którą Ja daję dla dobra wszystkich dusz, krzyżują Mnie ponownie.

Mimo to nie ma znaczenia jak oni Mnie urażają, gdyż Ja umierałbym tysiące razy, gdyby tylko uratowało to inną duszę.

Mogą odrzucać Moje Przekazy; wyszydzać ciebie Moja córko i odrzucać Mnie, ale nie zapobiegną, aby Wola Mojego Ojca została ostatecznie doprowadzona do końca.

Te biedne dusze czasami uważają, że zachowują się odpowiedzialnie mówiąc ludziom, aby nie akceptowali Moich Orędzi.

To, co robią, jest zapobieganiem, aby Słowo Boże zostało przedstawione Bożym dzieciom. Jeśliby nadal mieli tak czynić, zostaną uciszeni przez Rękę Mojego Ojca.

Nikt nie powstrzyma Mnie w Mojej misji ratowania dusz.

Ci wyświęceni słudzy, którzy obstają przy blokowaniu wysłuchiwania Mojego Słowa, niech wiedzą to.

Wasze niezmienne słowa i wasze bluźniercze oskarżenia zabiorą wam łaski przyznane wam przy waszym powołaniu. Jeśli nie zawołacie do Mnie poprzez modlitwę o odpowiedzi, których potrzebujecie, Ja nie będę mógł wam pomóc.

Nigdy nie wolno wam odrzucać prywatnych objawień bez niezbędnych kwalifikacji lub pokory. Ale nawet wtedy, nigdy nie wolno wam osądzać takich wydarzeń. Zachowajcie milczenie.

Módlcie się zawsze o dar rozeznania. Inaczej winni będziecie najgorszego grzechu w Oczach Mojego Ojca – grzechu uniemożliwiania Mu zbawiania dusz poprzez Święte Słowo Jego Syna.

Wasz Jezus

Chcę zaapelować do wszystkich Bożych dzieci w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Wtorek, 23.10.2012, 20.30

Moja droga, umiłowana córko, chcę wezwać wszystkie Boże dzieci w Stanach Zjednoczonych Ameryki, aby modliły się o swoją wiarę.

Tak, jak to będzie w innych krajach Chrześcijańskich, wasza wiara zostanie zaatakowana i uczyniona zostanie każda próba, aby wymazać wszelkie ślady o Mnie, waszym Jezusie.

Musicie zakładać tak wiele Grup Modlitewnych, jak tylko możecie, tak abyście zjednoczeni poprzez Moje Najświętsze Serce otrzymali łaski dla wytrzymania takiego prześladowania.

Wiara Chrześcijańska zostanie z czasem zakazana, wraz z innymi religiami, które oddają cześć Mojemu Ojcu.

Wy, Moi ukochani wyznawcy, będziecie chronieni z Niebios, ale musicie modlić się o siłę, ponieważ zmiana demokracji postawi ją na głowie, do góry nogami.

Jako największemu narodowi na świecie dla głoszenia wolności poprzez demokrację, wkrótce odmówione wam zostanie prawo do bycia Chrześcijanami.

Prawo to, choć odmawiane wam, postrzegane będzie jako demokratyczny ruch. Te nowe przepisy, które niedługo zostaną wprowadzone w waszym narodzie, postrzegane będą jako obejmujące wszystkich reguły, tak żeby każdy chroniony był pod jedną światową religią.

Przepisy te bezcześcić będą Moje Święte Imię, ale Ja was nie opuszczę. Dam wam wszelką pomoc, jakiej potrzebujecie. Wszystko, co musicie zrobić, to poprosić Mnie.

Czuwam i chronię was, ponieważ czas obalania Chrześcijańskich Kościołów jest bliski.

Mogą je zamykać, Moje dzieci; ingerować w Moje Sakramenty, tak że uczynią je bezużytecznymi; zniechęcać Moje wyświęcone sługi i tyranizować was, ale będzie to bezskuteczne. Ich moc nie będzie dorównywać waszej prostocie wiary, pokory duszy i miłości do Mnie, waszego Jezusa.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Nie wolno wam pozwolić, aby przytłoczył was lęk przed przyszłością, ponieważ nie jest to Moim pragnieniem.

Niedziela, 21.10.2012, 17.50

Moja droga, umiłowana córko, tak wielu ludzi, którzy akceptują Moje Orędzia, niepotrzebnie martwi się o przyszłość świata. Jest to zrozumiałe.

Nie wolno im nigdy odczuwać, że muszą wszystko rzucić i ignorować swoje codzienne życie, zaniedbywać swoją pracę, swoje rodziny lub bliskich, aby ratować dusze.

Ja, wasz Jezus, zawsze będę się opiekował Moimi. Z Mojej strony nie macie się czego obawiać. Wszystko, o co proszę, to wasze modlitwy dla ratowania dusz.

Nie wolno wam pozwolić, aby przytłoczył was lęk przed przyszłością, ponieważ nie jest to Moim pragnieniem.

Jakkolwiek oczekuję waszego czasu na modlitwie i ofiary, tak jak polecałem wam w tych Orędziach. Kontynuujcie wasze codzienne życie, choć Moje Święte Słowo zmieni na zawsze sposób, w jaki patrzycie na życie.

Nigdy nie będziecie odczuwać ziemskich dóbr w sposób, w jaki postrzegaliście je w przeszłości. Podczas gdy będą one nadal częścią waszego życia, nie będą już więcej nad waszym życiem panować.

Musicie pamiętać, że nie możecie służyć dwóm panom, ponieważ jest tylko jeden, i jest to Bóg.

Nie oczekuję, że Moi uczniowie wyrzekną się wszystkiego, aby podążać za Mną. Nie oczekuję, że Moi wyznawcy odwrócą się od swoich codziennych obowiązków, aby stosować się do Moich Przekazów. Nie, wszystko o co Ja proszę, to wasza miłość. Musicie postępować zgodnie z Prawami Boga. Przeżywajcie wasze życie zgodnie z Moimi Naukami. Honorujcie Sakramenty. Okazujcie sobie wzajemnie miłość i módlcie się za dusze tych, którzy nie będą pomagać samym sobie.

Idźcie w pokoju wiedząc, że Moje Miłosierdzie jest wielkie, a Moja Miłość dla ludzkości pokona czyny bestii i straszliwe cierpienia zadane przez nią temu światu.

Pozostańcie w pokoju. Błogosławię was.

Wasz Jezus

Kiedy w Moich Kościołach usiłują utworzyć Sakrament z obrzydliwości, powiedzą, że to ze względu na prawa par tej samej płci.

Niedziela, 21.10.2012, 10.05

Moja droga, umiłowana córko, wizja dusz wpadających do piekła, którą pozwoliłem ci zobaczyć, nie była po to, aby cię przestraszyć. Zamiast tego miała pokazać ci rzeczywistość. W ten sposób zrozumiesz teraz, jak Ja cierpię każdego dnia, kiedy widzę dusze rzucane w otchłanie Piekła.

Och, gdyby tylko ludzie poznali grozę Piekła i sposób, w jaki bestia pożera takie dusze, unikaliby grzechu za wszelką cenę.

Moja córko, te same dusze mogą być nadal uratowane przez modlitwę Łaski Uwolnienia. Czyniąc tak, wy, Moi uczniowie, przyniesiecie Mi ulgę w tym strasznym, rozdzierającym serce, cierpieniu.

Ci, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, przeznaczeni są do ogni Piekła. Wielu popełnia takie grzechy w przekonaniu, że jeśli Bóg rzeczywiście istnieje, to jest On miłosierny. Tak więc nadal grzeszą usprawiedliwiając swoje grzechy, tak że stają się one w końcu, w ich oczach, jakby były bez znaczenia.

Powiedzą, że nie mieli wyboru, ponieważ ich grzech był konieczny, aby przynieść korzyść innym.

Z grzechem zabójstwa powiedzą, że miało to pomścić śmierć innego.

Z grzechem prostytucji powiedzą, że miało to pomóc ich rodzinie uzyskać pożywienie.

Z grzechem aborcji powiedzą, że było to z korzyścią dla życia matki, i aby uczynić jej życie łatwiejszym. W przypadku seksualnego zboczenia, powiedzą, że to była po prostu naturalna rzecz.

W przypadku tych, którzy uczestniczą w okultystycznych praktykach, powiedzą, że jest to nieszkodliwa zabawa, ale mimo to czczą bestię, kiedy to robią.

Kiedy prześladują innych i niszczą nie tylko ich imię, ale ich środki utrzymania, powiedzą, że była to konieczna kara za ich grzechy.

Kiedy niszczą inne osoby na umyśle, ciele i duszy poprzez dyktaturę, powiedzą, że było to dla ich własnego dobra.

Kiedy w Moich Kościołach usiłują utworzyć Sakrament z obrzydliwości, powiedzą, że to ze względu na prawa par tej samej płci, które mają takie same prawa jak inni.

Kiedy niszczą Mój Kościół od wewnątrz, powiedzą, że wszystkie kościoły są równe. Skorzystają z wymówki, że jest tylko jeden Bóg, tak więc mogą wprowadzić kościół pogański.

Ci grzesznicy są zagubionymi duszami, o których mówię.

Aby im pomóc, musicie przede wszystkim spojrzeć w ich oczy. Pomyślcie o nich, jak o swoich dzieciach lub waszych braciach i siostrach. Zobaczcie ich poprzez Oczy Boga. Wówczas poczujecie miłość. Ale wypełni was przerażenie, bo w waszych sercach poznacie grozę, która ich czeka. Jakże musicie się modlić, aby oni szybko ujrzeli Prawdę.

Jakże musicie się modlić o zbawienie tych dusz.

Każde Boże dziecko, włącznie z tymi, których dusze są czarne, jest kochane.

Ich grzechy muszą zostać zniszczone, zanim wszystkie Boże dzieci będą mogły zjednoczyć się jak jedna rodzina, w Moim Nowym Królestwie.

Tobie, Moja córko, dane zostały wszystkie łaski i amunicja, aby zniszczyć grzech i uratować nie tylko swoją własną duszę, ale dusze innych.

Moja córko, dziękuję wam za reakcję na Moje Wezwanie.

Macie tak wiele do zrobienia.

Wasz Jezus

 

Miliardy dusz będących już w Piekle to ci, którzy bezwstydnie odrzucili Mnie w trakcie swojego życia.

Sobota, 20.10.2012, 23.20

Moja droga, umiłowana córko, wizja, której pozwoliłem ci doświadczyć ostatniej nocy, była dla wzmocnienia twojej duchowości i ukazania ci Prawdy o życiu po śmierci.

W ciągu pierwszych godzin po śmierci szatan wysyła swoje demony, aby kusić dusze – nawet na tym etapie.

On kusi je, aby odrzuciły stan Czyśćca. Czyni tak samo wobec tych, którzy umarli w stanie łaski, którzy są przeznaczeni do Nieba.

Pokazałem ci szybkość, z jaką dusze spadają do Piekła i przerażające prześladowanie, które je spotyka, aby ostrzec tych, którzy nie wierzą, że ono istnieje.

Znajdują się tam już miliardy dusz i jest tak wiele wchodzących w każdej sekundzie, że ukazały ci się jak deszcz spadających gwiazd, jak gradowa burza, spadające do jeziora ognia.

Pokazałem ci także szok i radość na twarzach tych dusz, gdy w ostatniej chwili zostały wyrwane i ocalone. Jest to zasługą cierpienia zaakceptowanego przez dusze ofiarne, dla ratowania takich dusz od Piekła.

Widziałaś najpierw grozę, a potem strach na ich twarzach, kiedy zaświtała im Prawda o miejscu ich ostatecznego spoczynku. Następnie pokazana ci została radość na ich twarzach, gdy zdały sobie sprawę, że zostały oszczędzone.

Miliardy dusz będących już w Piekle to ci, którzy bezwstydnie odrzucili Mnie w trakcie swojego życia. Wielu było bystrymi, inteligentnymi ludźmi, na wpływowych stanowiskach na świecie, którzy zadali sobie wiele trudu dla zapewnienia, że Słowo Boże nie będzie słyszane. Wielu było odpowiedzialnych za zarządzanie morderstw tysięcy niewinnych ludzi. Dokonywali egzekucji Bożych dzieci bez grama skrupułów w swoich sercach. Dokonywali nikczemnych aktów, obejmujących seksualne perwersje, które urażają Boga i są Mu wstrętne.

Wielu spowodowało prześladowanie Bożych Kościołów przez świecką działalność, a w niektórych przypadkach, przyłączyło się do wroga w czarnych mszach, gdzie oddawali cześć bestii.
Są to dusze, które ratujesz, Moja córko. Tych, z poczerniałymi duszami i sercami z kamienia.

W Piekle jest dziesięć razy więcej dusz niż w Czyśćcu. Miliardy dusz w Piekle, wszystkie na różnych poziomach, przewyższają liczebnie te w Niebie; trzydzieści trzy przypada na każdą pojedynczą duszę.

Nie jest łatwo pójść do Nieba i wymaga wiele zaangażowania, aby przygotować wasze dusze do wejścia do bram.

Jest to czas Prawdy. Prawda nie zawsze jest przyjemna, ale jest niezbędna dla wszystkich Bożych dzieci, aby zrozumiały.

Moje Miłosierdzie jest jednak ogromne. Kiedy prosicie o Nie dla siebie, wasze modlitwy zostaną wysłuchane. Kiedy prosicie dla innej duszy, aby została ocalona, zwłaszcza w chwili śmierci, wasze wołanie zostanie wysłuchane. Jeśli nie poprosicie o Moje Miłosierdzie, nie może być Ono udzielone.

W czasie Ostrzeżenia Moje Miłosierdzie wylane zostanie nad całym światem. Wówczas musicie prosić Mnie o Moje Wielkie Miłosierdzie dla waszej ochrony.

Co do tych, którzy odrzucą Moje Miłosierdzie, stanie się tak z ich własnej wolnej woli.

Moje Miłosierdzie jest obfite, mimo to tak niewielu o Nie prosi.

Wasz Jezus

Żydzi w końcu zaakceptują, że przyszedł Prawdziwy Mesjasz.

Sobota, 20.10.2012, 22.30

Moja droga, umiłowana córko, Moje Powtórne Przyjście stanowić będzie końcowy rozdział realizacji Mojego Przymierza. Przymierze to ujrzy narodziny Nowego Jeruzalem.

To Nowe Jeruzalem oznaczać będzie zjednoczenie wszystkich Bożych dzieci, które przyjmują Słowo Boga.

Żydzi w końcu zaakceptują, że przyszedł Prawdziwy Mesjasz, aby przynieść im ocalenie, którego tak pragną.

Ja, Jezus Chrystus, z rodu Dawida, przyjdę jako Zbawiciel, zgodnie ze Świętą Wolą Jedynego Prawdziwego Boga.

Odrzucili Mnie, Syna Bożego, który przyszedł w ciele za pierwszym razem. Tym razem przyjdę z Niebios i obejmę Mój Wybrany Naród darem Mojego Nowego Królestwa.

W końcu odnajdą pokój, ponieważ Prawda zostanie przez nich zobaczona i zaakceptują Istnienie Boga w Świętej Trójcy. Jest tylko Jeden Bóg. Nie może być więcej. Jednak Ja Jestem w Jedności z Moim Ojcem. Ja Jestem Bogiem. Przyszedłem w ciele, aby okazać ludzkości Moje Miłosierdzie i ocalić ją od ostatecznego potępienia. Mój Święty Duch jest również w Jedności z Jedynym Bogiem, gdy objawia się w duszach proroków i rozpala dusze Bożych dzieci.

Tak wiele osób będzie zaciekle zwalczać Moje Powtórne Przyjście, włącznie z tymi, którzy wierzą w Jedynego Prawdziwego Boga. Tak jak to miało miejsce w przeszłości, nie przyjmą Bożego Słowa, gdy jest objawiane przez proroków.

Wielu dobrych i pobożnych Chrześcijan będzie nadal, aż do końca, odrzucać Moje Słowo.

Moje Słowo zostanie zakwestionowane i rozdarte, w szczególności przez Kościół Katolicki. Ale wiedzcie o tym. Czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest bliski i ci, którzy nadal odrzucają Mnie i obietnicę, którą uczyniłem Mojemu Ojcu, Utworzenia Jego Królestwa na ziemi, pozostawieni będą na jednej stronie.

Po tym, gdy Moje Wielkie Miłosierdzie zostanie objawione, i gdy tym wszystkim, którzy nie zaakceptują Prawdy podarowane zostaną ku temu wszelkie możliwości, Moja cierpliwość zostanie wyczerpana.

Wasz Jezus