Człowiek ten powie światu, że jest Mesjaszem, i będzie popierany przez wiele wiodących światowych postaci.

Piątek, 28.09.2012, 22.15

Moja droga, ukochana córko, wielkie zmiany w świecie, zapowiedziane przed Moim Powtórnym Przyjściem, będą rozwijać się warstwa po warstwie.

Czas dla oszustów, którzy będą twierdzić, że przychodzą w Moim Imieniu i zaprezentują się światu, jest bardzo blisko.

Tak wielu ludzi da się zwieść wierząc tym fałszywym prorokom, ponieważ zapowiedzą się oni z wielkim rozmachem.

Ale jeden z nich zwiedzie wielu, gdyż przedstawi siebie jako króla w pokorny sposób, aby przekonać ludzi, że on jest Mną, Jezusem Chrystusem.

Człowiek ten powie światu, że jest Mesjaszem, i będzie popierany przez wiele wiodących światowych postaci.

Przedstawią go najpierw, jako niezwykłego i pełnego współczucia politycznego lidera.

Jak już wcześniej mówiłem, będzie on postrzegany jako utalentowany pokojowy rozjemca. Jego pycha naświetli mistyczny obraz, który wydawał się będzie boskiego pochodzenia.

Jego przystojny, dobry wygląd i jego kusząca osobowość oddziaływać będzie na masy.

Objawi się światu wkrótce, a jego pojawienie się będzie niespodziewane.

Ci przywódcy, którzy przedstawią go jako zbawcę, człowieka, który położy kres wojnie na Środkowym Wschodzie, szanowani są w wielu częściach świata. Dlatego fałszywy mesjasz zostanie tak łatwo zaakceptowany.

Po pewnym czasie jego oddziaływanie będzie się rozprzestrzeniać. Media będą chwalić jego dyplomatyczne umiejętności i jego poparcie stanie się wielkie.

To jest człowiek, który powie, że jest Mesjaszem. Powie wszystkim, że jest Jezusem Chrystusem, który przyszedł z powrotem ogłosić swoje powtórne przyjście.

On jest antychrystem.

Nie dajcie się oszukać w tym momencie. Ja, Jezus Chrystus przyszedłem w ciele, po raz pierwszy, aby zbawić ludzkość. Ale wiedzcie o tym: tym razem Ja nie przyjdę w ciele. Przyjdę, jak złodziej w nocy. Przygotuję świat, poprzez te orędzia, ale nie powiem wam dnia ani godziny, bo ich nie znam. Tylko Mój Ojciec zna tę chwilę.

Zapowiem Moje Powtórne Przyjście znakiem Mojego Przybycia, który pojawi się na niebiosach na całym świecie.

Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Jezusem Chrystusem, i który chodzi po ziemi jako człowiek, jest kłamcą.

Umykajcie, gdyż on przyniesie nieopisaną nędzę i cierpienie. Jego podstęp uśpi dusze fałszywą miłością Boga. On przekręci Prawdę. Ci, którzy podążą za nim, znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie.

Wasz Jezus