Wierzącym nie wolno nigdy czuć się pewnie w wiedzy, że znają Prawdę.

Sobota, 29.09.2012, 19.15

Moja droga, umiłowana córko, muszę powiedzieć wszystkim, którzy wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa, aby się obudzili i żyli teraz swoim życiem we Mnie.

Przekazy te dawane są nie tylko, aby ostrzec tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, Odkupiciela ludzkości, ale są także dla wierzących w Boga.

Wierzącym nie wolno nigdy czuć się pewnie w wiedzy, że znają Prawdę.

Ci z was, którzy mówią, że znają Prawdę Moich Nauk, nigdy nie wolno czuć wam samozadowolenia. Jeśli tak uczynicie, może to oznaczać, że zaniedbacie pracę niezbędną dla uświęcania waszych dusz.

Wierzący mogą zostać zdezorientowani co do Moich Nauk. Tak wielu nie rozumie znaczenia Mojego Powtórnego Przyjścia.

Wielu z Moich wyznawców sądzi, że oznacza to, że cała ludzkość, tak czy tak stanie się tego świadoma, i że przez Moje Miłosierdzie zostaną zbawieni. O, jakże pragnę, aby to była prawda. Jak by Mi to przyniosło stateczną ulgę. Niestety, wielu nie będzie przygotowanych. Wiele odmówi słuchania Moich ostrzeżeń i instrukcji. Przez to zaniedbają, aby odpowiednio się przygotować.

Moje Powtórne Przyjście nastąpi. Ci wierzący, którzy mówią, że wierzą w Prawdę zawartą w Biblii, wiedzcie o tym: Jest dla was łatwe do przyjęcia to, co zostało tam przepowiedziane, i co już się spełniło. Nie jest tak łatwe zaakceptowanie przyszłych proroctw, których ludzkość nadal będzie doświadczać.

Zaakceptujcie więc fakt, że Boskie Orędzia będą wysyłane w celu przygotowania was. Zaakceptujcie, że przygotowanie to ma miejsce właśnie teraz.

Bądźcie czujni przez cały czas. Nie odrzucajcie Mnie w tej chwili, ponieważ jest to czas przygotowań.

Bądźcie wdzięczni, że ten wielki dar jest wam dawany.

Wasz ukochany Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.